1. Click vào đây để xem chi tiết
 2. Click vào đây để xem chi tiết

Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi btaly002

 1. btaly002
  btaly002
  Nếu không có chính phụ thì làm gì có bất công: kẻ muốn làm người chính nên còng lưng ra làm, kẻ thà làm người phụ nên ngồi trong mát ăn bát vàng. Không có chính phụ thì làm sao có được cớ này ?
  24/1/20
 2. btaly002
  btaly002
  Cho nên, chớ có tôn thờ, tế lễ một ai quá đáng, vì tôn thờ, tế lễ một ai quá đáng là biến người khác thành chính, biến chính mình thành phụ, để rồi mình trở thành người lười biếng, ưa nhàn rỗi, đùn đẩy trách nhiệm, thích ngồi trong mát ăn bát vàng.
  24/1/20
 3. btaly002
  btaly002
  Chỗ đấy ta phải tránh xa, vì chỗ đó ta dễ có cớ làm ác, dễ trở thành người ác, thường bắt gặp chuyện bất bình, phiền não, hệ lụy.
  24/1/20
 4. btaly002
  btaly002
  Chính thì ít, nhưng phụ lại rất đông.

  Kẻ chính dù mục tiêu có cao cả đến thế nào, đã có tâm muốn làm chính thì nghĩa là còn ác. Dù có ý chí, có siêng năng nhưng rồi cũng lụi bại, vì sức người có hạn, lực bất đồng tâm.
  24/1/20
 5. btaly002
  btaly002
  Đến một ngày, người chính sẽ bị vắt kiệt sức lực, sanh tâm than thở mình quá mệt, sau đó sanh tâm trách móc: mình làm muốn chết mà bọn người khốn kiếp kia ngồi chơi, ở chỗ này người đó sanh tâm hận thù, để rồi sanh ra hành động trả thù.
  24/1/20
 6. btaly002
  btaly002
  Mà kẻ chính vì năng làm việc, trí thông minh nhờ vậy cũng sâu sắc hơn người, nên khi làm ác, cái ác của họ cũng thuộc vào loại cực ác. Xưa nay người ta vẫn luôn nói, có trí mà không có đức thì tức là họa.
  24/1/20
 7. btaly002
  btaly002
  Chính thì ít, nhưng phụ lại rất đông.

  Kẻ phụ đã sống trong lười biếng, nhàn rỗi bấy lâu, làm nhiều việc ác thì cái nhân cái quả họ đã tự gieo bấy lâu, đến nay họ phải tự trả lấy. Nhưng họ đâu có thấy điều ấy mà họ cho rằng đó là bất công.
  24/1/20
 8. btaly002
  btaly002
  Chính bởi vì cho là bất công, nên họ chống báng, nói xấu, họ họp lại một tập thể nên việc ác tập thể này làm cũng có thể thuộc vào loại cực ác.
  24/1/20
 9. btaly002
  btaly002
  Đến đây, ta nhìn lại, từ chỗ kẻ chính muốn làm người cao cả, người phụ chỉ muốn sống an nhàn, hưởng thụ cuộc đời, thì họ lại trở thành những chiến đấu, hận thù qua lại lẫn nhau, đau khổ cuộc đời bởi vậy mãi mãi không nguôi dứt.
  24/1/20
 10. btaly002
  btaly002
  Cho nên, nếu cho rằng, người này là chính, thì đó là tâm ác. Chạy theo chủ nghĩa anh hùng cá nhân, thì đó là điều ác. Con người sanh ra trên đời vốn cũng chỉ là một loại động vật, sức lực có hạn, lực bất đồng tâm, đến một thời thì hoài bão, ý chí cũng sẽ dùng hết.
  24/1/20
 11. btaly002
  btaly002
  Cho nên, chủ nghĩa anh hùng cá nhân là không thực tiễn, không thực tế đối với con người. Nếu cho rằng, "chỉ có mình tôi, hay chỉ có một ít người như tôi", thì đến một ngày, anh hùng cũng sẽ không còn là anh hùng, quân tử cũng sẽ không còn là quân tử, anh hùng rồi sẽ trở thành kẻ tiểu nhân, quân tử rồi sẽ trở thành kẻ gian ác.
  24/1/20
 12. btaly002
  btaly002
  Còn chủ nghĩa khoái lạc là cái chủ nghĩa xưa nay phần đông con người vẫn luôn thích thú. Số đông người ta vì chạy theo cái chủ nghĩa khoái lạc, nên đạo đức ngày càng suy đồi. Bởi vì đứng một mình thì cái phước nó nhỏ, nhưng tụ lại một tập thể thì cái phước nó lớn. Bởi vì cái phước nó lớn nên phải mất rất lâu mới thấy được quả báo.
  24/1/20
 13. btaly002
  btaly002
  Bởi vì phải mất rất lâu mới thấy được quả báo nên họ không thấy được nhân quả. Bởi vì họ không thấy được nhân quả nên họ mới không tin vào nhân quả. Bởi vì họ không tin vào nhân quả nên họ mới làm nhiều điều ác. Bởi vì họ làm nhiều điều ác và cùng nhau làm nhiều điều ác nên khi trả quả họ cũng phải trả cùng nhau, đau khổ cùng nhau, xuống địa ngục cùng nhau.
  24/1/20
 14. btaly002
  btaly002
  Vậy là một cõi đời phiền não hiện ra, con người cũng từ đó mà vô cùng bê tha, hoang phí với cuộc sống chính mình.
  Chủ nghĩa anh hùng cá nhân, cũng vì vậy, luôn được những người Thầy sáng suốt khuyên răng, phải tránh xa, phải tránh xa các con ạ, chớ có chui vào địa ngục.
  24/1/20