1. Click vào đây để xem chi tiết
 2. Click vào đây để xem chi tiết

085. Phần 085 - thaobich3011/hhongxuan (type done) -@linhtinh916

26/10/15
085. Phần 085 - thaobich3011/hhongxuan (type done) -@linhtinh916
 • Con mắt có -. Vành con mắt có hơi thâm thâm, có một huấn phân biệt.

  [] Quanh. n. Cong vòng, không ngay thẳng.

  Xung – .Vòng theo bốn phía; ở gần một bên.

  Chung – .

  – quất . Xây quanh, quanh co, chung quanh.

  – co. cong queo, khúc khỉu

  – queo.

  – quẹo.

  – lộn.

  Vòng – . Vòng theo, lôi gần; quanh theo.

  Xây – .

  Lanh – .

  Xây – . Xây vòng

  Ngó – ngó quất. Ngó tứ phía

  Đi -. Không chịu đi đàng thẳng ; dụng kế , làm léo.

  Nói -. Nói không ngay thẳng

  Làm -.Làm léo lắc.

  Chạy -. Rối rắm, bồn chồn không biết chạy đàng nào, lo thế gì.

  Bắt -. Bắt lý, lấy lẽ xa gần mà nói.

  Hỏi -. Hỏi léo, dùng thế xa gần mà hỏi, không hỏi quyết một chuyện.

  Nói - - lộn lộn. Ăn nói lung túng, không ra vì.

  Nói – nói quẹo. Nói xa nói gần, không chịu nói ngay.

  Bò – bò lộn. Bò qua bò lại trong một chỗ (con nít)

  Đàng – lộn. Đàng khúc khỉu không ngay thẳng.

  Đi tắt không muốn, muốn đi -. Gần không muốn, lại muốn cho xa (thường nói về sự cưới vợ).

  Cái -. Tên chỗ ở nhằm khúc sông quanh.

  Quạnh. n. vắng vẻ

  - quẽ. id

  - hiu. id.

  - vắng. id.

  Đồng không mông -. Đồng bỏ không, đất bỏ hoang (coi chữ đồng)

  瓊 Quành. n. tiếng trợ từ

  Cứng -. Cứng lắm.

  - -. id.

  Già -. Già lắm, (thường nói về cau, dứa) khô cứng rồi.

  Chim – quạch. (coi chữ quạch)

  Quánh n. khô cứng, chai cứng, thứ đất chai có lộn sắt

  Khô -. Khô sầng

  Đất -. Đất chai, đất có sắt xen lộn.

  - sắt. Cốt sắt đóng lại mà còn lộn lạo nhiều vật.

  Già -. Già lắm.

  Giỏi -. Giỏi lắm.

  Cứng -. Cứng quá.

  Mặn -. Mặn đắng

  Ăn trầu – lưỡi, - miệng, - môi. Ăn trầu nhiều thì cốt trầu đóng vào miệng lưỡi, làm cho cứng miệng lưỡi.

  Môi khô -. Môi khô quá.

  槁 Quao. n. Thứ cây lớn, nhẹ mình mà mịn thịt, người ta hay dụng lá nó mà nhuộm màu đen

  Cây -. id.

  Vải -. Thứ vải thô mà thưa.

  搞Quào. n. Lấy móng tay mà cào, làm cho xẻ ra, rách ra.

  - cấu. Và quào và bấu

  - quẩu.

  - mặt. Lấy móng tay mà cào làm cho xẽ mặt.

  Mèo – không xẻ vách đất. Thề không nao núng; chẳng làm chi nổi.

  急Quắp. n. Co xếp, cóp riết.

  Co -. id.

  Bẻ - lại. Bẻ cong, bẻ cóp, bẻ xấp.

  聒Quát. n. La lớn tiếng.

  - mắng. La dức, mắng nhiếc cả tiếng.

  - nạt. Nộ nạt, làm bung.

  括Quát. c. Xét, tóm.

  Bao -. Gồm tóm.

  Cơ -. Then máy.

  搧Quạt. n. Khoát động, phát động làm cho nổi gió.

  Cái -. Đồ dùng mà quạt cho mát.

  Cây -.

  - lông. Quạt kết bằng lông chim.

  - giấy. Quạt phất bằng giấy.

  - nan. Quạt đương bằng nan tre.

  - mo. Quạt bằng mo cau.

  Phát -. Bôi giấy làm ra cây quạt (?)

  Đầu -. Đầu cán quạt.

  Cán -. Tay cầm cây quạt.

  Rẻ -. Xương cây quạt.

  Ngạt -. Cái cốt chịu lấy rẽ quạt.

  Cây rẽ -. Loại cây có lá dài đâm lên như rẽ quạt.

  Chim rẽ -. Thứ chim nhỏ, đuôi chẻ rẻ.

  - hầu. Quạt mát cho quan trưởng.

  - quán. Quạt lửa nấu trà huê mà bán trong quán lều.

  - nước. Quạt lửa mà nấu nước.

  - lửa. Quạt cho lửa đỏ.

  - hơi. Cầm quạt giơ lên cao cùng quạt nhẹ nhẹ; cũng là quạt mát, mà là cách làm thái thẩm (?)

  - cánh. Đập cánh, nhịp cánh cho bọc gió mà bay. (Chim). Nói về buồm thì là buồm không bọc gió, muốn trở cánh.

  - xa gió. Quây xa gió.

  - gió. Dùng cách thế làm cho nổi gió mà dẻ lúa gạo.

  Cầm -. Nắm quạt trong tay, dùng quạt tuỳ thân.

  Sè -. Mở trái cây quạt.

  Che -. Lấy quạt mà che.

  Xếp -. Xấp cây quạt lại.

  Khéo – mồ ! Quạt linh làng, ; tiếng trách.

  - vả. Quạt làm ra một lá lớn, không xếp, thường để mà chơi.

  - ba tiêu. Quạt giống cái đuôi tàu chuối.

  - đỏng qua. Quạt lông làm theo dáng trái dưa gang.

  Bầu trời – vả. Đồ chế ra để mà chơi ; đồ trang sức.

  Buồm – gió. Buồm không bọc gió, đánh qua đánh lại theo ngọn gió.

  掘Quất. n. Đánh ; dùng roi mà đánh.

  - đền. Đánh đền, đánh cho mạnh (tiếng biểu)

  - trót trót. Tiếng roi đánh xuống, tiếng roi mót.

  - ngựa. Đánh ngựa ; chạy đi mất.

  - thoăn. Đánh loạn đả, đánh đền.

  - lia – lịa.

  - bụi. Đánh vừa bay bụi ; đánh không đau.

  Quanh -. Quanh co, khúc khỉu.

  Cây xà -. Cây kết lòng ngựa để mà đuổi muỗi.

  Sấu – đuôi. Sấu lấy đuôi mà đánh.

  屈Quật. c. n. Go, co xấp lại, quanh lại, ngoái lại.

  - hạ.Chịu lòn, hạ mình xuống.

  Trở -. Trở ngược, làm ngược, trở ngoái lại; theo đàng quanh mà trở lại.

  Bẻ - lại. Uống cong lại, bắt hai đầu bẻ xấp lại.

  Đi – lại. Đi theo đàng khác mà trở lại.

  姤Quạu. n. Hay giận, hay gay, chuyện lành sanh dữ, tuồng mặt không vui vẻ.

  - quọ. id.

  - -. id.

  Mặt -. id.

  Đổ -. Đổ hung, đổ giận.

  Trồ -. id.

  Trở -. Chuyện lành sanh dữ, trở mặt buồn giận thình lình; trở vổ, trở mặt.

  [] Quáu. n. Cong vòng, cóp vô

  - -. id.

  - mỏ. Mỏ cong riết hoặc cóp riết.

  - sừng. Sừng đã cong mà lại cóp vào.

  篝Quàu. n. (Càu). Cái rổ nhỏ sâu lòng, (thường dùng mà đựng cau)

  Cái -. id.

  [] Quàu. n. Bàu, lấy móng mà móc.

  Quào -. Tiếng đôi, đều chỉ nghĩa là lấy móng vút mà càu xé : quào là kéo móng vút cho sướt dài ; quàu là móc xé một chỗ

  Cào -. Id

  - xé. Càu xẻ, lấy móng vút mà bàu cùng xé xa.

  - lấy. Bàu ngay.

  - lả mặt. Càu xé làm cho lả mặt.

  圭 Que. n. Một hanh tre, cây, một nhánh nhóc nhỏ nhỏ.

  - củi. Một hanh củi.

  Củi không có một -. Hết củi, không có củi mà nấu ăn.

  跪 Què. n. Tay chơn bị thương tích hoặc mang tật không cử động đượng ; có đàng kinh.

  - quặt. Tiếng đôi chỉ nghĩa là què.

  - trệt. Chân bị thương tích hoặc mang tật đi không đặng, phải lết lát.

  - lết.

  - tay. Tay bị bịnh dùng không đặng.

  - chơn, giò, cẳng. Cẳng bị bịnh dùng không đặng. Tiếng què cẳng có nghĩa là làm mình, đi đâu không được.

  Máu -. Máu đàng kinh,, (tiếng tục cũng là tiếng mầng)

  [] Quẻ. n. Quẻ bói, phép bói vua Phục-hi bày ra.

  Châm -. Châm điểm những đầu mình đã bói được, để mà đoán là quẻ tốt xấu thế nào

  Điểm -.

  Bói -. Bói xem cho biết là quẻ gì.

  Làm -. Cũng là châm quẻ.

  Sủ -. (coi chữ sủ).

  Bói một -. Dùng phép sủ quẻ mà bói một lần.

  Trở -. Trở ra ý khác, ngảnh đi.

  㹟 Qué. n. Loại chồn, sau chót đuôi có cái màu để móc vào nhánh cây mà ngủ.

  Con -. id.

  Heo -. Heo cúi, (nói trổng)

  鬼 Quẽ. n.

  - vắng. vắng vẻ, quạnh hiu.

  Quạnh -.

  圭 Quê. n. Đất tổ phụ, xứ sở mình.

  - quán. id.

  - vực. id.

  - hương. id.

  - kiểng. id.

  - nhà. id.

  - vợ. Xứ sở bên vợ, nhà cữa bên vợ.

  - mùa. Ở xa thiềng thị, ít oi thật thà, thô tục không biết lễ phép.

  - kệch.

  - rich – rang. Ít oi thật thà quá.

  - vụng. Vụng về.

  Nhà -. Nhà cất xa thiềng thị, ở đất rễ bái, (cũng hiểu về người).

  Kẻ -. Kẻ thô tục, không biết phép lịch sự.

  Lòng -. Lòng thật thà, tự nhiên; vọng nghĩ.

  Phận -. Phận ít oi thật thà, phận hèn.

  Chợ -. Khắp xứ, cả đất chợ, cả nhà quê.

  Về -. Trở về quê quán, chết.

  Xứ - mà người không -. Ấy là xứ sở hữu anh hùng.: Đâu đâu cũng có kẻ anh tài.

  圭 Quê. c. Ngọc quê, vật chết trên tròn dưới vuông gọi là quê.

  - điền. Ruộng hương hoả, cũng là ruộng xéo.

  [] Đao -. Thuốc hoàn, tán.

  [] Lậu – giác. Lối hẻm, lối chính.

  閨 Quê. n. Cữa cung, chỗ vợ con ở.

  - môn. id.

  - phòng. id.

  [] – khẩu. id.

  [] – các. id.

  - nữ. Gái tơ.

  []– môn tâm đức. Hổ thẹn trong chốn quê môn, (thường hiểu về tội gian dâm)

  桂 Quế. c. Thứ cây có vỏ thơm cay, vị thuốc ôn bổ.

  Cây -. id.

  - thanh. Quế tỉnh Thanh-hoá, quế tốt hơn hết.

  - qui. Quế Qui-châu về tĩnh Nghệ-an.

  - cao sơn. Quế núi, quế mọc tự nhiên.

  - quảng. Quế Quảng-nam, thường là quế dày vỏ, (bây giời tại tĩnh Quãng-ngãi cũng có)

  - du. Quế nhiều dầu.

  - khâu. Vỏ quế nhánh.

  - biên. Vỏ quế bìa chéo.

  - chi. Quế nhánh nhỏ nhỏ, còn nguyên không lột vỏ.

  - rành. Thứ quế nhiều nhớt và ít thơm.

  Nhục -. Hạng quế tốt nhiều dầu, ít vỏ ngoài.

  Ngọc -.

  Quan -.

  - bì. Vỏ quế.

  Một láng -. Một tấm vỏ quế rọc dài mà lớn bản.

  [] - tử lau tôn. Được con cháu có phước.

  Trỗ sinh chồi -. Trổ sinh con trai.

  [] - đỏ. Con cà cuống, hình như con gián. (coi cữ cà)

  Bẻ nhành đơn -. Đi thi đỗ trạng, được cuộc vang hiển.

  蹶 Quệ. c. Vấp, ngã

  [] Xương -. Lung lăng, làm dữ.

  [] Kiệt -. Ngửa nghiêng, hết sức.

  廓 Quệch. n. (Quịch) Vệch, sái, xiên vẹo.

  - quạc. Xiên vẹo, không chính đính, không ngay thẳng.

  Viết – quạc. Viến xiên vẹo, không nên nét.

  Vẽ - quạc. Vẽ dở không nên nét.

  悁 Quen. n. Đã có tập, có thử, đã trải qua rồi, đã có biết.

  - biết. Đã có biết.

  - lớn. id.

  - mặt. Đã có gặp mặt, biết mặt.

  - chừng. Đã có chừng, đã biết chừng.

  - tay. Tay nâng làm, đã tầng làm.

  - miệng. Miệng đã tầng ăn, tầng nói.

  - chừng. Đã ưa chìu theo chứng thói gì.

  - thân, thói.

  - mặt, đắt hàng. Quen biết chừng nào, lại càng bán đất hơn chừng ấy.

  Người -. Người mình đã thuộc biết.

  Thói -. Thói tục đã thành rồi, cách thói riêng.

  Làm -. Tiếp đãi nhau, nhìn nhau ; đã tầng làm.

  - làm. Đã tầng làm.

  Đầu lạ lâu -. Lần lần phải biết, phải quen.

  Ăn -. Ăn đã quen miệng ; làm được một lần, cứ việc làm mãi.

  Ăn – nhịn không -. Khó nhịn, khó bỏ sự mình đã quen.

  Ngựa - đàng cũ. Khó sửa mình, khó bỏ thói cũ, (thường nói về đờn bà xấu nết)

  Ăn trộm – tay, ngủ ngày – mắt. Tập nghề nào, ưa nghề ấy.

  Chẳng biết lạ -. Chẳng phân biệt kẻ lạ người quen, dạn dĩ quá.

  捲 Quén. n Vén lên, làm cho trống trải

  - mây ngút. Vẹt mây ngút, mới thấy trờ xanh, có ra công học hành mới thấy lẽ cao xa.

  - mây rẽ ngút.

  Vun -. Vun chưa đắp đất, dọn cho sạch cỏ, (nói về cây trái).

  - vó. Cuốn vó, chạy gọn mà hay (ngựa)

  - áo. Vén áo lên cho gọn bộ.

  拳 Quèn. n. Bộ lem hem, hèn hạ.

  Của -. Của hèn

  Con mắt -. Con mắt ghèn.

  Nhả -. id.

  Gì – gì quẹt. Gì giởm.

  Làm – quẹt. Làm dối giả, làm không nên,

  - núi. Đàng truông, đàng núi.

  [] Quên. n. Không nhớ đến, không tưởng đến, không để vào lòng.

  - đi. id.

  - lấp. id.

  - lửng. Quên thình lình, quên bấc tử.

  - sửng.

  - phứt.

  - lứt.

  - rồi.

  Hay -. Nhớ đó quên đó, hay lẳng lơ.

  Bỏ -. Lẳng lơ, bỏ đi mà không nhớ đến.

  Ngủ -. Ngủ quá chừng phái thức.

  - tên – tuổi. Không nhớ tên tuổi (sảng sốt mê man).

  - anh – em. Không nhìn an hem, không biết tới anh em.

  [] Quến. n. Dụ dỗ, rủ ren, kéo theo, nhóm họp.

  - dụ. Dỗ dành, kêu rủ.

  - dỗ.

  - luyện.

  Rù -.

  - khách. Rủ khách, làm cho khách tới hoài.

  - bợm. Rủ bợm, làm cho bợm đến hoài.

  - nhau. Rủ nhau, dụ dỗ nhau, đem nhau đi.

  Nước còn – cát làm doi, phương chi ta chẳng tài bồi lấy nhau. Sự thể ờ đời phải giùm giúp nhau mới được vuông tròn.

  跳Queo. n. Héo don, co thâu lại.

  Cong -. Vạy vỏ không ngay thẳng.


  Còng -. Cong vòng, uốn khúc, không suôn sẻ.

  Cô -. id.

  Nằm chèo -. Nằm một mình, (coi chữ nằm).

  Lạnh -. Lạnh héo don, lạnh quá.

  Khô -. Khô khiểng, khô rang.

  Chết -. Chết khô, chết đứng, chết một mình.

  Tỉnh – như thầy bói cháy nhà. Tỉnh quá, chẳng lo sự gì.

  Ngồi tỉnh -. Ngồi không nhích mét, không động địa.

  Vạy vò cong -. Vạy vò quá.

  Gậy cò -. Gậy cong queo, không suôn sẽ.

  [] Quéo. n. Cong vạy, tiếng trợ từ.

  - quẹo. id.

  Cô -. id.

  Bẻ -. Bẻ cong, bẻ co.

  Uốn -. Uốn cong.

  Rựa -. Thứ tựa dài cán.

  Leo -. Xớ rớ, bất cẩn.

  Nói léo -. Nói lếu láo.

  Làm léo -. Làm bất cẩn.

  Đi léo -. Đi bơ vơ, xớ rớ một mình.

  Xoài -. Xoài, (tiếng đôi).

  Cây -. Loại xoài xấu trái, ít ngọt.

  [] Quẻo. n. Móc khều.

  - chơn. Lấy chơn mình, hoặc vật chi mà khều chơn kể khác.

  Nó -chơn tôi ! Nó lấy chơn mà khều chơn tôi.

  Đi -. Đi quều, đi uình uình, đi chơn không ngay thẳng.

  [] Quẹo. n. Quanh, vạy.

  - quọ. id.

  Quanh -. Quanh co.

  Quanh quanh - -. Quanh co nhiều nổi.

  Đi quanh -. Đi theo đàng quanh đàng quẹo làm léo lắc.

  Nói quanh -. Nói không ngay thẳng.

  Đàng -. Đàng quanh, đàng trẽ.

  Khúc -. Khúc quanh, khúc vạy.

  - về nhà. Đi theo đàng quẹo mà về nhà.

  - cổ. Vạy cổ.

  - tay. Cán vả tay, nghĩa là ngay ra không đặng.

  Đánh - giò. Đánh gãy giò, (tiếng ngăm đe).

  Xích -. Quéo, ngoéo nghĩa là lấy tay chơn mà khều chọc (tiếng nói chơi).

  Đắng như khổ qua -. Đắng quá.

  [] Quẹp. n. Tiếng vịt kêu.

  - -. id.

  Lẹp -. Tiếng đi giày da, dép da.

  Đi giàu lẹp -. id.

  Con -. Con vịt.

  [] Quẹt. n. Bệt vào, phết qua, đá động nhẹ nhẹ.

  Cọt -. id.

  - mỏ. id. Chùi mỏ, chùi miệng, lấy theo... con gà con chim ăn rồi liếc mỏ qua vật gì mà làm cho sạch.

  Ăn rồi - mỏ. Bội bạc, vô ơn.

  - nước mắt. Lấy tay mà lau nước mắt.

  - vây. Bệt dơ vào chỗ nào, (có ý chùi tay mình mà dơ tới vậy khác).

  - dâu. Tay vây đâu quẹt vào chỗ nào.

  - lọ. Lấy lọ mà bệt vào, làm vây lọ.

  Làm - lọ. Làm sơ lược, làm lấy rồi lấy có.

  Ống -. Ống đựng thẻ diêm đánh lửa.

  Hộp -. Hộp đựng thẻ diêm ấy, hộp diêm.

  Cây - lửa. Thẻ đánh lửa.

  [] Quét. n. Dùng chổi quơ quất làm cho sạch rác sạch bụi.

  - tước. id. (Tiếng đôi).

  - ven. id.

  - dọn. id.

  - sạch. Quét dọn sạch sẽ, lấy hết, dọn sạch (nói về kẻ cướp).

  - nhà. Dọn quét trong nhà cho sạch ; (hiểu về nền nhà).

  - sân. Dọn quét ngoài sân cho sạch.

  Sạch -. Sạch trơn ; hết trơn.

  Chổi - nhà, - xân. Chổi to, chổi nhỏ.

  - long mốt long hai. Quét dối, quét không đều.

  - moi - móc cho sạch. Dọn quét khắp chỗ.

  Lưới -. Lưới bền.

  - vôi. Dùng chổi nhỏ chấm nước vôi mà bôi cho trắng ; dùng nước vôi mà thoa bôi cho trắng, (vách tường).

  [] Quệt. n. Bệt vào, phết vào, (như vôi, thuốc dán).

  - vô. Phết vào.

  - vôi. Lấy vôi lỏng mà phết.

  - thuốc dán. Xức thuốc dán, thoa thuốc dán.

  - -. Tiếng ếch kêu.

  [] Quết. n. Đâm nhồi.

  - thuốc. Đâm nhồi thuốc bột đã hòa với mật với rượu, v.v.

  - mắm. Đâm giã mắm mặn, làm cho nát.

  Mắm -. mắm đã đâm nhồi thế ấy.

  - hồ. Đâm nhồi vôi, cát, đất để mà tô đúc, xây gạch v.v.

  - bột. Đâm bột cho nhuyễn, cho đều.

  - đòn. Đánh đòn.

  - ít roi. Đánh ít roi.

  - hồi - bồi. Đánh hồi, đánh bồi.

  [] Quều. n. Bộ uinh uinh xiên xẹo không chinh đinh, không vững vàng, (nói về tay chơn).

  Lêu -. id.

  - chơn. Bàn chơn đi không ngay thẳng, không gọn gàng.

  Đi -. Đi vịch bàn chơn, đi chấm phết, không thẳng bàn chơn.

  Làm - quào. Làm dối trá, sơ lược không vững vàng.

  [] Qui. c. Về, trở về, đem lại, tóm nhóm về một chỗ.

  - phục. về đâu.

  - tâm. id. Hồi tâm.

  - đầu. Nhóm dân. Qui dân lập ấp, thì là nhóm dân làm làng.

  - binh. Nhóm binh ; thâu binh.

  - tụ. Nhóm họp.

  - tội, lỗi, cựu. Đổ tội cho ai ; đổ lỗi về ai.

  - nguyên. Phân tra cho ra gốc, làm cho ra gốc.

  Vinh -. Về rỡ ràng, nói về kẻ đi thi đậu bậc cao, hoặc mới làm quan trở về tổ quán, có nhiều người đưa rước rỡ ràng.

  Hồi -. Trở về.

  [] Tội hữu sở -. Tội có chỗ về, (nói về phép trách bị : con có lỗi thì trách cha ; học trò có lỗi thì cứ thầy dạy).

  [] Tội - vu trưởng. Tội về người lớn, (coi trên nầy).

  - về một mối. Tóm về một mối.

  - chánh. Cải dữ về lành, tù tội tha ra để cho nó đái tội lập công.

  - thiện.

  [] Chi tử vu -. Gã ấy chưng về, (phận con gái gả rồi phải đi theo chồng).

  [] - tông. Trở về dòng họ, cho về bên cha mẹ, (gái bị chồng để).

  [] - ninh. Về thăm cha mẹ, (gái có chồng).

  Chiêu -. Dụ dỗ, kêu rủ biểu phải về.

  Thống -. Phép toán, phép huờn nguyên.

  Phép -. id.

  Cửu -. Phép bình phân tử vì một cho tới số chín, đã lập thành.

  [] Vị - tam xích thổ, nan bảo nhứt thân sanh, ki - tam xích thổ, nan bảo bá niên phần. Thân sống thân chết đều khó giữ.

  - mĩ. Khen cho ai, nói tốt cho ai.

  [] - cựu. Đổ lỗi về...

  [] Qui. c. Đồng nghĩa chữ qui trước, ít dùng.

  - y. Sửa lòng tu giữ đạo Phật.

  [] - y thọ phái. Lãnh phái vào đạo Phật, chịu lấy đạo Phật.

  Tam -. Sủng phật ; giữ phép ; nhờ thầy chùa dạy bảo, (coi chữ y).

  [] Qui. c. Khuôn rập, chuẩn thăng.

  [] - trách. Trách móc, sửa dạy.

  [] - gián. Ngăn can, sửa cho theo đàng chính, theo lẽ phải.

  [] Châm -. Sửa dạy nhau, trách nhau làm việc phải.

  [] - mô. Khuôn tuồng ; sự nghiệp mình lập ra.

  [] - củ. Pháp độ, khiêm rập.

  [] - chế. Sửa sang.

  [] - cách. Cách thức.

  - điều. Điều luật.

  Thường -. Phép thưởng.

  Thành -. Phép đã thành.

  Thanh -. Luật phép riêng, phép riêng cữ.

  [] Bất thủ thanh -. Phạm ngũ giải, (coi chữ giải).

  - liệu. Toan liệu, sắp đặt cho yên.

  [] - cứu. Tra xét lại.

  Học -. Phép học trò phải giữ.

  Trường -. Phép vào trường thi : thức lệ phải giữ trong trường.

  [] Qui. c. Tên chim.

  [] Tứ -. Chim đỗ quyên (nhiều người nhận là con quốc).

  [] Qui. c. Rùa, một vật trong tứ linh.

  Kim -. Rùa vàng.

  Thần -. Rùa thần, rùa linh, vì dùng nó mà bói thì linh.

  [] - giáp. Vảy rùa, mu rùa, vỏ rùa.

  [] - bản. Yếm rùa.

  - hung. Tật nảy ức.

  - bỏi. Tật còm lưng.

  [] Linh - hạc phát. Tuổi rùa tóc hạc ; sống lâu.

  Bánh -. Bánh tượng hình con rùa.

  Da -. Vật chi có chỉ vẻ giống cái vảy rùa, như đồ tỉa đồ chạm v.v.

  [] Quị. c. Quì, xuống gối ; sụn đầu gối.

  - xuống. Xuống gối ; sụn đầu gối.

  Té -. Té quị, té sụn xuống.

  - lụy. Đầu lụy.

  Bái -. Quì lạy.

  [] Quí. c. Sang trọng, báu lạ, ít có, mắt tiền.

  - báu hoặc báu -. Lấy làm yêu chuộng, lấy làm trọng, lấy làm báu lạ.

  - dị. id.

  - trọng. id.

  - giá. Nhiều tiền, mắt tiền.

  - nhơn. Người sang cả, khác thường.

  - vật. Của báu, vật lạ, vật ít có.

  - hiển. Người có danh phận lớn, cao sang hơn hết.

  Tôn -. id.

  Phú -. Giàu sang.

  Của -. Của báu lạ.

  - huinh. Tiếng xưng tặng anh người, hoặc xưng bằng hữu.

  - đệ. Tiếng xưng tặng em người, hoặc xưng bằng hữu nhỏ hơn mình.

  - hữu. Bạn quí, bạn thiết, cũng là tiếng xưng anh em bạn.

  - khách. Khách sang, khách trọng ; khách của người.

  Khách -. Khách sang.

  - chức. Tiếng xưng tặng người có danh phận, có phẩm hàm.

  - quan. Tiếng xưng tặng quan nước khác.

  - quốc. Tiếng xưng tặng nước kẻ khác ; nước của người.

  - thuyền. Thuyền của người.

  - vật tìm - nhơn. Vật bàu tìm về người sang, có câu nôm rằng Bao nhiêu quí vật lại tìm quí nhơn, nghĩa là tìm về nhà giàu sang.

  - thể. - thể. Mình người.

  - châu. Tên tĩnh ở trên Vân-nam (Trung-quốc).

  Lấy làm -. Lấy làm báu, làm trọng.

  Chẳng - gì. Tầm thường chẳng phải là trọng.

  [] Quí. c. Hổ thẹn.

  - sỉ. Lấy làm xấu hổ.

  [] Quí. c. Út, chót.

  - tử. Con út.

  - tôn. Cháu út.

  - thể. Rốt đời, đời sau hết ; dòng rốt.

  Tứ -. Bốn tháng rốt trong bốn mùa, là quí xuân, quí hạ, quí thu, quí đông, cũng hiểu là bốn mùa.

  Tam nguơn tứ -. Ba rằm lớn (coi chữ nguơn) tứ quí (coi trước), ấy là các ngày phải cúng tế.

  Mạnh trọng -. Tháng đầu, tháng giữa, tháng rốt trong mỗi một mùa.

  Bông tứ -. Thứ hoa hay trỗ đủ bốn mùa.

  [] Quí. c. Chữ rốt trong thập can.

  Thiên -. Chừng có đường kinh.

  [] Nhị thất nhi thiên - chí. Con gái mười bốn tuổi thì có đường kinh.

  - dậu. Năm thứ 10.

  - vi. Năm thứ 20.

  - tị. Năm thứ 30. Ấy là kể theo vận niên lục giáp.

  - mão. Năm thứ 40.

  - sửu. Năm thứ 50.

  - hợi. Năm thứ 60.

  [] Quì. n. Xuống gối, lấy đầu gối mà chịu cái mình.

  - gối. id.

  - xuống. id.

  - lạy. Xuống gối cùng sấp mình kính lạy.

  - lưng chống gối. Cúi lưng chống đầu gối, quì lạy hết cách.

  - gối đứng. Quì thẳng gối.

  - trệt. Xếp ống chown mà quì, quì ngồi.

  - đơn. Quì xuống mà dưng đơn trạng ; đem đơn mà trình.

  - tam pháp. Quì đơn tại tam pháp ở tại kinh ; kêu oan.

  - trạng bạch. Đem giấy trản tới quan mà quì, (việc ức quá).

  Chơn -. Đồ chạm trổ uốn khúc giống cái chơn quì ; chơn bàn làm theo kiểu ấy.

  Ban -. Cái bàn nhỏ để quì mà đọc kinh, xem lễ.

  [] Quì. n. Thứ cây nhỏ có bông tròn, hay xây theo mặt trời.

  Hoa -. id.

  Nhựt -. id.

  [] Quì. c. Đàng chín nẻo thùng.

  Chung -. Tên một vì tân sĩ đời Đường, chết thành thần hay sát quỉ trừ ma.

  [] Quỉ. c. Loài khuất mặt hay dùng chước làm hại người ta ; yêu ma mị : có kẻ tin người ta chết rồi thành quỉ.

  - ma hoặc ma -. id.

  - yêu hoặc yêu -. id.

  - mị. id.

  - thần hoặc thần -. Các vì linh thiên, thần tốt, quỉ xấu.

  - vương. Chủ quỉ, vì quỉ làm nghịch với Chúa Cứu-thế.

  [] - cốc tiên sanh. Thầy quỉ cốc, ông tổ dạy việc phù pháp.

  - sứ. Vì quỉ hung ác, lãnh việc sai cắt đi làm dữ.

  Thằng - sứ. Tiếng mắng.

  - quái. Xảo trá, léo lắc, có nhiều mưu chước.

  Đồ - đồ yêu. Tiếng mắng trẻ nhỏ hay khuấy phá.

  Nước đái -. Nước mạnh, luyện bằng diêm sinh.

  Thi hư - lộng. Thi vận xấu gặp những chuyện dữ, như con cái trở lòng dữ ; quỉ ma hay khuấy phá trong nhà.

  Khôn -. Khôn khéo, quỉ quyệt.

  - bắt. Tiếng rủa.

  - ám. Quỉ nhập vào mình ai, làm cho phải điên dại.

  Thành - thành yêu. Tiếng than người đời đã hóa xấu xa (mê đắm).

  Thằng -. Tiếng mắng, (con trai).

  Con -. Tiếng mắng, (con gái).

  Tiểu -. Tiếng gọi các trẻ nhỏ hay khuấy phá.

  Trời đất - thần. Tiếng than van (với trời đất quỉ thần).

  Chước - mưu thần. Mưu chước rất lạ lùng.

  Tin -. Hay tin yêu ma, tin việc ma quỉ, dị đoan.

  Thượng -. Hay chuộng việc dị đoan.

  [] - khóc thần sầu. Quỉ khóc thần buồn, (tiếng khen văn chương hay, hoặc công việc gì hay lắm).

  Tróc -. Trừ ếm, xua đuổi ta ma quỉ mị.

  Làm như - phá nhà cháy. Khuấy phá hết cách.

  Cá mặt -. Thứ cá nhỏ, gai đầy mình, tuôn nhằm nó, thì nhức nhối chịu không nổi.

  [] Quỉ. c. Quỉ quái ; xảo quyệt, dối trá.

  - quyệt. id.

  - trá. id.

  - ngụy. id.

  Quan - quyệt, dân thì thê. Quan hay dùng chước khéo léo, dân hay kiêm thế tránh trút.

  [] Quỉ. c. Cho chác.

  [] - dị. id.

  [] Quịch. n. (Coi chữ quệch).

  [] Quiên c. Giọt nước.

  - ai. Một giọt nước, một mảy bụi bụi ; một mảy.

  Dòng -. Dòng nước.

  Thuyền -. Gái lịch sự, gái tài sắc.

  [] Quiên. c. Chim quyên.

  Đổ -. id.

  [] Quyên. c. Liều bỏ.

  - tiền. Chịu tiền, góp tiền.

  Tiền -. Tiền chịu về việc gì.

  - bá hộ. Mua chức bá hộ.

  - mạng hắn. Bợm liều mạng.

  [] Quyện. c. Cuốn (bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào vở).

  - nhứt. Cuốn thứ nhứt.

  [] Quyến. c. Thân thuộc, đoái thương.

  [] - cô. Đoái đến, lo lắng cho.

  - niệm. id.

  - dụ. Quến dụ.

  Thân -. Thân thuộc, bà con.

  - thuộc. id.

  - thích. Thân thích.

  Gia -. Bà con, vợ con, nội nhà.

  [] Khiết -. Đem vợ con đi.

  [] Quyến. c. Lụa mỏng mà tốt.

  Lụa -. id.

  Giấy -. Giấy mỏng thường dùng mà hốt thuốc.

  Bạch -. Lụa trắng mỏng.

  [] Quyền. c. (Quờn). Quờn phép.

  - cao. Quờn phép lớn.

  - chức. Quờn phép, chức tước.

  - thế. Phép tắc, thế thần.

  Quan -. Quan.

  [] - bính. Quờn phép.

  - nghi. Phép làm đỡ, tùy theo việc.

  Tùng -. Tùy theo thế mà làm.

  - tiếp. Thế đỡ.

  [] - thê. id.

  [] - nhíp. id.

  - việc. id.

  - lây. id.

  - hành. Quờn phép.

  - dùng. Dùng đỡ.

  - huinh thế phụ. Phép anh thế cho cha.

  [] - mưu thuật số. Dùng quiền, dùng mưu, dùng chước, dùng số; không theo lẽ thường.

  Kinh -. Dõi theo phép là kinh, làm đỡ kêu làm quiền.

  - hoành. Cân lường, đo đắn, nghĩ nghị.

  - quí. Người có quiền phép cùng sang cả.

  Bình -. Quờn phép theo việc hình.

  - thần. Quan lớn có thế mạnh, hay giành quờn vua.

  [] Quiền. c. (Quờn).

  Cân -. Siêng năng ; lo lắng.

  - -. Kính nảm, chăm chỉ.

  [] Quyển. c. Ống sáo.

  Ống -. id. Ống chơn.

  Thổi -. Thổi ống sáo.

  Đánh gãy ống -. Đánh gãy giò, (tiếng ngăm).

  Tiếng kèn tiếng -. Dỗ dành, rủ quên.

  Bằng cái ông -. Tiếng phỏng chừng vật chi lớn bằng cái ống chơn.

  [] Quyển. c. Cuốn, bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào vở.

  Nạp -. Nạp bài vở mình đã làm.

  Chấm -. Chấm khuyên, coi xét bài vở người ta đã làm.

  [] Khai - hữu ích. Mở bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào ra thì thấy có đều ích lợi.

  Thủ -. Đồ chạm trỗ giống hình cuốn bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào, (đồ chơi).

  [] Quyệt. c. Xảo trá, dối trá.

  [] Quỉ -. id.

  - tâm. Quỉ quái lắm.

  [] Quyết. c. Lấy làm chắc, kẻ chắc, dốc lòng, nhứt tính.

  Quả -. id.

  Cả -. id.

  - chắc. id.

  - thật. id.

  - đoán. Có trí vững vàng, định việc chắc chắn. Người không quyết đoán, thì là người thiếu trí, không định được việc gì.

  - định. id.

  - chí. Dốc lòng, khăng khăng.

  - tình. id.

  - lòng. id.

  - bụng. id.

  Chỉ -. Chỉ chắc, chỉ thị, chắc thật.

  Đoán -. Đoán chắc cho, định chắc cho.

  Nói -. Nói chắc cho.

  - án. Định án, làm án chắc.

  Chưa -. Chưa chắc, chưa hẳn, chưa định.

  Xử -. Xử phải chém giết.

  Hành -. Cứ luật mà chém giết ; xử tù.

  Lập -. Tức thì. Trảm lập quyết, thì là chém tức thì.

  [] Quyết. c. Cữa.

  Ngọc -. Cữa đền.

  Kim -. id.

  Bắc -. id.

  [] Vọng - bái tạ thiên ân. Trông chừng cữa đền mà lạy tạ ơn Trời, nghĩa là hết lòng tạ ơn hoàng đế.

  [] Quính. n. (Quềnh) Rối rắm, búi bộ.

  - đi. id.

  Mừng -. Mừng rở quá.

  Lính -. Lập cập, hụt chạt, không vững vàng.

  - quáng. Lăng xăng, rộn bộ.

  Mừng- quáng. Mừng quá, đứng ngồi không yên.

  - đuốc. Rối rắm.

  Sợ - đuốc. Sợ hoảng.

  :rose: