Comments on Profile Post by mon_94

 1. Ban Tang Du Tử
  Ban Tang Du Tử
  Say cười ngạo nghễ qua chiến trận
  Xưa nay chinh chiến mấy ai về
  Feb 1, 2016
 2. quocsan
  quocsan
  Bác ghi “Viễn Châu” ý là sao vậy? Là tác giả chăng?
  Mình nhớ bài này (“Lương Châu từ”) của Vương Hàn.
  Feb 1, 2016
 3. Ngọc Sơn
  Ngọc Sơn
  Lương Châu Từ - Vương Hàn
  Feb 1, 2016
 4. mon_94
  mon_94
  Xin Lỗi. Hồi chiều nghe tin Bác mất nên mình cũng có hơi chút bối rối. Mọi người thông cảm bỏ qua
  Feb 1, 2016
 5. hut_mit
  hut_mit
  Vọng minh nguyệt, tâm chân bi lương
  Feb 2, 2016