Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Chi_Chi

 1. teacher.anh
  teacher.anh
  "Đường là do con người đi mãi mà thành" - Lỗ Tấn (trích: "AQ chính truyện")
  16/7/15
 2. Chi_Chi
  Chi_Chi
  Lối đi nào cũng được, không sao cả, chính mình sẽ tạo ra con đường. ( Hamlet Trương- A.R.C.K)
  Cho mình.
  16/7/15
 3. Ban Tang Du Tử
  Ban Tang Du Tử
  Đường ở dưới chân. (Thành ngữ)
  16/7/15
 4. Chi_Chi
  Chi_Chi
  Lối đi ngay dưới chân mình
  Cuốn này đọc cũng khá hay.
  16/7/15
 5. Ban Tang Du Tử
  16/7/15