0088.1.0008 - @Anfu (soát xong, GD)

24/12/15
0088.1.0008 - @Anfu (soát xong, GD)
 • PDF
  GoogleDocs

  :rose::rose::rose:

  #0088.1.00008

  Đánh máy: yeuhoatigone  Bà nào khôn khéo dạy cho trẻ sớn-sơ sờ-sạc,

  Bà nào vụng dại xuống biển ăn tôm he, cá mực.

  44- Một năm là mấy tháng xuân,

  Ăn chơi cho thỏa phong trần ai ơi !

  Một năm là mấy tháng mười,

  Ta đi mua nồi về đúc tiền công.

  Ta đi mua đồng về đúc bồ-lao.

  Bây giờ tình nghĩa làm sao,

  Cho chuông chẳng bén, bồ-lao chẳng bền.

  Xhưa kia chuông ở trên đền,

  Bây giờ chuông tếch, chuông toác bỏ rền cầm canh.

  45- Một lo đứng cửa trông ra,

  Hai lo đi lấy chồng xa nước ngoài,

  Ba lo sợ chị em cười,

  Bốn lo đi ngược, về xuôi sao đành,

  Năm lo lúc tử, lúc sinh,

  Sáu lo con gái một mình đường xa,

  Bảy lo nhớ cửa nhớ nhà,

  Tám lo còn chút mẹ già ai nuôi,

  Chín lo em thiệt cả mười,

  Để em kiếm lối tìm nơi đi về.

  46- Một năm chia mười hai kỳ,

  Thiếp ngồi, thiếp tính khó gì chẳng ra.

  Tháng giêng ăn tết ở nhà,

  Tháng hai rỗi-rãi quay ra nuôi tằm.

  Tháng ba đi bán vải thâm,

  Tháng tư đi gặt, tahn1g năm giở về.

  Tháng sáu em đi buôn bè,

  Tháng bảy, tháng tám giở về đông ngô,

  Chín, mười cắt rạ đồng mùa,

  Một, chạp vớ được anh đồ dài lưng.

  Anh ăn, rồi anh lại nằm,

  Làm cho thiếp phải quanh năm lo phiền.

  Chẳng thà lấy chú lực điền,

  Gạo bồ, thóc giống còn phiền nỗi chi.

  47- Một quan tiền tốt mang đi,

  Nàng mua những gì (1) mà tính chẳng ra ?

  Thoạt tiên, mua ba tiền gà,

  Tiền rưỡi gạo nếp, với ba đồng giầu.

  Giỗ lại mua sáu đồng cau,

  Tiền rưỡi miếng thịt, giá rau mười đồng.

  Có gì mà tình chẳng thông,

  Tiền rưỡi gạo tẻ, sáu đồng chè tươi.

  Ba mươi đồng rượu chàng ơi !

  Ba mươi đồng mật, hai mươi đồng vàng.

  Hai chén nước mắm rõ ràng,

  Hai bảy mười bốn, kẻo chàng hồ nghi.

  Hai mươi mốt đồng bột nấu chè,

  Mười đồng nải chuối, chẳn thì một quan.

  48- Một năm được mấy mùa xuân,

  Một ngày được mấy giờ dần sớm mai.

  Em đừng cậy sắc, khoe tài,

  Khéo thay nổi thủng cũng tay thợ hàn.

  Giời kia Khôn cũng thờ Càn,

  Nước kia Tấn cũng hợp Tần mới xong.

  Ngồi trong cửa sổ chạm rồng,

  Chăn loan, gối phượng, không chồng ra chi.

  Thơ đào nghĩ chữ vu-quy,

  Hôn nhân lễ đạt, gặp thì đào yêu.

  Trăm sông diu-dít thư-cưu,

  Thực-nữ, quân-tử hảo cầu đẹp duyên.

  Tục rằng : Tiên lại tìm Tiên,

  Phú lại tìm quý, bạn hiền tìm nhau.


  (1) – mua những thứ gì


  49- Một đời được mấy anh hùng,

  Một nước được mấy đức ông trị-vì.

  Anh đừng cợt ghẹo em chi,

  Em đang chấp chỉ chọn ngày cài hoa.

  Tin lên Thiên thượng Hằng-nga,

  Cậy ông Nguyệt-lão với bà Tơ-vương.

  Chăn loan, gối phượng sẵn sàng,

  Màn đào rủ dọc, lầu hồng dãi ngang.

  Còn đang chọn đá thử vàng,

  Ngọc lành ai quẩy ra dàng bán rao.

  Quan quan bốn tiếng thư cưu,

  Mong người quân-tử hảo cầu kết duyên.

  Phấn son cho phỉ tấm nguyền,

  Anh-hùng sánh với thuyền-quyên mới tình.

  Phạt-kha thơ ấy rành-rành,

  Phỉ môi bất đắc xin anh liệu tường.

  50- Mới hay giải cấu tương phùng,

  Biết người, biết mặt, biết lòng làm sao.

  Sông sâu còn có kẻ dò,

  Lòng người ai biết mà đo cho cùng.

  Ai mua dưa hấu biết lòng,

  Để tôi xin ngỏ trong lòng tôi ra.

  51- Mua cau, chọn những buồng sai,

  Mua giầu chọn những trăm hai lá vàng.

  Cau tiện ngang, giàu vàng ngắt ngọn.

  Thời buổi này kén chọn làm chi,

  Sao em chẳng lấy chồng đi.

  52- Muốn ăn cơm trắng nước trong,

  Em lên Phố-Cát Đại-Đồng cùng anh.

  Ai lên Phố-Cát, Đại-Đồng,

  Hỏi thăm cô Tú có chồng hay chưa?

  Có chồng năm ngaoí, năm xưa,

  Năm nay chồng để (1) nên chưa có chồng.

  53- Muốn ăn măng trúc, măng giang,

  Măng tre, măng nứa, chè bàng, cơm lam.

  Muốn ăn sim chín đi tìm,

  Đố ai tìm được đem lên hầu nàng.

  Chim kêu, vượn hót trên ngàn,

  Bây giờ đã đến giăng tàn canh ba.

  54- Mưa xuân lác-đác vườn đào,

  Công anh đắp đất, ngăn rào giồng hoa.

  Ai làm gió táp, mưa sa,

  Cho cây anh đổ, cho cây anh tàn ?


  (1) – chồng may chồng bỏ hoặc rẫy


  55- Mưa từ trong núi (1) mưa ra,

  Mưa khắp thiên hạ, mưa qua Chùa Thầy.

  Đôi ta bắt gặp nhau đây,

  Như con bò gáy gặp bãi (2) cỏ hoang.

  56- Mưa từ trong lũng mưa ra,

  Trèo non, lặn suối chẳng qua thiếp tôi đi tìm chồng.

  Ôi đây thiếp tôi đi tìm chồng,

  Mặt giời hồ lặn, khách đò ngang tôi nọ chèo.

  57- Mừng nay đứcchính cao mình,

  Bốn phương hòa thuận thái bình muôn dân

  Làm giai quyết chí lập thân,

  Cương thường giữ lấy có có phần hiển-vinh.

  Gái thời giữ lấy chữ trinh,

  Xiêng năng chín-chắn giời dành phúc cho.

  Giàu nghèo tại số đừng lo,

  Mà đường công nợ có lo chi mà.

  58- Mừng nay mưa nắng thuận giới,

  Trị đời Ngu, Hạ, dân đời Thương, Chu.

  Nơi nơi khích nhưỡng ca cù,

  Khắp trong vũ diện Thang Chu thuận hòa.

  Đâu đâu già trẻ gần xa,

  Người người kính chúc thiên gia vững-vàng.

  Ai ai trung hiếu lưỡng tuyền,

  Năm năm mừng được phong niên thái bình.


  (1) quang (2) đám

  59- Mừng nay nho sĩ có tài,

  Bút nghiên đóng-dả giùi mài nghiệp Nho.

  Rõ ràng nên đứng học-trò,

  Công khai hai chữ giời cho dần dần.

  Tình cờ chiếm được bảng xuân,

  Ấy là phú quý đầy xuân quế hòe.

  Một mai chân bước Cống, Nghè,

  Vinh quy bái tổ, ngựa xe đưa mình.

  Bốn phương nức tiếng vang lừng,

  Ngao-du Bể Thánh, vẫy vùng Rừng Nho.

  Quyền cao chức trọng Giời cho,

  Bõ công học tập bốn mùa chúc mình.

  Vui đâu bằng Hội để danh,

  Nghề đâu bằng nghiệp học hành là hơn.

  Công cha như núi Thái Sơn,

  Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy xuôi.

  Phu-nhân thờic ó công nuôi,

  Toàn gia hưởng Phúc, Lộc giời ban cho,

  Mùi thế vị khi nồng, khi nhạt,

  Chén yên hà kẻ tỉnh, người say,

  Nghiêng bầu phong nguyệt cho dày cuộc vui.

  Mừng nay thái vũ xuân hồi,

  Miệng dáng câu hát, hoan bồi một khi.


  N

  1- Nam-mô Bồ-Tát,

  Chẻ lạt đứt tay.

  Đi cày trâu húc,

  Đi súc phải cọc.

  Đi học thầy đánh,

  Đi gánh đau vai,

  Nằm dài nhịn đói.


  2- Nay mừng Hải-yến hà thành,

  Muôn dân trăm họ thái bình âu ca.

  Miền Thanh-hóa, huyện Nga-ta,

  Cỏ cây thang mộc, quốc gia Triều đình.

  Bốn phương bể lặng tăm kềnh,

  Muôn dân trăm họ thái bình âu ca.

  3- Nay mừng tứ hải đồng xuân,

  Tam dương khai thái muôn dân hòa bình.

  Sĩ thời chăm việc học hành,

  Một mai khoa bảng để dành công danh.

  Công thời phượng các long đình,

  Đủ nghề sư khoáng, rứt nghề công thân.

  Nông thời cuốc bẫm cầy sau,

  Thu hòa, hạ mạch phong thu có ngày.

  Thương thời buôn bán liền tay,

  Tứt tài Tử-Cống ai tầy cho đang.

  4- Nay mừng những kẻ nông phu,

  Cầu cho hòa cốc phong thu bình thời.

  Vốn xưa nông ở bực hai,

  Thuận hòa mưa gió ấy thời lên trên.

  Quý hồ nhiều lúa là tiên,

  Rõ ràng phú túc bình an cả nhà.

  Bốn mùa xuân lại, thu qua,

  Muốn cho tiền lúa đầy nhà hàn sương.

  Bước sang hạ giá, thu tàng,

  Thu thu tiễn hoạch giàu ngang Thạch-Sùng.

  Quý nhân cùng kẻ anh hùng,

  Rắp toan muốn hỏi nhà nông ê đề.

  Thực thà chân chỉ thú quê,

  Chuyên cần học nghiệp là nghề đoan trang.

  Gặp thời là được thọ khang,

  Tam đa ngũ phúc rõ ràng giời cho.

  5- Nay mừng vận mở dư nghìn,

  Việt-Nam có thánh cầm quyền sửa sang,

  Bốn phương đầm ấm dân yên,

  Giời Nghiêu, ngày Thuấn lưỡng gian thái hòa.

  Trông xem phong cảnh làng ta,

  Bồng-sơn, Tố-Thủy ngỡ là đâu đây.

  Bốn mùa, bát tiết thảnh thơi,

  Vịnh nhời quốc ngữ một bài mười chương.

  Một chương kínhc húc nhà vương,

  Hoàng-đồ cũng-cố tộ trường vạn niên.

  Hai chương kính chúc chư-phiên,

  Lợi dân, ích quốc mở đường thái-hanh,

  Ba chương phúc lý sùng thành,

  Tuôn về các phủ sứ Thanh thịnh cường.

  Bốn chương thiện hữu dư khương,

  Chúc mừng quan lão thọ chường thiên xuân.

  Năm chương thiên hạ bình dân,

  Các thầy hào mục phúc thần chùng chùng,

  Sáu chương mừng kẻ sĩ nông,

  Sĩ đăng khoa đệ nông phong lộc tài.

  Bảy chương mừng chúc gái giai,

  Giai thanh, gái lịch lâu dài thong dong.

  Tám chương tạp nghệ thương công,

  Buôn may bán đắt tạc dòng không ngoan.

  Chín chương như phụ như sơn,

  Chúc mừng các tỉnh dân quan vững vàng.

  Mười chương quyết hậu khác sương,

  Lan tôn quế tử lựu truyền miên duyên.

  Nay mừng tiết giời xuân thiên,

  Có nhời ca xướng dâng lên Cửu-trùng.


  6- Này này chính gạo tám xoan,

  Mấy phen giá sắt gian nan mới thành.

  Bây giờ ta giả cho tinh,

  Phòng khi yến, ẩm dâng lên chờ []

  Đã no rồi, lại đã say,

  Mừng rằng nay đã hây-hây thái bình.

  7- Nàng ơi, anh quyết với mình,

  Công anh dan-díu chẳng thành thời thôi.

  Sông kia bên lở, bên bồi,

  Bên lở thì đục, bên bồi thì trong.

  Sông kia nước chảy đôi dòng,

  Biết rằng bên đục, bên trong bên àno.

  8- Nàng Bân may áo choc hồng,

  May ba tháng dòng chửa trọn cổ tay.

  Lạy giời cho cả gió may,

  Nàng Bânchết quách đêm nay cho rồi.

  9- Nàng về giã gạo ba giăng,

  Để anh gánh nước Cao-Bằng về ngâm.

  Nước Cao-Bằng ngâm thì trắng gạo,

  Anh biết em có liệu được chăng.

  Trần-trần như cuội cung giăng,

  Biết rằng cha mẹ có bằng lòng không,

  Để anh chờ đợi luốngc ông.

  10- Nào khi anh bủng anh beo,

  Tay cất chén thuốc, tay đèo múi chanh.

  Bây giờ anh khỏi, anh lành,

  Anh mê nhans ắc, anh tình phụ tôi.

  Thả tôi xuống giếng cho rồi.

  11- Năm con ngựa bạch sang sông,

  Năm gian nhà ngói đèn trong đèn ngoài.

  Đèn yêu ai mà đèn chẳng tắt,

  Ta yêu mình nước mắt rỏ ra.

  12- Nắm tóc ngôi, tóc ngôi dài,

  Nắm tóc mai, tóc mai cụt.

  Cầu Giời, khấn Bụt cho tóc mai dài,

  Bao giờ tóc chấm ngang vai,

  Thì ta kết ngãi làm hai vợ chồng.

  13- Năm quan tiền tốt bó mo,

  Làm tờ ký chỉ, chị cho chuộc chồng.

  Măng non nấu với gà đồng,

  Chơi nhau một trận, xem chồng về ai.

  Già gan cướp đượcv chồng người,

  Non gan hết vía rụng rời chân tay.

  14- Năm voi anh đúc năm chuông,

  Năm cô anh đóng năm giường bình phong.

  Còn một cô bé chửa chồng,

  Lại đây anh kén cho bằng lòng cô.

  Một là ông Cống, ông Đồ,

  Hai là ông Bát, ông cửu, ông Đồ cũng []

  Giả ơn bà Nguyệt, ông Tơ,

  Sớm đi cầu Thước, tối mơ mộng []

  Cho mau cửa lại treo cung,

  Để cho cô bế, cô bồng, cô ru.

  Cô ru rằng:

  Con ăn, co bú, con nô,

  Con lẫy, con bò, con chững, con đi.

  Ngày sau con cả nhớn khôn,

  Con học, con thi, nhảy ba tầng sóng []

  15- Năm ngoái anh lên ngọn sông Ngâu,

  Dầu sương, giãi nắng chẳng tìm đâu []

  Năm nay anh về lắm bạc nhiều vàng,

  Để anh sắm sửa thời ànng lấy anh.

  Lấy anh, anh sắm sửa cho,

  Sắm ăn, sắm mặc, sắm cho chơi bời.

  Khuyên em có bấy nhiêu nhời,

  Thủy chung như nhất là người, phải []

  Mùa đông lụa lụa, the the,

  Mùa hè bán bạc hoa sòe sắm khăn,

  Sắm gối thì phải sắm chăn,

  Sắm gương, sắm lược, sắm ngăn đựng []

  Sắm cho em : đôi lược chải đầu,

  Cái ống đựng sáp vuốt đầu cho xinh.

  16- Năm cũ đi qua,

  Năm mới đã đến.

  Bước chân vào đinh trung,

  Tôi xin kính chúc ;

  Trước tôi chúc Thanh Cung vạn tuế, tại Thượng dương dương, bảo quốc, hộ dân, lưu ân, tích phúc.

  Tôi lại chúc kỳ-lão sống tám chín mươi, thọ tăng thêm thọ.

  Tôi lại chúc quan viên trùm lão, niên tăng phú quý, nhật hưởng vinh hoa.

  Tôi lại chúc quan lại, binh viên ta đột pháo xông tên, công thành danh toại.

  Tôi lạci chúc đồng trang thượng hạ, già sức khỏe, trẻ bình yên, nhờ đức Vua nhà nọ, người đủ, các xướng : “Thiên thu vạn vạn tuế”.


  17- Nó ra, rồi nó lại vô,

  Chớ nào nó có vác vồ đuổi ai ?

  Nó ra, rồi nó lại vào,

  Chớ nào nó có phá củi, rỡ rào nhà ai?

  18- Nói thương mà ở chẳng thương,

  Đi đâu mà bỏ buồng hương lạnh lùng.

  Đêm qua khi lạnh, khi nồng,

  Khi đắp áo ngắn, khi chung áo dài.

  Bầy giờ chàng đã nghe ai,

  Áo ngắn chẳng đắp, áo dài không chung.

  19- Nồi đồng lại úp vung đồng,

  Con gái xứ Bắc lấy chồng Đồng-Nai.

  Giậm chât xuống đất kêu giời,

  Chồng tôi vô Quảng biết đời nào ra.

  20- Non non nước nước khơi chừng,

  Ái ân đôi chữ xin đừng có quên.

  Tình sâu mong giả, nghĩa đền,

  Đừng vui chốn khác mà quên chốn []

  Nước vơi, rồi nước lại đầy,

  Tình kia chưa giả, nghĩa này chớ quên.

  21- Nôm na là cha mách qué,

  Mách qué là mẹ mách siêu,

  Ta cho đồng tiền mách nữa ta nghe.

  22- Nu na nu nống,

  Cái cống nằm trong,

  Cái ong nằm ngoài,

  Củ khoai chấm mật,

  Phật ngồi Phật khóc

  Con cóc nhày ra

  Con gà ú ụ,

  Nhà mụ thổi xôi,

  Nhà tôi nấu chè,

  Tê he cống rụt,

  Xỉa cá mè, đè cá chép,

  Chân nào đẹp, thi đi buôn men,

  Chân nào đen ở nhà làm chó.

  23- Nu na nu nống

  Thằng cộng, cái cạc,

  Chân vàng, chân bạc,

  Đá xỉa, đá soi,

  Đá đầu con voi,

  Đá lên, đá xuống,

  Đá ruộng bồ câu,

  Đá râu ông già,

  Đá ra đường cái.

  Gặp gái đi đường,

  Có phường trống quân.

  Co chân thì rụt.

  24- Núi Đội ai đắp nên cao,

  Ngã ba sóng Gối ai đào nên sâu.

  Dù ai buôn đâu bán đâu,

  Làm sao cho khỏi câu Châu thì làm (Hà-Nam).

  25- Núi kia ai đắp nên cao,

  Sông kia ai đào nước chảy vùng quanh ?

  Vùng quanh, thì mặc vùng quanh,

  Có về Lê-xá để anh đưa tiền.

  26- Núi kia ai đắp nên cao,

  Sông kia, bể nọ ai đào nên sâu.

  Một lòng sầu, năm bảy lòng sấu,

  Đấy vui có biết đây sầu cùng chăng.

  Muốn sao tháng đói tuần giăng,

  Muốn sao đấy ở cho bằng lòng đây.

  27- Núi kia ai đắp nên cao,

  Sông kia biển nọ ai đào mà sâu.

  Vì ai cá chẳng bén câu,

  Lược chẳng bén đầu, chỉ chẳng bén kim.

  Muốn ăn mơ nổi, mận chìm…

  Aunhc ũng lặn lội đi tìm về cho.

  Thế gian thấy bán thì mua,

  Biết rằng mặn nhạt chát chua nhường nào.

  28- Nửa đêm giở (1) dậy trọng giời,

  Ông (2) sao bên bắc đã dời bên đông,

  Bờ hồ lai láng mênh mông.

  29- Nước yên quân mạnh, dân giàu,

  Khắp trong tám cõi cúi đầu làm tôi.

  Các quan dâng biểu lên ngôi,

  Chúc vua Vĩnh-Thọ muôn đời thịnh yên.

  30- Nước nóng đổ lọ bình vôi,

  Tôi ngồi tôi nghĩ bố tôi, tôi buồn.

  Bố tôi, dở dại, dở khôn,

  Say mê cái l…, bỏ mẹ con tôi.

  31- Nước non lận-đận một mình,

  Thân co lên thác xuống ghềnh bấy nay.

  Ai làm cho bể kín đầy,

  Cho ao kia cạn, cho gầy cò con.

  32- Nước đứng mà đựng chậu than,

  Cái mâm chữ triện đựng rau thài lài.

  Tiếc thay con người da trắng, tóc dài,

  Bác mẹ gã bán cho người đần ngu.

  Rồng vàng tắm nước ao tù,

  Người khôn ở với người ngu nặng mình.


  (1) – thức (2) – cái


  NG

  1- Ngày nào em bé cỏn con,

  Bây giờ em đã nhớn khôn thế này.

  Cơm cha, áo mẹ, công thầy,

  Nghĩ sao cho bõ những ngày ước ao.

  2- Ngày nào giời nắng chan-chan

  Mẹ con kiếm củi, đốt than no lòng.

  Giời làm một trận mênh mông,

  Mẹ con nhịn đói, nằm không ba ngày.

  3- Ngày ngày ra đứng bờ sông,

  Sông xa xa tít cho lòng em đau.

  Nhớ ai đứng tủi, ngồi sầu,

  Mình ve sương tuyết bao lâu mà mòn.

  4- Ngày ngày em đứng em trông,

  Trông non, non ngất, trông sông, sông dài.

  Trông mây, mây kéo ngang giời,

  Trông giăng, giăng khuyết, trông người người xa.

  5- Ngày đi, trúc chửa mọc măng,

  Ngày về, trúc đã cao bằng ngọn tre.

  Ngày đi, lúa chửa chưa về,

  Ngày về, lúa đã đỏ hoe ngoài đồng.

  Ngày đi, em chửa có chồng,

  Ngày về, em đã con quấn, con quít (1) con bồng con mang.


  (1) Giắt


  6- Nghĩ xa thôi lại nghĩ gần,

  Làm thân con dện mấy lần vương tơ.

  Chắc về đâu trong đục mà chờ,

  Hoa thơm mất tuyết biết nương nhờ (1) vào đâu.

  Số em giầu, lấy khó cũng giầu,

  Số em nghèo, chín đụn mười trâu cũng nghèo.

  Phải duyên, phải kiếp thì theo,

  Thân em có quản khó nghèo làm chi.

  Chữ nhân duyên thiên tải nhất thì,

  Giầu ăn, khó chịu lo gì mà lo.

  7- Nghìn muôn chớ lấy học trò,

  Dài lưng tốn vải, ăn no làm nằm.

  Hay nằm thời có võng đào,

  Dài lưng, thời có thóc khô,

  Việc gì mà chẳng ăn no lại nằm.

  8- Ngồi đêm trong bóng giăng tàn,

  Muốn đoan với nguyệt mà than một nhời.

  Nguyệt rằng : vật đổi sao dời,

  Thân này vẫn để cho người soi chung.

  9- Ngồi buồn gửi bức thư sang,

  Có con rồng bạch chắn ngang giữa giời.

  Vậy nên thư chẳng tới nơi,

  Trong thư, ai biết những nhời làm sao.


  (1) – Đợi chờ


  10- Ngồi trong cửa sổ trạm rồng,

  Chăn loan gối phượng, không chồng cũng thanh.

  Có chồng, kẻ đón người đưa,

  Không chồng đi sớm, về trưa mặc lòng.

  11- Khi buồn trách lẫn ông xanh,

  Khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười.

  Kiếp sau xin chớ làm người,

  Làm cây thông đứng giữa trời mà reo.

  Giữa giời vách đá cheo leo,

  Ai mà chịu rét thì trèo với thông.

  12- Nguyễn ra thời Nguyễn lại về,

  Giặc đến Bồ-Đề, thời giặc lại tan.

  Đầu cha lấy làm chân con,

  Mười bốn năm tròn hết số thời thôi.

  13- Ngồi buồn may túi đựng giời,

  Đan sề xẩy đá, giết voi xem giò.

  Ngồi buồn đem thước đi đo,

  Đo từ núi Sở, núi So, chùa Thầy.

  Lên giời đo gió, đo mây,

  Xuống sông đo nước, về đây đo người.

  Đo từ mười tám, đôi mươi,

  Đo được một người vừa đẹp vừa xinh (1).

  14- Ngỡ là nước chảy đá mòn,

  Chẳng là nước chảy, đá còn trơ trơ.

  Chờ cho nước cạn phơi bờ,

  Xem con người ấy nương nhờ về đâu.


  (1) Từ đứa lên mười cho đến mười lăm


  15- Ngựa ai buộc ngõ (1) ông Cai,

  Hoàn ai mà lại đeo tai bà Nghê.

  Ngựa ai buộc ngõ (1) ông Nghê,

  Gà ai lại thả trước hè ông Cai (2).

  16- Ngựa ô yên khấu bằng vàng,

  Chân nạm bằng bạc,

  Ba vuông nhiễu thắm.

  Một bộ áo gấm,

  Thiếp sắm cho chàng,

  Kinh lại hồi kinh.

  17- Người đẹp như tiên,

  Tắm nước Đông Triền cũng xấu như ma.

  Người xấu như ma,

  Tắm nước Đông Trà cũng đẹp như tiên.

  18- Người trên ở chẳng chính ngôi,

  Khiến cho kẻ dưới chúng tôi hỗn hào.

  Người trên ở chẳng được cao,

  Khiến cho kẻ dưới lộn nhào lên trên.

  19- Người khôn ăn miếng thịt gà,

  Tuy rằng ăn ít nhưng mà ngon lâu.

  Người dại ăn trái bồ nâu,

  Ăn no bĩnh bầu chẳng biết mùi ngon.

  20- Người ta lên núi thì vui,

  Sao tôi lên núi những chui cùng trèo.

  Gập ghềnh hòn đá treo leo,

  Biết đâu quân tử mà gieo mình vào.


  (1) – Cửa (2) trâu ai lại buộc bụi tre ông []


  21- Người ta câu bể, câu sông,

  Tôi đây câu lấy con ông, cháu bà.

  Có chồng thì nhả mồi ra,

  Không chồng, em cắn, em tha lấy mồi.

  22- Người ta đi giáo tiền, giáo gạo,

  Tiểu tôi đi giáo án, giáo nồi.

  Nhà nào công đức thì thôi,

  Nhà nào đi vắng, tiểu tôi giáo bò.

  23- Người ta rượu sớm, trà trưa,

  Em nay đi nắng, về mưa đã nhiều.

  Lạy giời mưa thuận, gió đều,

  Cho đồng lúa tốt, cho chiều lòng em.

  24- Người ta đi cấy lấy công,

  Tôi đây đi cấy còn trông nhiều bề.

  Trông giời, trông nước, trông mây,

  Trông mưa, trông gió, trông ngày, trông đêm.

  Trông cho chân cứng đá mềm,

  Giời trông, bể lặng mới yên tấm lòng.

  Chăm bề cầy cấy cho xong,

  Rồi lên sửa việc cung công thể nào.

  Thi rằng : “Trú nhĩ vu mao”,

  Lại câu : “Tiêu nhĩ bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào đào” tương liên.

  Kịp sửa nhà cửa được yên,

  Mới ra vãi lúa ăn về mùa sau.
 • Chia sẻ trang này