0076.011 - @Orion Khoai Môn (done) - Lười Đọc Sách soát lỗi (done)

20/12/15
0076.011 - @Orion Khoai Môn (done) - Lười Đọc Sách soát lỗi (done)
 • - Sự thật như một mũi tên, khi bắn ra phải nhúng đầu mũi vào mật.
  Ả-rập
  - Đừng đuổi nả theo chân lý, kẻo nó làm cho gãy răng.
  G. Herbert
  - Hãy biếu một con ngựa cho người nói sự thật. (để họ chạy sau khi nói)
  Arménie
  - Cách đùa cợt của tôi là để nói sự thật.
  Đó là cách đùa cợt tuyệt hảo.
  G. B. Shaw
  - Người khôn có hai ngôn ngữ, một để nói sự thật và một để nói cái gì cho hợp lúc.
  Euripide

  CHẾ NHẠO (Nhạo báng)

  - Tánh nhạo báng thường chỉ là một cái tâm tánh hèn hạ phát lộ ra bằng những lời nói lỗ mãng.
  Bà de Stael
  - Thói hay nhạo báng thường do trí não hẹp hòi mà sanh ra.
  La Bruyère
  - Người nhạo báng bao giờ cũng là người thiển cận, cho nên hay độc ác.
  Balzac
  - Trong các cách nhục mạ, cách nhạo báng là khó dung thứ hơn hết.
  La Bruyère
  - Chân mình thì lấm mê mê
  Lại đi lấy đuốc mà rê chân người.
  Ca-dao
  - Người cười trước làm chước cho kẻ cười sau.
  Tục-ngữ
  - Lươn ngắn chê trạch dài,
  Lờn bơn méo miệng chê trai lệch mồm.
  Ca-dao
  - Cười người há dễ cười lâu,
  Cười người hôm trước hôm sau người cười.
  Ca-dao
  - Cười người phải sợ ngày sau người cười.
  Molière
  - Việc người muốn luận dở hay,
  Trong mình trước phải xét ngay thế nào.
  Giả thạch Qui
  - Ai ơi chớ vội cười nhau,
  Ngắm mình cho tỏ trước sau hãy cười.
  Ca-dao
  - Ai ơi chớ vội cười nhau,
  Cây nào là chẳng có sâu chạm cành.
  Ca-dao

  CHẾT

  - Tất cả đều từ đất mà ra và sẽ trở về với đất.
  Ménandre
  - Con là cát bụi và con sẽ trở về với cát bụi.
  (Cựu-ước-kinh)
  - Cát chết san bằng tất cả mọi giai cấp.
  Claudien
  - Bị gậy, cân đai đất một hòn.
  Nguyễn Khuyến
  - Thương thay thập loại chúng sinh !
  Phách đơn hồn chiếc lênh đênh quê người.
  Hương khói đã không nơi nương tựa,
  Phận mồ coi lần lữa đêm đêm.
  Còn chi ai khá ai hèn,
  Còn chi mà nói ai hèn ai ngu !
  Nguyễn-Du (Chiêu hồn ca)
  - Cái chết san phẳng mọi chênh lệch xã hội, giai cấp và hư vô hóa những đối tượng của oán thù, tranh chấp.
  Nguyễn văn Trung (Ca tụng thân xác, 1967)
  - Cái chết là một anh thợ gặt không biết ngủ trưa.
  Cervantes
  - Không có một pháo đài nào chống lại được cái chết.
  người dẫn : P. J. Martin
  - Cái chết ở trước mắt người già và sau lưng người trẻ.
  Estonie
  - Mỗi bước đi trong cuộc đời là một bước đến cái chết.
  C. Delavigne
  - Cái chết chỉ là sự xê dịch của các cá thể. Sự di truyền làm lưu thông những tâm hồn như nhau qua sự liên tục của các thế hệ cùng một chủng tộc.
  G. Le Ben
  - Không gì chắc chắn bằng cái chết và thuế má.
  Anh
  - Hãy khóc người chết cách êm thấm vì người chết đã tìm được sự yên nghỉ.
  (Cựu-ước kinh)
  - Chết trước được mồ được mả, chết sau nằm ngả nằm nghiêng.
  Tục-ngữ
  - Bứng một cầy cổ thụ đi nơi khác, nó sẽ chết sớm.
  Anh
  - Làm việc không chết người nhưng chính là sự sầu não.
  Anh
  - Người chết cai trị người sống.
  Comte
  - Khôn sống bống chết.
  Tục-ngữ
  - Cà cuống chết đến đít còn cay.
  Tục-ngữ
  - Chết người không chết tật.
  Tục-ngữ
  - Người ta nghĩ đến lúc chết đi, không còn có một vật gì nữa thì mưu kia kế nọ tự nhiên tiêu trừ.
  Cao-phan-Long
  - Chết vì ý muốn của kẻ khác là chết đến hai lần.
  Publilius Syrus
  - Chết trước khi phải kêu gọi cái chết là một hạnh phúc.
  Publilius Syrus
  - Chết như Hưng-đạo hồn thành thánh,
  Chết tựa Trưng-vương phách hóa thần.
  Chết cụ Tây-hồ danh chẳng chết,
  Chết mà vì nước chết vì dân.
  Phan-bội-Châu
  - Người ta chết là trở về với tạo hóa, cũng như người ra ngoài mà trở về nhà, thế mà ta còn theo đuổi nghêu ngao khóc lóc thì chính ta chẳng hóa ra không biết mệnh trời à ? Cho nên ta không khóc mà lại còn hát nữa.
  Trang-tử
  - Còn người chết lần đầu tiên là lúc không còn hăng hái.
  Balzac
  - Có những người chết cần phải giết.
  F. Desnoyers
  - Cái chết đôi khi là một hình phạt ; thường là một quà tặng ; có lúc là một ân huệ.
  Sénèque
  - Cái chết vừa nặng hơn núi vừa nhẹ hơn sợi tóc.
  Nhựt

  SỢ CHẾT

  - Người ta sợ cái chết cùng một lý do như con nít sợ bóng tối.
  Francis Bacon
  - Người càng tốt lại càng ít sợ cái chết.
  Samuel Johnson
  - Thà chịu đau khổ hơn là chết
  Đó là châm ngôn của con người.
  La Fontaine
  - Sợ chết là cho cuộc sống quá nhiều vinh dự.
  Th. Jouffroy
  - Nếu bình sanh ăn ở phải, không đến nỗi sợ chết rồi kết cuộc thế nào, thì sao phải sợ cái chết ?
  Buffon
  - Người khiếp nhược thì sợ chết, kẻ khốn khổ thì cầu chết, người dũng cảm thì thích cái chết, người hiền từ thì đợi cái chết.
  Franklin
  - Ai sợ chết không có sống. (Người lúc nào cũng sợ chết không thể hưởng thụ yên lành trong cuộc sống).
  Anh
  - Cái chết không đáng sợ mà chỉ sợ cái chết nhục.
  Epictète

  COI NHẸ CÁI CHẾT - CÁCH CHẾT

  - Cái chết có khi nặng hơn núi Thái-sơn, có khi nhẹ hơn lông chim hồng.
  Tư-mã-Thiên
  - Chim kia có cánh thì bay
  Con ơi có nước thì mầy phải thương.
  Làm trai chết ở chiến trường
  Còn hơn chết ở trên giường thê nhi.
  Nguyễn-Bính
  - Nhân sinh tự cổ thùy vô tử
  Lưu thủ đan tấm chiếu hãnh thanh
  (Con người tự cổ ai không chết,
  Để lại lòng son rạng sử xanh).
  Văn-thiên-Tường
  - Kẻ chấp nhận dễ dàng cái chết không bao giờ đốn hèn.
  Sénèque
  - Ai coi thường sự sống, làm chủ cuộc sống của kẻ khác.
  Sénèque
  - Người ta có nhiều lý do để coi rẻ sự sống, nhưng không bao giờ người ta có lý để khi cái chết.
  La Rochefoucauld
  - Những kẻ đốn hèn chết nhiều lần trước khi chết thật sự. Kẻ anh hùng chỉ nếm cái chết có một lần.
  Shakespeare
  - Chúng tôi thích chết đi với tư cách làm người còn hơn sống như những con vật.
  Krutch
  - Đời ta tuy ngắn ngủi nhưng thanh danh ta bất diệt.
  Homère
  - Mạng ấy yểu mà danh ấy thọ.
  Nguyễn-văn-Thành
  - Thà chết trong khi chiến đấu còn hơn cam chịu kiếp nô lệ.
  Kinh Mahavagge
  (Do Lê-xuân-Khoa dẫn trong
  Bách khoa, 177, 1964)

  - Một cái chết xứng đáng làm vẻ vang cho cả cuộc đời.
  Ý

  CHÍ KHÍ (Ý chí – Quyết chí – Thiện chí)

  - Có chí thì nên.
  Tục-ngữ
  - Người có chí làm việc hay nên.
  (Hậu Hán thư)
  - Người có chí ắt phải nên, nhà có nền ắt phải vững.
  Tục-ngữ
  - Không lập chí thì trong thiên hạ không việc gì làm nên.
  Vương-dương-Minh
  - Thấy lợi chẳng bỏ nghĩa, thấy chết chẳng đổi lòng.
  (Lễ-ký)
  - Đây ta như cây giữa rừng,
  Ai lay chẳng chuyển, ai rung chẳng rời.
  Ca-dao
  - Quân tử cố cùng.
  (Luận-ngữ)
  - Giàu sang không đổi được tâm mình, nghèo hèn không thể đổi được tiết mình, uy vũ không thể tỏa được chí mình.
  Mạnh-tử
  - Chí người trượng phu, càng cùng càng phải kiên gan, càng già càng phải hăng hái.
  Mã-Viện
  - Liều thân trầy nạn nước, coi chết thoảng như về.
  Tào-tử-Kiến
  - Người già nhưng lòng không già, vẫn có chí tấn thủ đề giúp đời. Người ta gặp lúc cùng quẫn chưa đạt nhưng chí đừng cùng, cứ hăng hái luyện nên, sau cũng có lúc gặp thời để mà phát triển.
  (Bài Tăng Quảng Hiền Văn)
  - Kẻ học giả có chí muốn biết những sự cao minh, mà còn xấu hổ mặc không được đẹp, ăn không được ngon, thỉ chưa đáng cùng nói chuyện cao minh được.
  (Luận-ngữ)
  - Ai đã biết nuôi chí thì không nghĩ đến hình.
  Trang-tử
  - Ai mà thân được nhàn rỗi thì chí thường hẹp hòi.
  (Gia-ngữ)
  - Đói xác ve hơn no lè-tè bọ hung.
  Bảo-phác-tử
  - Người quân tử, trọng được, khinh được, làm tội được, giết chết được, nhưng không thể bắt làm xằng được.
  Diêm-thiết-Luận
  - Tâm niệm trầm tiềm mãi mãi, thì lẽ gì mà nghĩ chả ra. Chí khí phấn phát luôn luôn, thì việc gì mà chả làm nổi.
  Lã-Khôn
  - Người quân tử không buồn tuổi sắp già, chỉ lo chí trễ nãi.
  Trung-luận
  - Không gì nghèo bằng không có tài, không có gì hèn bằng không có chí.
  Uông Cách
  - Học trò trong nước mà không có khí tiết, thì thế nước thoi thóp như người sắp chết.
  Tiết-Huyên
  - Người ta thứ nhứt phải có chí, thứ nhì phải có thức, thứ ba phải có thường
  Tăng-quốc-Phiên
  - Lâu nay đời vẫn đắm đuối loài người, cái chí của ta là cái để độ thân ta, mà sóng gió không thể nào siêu bạt dập vùi ta được.
  Chúc-vô-Công
  - Người không có chí như thuyền không có lái, như ngựa không cương, trôi giạt bông lông, không ra thế nào cả.
  Vương-dương-Minh
  - Trong mọi điều, có quyết chí là khó nhứt.
  De Bobald
  - Điều khó nhứt ở đời là biết quyết chí.
  J. de Maistre
  - Có đủ nghị lực mới thành được bậc vĩ nhơn ; đạt được mục đích thế là kiên chí.
  Bà. C. Fée
  - Mưu cao chẳng bằng chí dày.
  Tục-ngữ
  - Cái đòn xeo (đòn bẩy) mạnh nhứt là cái ý chí.
  De Jossieu
  - Chí khí cao thượng thì dầu gặp cảnh ngộ thuận hay nghịch cũng hết sức gánh vác.
  Bonnin
  - Ai có ý chí có sức mạnh.
  Ménandre
  - Người có ý chí làm được việc hơn người có thể làm việc được.
  Gabriel Meurier
  - Ai không biết thêm ý chí vào sức mạnh, thì không có sức mạnh.
  Chamfort
  - Ý chí có thể là thiên đàng, mà cũng có thể trở thành địa ngục.
  Islande
  - Thiện chí thâu ngắn lộ trình.
  Ba-tây
  - Thiện chí tìm ra phương tiện và cơ hội.
  Bait
  - Ý chí kềm hãm hay kích thích tình cảm và lý trí, tạp ra sự điều hòa của tâm hồn.
  A. Quillet
  - Hãy cho bền chí câu cua,
  Dầu ai câu trạch, câu rùa mặc ai.
  Ca-dao
  - Ai ơi giữ chí cho bền,
  Dầu ai xoay hướng đổi nền mặc ai.
  Ca-dao

  CHIẾN TRANH

  - Loạn tự đâu mà sanh ra ? Bởi không yêu nhau.
  Mặc-tử
  - Huyết mạch của chiến tranh là tiền.
  Bion de Boristhène
  - Để tiếp tục chiến tranh, có ba điều cần thiết : tiền, tiền và tiền nữa.
  Thống-chế Théodore Trivulu
  - Người ta gây chiến tranh lúc nào người ta muốn, và chấm dứt lúc nào có thể.
  Machiavel
  - Sợ chiến tranh còn tệ hơn là chính chiến tranh nữa.
  Sénèque
  - Chiến tranh phát hiện cho một dân tộc những sự yếu kém của nó, mà cũng phát hiện cả những đức tính của nó.
  G. Le Bon
  - Chiến tranh là một thí dụ tuyệt diệu về quyền năng của những lực lượng tâm lý dẫn dắt con người. Nó cho thấy rằng sự sợ chết và tư lợi tan biến dễ dàng làm sao một khi có sự tác động của những lực lượng ấy.
  G. Le Bon
  - Chiến tranh trước nhứt là một cuộc tranh đấu của nhiều ý chí.
  G Le Bon
  - Chỉ có chiến tranh mới động viên nghị lực con người người đến tột độ và ấn một cái dấu cao quí trên những con người có can đảm đương đầu với nó.
  Benito Mussolini
  - Khi nói rằng chiến tranh là cái nguồn của tất cả các nghệ thuật, tôi cũng muốn nói rằng nó cũng là cái nguồn của tất cả những đức tính lớn lao và khả năng của con người.
  J. Ruskin

  :rose::rose::rose:
 • Chia sẻ trang này