1. Click vào đây để xem chi tiết
 2. Click vào đây để xem chi tiết

Comments on Profile Post by Chi_Chi

 1. teacher.anh
  teacher.anh
  "Đường là do con người đi mãi mà thành" - Lỗ Tấn (trích: "AQ chính truyện")
  Jul 16, 2015
 2. Chi_Chi
  Chi_Chi
  Lối đi nào cũng được, không sao cả, chính mình sẽ tạo ra con đường. ( Hamlet Trương- A.R.C.K)
  Cho mình.
  Jul 16, 2015
 3. Ban Tang Du Tử
  Ban Tang Du Tử
  Đường ở dưới chân. (Thành ngữ)
  Jul 16, 2015
 4. Chi_Chi
  Chi_Chi
  Lối đi ngay dưới chân mình
  Cuốn này đọc cũng khá hay.
  Jul 16, 2015
 5. Ban Tang Du Tử
  Jul 16, 2015