Comments on Profile Post by Ban Tang Du Tử

 1. Depressed
  Depressed
  Tuổi thơ im lặng.
  Jun 18, 2017
 2. Ban Tang Du Tử
  Ban Tang Du Tử
  Của Duy Khán à Depressed?
  Jun 18, 2017
 3. Depressed
  Depressed
  ukm.
  Jun 18, 2017
 4. lathanhvien
 5. Ngọc Sơn
  Ngọc Sơn
  Mấy quyển bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào mà tiếng Việt đẹp đẽ là sao?
  Jun 19, 2017
 6. Ban Tang Du Tử
  Ban Tang Du Tử
  Sẽ xem nghe Lathanhvien. :)
  Jun 19, 2017
 7. Ban Tang Du Tử
  Ban Tang Du Tử
  Là bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào và viết văn phong thuần Việt, dùng từ hay, phong phú, đa dạng, chính xác. Ví dụ: Thương nhớ 12 - Vũ Bằng
  Jun 19, 2017
 8. Ban Tang Du Tử
  Ban Tang Du Tử
  Đang đọc nè Depressed. :)
  Jun 19, 2017
 9. Ngọc Sơn
  Ngọc Sơn
  Tớ khuyến nghị Văn của Thạch Lam,
  Jun 20, 2017
 10. Ban Tang Du Tử
  Ban Tang Du Tử
  Sẽ thử nghe Sơn ơi. :)
  Jun 21, 2017