Members Who Liked Message #2

Thread:
Kỹ năng kinh doanh Trí tuệ đám đông: Vì sao đa số thông minh hơn thiểu số - James Surowiecki
 1. May 20, 2016

  HuyAn

  Mầm non
  Messages:
  2
  Likes Received:
  2
  Trophy Points:
  3
 2. Feb 9, 2016

  eta128

  Lớp 3, Male
  Messages:
  113
  Likes Received:
  218
  Trophy Points:
  43
 3. Jan 23, 2016

  minhnghia2008

  Mầm non
  Messages:
  11
  Likes Received:
  17
  Trophy Points:
  3
 4. Jan 16, 2016

  Rafa

  SV, Male
  Messages:
  797
  Likes Received:
  2,349
  Trophy Points:
  111
 5. Jan 16, 2016

  bun_oc

  VIP
  Messages:
  253
  Likes Received:
  1,590
  Trophy Points:
  99
 6. Nov 10, 2015

  quocvu2k

  Mầm non
  Messages:
  1
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  1
 7. Feb 20, 2015

  tam17995

  Mầm non
  Messages:
  26
  Likes Received:
  36
  Trophy Points:
  13
 8. Feb 12, 2015

  amorphous

  Lớp 5
  Messages:
  29
  Likes Received:
  595
  Trophy Points:
  63
 9. Nov 13, 2014

  superlazy

  Lớp 4
  Messages:
  196
  Likes Received:
  471
  Trophy Points:
  73
 10. Nov 3, 2014

  lytra_6789

  Mầm non
  Messages:
  0
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
 11. Oct 30, 2014

  sanatababy

  Mầm non
  Messages:
  13
  Likes Received:
  5
  Trophy Points:
  3
 12. Oct 16, 2014

  MoVo

  Lớp 7, Male, from Hà Nội
  Messages:
  141
  Likes Received:
  1,272
  Trophy Points:
  84
 13. Oct 16, 2014

  mrsimple

  Mầm non
  Messages:
  32
  Likes Received:
  26
  Trophy Points:
  18
 14. Oct 15, 2014

  tamchec

  Sinh viên năm I, Male
  Messages:
  766
  Likes Received:
  5,710
  Trophy Points:
  116
 15. Oct 15, 2014

  hanhdb

  Sinh viên năm I, Male, from Hà Lội
  Messages:
  624
  Likes Received:
  6,114
  Trophy Points:
  131