Comments on Profile Post by w_galois

 1. Võ Minh Quang
  Võ Minh Quang
  mình nghĩ là tỉ lệ
  Mar 14, 2020
 2. Bọ Cạp
  Bọ Cạp
  Dùng được cả hai
  Mar 14, 2020
 3. nhat1395
  nhat1395
  cả hai, miễn bạn thống nhất trong văn bản là được.
  Mar 14, 2020
 4. w_galois
  w_galois
  cám ơn các bạn rất nhiều!
  Mar 17, 2020