1. Click vào đây để xem chi tiết
 2. Click vào đây để xem chi tiết

Comments on Profile Post by hanhdb

 1. teacher.anh
  teacher.anh
  Welcome chúa chổm trở về :D
  Aug 19, 2017
 2. Ban Tang Du Tử
  Ban Tang Du Tử
  Thả tim. :3
  Aug 20, 2017
 3. canaximuoi
  canaximuoi
  lâu qua thăm ^^
  Aug 20, 2017
 4. teacher.anh
  teacher.anh
  Ban Tang thả tim cái là chúa chổm lặn là sao ta? :D
  Aug 20, 2017
 5. Ban Tang Du Tử
  Ban Tang Du Tử
  :D. Là xao? Là xao? Tại vì xao?
  Aug 20, 2017