1. Click vào đây để xem chi tiết
 2. Click vào đây để xem chi tiết

Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam - Giáo sư tiến sĩ Đỗ Tất Lợi

28/8/17
Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam - Giáo sư tiến sĩ Đỗ Tất Lợi
 • [​IMG]

  Tác phẩm: Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam

  Tác giả: Giáo sư tiến sĩ Đỗ Tất Lợi

  Nhà xuất bản Y học 2004

  Số trang: 1292

  Chụp hình: @conguyen

  Topic nguồn ở Thư viện bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào scan: ở đây.

  Dự án bao gồm 25 phần mỗi gói cỡ 60 trang file word. Đây là link download của các phần đã hoàn thành soát lỗi lần thứ nhất.

  Đây là link download hình Jpeg của cuốn bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào, mỗi Part là 50 hình.


  BẢNG PHÂN CÔNG

  nctvvtvn_Part1: @4DHN (15-4) done

  nctvvtvn_Part2: @Kỳ Nguyệt (16-4) done

  nctvvtvn_Part3: langtu

  nctvvtvn_Part4:huynh gửi

  nctvvtvn_Part5 @thichankem (25-4) done

  nctvvtvn_Part6: @thichankem (25-4) done

  nctvvtvn_Part7: @Kỳ Nguyệt (25-4) done

  nctvvtvn_Part8: @meongo (21-5) done

  nctvvtvn_Part9: @littlethornbird done

  nctvvtvn_Part10 @thichankem done

  nctvvtvn_Part11

  nctvvtvn_Part12 @thichankem done

  nctvvtvn_Part13 @meongo (26-5) done

  nctvvtvn_Part14 @meongo (26-5) done

  nctvvtvn_Part15 @Kỳ Nguyệt (3-6) done

  nctvvtvn_Part16 @meongo done

  nctvvtvn_Part17 @meongo done

  nctvvtvn_Part18: @Kỳ Nguyệt (16-7)

  nctvvtvn_Part19: @meongo (25-7) done

  nctvvtvn_Part20: @meongo (25-7) done

  nctvvtvn_Part21: @meongo (25-7) done

  nctvvtvn_Part22: @4DHN done

  nctvvtvn_Part23: @4DHN done

  nctvvtvn_Part24: @4DHN

  nctvvtvn_Part25: @4DHN