1. Click vào đây để xem chi tiết
  2. Click vào đây để xem chi tiết

Nghi thức tiêu trừ nghiệp chưóng bệnh tật

31/1/18
Nghi thức tiêu trừ nghiệp chưóng bệnh tật
  • Gửi các bạn file về nghi thức hồi hướng tiêu trừ nghiệp chướng bệnh tât.

    upload_2018-1-30_19-14-42.jpeg
  • Đang tải...