0088.3.0012 @lotus (soát xong, GD)

Jan 8, 2016
0088.3.0012 @lotus (soát xong, GD)
 • PDF
  GoogleDocs

  :rose::rose::rose:

  #0088.3.00012

  Đánh máy: nhnhien  1. Mặc ai chác lợi mua danh,
  Miễn ta học đặng đạo lành thì thôi.

  1. Mặc ai lưới, mặc ai te,
  Ta cứ thủng-thỉnh kéo bè nghênh-ngang.

  1. Mặc đời cua máy, cáy đào,
  Gai kia ai bứt, quả nào ai vo.

  1. Măng chua nấu với ngạnh nguồn,
  Sự đời đắp đổi khi buồn, khi vui.

  1. Mặt vàng đổi lấy mặt xanh,
  Hai tay hai gậy, lạy anh sóng Bờ.

  1. Mặt rỗ như tổ ong bầu,
  Cái răng khấp-khểnh như cầu rửa chân.

  1. Mặt giời tang-tảng rạng đông,
  Chàng ôi thức dậy ra đồng kẻo trưa.

  1. Mấy đời rồng đến nhà tôm,
  Tôi đến nhà chị không môn thì bù.

  1. Mấy đời bánh đúc có xương,
  Mấy đời dì ghẻ có thương con chồng.

  1. Mấy đời sấm trước có mưa,
  Mấy đời dì ghẻ có ưa con chồng.

  1. Mất tiền rồi lại thua thâm,
  Mất tiền rồi lại tri âm bạn cười.

  1. Mất trâu thì lại tạu trâu,
  Những quân cướp nợ có giàu hơn ai.

  1. Mất vải lại phải đi đo,
  Mất tiền đi đò, lại phải kéo dây.

  1. Mật ngọt càng tổ chết ruồi,
  Những nơi cay đắng là nơi thực thà.

  1. Mẫu đơn nở () cạnh nhà thờ,
  Đôi ta trinh tiết đợi chờ lấy nhau.

  1. Mẹ chồng dữ, mẹ chồng chết,
  Nàng dâu có nết, nàng dâu chừa.

  1. Mẹ nuôi con bằng giời bằng bể (),
  Con nuôi mẹ, con kể từng ngày ().

  1. Mẹ gà, con vịt chit-chiu,
  Mấy đời dì ghẻ nưng-niu con chồng.

  1. Mẹ già ở chốn lều gianh,
  Đói no chẳng biết, rách lành chẳng hay.

  1. Mẹ già dữ lắm em ôi!
  Khoan ăn, bớt ngủ mà nuôi mẹ già.

  1. Mẹ cha bú mớm nưng-niu,
  Tội giời thì chịu không yêu bằng chồng.

  1. Mẹ anh như mẹ người ta,
  Thì anh có cửa có nhà đã lâu.

  1. Mẹ già lo bảy lo ba,
  Lo cau lổ muộn, lo già hết duyên.

  1. Mẹ già hết gạo treo niêu,
  Mà anh khăn đỏ, khăn điều vắt vai.

  1. Mẹ thời già, nhà thời khó,
  Tôi muốn lấy nó, nó chẳng lấy tôi.

  1. Mẹ già như chuối chín cây,
  Sao đấy chẳng liệu cho đây liệu cùng.

  1. Mèo lành ai nỡ cắt tai,
  Gái kia chồng rẫy khoe tài chi em.

  1. Mèo hoang lại gặp chó hoang,
  Anh đi ăn trộm gặp nàng bứt khoai.

  1. Mèo tha miếng thịt xôn xao,
  Kễnh tha con lợn thì nào thấy chi.

  1. Mèo tha miếng thịt thì đòi,
  Kễnh tha con lợn mắt coi chừng-chừng.

  1. Mèo lành ở mả bao giờ,
  Của yêu ai có bày ra ở ngoài.

  1. Miệng kẻ sang có gang có thép,
  Đồ nhà khó vừa nhọ vừa thâm.

  1. Miệng đã se có chè thết khách,
  Váy đã rách có lụa bán rao.

  1. Miếu thiêng chẳng có ai thờ,
  Tay ai thanh tịnh xin nhờ thắp hương.

  1. Mình về đường ấy hôm nay,
  Mồ cha đứa gối đầu tay cho về.

  1. Mình về ta chẳng cho về,
  Cầm tay kéo lại, mình thì ở đây.

  1. Mồ côi cha ăn cơm với cá,
  Mồ côi mẹ liếm lá đầu chợ.

  1. Mồ cha con bướm khôn ngoan,
  Hoa thơm bướm đậu, hoa tàn bướm bay.

  1. Mồ cha đẻ mẹ con giơi,
  Sao mày ăn nói những nhời Hà-đông.

  1. Mỗi người thì có một nghề,
  Làm cốt thì ngáp, làm nghê thì chầu.

  1. Mồng năm, mười bốn, hăm ba,
  Đi chơi cũng thiệt nữa là đi buôn ()

  1. Mồng bốn cá đi ăn thề,
  Mồng tám cá về, cá vượt Vũ – môn.

  1. Một tay đun chín bếp rơm,
  Một tay nạo mướp, chị nhường chồng cho.

  1. Một giăng là mấy cuội ngồi,
  Mặt gương tư mã mấy người soi chung.

  1. Một năm là mấy tháng xuân,
  Một ngày được mấy giờ dần sớm mai.

  1. Một năm là mấy tháng xuân,
  Một đời người được mấy lần vinh hoa.

  1. Một con tằm cũng phải hái dâu,
  Một con trâu cũng phải đứng đồng.

  1. Một đôi cho đáng một đôi,
  Anh thì sứt mũi, chị tôi lẹm cầm.

  1. Một lần mà tưởng đến già,
  Đừng đi nước mặn mà hà ăn chân.

  1. Một ngày đứng mũi thuyền rồng,
  Còn hơn chín tháng ở trong thuyền chài.

  1. Một đêm quân –tử nằm kề,
  Còn hơn thằng nhắng vỗ về quanh năm.

  1. Một cành dầu sớm nở hoa,
  Muôn cây ngàn cỏ cũng đều nương thơm.

  1. Một quan có giấy một quan,
  Năm tiền không giấy, mất oan đừng nài.

  1. Một mình ăn hết bao nhiêu,
  Mò cua bắt ốc cho rêu bám đùi.

  1. Một nhà hai chủ không hòa,
  Hai vua, một nước ắt là không yên.

  1. Một thuyền, một lái chẳng xong,
  Một chĩnh hai gáo còn nong tay vào.

  1. Một hòn đắp chẳng nên non,
  Ba hòn chụm lại nên cồn Thái-sơn.

  1. Một cây đắp chẳng nên non,
  Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.

  1. Một đời được mấy anh hùng,
  Một nước được mấy đức ông trị vì.

  1. Một trăm ông chú không lo,
  Lo về một nỗi mụ o nỏ mồm.

  1. Một nong tằm là năm nong kén,
  Một nong kén là chín nén tơ.

  1. Một cái nóc gánh trăm cái dui,
  Trăm cái dui đè một cái nóc.

  1. Một liều, ba, bảy cũng liều,
  Cầm bằng con trẻ chơi diều đứt dây.

  1. Một mình vừa chống, vừa chèo,
  Không ai tát nước đỡ nghèo một khi.

  1. Một ngày mấy lượt trèo non,
  Lấy gì làm () đẹp làm () giòn hỡi anh.

  1. Một ngày ba bận trèo cồn,
  Còn gì mà đẹp, mà giòn hỡi anh.

  1. Một ngày ba bận trèo đèo,
  Vì ai vú xếch, lưng eo hỡi chàng.

  1. Một ngày ba bữa cơm đèn,
  Lấy gì má phấn, răng đen hỡi chàng.

  1. Một ngày hai bữa cơm đen,
  Lấy gì má phấn, răng đen với chồng.

  1. Một tiền là chín, mười thưng,
  Mẹ con nhịn đói vì chưng không tiền.

  1. Một nhời nói quan tiền thúng thóc,
  Một nhời nói dùi đục cẳng tay.

  1. Một năm một tuổi một già,
  Ba năm một tuổi chi mà đợi anh.

  1. Mơ mang, mang chạy lê rừng,
  Ta hay mang chạy, ta dừng mở mang.

  1. Mới yêu, thì cũ cũng yêu,
  Mới có mỹ-miều, cũ có công-lênh.

  1. Mụ gia ba bảy mụ gia,
  Mụ thì tiền rưỡi, mụ ba mươi đồng.

  1. Mua cá thì phải xem mang,
  Mua bầu xem cuống mới toan không nhầm.

  1. Mua cam thì chọn lấy cam,
  Lấy chồng thì chọn trưởng nam cho giầu.

  1. Mua thịt thì chọn miếng mòng,
  Lấy chồng thì chọn con tông nhà nòi.

  1. Muôn nghìn chớ lấy học trò,
  Dài lưng tốn vải, ăn no lại nằm.

  1. Muôn nghìn chớ lấy kẻ La,
  Cái tương thì thối, cái cà thì thâm.

  1. Muốn ăn cơm trắng, cá kho,
  Trốn cha, trốn mẹ xuống đò cùng anh.

  1. Muốn ăn đậu phụ, tương bần,
  Mài dao, đánh kéo gọt đầu đi tu.

  1. Muốn tu chùa ngói, Bụt vàng,
  Chùa gianh, Bụt đất ở làng thiếu chi.

  1. Muốn ăn oản Bụt cho thơm,
  Ba đồng gạo nếp thì đơm cả ngày.

  1. Muốn rằng oản Bụt cho thơm,
  Những như cơm nếp ở nơm trong nhà.

  1. Muốn cho lắm cỗi, nhiều cành,
  Muốn cho lắm chị, nhiều anh cậy nhờ.

  1. Muốn cho có đó, có đây,
  Sơn làm chưa dễ một cây nên rưng.

  1. Muốn cho no vợ đủ chồng,
  Để mà kết tóc trông mong ở đời.

  1. Muốn cho gần bến gần thuyền,
  Gần bác, gần mẹ, nhân duyên cũng gần.

  1. Muốn cho gần mẹ, gần cha,
  Khi vào thúng thóc, khi ra quan tiền.

  1. Muốn cho chợ họp đến chiều,
  Cho lắm kẻ bán, cho nhiều người mua.

  1. Muốn cho có thiếp, có chàng,
  Ba sáu mười tám cơm hàng có canh.

  1. Muốn sao tháng đòi tuần giăng,
  Muốn sao đấy ở cho bằng lòng đây.

  1. Muốn may thì phải có kim,
  Muốn hay thì phải ắt tìm người xưa.

  1. Muốn rằng tế-tửu, lang-trung,
  Còn như chủ-sự lấy thùng mà đong.

  1. Muốn đánh thì đẻ ra con,
  Muốn ăn thì thổi cơm nhà mà ăn.

  1. Muốn lấy chồng mà chồng chẳng lấy,
  Biết giá chồng đáng mấy mà mua.

  1. Muốn sang thì bắc cầu kiều,
  Muốn con hay chữ thời yêu lấy thày.

  1. Mười năm lưu lạc giang hồ,
  Một ngày tu tác cơ đồ lại nên.

  1. Mượn mầu kinh sử ăn chơi,
  Đi đâu là chẳng có nơi hữu tình.

  1. Mượn mầu một chút làm duyên,
  Mấy đời gỗ mục đóng nên thuyền rồng.

  1. Mướp đắng đã có mạt cưa,
  Bố bay hay lừa lại gặp mẹ bay.

  1. Mừng nay có chủ Thuấn Nghiêu,
  Gió nhân, mưa huệ chẩy đều muôn dân.


  15 chữ


  1. Mồ cha không khóc, khóc đống mối,
  Mồ mẹ không khóc, khóc bối bòng bong.

  1. Một cái rắm bằng nắm thuốc tiêu, bằng liều thuốc gió, bằng lọ thuốc viên.

  2. Một cành tre, năm bảy cành tre,
  Lấy ai thì lấy, chớ nghe họ hàng.

  1. Một cành dâu, năm bảy cành dâu,
  Bên tài, bên sắc lấy nhau cũng vừa.

  1. Muốn cho sông cạn, đò đầy,
  Muốn cho anh chung mẹ chung, thầy với em.


  16 chữ


  1. Mặt mũi méo mó thì có đồng tiền,
  Mặt vuông chữ điền thì tiền không có.

  1. Mẹ chồng không ai nói tốt nàng dâu,
  Nàng dâu không ai nói tốt mẹ chồng.

  1. Miệng như hỏa lò ăn hết cơ nghiệp,
  Con mắt ốc bươu làm cho sợ sệt.

  1. Mồng bẩy hội Khám, mồng tám hội Dâu,
  Mồng chín đâu đâu giở về hội Gióng.

  1. Một người làm nên, cả họ được cậy,
  Một người làm bậy, cả họ mất nhờ.

  1. Một người làm xấu cả bậu mang dơ,
  Một người làm tốt cả bậu được nhờ.

  1. Muốn ăn cá cả phải thả câu dài,
  Kìa như miệng cá ai hoài mà đo.


  18 chữ


  1. Một chờ, hai đợi, ba trông,
  Bốn thương, năm nhớ, bảy, tám, chín mong, mười tìm.


  19 chữ


  1. Mùa hè đang nắng, cỏ gà mọc trắng thời mưa,
  Tháng bẩy heo may, chuồn chuồn bay thì bão.


  20 chữ


  1. Một trăm con giai không bằng lỗ tai con gái,
  Một trăm con gái không bằng hòn g… con giai.


  21 chữ


  1. Muốn ăn lúa tháng năm, xem giăng rằm tháng tám.
  Muốn ăn lúa tháng mười, xem giăng mồng tám tháng tư.
  N

  3 chữ


  1. Nói như rồng.

  4 chữ


  1. Nay đợi, mai chờ.

  2. Nay gánh, mai đội.

  3. Nay sang, mai hèn.

  4. Nay đây, mai đó.

  5. Nanh nọc nẩy nòi.

  6. Nát như đất bùn.

  7. Nát như tương đâm ().

  8. Nát dẻo, sóng bùi.

  9. Nát dởm kinh hồn.

  10. Năm người, mười làng.

  11. Năm bà, ba truyện.

  12. Năm lừa, bảy lọc.

  13. Năm chờ, tháng đợi.

  14. Năm hết, Tết đến.

  15. Năm cùng, tháng tận.

  16. Năm cha, ba mẹ.

  17. Nằm ngửa nhổ ngược.

  18. Nằm mèo xó bếp.

  19. Nằm sương, gối lá.

  20. Nằm sương, gối đất.

  21. Nắm được đằng chuôi.

  22. Năng nhặt chặt bị.

  23. Năng chì đi chài.

  24. Năng nói, năng lỗi.

  25. Năng tắm năng mát.

  26. Năng hát năng hay.

  27. Nặng bồng nhẹ tếch.

  28. Nem công chả phượng.

  29. Ném bùn sang ao.

  30. Ném đất () dấu tay.

  31. Nét mặt sống trâu.

  32. Nể quà hoá sợ.

  33. Nín như ngậm thóc.

  34. Nịnh thần ôm váy.

  35. No cơm, lành áo.

  36. No ăn, ấm mặc.

  37. No dồn, đói góp.

  38. No xôi, thôi cơm.

  39. No lòng mát ruột.

  40. No cơm dửng mỡ.

  41. No dạ đã thèm.

  42. Nòi nào giống ấy.

  43. Nói chuyện đường dài.

  44. Nói đứng, dựng ngược.

  45. Nói điêu nói toa.

  46. Nói chua nói ngoa.

  47. Nói chua như mẻ.

  48. Nói như chém gạch.

  49. Nói như tép nhẩy.n

  50. Nói như pháo ran.

  51. Nói khoác gặp dịp ().

  52. Nói ngang cành bứa.

  53. Nói ráo bọt mép.

  54. Nói để ngoài tai.

  55. Nói rắn nói rồng.

  56. Nói dàn cung mây.

  57. Nói thánh nói thần.

  58. Nói sóng nói gió.

  59. Nói bóng nói bẩy.

  60. Nói trước, quên sau.

  61. Nói dối thò đuôi.

  62. Nói như thanh lẹm.

  63. Nói toạc móng heo ().

  64. Nói quá cu gáy.

  65. Nói giọng Hà_đông.

  66. Non mặt trẻ tuổi.

  67. Non măng trẻ sữa.

  68. Nòng nọc đứt đuôi.

  69. Nổ như pháo rang.

  70. Nồi nào vung ấy.

  71. Nồi đồng cối đá.

  72. Nối giáo cho giặc.

  73. Nội ẩm ngoại đồ.

  74. Nóng như đĩa đèn.

  75. Nông nổi giếng khơi.

  76. Nốt ruồi ở cổ.

  77. Nở ngành, xanh ngọn.

  78. Nở như bánh rán.

  79. Nợ van, quan khất.

  80. Nợ mòn, con nhớn.

  81. Nợ như chúa Chổm.

  82. Nợ như lòng lươn.

  83. Nợ như hom dâu.

  84. Nơi cầu, nơi vong.

  85. Nụ cà, hoa mướp.

  86. Nuộc lạt, bát cơm.

  87. Nuôi ong tay áo.

  88. Nuôi cáo trong nhà.

  89. Nuôi khỉ giữ nhà.

  90. Nữ hành giành bạc.

  91. Nữ sinh () ngoại tộc.

  92. Nửa khóc, nửa cười.

  93. Nửa ngô, nửa khoai.

  94. Nửa người, nửa ngơm.

  95. Nửa nạc nửa mỡ.

  96. Nửa thật, nửa bỡn.

  97. Nước chảy chỗ chủng.

  98. Nước chảy bè trôi.

  99. Nước chảy đá mòn.

  100. Nước sông, gạo chợ.

  101. Nước đổ đầu vịt.

  102. Nước đổ lá khoai.

  103. Nước đổ khó bốc.

  104. Nước khe, chè núi.

  105. Nước Nam nước đế.
  5 chữ

  1. Nam nhi đại chí khí.

  2. Năng may hơn dầy giẻ.

  3. Nặng như hòn đá đeo.

  4. Ném chuột còn ghê cũi bát.

  5. No cơm dửng hồng mao.

  6. No bụng, đói con mắt.

  7. No trong mo, ngoài đất.

  8. Nói ngọt lọt đến xương.

  9. Nói ngọt như mía lùi.

  10. Nói dở như cám hấp.

  11. Nói phải, gãi chỗ ngứa.

  12. Nói mất chữ như rác.

  13. Nói như khướu bách - thanh.

  14. Nói như chó cắn ma.

  15. Nói như dao phát thạch.

  16. Nói như dao chém đá.

  17. Nói như dao chém nước.

  18. Nói như tát nước bè.

  19. Nói lành sành ra dữ.

  20. Nói nhỏ () suýt ra to ().

  21. Nói ngay, hay trái tai.

  22. Nói trên giời dưới bể.

  23. Nói chua sinh chua tử.

  24. Nói hay hơn hay nói.

  25. Nói chuyện voi đẻ trứng.

  26. Nói răng-đa bà cụ.

  27. Nói trơn như nước () chảy.

  28. Nóng tay bắt lỗ tai.

  29. Nồi nát về Cầu-Nôm.

  30. Nuôi cắt, cắt đánh đầu.

  31. Nước lã quấy nên hồ.

  32. Nước mưa là cưa giời.

  33. Nước khe đè nước suối.

  34. Nước chảy ngược lên đường.

  35. Nước gạo tắm cho voi.

  36. Nước đến chân mới nhảy.

  37. Nước lọng trọng nước khe.
  6 chữ

  1. Na-mô một bồ lấy bốn.

  2. Na-mô một bồ dao găm.

  3. Nai ăn đâu, nát giậu đó.

  4. Nay ăn tấm, mai ăn gạo.

  5. Nam trúng chữ, nữ trúng kim.

  6. Nát gỗ hãy còn bờ tre.

  7. Nằm giữa chẳng mất phần chăn.

  8. Nắng bề nào, che bề ấy.

  9. Nắng tốt dưa, mưa tốt lúa.

  10. Nắng ui-ui hui chết người.

  11. Nắng chóng trưa, mưa chóng tối.

  12. Nắng không ưa, mưa không chịu.

  13. Nén bạc đâm toạc tờ giấy.

  14. No nên Bụt, đói nên ma.

  15. No cơm tấm, ấm ổ rơm.

  16. No hết ngon, giận hết khôn.

  17. Nó nói tôi dám điếc tai.

  18. Nó lú nhưng chú nó khôn.

  19. Nóc nhà xa hơn kẻ chợ.

  20. Nói chưa sạch, vạch chưa thông.

  21. Nói như rót vào lỗ tai.

  22. Nói như đóng đanh vào cột.

  23. Nói như đá ném xuống vực.

  24. Nói như dựa chém xuống đất.

  25. Nói như phát, nhát như cheo.

  26. Nói khó cho qua buổi chợ.

  27. Nói như nước đổ lá khoai.

  28. Nói như nước đổ đầu vịt.

  29. Nói có bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào, mách có chứng.

  30. Nói trặt họng như cối xay.

  31. Nói thì có, làm thì không.

  32. Nói với đứa dại khôn cùng.

  33. Nói khoác một tấc đến giời.

  34. Nói trước mà bước không dời.

  35. Non chẳng uốn, già nổ đốt.

  36. Nón không quai, thuyền không lái.

  37. Nồi đồng đánh ra lại sáng.

  38. Nôm na là cha mách qué.

  39. Nồng như vôi, cay như ớt.

  40. Nuốt miếng đắng, nhả miếng ngọt.

  41. Nữ thập tam, nam thập lục.

  42. Nước nóng còn có khi nguội.

  43. Nước chè tàu, giàu cơi thiếc.

  44. Nước cửa Trà, ma cửa Họ.

  45. Nước nhờ mạ, mạ nhờ nước.

  46. Nước lã ai vã nên hồ.

  47. Nước lụt, chó nhảy bàn dộc.

  48. Nước chảy đâu đâu cũng tới.

  49. Nước chảy xuôi, bè kéo ngược.

  50. Nước xa khôn cứu lửa gần.

  51. Nước suối có bao giờ đục.
  7 chữ

  1. Nam vô tửu như kỳ vô phong.

  2. Nặn nhu bà cô bóp con cháu.

  3. Nắng gió thì cũng chẳng phải nao.

  4. Nắng tháng ba chó già lè lưỡi.

  5. Nắng tháng ba mà hoa không héo.

  6. Nắng đan đỏ. Mưa gió đan gầu.

  7. Năng nỏ, mất cả ngõ lẫn mồm.

  8. Nếp lộn lòn, cha con đánh chán.

  9. Nói một đàng bắt quàng một nẻo.

  10. Nói con rắn trong lỗ bò ra.

  11. Nói lủng - bủng như húp cháo nóng.

  12. Nói như dùi đục chấm nước mắm.

  13. Nói dấm - dẳn như váy ba bức.

  14. Nồi đồng sôi, nồi đất cũng sôi.

  15. Nồi nát chẳng khỏi tay thợ hàn.

  16. Nợ chẳng phải hoa để mà ngửi.

  17. Nơm - nớp như cá nằm trên thớt.

  18. Nuôi con không phép kể tiền cơm.

  19. Nứa trôi sông không rập thì gẫy.
  8 chữ

  1. Nam nhân như chấy, nữ nhân như rận.

  2. Nam thực như hổ, nữ thực như miêu.

  3. Năm mới năm me lấy que chọc đ...

  4. Năm cũ chửa qua, năm mới đã đến.

  5. Năm Tị, năm Ngọ ai có nấy ăn,

  6. Năm Thìn, năm Tị chị chẳng nhìn em.

  7. Năm trước được cau, năm sau được lúa.

  8. Năm quan mua người, mười quan mua nết.

  9. Năm tiền có chứng, một quan có cớ.

  10. Năm con năm nhớ, mười vợ mười thương.

  11. Năm ngón tay có ngón dài, ngón ngắn.

  12. Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.

  13. Ném tiền xuống ao không được xem tăm.

  14. Nể cô, nể dì, lấy gì làm vốn?

  15. No ba ngày tết, đói ba tháng hè.

  16. No ăn đắt bói, đói ăn đắt khoai.

  17. No ăn nhà bếp, chóng chết quản voi.

  18. Nói dai nhách như chó nhai giẻ rách.

  19. Nói gần, nói xa, chẳng qua nói thật.

  20. Nói dối thêm chanh, nói hành thêm tỏi.

  21. Nói xuôi cũng được, nói ngược cũng hay.

  22. Nói với người say như vay không giả.

  23. Nồi bảy quăng ra, nồi ba quăng vào.

  24. Nốt ruồi ở cổ có lỗ tiền tròn.

  25. Nơi nên nọ có, nơi có nọ nên.

  26. Nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà.

  27. Nuôi ong tay áo, ấp rắn vào ngực.

  28. Nước mắm Vạn - Vân, cá rô Đầm - Sét.

  29. Nước xáo đầu vịt nghĩ lâu nực cười.
  9 chữ

  1. Nó với nó chẳng phải thịt chó bán rao.

  2. Nói tràng ba mươi, khoát không được một tấc.

  3. Nói đi cũng phải, nói lại cũng dễ nghe.

  4. Nói trên không có chằng, dưới không có rễ.

  5. Nuôi con trong dạ đổ vạ cho ông vải.
  10 chữ

  1. Nay tát đầm, mai tát dìa, ngày kia giỗ hậu.

  2. Nọ có đầy miệng mo, có đâu cho mo dài.

  3. Nõn nường trăm cái đầu giường, nghìn cái đầu tay.

  4. Nồi tròn () úp vung tròn, nồi méo () úp vung méo.

  5. Nợ mười hùm chưa đủ, đâm một thỏ thấm chi.

  6. Nuôi heo lấy mỡ, nuôi đứa ở đỡ chân tay.

  7. Nuôi lợn ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn cơm đứng.

  8. Nước mắm xem màng màng, Thành hoàng xem tán () quạt.
  12 chữ

  1. Nắng sớm thì đi giồng cà,
  Mưa sớm ở nhà phơi thóc.

  1. Nói với người khôn không lại,
  Nói với người dại không cùng.

  14 chữ


  1. Na-mô một bồ lấy bốn,
  Người ta đã khốn, lại còn na-mô.

  1. Na-mô A-di- đà Phật,
  Đổ mật vào nồi, chửa sôi đã nếm.

  1. Na-mô Bồ - tát, bồ hòn,
  Ông sư bà vãi quận tròn lấy nhau.

  1. Na-mô đức Phật Quan-Âm,
  Bao nhiêu vãi mầm thì lấy tiểu tôi.

  1. Nay mừng anh chị tốt đôi,
  Mong cho có cháu để tôi cho vòng.

  1. Nào là cá nhớn đi đâu,
  Để cho cá nhỏ cắn câu thế này.

  1. Nào nhời chàng dặn nàng hay,
  Ăn nhịn qua bữa, chớ vay đổ lời.

  1. Nào ai cấm chợ, ngăn sông,
  Ai cấm chú lái thông đồng đi buôn.

  1. Nào ai cấm chợ, ngăn đò,
  Nào ai cấm lái, hẹn hò đi buôn.


  1. Năm kia dễ mấy mùa xuân,
  Đỏ kia hầu dễ mấy lần đặt tên.
 • Share This Page