0088.3.0015 @Trần Lê Hương(soát xong)

8/1/16
0088.3.0015 @Trần Lê Hương(soát xong)
 • PDF
  GoogleDocs

  :rose::rose::rose:

  #0088.3.00015

  Đánh máy: teszine  – 282 –


  62 – Ruộng không phân, như thân không của.

  63 – Rượu treo, cháo thí, nghe hát nhờ.


  8 chữ


  64 – Ráng vàng thời nắng(1), rắng trắng(2) thời mưa.

  65 – Rắn mai tại lỗ, rắn hổ về nhà.

  66 – Rắn già rắn lột, ngừi già người chột.

  67 – Rắn rết bò vào, cóc nhái bò ra.

  68 – Răng đen bôi bác, răng vàng lịch sự.

  69 – Rô anh còn tiếc, nữa giếc tôi ư.

  70 – Ruộng cao giồng mầu, ruộng sâu cấy chiêm.


  9 chữ


  71 – Ruộng bề-bề không bằng một nghề trong tay.


  10 chữ


  72 – Ra đường hỏi ông già, về nhà hỏi con nít.

  73 – Rẻ thì mua chơi, đắt thì nghỉ ngơi đồng tiền.


  11 chữ


  74 – Rau muống tháng chín, nàng dâu nhịn cho mẹ chồng ăn.


  12 chữ


  75 – Rồng đen lấy nước thì nắng,

  Rồng trắng lấy nước thì mưa.


  (1) – gió (2) – đỏ.


  – 283 –


  14 chữ


  76 – Ra đi thì sự đã liều,

  Mưa mai không biết, nắng chiều không hay.


  77 – Ra đi, rằng đứt, rằng đành,

  Ra về, để mối tơ mành ai quây.


  78 – Ra đi rằng đứt mà đi,

  Rằng về, rằng khỏi chốn ni mà về.


  79 – Ra đường vui những cảnh người,

  Về nhà tôi thấy cảnh tôi, tôi buồn.


  80 – Ra đường thấy cánh hoa rơi,

  Hai chân giậm xuống chẳng chơi hoa thừa.


  81 – Ra đường thấy cánh hoa rơi,

  Hai tay nâng lấy, cũ người, mới ta.


  82 – Ra đường gió mát thảnh-thơi,

  Thương người nằm võng nắng nôi ở nhà.


  83 – Ra vời mới biết cạn sâu,

  Ở trong lạch hói, biết đâu mà dò.


  84 – Ra tay cầm lửa đốt giời,

  Chẳng may lửa cháy, lửa rơi xuống đầu.


  85 – Rạ-tràng xe cát bể đông,

  Nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì.


  86 – Ra đồng chiên, có liềm thì cắt,

  Ra đồng mùa, có mắt thì trông.


  87 – Rằm Giờ, rằm Bụt, rằm Tiên,

  Rằm đâu đến chú, chú nhăm hôm rằm.


  88 – Rắn đến nhà chẳng đánh thì quái,

  Gái đến nhà chẳng chơi cũng thiệt.


  – 284 –


  89 – Răng đen chẳng lọ là nhăn,

  Người giòn chẳng lọ vấn khăn mới giòn.


  90 – Rập-rềnh nước chảy qua đèo,

  Bà già tấp-tểnh mua heo cưới chồng.


  91 – Râu tôm nấu với ruột bầu,

  Chồng chan, vợ húp gật đầu khen ngon.


  92 – Rõ ràng giấy trắng, mực đen,

  Duyên ai phận ấy chớ ghen mà gầy.


  93 – Roi song đánh đoạn thì thôi,

  Một nhời siết cạnh muôn đời chửa quên.


  94 – Rồng vàng tắm nước ao tù,

  Người khôn ở với người ngu bực mình.


  95 – Rồng nằm bể cạn phơi râu,

  Mấy nhời anh nói giấu đầu hở đuôi.


  96 – Ru con con ngủ cho rồi,

  Mẹ ra chỗ vắng, mẹ ngồi than thân.


  97 – Rù đầu giả dại, làm ngây,

  Khôn kia dễ bán dại này mà ăn.


  98 – Ruộng gần bỏ cỏ không cày,

  Chợ xa quà rẻ, mấy ngày cũng đi.


  99 – Rút dây còn sợ động rừng,

  Báng đầu thằng trọc, nể lòng ông sư.


  100 – Rừng có mạch, vách có tai,

  Người trong chưa tỏ, người ngoài đã hay.


  101 – Rượu nhạt uống lắm cũng say,

  Người khôn nói lắm, dẫu hay cũng nhàm.


  102 – Rượu ngon bất luận be sành,

  Áo rách khéo vá, hơn lành vụng may.


  – 285 –


  16 chữ


  103 – Ra đường ông Tú, ông Chiều,

  Về nhà móng tay mỏ sẻ, cậy niêu đã mòn.


  104 – Ra đường chẳng biết ai nói thế nào,

  Về nhà lấy thớt, lấy dao băm l…


  105 – Ra ngõ gặp gái, mọi cái mọi hay,

  Ra ngõ gặp giai, vừa may vừa mắn.


  106 – Rèm xưa ba bức mành mành,

  Con mắt cô mày thế ấy tu hành được đâu.  S


  3 chữ


  1 – Sa đít dện.

  2 – Sắc như nước(1).

  3 – Sóng bạc đầu.

  4 – Sợ mất vía(2).

  5 – Sợ kinh hồn.


  4 chữ


  6 – Sa cơ nhỡ bước.

  7 – Sa chân xuống giếng.

  8 – Sà ngang, ruỗi dọc.

  9 – Sai sâu về bể.


  (1) – mác (2) – mật.


  – 286 –


  10 – Say lướt cò bợ.

  11 – Say tít cung thang.

  12 – Say như điếu đổ.

  13 – Sáng mưa, trưa tạnh.

  14 – Sáng ra, tối vào.

  15 – Sắc như gươm tàu.

  16 – Sắn váy quai cồng.

  17 – Sẩy quang đứt gánh.

  18 – Sẩy đàn tai nghé.

  19 – Sẩy nồi, vơ đế.

  20 – Sấm động gió tan.

  21 – Sâu như giếng khơi.

  22 – Sâu ao cao bờ.

  23 – Sen ngó đào tơ.

  24 – Sểnh nạ quạ tha.

  25 – Sếu chết về mồi.

  26 – Siêng ăn nhác làm.

  27 – Sinh năm, đẻ bảy(3).

  28 – Sinh nở có thời.

  29 – Sinh ký, tử quy.

  30 – Sinh thuận, tử an.

  31 – Sinh tử bất kỳ.

  32 – Sinh sự, sự sinh.

  33 – So đũa xô mâm.

  34 – So tầy gốc rạ.

  35 – So kè so măng.

  36 – So kè hết nước.

  37 – So tầy, vót dọn.

  38 – Sôi gan, nổi mật.


  (3) – mười.

  – 287 –


  39 – Sông rộng, sóng cả.

  40 – Sông lở, cát bồi.

  41 – Sông lở, sóng cồn.

  42 – Sống khôn, chết thiêng.

  43 – Sống chết có số.

  44 – Sống nuôi, chết khôn.

  45 – Sống Tết, chết giỗ.

  46 – Sợ xo Bái-Công.

  47 – Sợ mướt mồ-hôi.

  48 – Sợ run que rẽ.

  49 – Sớm đi, tối về.

  50 – Sớm qua, tối đến.

  51 – Sớm ăn, tối nhịn.

  52 – Sớm con, muộn chồng.

  53 – Sơn cao, thủy trường.

  54 – Sơn cao, thủy thâm.

  55 – Sơn cùng, thủy tận.

  56 – Sơn thủy hữu tình.

  57 – Sơn thủy hữu nhân.

  58 – Suy đồng, tính lạng.

  59 – Suy hơn quản thiệt.

  60 – Sứ giả nhà giời.

  61 – Sửa túi, nâng khăn.

  62 – Sức dài, vai rộng.

  63 – Sương sa hoa nở.

  64 – Sượng mẹ bở con.


  5 chữ


  65 – Sa cơ phải lụy cơ.

  66 – Sẩy vai xuống cánh tay.


  – 288 –


  67 – Sống lâu hơn ở sạch.

  68 – Sống no hơn chết thèm.

  69 – Sống lâu lên lão làng.

  70 – Sờ như xẩm sờ vợ.

  71 – Sờ trôn chẳng thấy thối.

  72 – Sợ như run, như rẽ.

  73 – Sứa không nhảy qua đăng.


  6 chũ


  74 – Sai một ly, đi một dặm.

  75 – Sanh sảnh như mảnh nồi rang.

  76 – Sáng tai họ, điếc tai cầy.

  77 – Sáng giăng suông bả về vậy.

  78 – Sáng con mắt chặt đầu gối.

  79 – Sáng ướt áo, trưa ráo đầu.

  80 – Sáo ngã, bồ câu lướt đập.

  81 – Săn sóc chẳng bằng góc ruộng.

  82 – Sặt-sành là anh kẻ trộm.

  83 – Sẩy chân còn hơn sẩy miệng.

  84 – Sấm bên đông động bên tây.

  85 – Sâu khó lội, cao khó trèo.

  86 – Sinh con ai nỡ sinh lòng.

  87 – Sinh hữu kỳ, tử vô hạn.

  88 – Sông có khúc, người có lúc.

  89 – Sống gửi thịt, chết gửi xương.

  90 – Sống quê cha, ma quê chồng.

  91 – Sống cục đất, mất cục vàng.

  92 – Sống ở làng, sang ở nước.

  93 – Sống dần đèn ,chết kèn trống.

  94 – Sống lâu biết nhiều sự lạ.


  – 289 –


  95 – Sống cậy nhà, già cậy mồ.

  96 – Sống chỉ mặt, chết chỉ mồ.

  97 – Sống ngày nào, biết ngày ấy.

  98 – Sờ chẳng ra, sà chẳng thấy.

  99 – Sợ hùm, sợ cả cứt hùm.

  100 – Sợ như bò thấy nhà táng.

  101 – Sớm chẳng cần, trưa chẳng vội.

  102 – Sớm ngồi lê, tối vê sồi.

  103 – Sớm rửa cưa, trưa mài đục.

  104 – Suy bụng ta ra bụng người.

  105 – Sư hổ mang, vãi rắn rết.

  106 – Sứ giả ăn trước Thành-hoàng.

  107 – Sưng chân cùng tuồng chết rẫm.

  108 – Sướng một lúc khổ một đời.

  109 – Sứt mang xỏ quàng con mắt.


  7 chũ


  110 – Sang nước Lào phải ăn mắm nhái.

  111 – Sáng gió may, tối quay gió nồm.

  112 – Sanh không thủng cá đi đàng nào.

  113 – Sẩy quang, đứt đòn gánh giữa đàng.

  114 – Số ăn mày cầm tinh bị gậy.

  115 – Sợ hẹp lòng, không sợ hẹp nhà.

  116 – Sợ ông Thần, phải nể cây đa.

  117 – Sợ chi lo bà vãi trọc đầu.

  118 – Sợ chi lo ông đò khát nước.


  8 chũ


  119 – Sàn-sạt như hai gái lấy một chồng.

  120 – Sau mau thì mưa, sao thưa thì nắng.


  – 290 –


  121 – Sắc nanh chuột dễ cắn được cổ mèo.

  122 – Sây dab a quan, chảy máu sáu quan.

  123 – Sâu muống thì đen, sâu dền thì trắng.

  124 – Sâu ao lắm cá, độc dạ khốn thân.

  125 – Sinh được một con, mất một hòn máu.

  126 – Sinh vô gia cư, tử vô địa táng.

  127 – Sóng đâu không mòi, khói đâu không lửa.

  128 – Số phận lao-đao, phải sao chịu vậy.

  129 – Sông sâu chớ lội, đò đầy chớ đi.

  130 – Sống mặc vải Bùi, chết vùi vàng tâm.

  131 – Sống chẳng được nhờ, chết phải để tang.

  132 – Sống lâu sức khỏe mọi vẻ mọi hay.

  133 – Sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ bị.

  134 – Sợ người ở phải, hãi người cho ăn.

  135 – Sơn ăn từng mặt, ma bắt từng người.

  136 – Sung cũng như ngái, mái cũng như mây.

  137 – Sư nói(1) sư phải, vãi nói (2) vãi hay.

  138 – Sự làm hay hỏng, sự ngóng (3) hay trơ.


  9 chữ


  139 – Sa chân đỡ lại, sa miệng đỡ không lại.

  140 – Sẩy cha còn chú, sẩy mẹ ấp vú dì.

  141 – Sinh voi sinh cỏ, sinh rươi sinh vỏ quít.

  142 – Sông hoắm không chết, đi chết vũng trâu đầm.


  10 chữ


  143 – Sáng rửa cưa, trưa mài đục, tối giục nhau về.


  (1) – và (2) – rằng (3) – hỏng.


  – 291 –


  144 – Sống một người một nết, chết một người một tật.

  145 – Sống một người một nhà, chết một người một mồ.

  146 – Sống canh của Tràng-Tiền, chết bộ-hạ Trung-Hiền.

  147 – Sống được miếng đồi chó, chết được bó vàng tâm.

  148 – Sống một đồng không hết, chết một đồng không đủ.

  149 – Suy tar a người, máu bò cũng như tiết dê.

  150 – Sự thật che sự bóng, tối lấp vì sang giời.


  11 chữ


  151 – Sống làm giai Bát-Tràng, chết làm Thành-hoàng Kiêu-Kỵ.

  152 – Sợ mẹ sợ cha, chẳng bằng sợ tháng ba ngày dài.


  12 chữ


  153 – Sống về mồ về mả,

  Chẳng ai sống về cả bát cơm.


  14 chữ


  154 – Sa chân bước xuống ruộng dưa,

  Dẫu ngay cho chết cũng ngờ rằng gian.

  155 – Sá bao cá chậu chim lồng,

  Hễ người quân-tử cố cùng mới nên.

  156 – Sang chơi, thì cứ mà sang,

  Đừng bắt đón đàng mà nhọc lòng dân.


  – 292 –


  157 – Sáng ngày bồ dục chấm chanh,

  Trưa gỏi cá cháy, tối canh cá chầy.

  158 – Sáng giăng, giải chiếu hai hàng,

  Bên anh đọc bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào, bên nàng quay tơ.

  159 – Sáo đói thì sáo ăn đa,

  Phượng-hoàng lúc đói cứt gà cũng ăn.

  160 – Sắn quần, bắt kiến cưỡi chơi,

  Trèo cây rau má, bỏ rơi mất quần.

  161 – Sấm bên đông, động bên tây,

  Tuy rằng nói đấy nhưng đây động lòng.

  162 – Sầu đông trong héo, ngoài tươi,

  Vui là vui gượng, cười là cười khuây.

  163 – Sinh con ai nỡ sinh lòng,

  Sinh con ai chẳng vun giồng cho con.

  164 – Sinh không, tử lại hoàn không,

  Khó ta, ta chịu đừng mong giàu người.

  165 – Sinh ra ở chốn non tùng,

  Giở về dương thế bạn cùng người ngoan.

  166 – Sinh con, rồi mới sinh cha,

  Sinh cháu giữ nhà, rồi mới sinh ông.

  167 – Soi gương còn mặt mũi nào,

  Đã dở lại xấu soi vào sao đang.

  168 – Sóng còn gặp lúc sông cùng,

  Giời ơi hãm kẻ anh-hùng làm chi!

  169 – Số thầy là số lôi-thôi,

  Quanh năm chỉ những chùi nồi cả năm.

  170 – Số giàu đem đến dửng-dưng,

  Lọ là con mắt tráo-trưng mới giàu.


  – 293 –


  171 – Số giàu tay trắng cũng giàu,

  Số nghèo chín đụn, mười trâu cũng nghèo.

  172 – Số khó làm chẳng nên giàu,

  Thức khuya, dậy sớm cho đau xương sườn.

  173 – Sông sau cá lặn vào bờ,

  Lấy ai thì lấy, đợi chờ nhau chi.

  174 – Sông dài mà sắm đò ngang,

  Em nhiều nhân ngãi, em mang oán thù.

  175 – Sông sâu, sào ngắn khôn dò,

  Người khôn ít nói, khôn đo tất lòng.

  176 – Sông sâu cá lội ngù-ngờ,

  Biết em có đợi mà chờ uổng công.

  177 – Sông sâu cá lội mất tăm,

  Chín tháng cũng đợi, mười năm cũng chờ.

  178 – Sông sâu nước đục lờ-đờ,

  Cắm sào mà đợi bao giờ cho trong.

  179 – Sông sâu còn có kẻ dò,

  Lòng người nham hiểm ai đo cho cùng.

  180 – Sông sâu còn thể bắc cầu,

  Lòng người nham hiểm biết đâu mà dò.

  181 – Sông bao nhiêu nước cũng vừa,

  Giai bao nhiêu vợ cũng chưa bằng lòng.

  182 – Sông Lô một giải trong ngần,

  Thảnh-thơi ta rũ bụi trần cũng nên.

  183 – Sông Lô nước đục, người đen,

  Ai lên Phố Én cũng quên đường về.

  184 – Sông Thương nước chảy đôi dòng,

  Gia quên vợ, gái quên chồng, thì lên.


  – 294 –


  185 – Sống thời con chẳng cho ăn,

  Chết thời xôi, thịt làm văn tế ruồi.

  186 – Sống thì chẳng cho ăn nào,

  Chết thì cúng giỗ mâm cao, cỗ đầy.

  187 – Sống thì sống đủ một trăm,

  Chết thì chết giữa hăm nhăm tháng mười.

  188 – Sớm đi kháo Mẹ kháo Con,

  Cơm ăn bó ống lại còn Đèo Giang.

  189 – Sơn-lâm mấy cội tương vàng,

  Cành bao nhiêu lá, thương chàng bấy nhiêu.

  190 – Sự đời nghĩ cũng nực cười,

  Một con cá lội mấy người buông câu.

  191 – Sự đời để mặc đời lo,

  Nghiêng tai giả điếc, gật đầu làm ngơ.


  15 chữ


  192 – Sá chi một khúc thịt bò,

  Ba tô gạo lứt mà anh xô tôi hoài.  T


  3 chữ


  1 – Tiền hàng xáo.

  2 – To tầy đình.

  3 – Tu tại gia.

  4 – Túng thì tính.


  – 295 –


  4 chữ


  5 – Tai qua, nạn khỏi.

  6 – Tai bay, vạ gió.

  7 – Tai vách, mạch rừng.

  8 – Tai to, mặt nhớn.

  9 – Tai loi ti liễm.

  10 – Tài giai gửi rễ.

  11 – Tài cán cóc khô.

  12 – Tay dao, tay thớt.

  13 – Tay nem, tay chạo.

  14 – Tay xách, nách mang.

  15 – Tay cầm, tay cắp.

  16 – Tay chèo, tay lái.

  17 – Tay bồng, tay ẵm.

  18 – Tay đũa, tay chén.

  19 – Tay thầy thước thợ.

  20 – Tay hòm chìa khóa.

  21 – Tay đứt, ruột xót.

  22 – Tay sờ lên gáy.

  23 – Tam tổ thánh hiền.

  24 – Tam toạng từ ô.

  25 – Tam sao thất bản.

  26 – Tam tư hậu hành.

  27 – Tam Vương, ngũ Đế.

  28 – Tan cửa nát nhà.

  29 – Tan xương, nát thịt.

  30 – Tan như xác pháo.

  31 – Tàn che, ngựa cưỡi.

  32 – Tang thương biến cải.

  33 – Tát cạn bắt lấy.


  – 296 –


  34 – Tát nước theo mưa.

  35 – Tằm gửi lấn ngành.

  36 – Tập dứ tính thành.

  37 – Tết năm rầm mười.

  38 – Ti-hí mắt lươn.

  39 – Tích thiểu thành đa.

  40 – Tích tiểu thành đại.

  41 – Tiếc thịt trâu toi.

  42 – Tiếc vãi máu mắt.

  43 – Tiền khối, bạc đồng.

  44 – Tiền trăm(1) bạc chục(2).

  45 – Tiền dư, thóc mục.

  46 – Tiền rời, thóc đống.

  47 – Tiền rừng, bạc bể.

  48 – Tiền dòng, bạc chẩy.

  49 – Tiền trao cháo múc.

  50 – Tiền giả mạ nhổ.

  51 – Tiền ngắn, mặt dài.

  52 – Tiền thầy bỏ túi.

  53 – Tiền lưng, gạo bị.

  54 – Tiền hết, gạo không.

  55 – Tiền mất tật mang.

  56 – Tiền nằm, lãi chạy.

  57 – Tiền oan nghiệp trướng.

  58 – Tiền kiếp luân hồi.

  59 – Tiền Thần, hậu Phật.

  60 – Tiền chủ, hậu khách.

  61 – Tiền phú, hậu bần.


  (1) – nghìn (2) – vạn.


  – 297 –


  62 – Tiền triền, hậu thị.

  63 – Tiền khỏa, gạo đong.

  64 – Tiếng chì, tiếng bấc.

  65 – Tiếng nọ, điều kia.

  66 – Tiểu nhân đắc chí.

  67 – Tín giả năng nhập.

  68 – To đầu khó chui.

  69 – To đầu mà dại.

  70 – To gan nhớn mật.

  71 – To như voi nan.

  72 – Tọa hưởng kỳ thành.

  73 – Tọa thực sơn băng.

  74 – Tóc xanh, nanh vàng.

  75 – Tóc trơn như mỡ.

  76 – Tóc mây, mày nguyệt.

  77 – Tóc bạc, răng long.

  78 – Tóc bạc, da mồi.

  79 – Tóc như rễ tre.

  80 – Tòng đầu triệt vĩ.

  81 – Tòng tiểu chí đại.

  82 – Tổ tôm phỏng quặt.

  83 – Tôi tớ đồng tiền.

  84 – Tối như hũ đút.

  85 – Tối lửa tắt đèn.

  86 – Tội báo oan gia.

  87 – Tội tạ, vạ lạy.

  88 – Tôm he cá mực.

  89 – Tốt mẽ khoe mầu (1).


  (1) – khó danh.


  – 298 –


  90 – Tốt tài, sai lộc.

  91 – Tốt mái, bại sống.

  92 – Tốt ông không khố(1).

  93 – Tốt lễ dễ van.

  94 – Tốt số hơn khôn.

  95 – Tốt quá hóa lốp(2).

  96 – Tu nhân tích đức.

  97 – Tu hú đẻ nhờ.

  98 – Túi vóc đựng vàng.

  99 – Tủi phận, hờn duyên.

  100 – Tùy cơ tùy quản.

  101 – Tùy kỳ sở thích.

  102 – Túng đất sẩy chân.

  103 – Tụng kinh sám hối.

  104 – Tứ tung, ngũ hành.

  105 – Tức nước vỡ bờ.

  106 – Tươi như hoa nở.

  107 – Tửu nhập ngôn xuất.


  5 chữ


  108 – Tà bất cảm phạm chính.

  109 – Tay sốt đổ tay nguội.

  110 – Tay không bắt gió giời.

  111 – Tâm động quỉ thần tri.

  112 – Tập quán thành tự-nhiên.

  113 – Tế sớm càng khỏi ruồi.

  114 – Tiếc con gà quạ tha.

  115 – Tùa(3) rời bõ đẫy gai.


  (1) – tiền (2) – lép (3) – tiền.


  – 299 –


  116 – Tiền tầy mua rượu cấn.

  117 – Tiền thật mua của giả.

  118 – Tiền không có lỗ xỏ.

  119 – Tiền vàng sâu lõi lụa.

  120 – Tiền hết đã vua đúc.

  121 – Tiền rợ quá tiền trâu.

  122 – Tiền tài phá nhân nghĩa.

  123 – Tiền tài nhân nghĩa tận(1).

  124 – Tiễn ông Táo chầu trời.

  125 – Tiếng trống róng nghìn quân.

  126 – Tịt như pháo mất ngòi.

  127 – To mắt hay nói ngang.

  128 – Tóc xờm như ổ quạ.

  129 – Tổ tôm ù tay trên.

  130 – Tối như đêm ba mươi.

  131 – Tồn than tan lưỡi cày.

  132 – Tốt danh hơn lành áo.

  133 – Tốt số hơn bố giàu.

  134 – Tốt mã mà rã đám.

  135 – Tứ hải giai huynh đệ.

  136 – Tức lòng sung, sung nổ.


  6 chữ


  137 – Tay đâm ra, tà đâm xuống.

  138 – Tay vòi đàn, chân quán tẩy.

  139 – Tay que giẽ, chân vòng kiềng.

  140 – Tay ống sậy, chân ống đồng.


  (1) – kiệt hoặc tuyệt


  – 300 –


  141 – Tay dùi đục, chân bàn chổi.

  142 – Tay bắp cày, chân bàn cuốc.

  143 – Tay nhọ thì mặt cũng nhọ.

  144 – Tay châm không phải lái lửa.

  145 – Tay không, nói chẳng nên điều.

  146 – Tâng-hẫng như chó mất giái.

  147 – Tất-tả như bà đả ông.

  148 – Tậu voi chung với Đức-ông.

  149 – Tiên học lễ, hậu học văn.

  150 – Tiền có đồng, cá có con.

  151 – Tiền có ít, thịt muốn nhiều.

  152 – Tiền trao ra, gà bắt lấy.

  153 – Tiền của như nước thủy-triều.

  154 – Tiền là gạch, ngãi là vàng.

  155 – Tiền chinh mua phải cá thối.

  156 – Tiền tầy xỏ không lọt chuỗi.

  157 – Tiền xừng bò, hậu cò lội.

  158 – Tiếng chào cao hơn mâm cỗ.

  159 – Tiu-nghỉu như mèo mất(1) tai.

  160 – Tóc đuôi gà, mày lá liễu.

  161 – Tối như đêm, dày như đất.

  162 – Tối như hũ, chạy như chớp.

  163 – Tốt số bằng bố hay làm.

  164 – Tốt duyên lấy được chồng chung.

  165 – Tu-hú sẵn tổ mà đẻ.

  166 – Tuần hà là cha kẻ cướp.

  167 – Túng mình nằm với con ở.

  168 – Tướng diện bất như tướng tâm.

  169 – Tửu phát tâm phúc chi ngôn.


  (1) – cắt.


  – 301 –


  7 chữ


  170 – Tam sơn, tứ hả, nhất phần điền.

  171 – Tam tự kinh là rình cơm nguội.

  172 – Tắm khi nào, vuốt mặt khi ấy.

  173 – Tắt đèn, nhà ngói như nhà tranh.

  174 – Tâm là lòng, ý cũng là lòng.

  175 – Tâm bất tại nghe nói thì cãi.

  176 – Tấp-tửng như trẻ được cái bánh.

  177 – Tiền không chân xa gần đi khắp.

  178 – To cánh bè, dài dòng văn tự.

  179 – Toe-toét như ống nhổ thầy đề.

  180 – Tốt phô ra, xấu xa đậy điệm.

  181 – Tú mỡ giấy, anh hung đom-đóm.

  182 – Tửu nhập tâm như hổ nhập tâm.

  183 – Tác xá đạo bang, tam niên bất thành.

  184 – Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ.

  185 – Tam nam bất phú, ngũ nữ bất bần.

  186 – Tạm vợ vợ già, tạm nhà nhà nát.

  187 – Tấm-ngẩm tầm-ngầm đấm thầm chết voi.

  188 – Tất-tả như người đi ăn giỗ hậu.

  189 – Tậu ruộng giữa đồng, lấy chồng giữa làng.

  190 – Tích thiện phùng thiện, tích ác phùng ác.

  191 – Tích cốc phòng cơ, tích y phòng hàn.

  192 – Tiền đáo tiền tọa, hậu đáo hậu tọa.

  193 – Tiền hết gạo không, khôn ngoan rùa mốc.

  194 – Tiền rừng bạc bể, tay không hững-hờ.

  195 – Tiền bạc đi trước, mực thước đi sau.

  196 – Tiền xa ký phúc, hậu xa bất giới.

  197 – Tiền môn khước hổ, hậu hộ tiến lang.

  198 – To như chuối hạt không bày cỗ nào.
 • Chia sẻ trang này