1. Click vào đây để xem chi tiết
 2. Click vào đây để xem chi tiết

0071.00002 [Hán Nôm - @keodau - done - GD]

26/1/16
0071.00002 [Hán Nôm - @keodau - done - GD]
 • PDF
  GoogleDocs  #0071.00002

  Đánh máy: thao nguyen


  45) Vũ-Thành () Tiến-sĩ

  46) Ngô-Tuấn-Dị () - - -

  47) Nguyễn -Mại () Hoàng-Giáp

  48) Phạm-Nguyễn-Ích () Thám-Hoa

  49) Nguyễn-Trọng-Thường () Tiến-sĩ

  50) Bùi-Sĩ-Tiêm () Hoàng-Giáp

  51) Nguyễn-Trác-Luân () Tiến-sĩ

  52) Nguyễn-Tôn-Phong () Hoàng-Giáp

  53) Uông-Sĩ-Đoan () Tiến-Sĩ

  54) Hà-Tôn-Huân () ---

  55) Trần-văn-Hoán () ---

  56) Trần-Phụ-Dực () ---

  57) Nguyễn-Nghiễm () Hoàng-Giáp

  58) Nguyễn-Bá-Lân () Tiến-Sĩ

  59) Trần-văn-Trứ () Hoàng-Giáp

  60) Nhữ-Trọng-Đài () ---

  61) Bảng-Nhỡn () Khuyết-Danh

  62) Trịnh-Huệ () Trạng-Nguyên

  63) Nguyễn-trọng-Tân () Tiến-Sĩ

  64) Vũ-Đình-Quyền () Tiến-Sĩ

  65) Phạm-Công-Bảo () Hoàng-Giáp

  66) Phạm-Đình-Trọng () Tiến-Sĩ

  67) Phan-Kính () Thám-Hoa

  68) Tiến-Sĩ () Khuyết danh

  69) Nguyễn-Trọng-Hoàn () Tiến-Sĩ

  70) Vũ-Miên () ---

  71) Lê-Quí-Đôn () Bảng-Nhỡn

  72) Nguyễn-Xuân-Huyên () Tiến-Sĩ

  73) Đông-Binh-Công () ---

  74) Phạm-Tiến () ---

  75) Ngô-Trần-Thực () ---

  76) Nguyễn-Huy-Cận () ---

  77) Ngô-Thời-Sĩ () Hoàng-Giáp

  78) Lý-Trần-Quán () ---

  79) Nguyễn-Duy-Nghi () Tiến-Sĩ

  80) Nguyễn-Bá-Dương () ---

  81) Bùi-Huy-Bích () Hoàng-Giáp

  82) Nguyễn-Đình-Giản () Tiến-Sĩ

  83) Ngô-Duy-Viên () ---

  84) Nguyễn-Hồ-Dĩnh () Hoàng-Giáp

  85) Nguyễn-Công-Điền () ---

  86) Nguyễn-Quýnh () Tiến-Sĩ

  87) Giác-Trai () ---

  88) Lưu-Tiệp () ---

  89) Ngô-Thời-Nhiệm () ---

  90) Nguyễn-Thế-Lịch () ---

  91) Nguyễn-Nha () ---

  92) Nguyễn-Thế-Bình () Tiến-Sĩ

  93) Phạm-nguyên-Du () Hoàng-Giáp

  94) Phạm-Quý-Thích () Tiến-Sĩ

  95) Hoàng-Quốc-Trân () ---

  96) Ngô-Tiêm () ---

  97) Nguyễn-Tân () ---

  98) Nguyễn-Du () Hoàng-Giáp

  99) Ngô-Nho () Tiến-sĩ

  100) Trần-Bá-Lãm () ---

  101) Trần-Danh-Án () Hoàng-Giáp

  102) Lê-Huy-Du () Tiến-Sĩ

  103) Nguyễn-Khuê () ---

  104) Nguyễn-Lý () Tiến-Sĩ

  105) Đỗ-Lệnh-Thiện () ---

  106) Nguyễn-Kỳ () ---

  107) Tiến-Sĩ () Khuyết-Danh

  108) Thám-Hoa () ---

  109) Nguyễn-Tự-Cường () Tiến-Sĩ

  110) Tiến-Sĩ () Khuyết-Danh

  111) Tiến-Sĩ () Khuyết-Danh

  112) Tiến-Sĩ () Khuyết-Danh

  113) Danh-Toại () Tiến-Sĩ

  114) Thiều-Quy-Linh () Hoàng-Giáp

  115) Lê-Tuấn-Mậu () ---

  116) Vũ-Duệ () Trạng-Nguyên

  117) Ngô-Hoán () Bảng-Nhỡn

  118) Nguyễn-Hữu-Nghiêm () Thám-Hoa

  119) Trần-Bảo-Tín () Bảng-Nhỡn

  120) Đỗ-Nhân () Hoàng-Giáp

  121) Thám-Hoa () Khuyết-danh

  122) Vũ-Thần () Tiến-Sĩ

  123) Tiến-sĩ ()

  124) Tiến-sĩ ()


  Còn ba quyển của 3 ông đã trúng lại bị đánh hỏng.  Phụ - dẫn

  Theo điều lệ triều Lê thi “Chính Tiến-Sĩ tức là Hoàng-Giáp.

  Tiến-Sĩ tức là ông Nghè”.

  Bài tựa cuốn Đặng-Khoa-Lục nói : Triều nhà Lý và triều nhà Trần mở khoa thi Thái-học-sinh, lấy đỗ tam khôi, tức là khoa này.

  Vua Lê-Thánh-Tôn là người yêu chuộng văn học tự mình làm Tao-Đàn đại Nguyên-Soái, kén chọn văn thần 27 người, để cùng nhau xướng họa, gọi là Tao-Đàn nhị thập bát tú, gồm các vị sau :

  Thân-Nhân-Trung, Đỗ-Nhuận (Tiến-Sĩ) làm phó Nguyên-Soái.

  Ngô-Luân (Tiến-Sĩ) Ngô-Hoán (Bảng-Nhãn, Nguyễn-Trọng-Ý (Tiến-Sĩ) Lưu-Hưng-Hiểu (Bảng-Nhãn) Nguyễn-Quang-Bật (Trạng-Nguyên) Nguyễn-Đức-Huấn (Bảng-Nhãn).

  Võ-Tứ (Trạng-Nguyên) Ngô- Trẩm (Bảng-Nhãn)

  Ngô-văn-Cảnh (Hoàng-Giáp) Phạm-Trí-Khiêm (Hoàng-Giáp Lưu-Thư-Ngạn (Thám-Hoa) Nguyễn-Nhân-Bị (Tiến-Sĩ) Nguyễn-Tôn-Mậu (Tiến-Sĩ) Ngô-Hoan (Hoàng-Giáp) Nguyễn-Bảo-Khuê (Hoàng-Giáp) Bùi (khuyết-danh) Dương-Trực-Nguyện (Hoàng-Giáp) Nguyễn-Hoàn (Hoàng-Giáp).

  Phạm-Cần-Trực (Tiến-Sĩ) Nguyễn-Ích-Tỗn (Tiến-Sĩ) Đỗ-Thuần-Thứ (Tiến-Sĩ) Đoàn-Huệ-Nhu (Tiến-Sĩ) Lưu-Trạch,

  (Tiến-Sĩ) Đàm-Thận-Huy (Tiến-Sĩ) Phạm-đặc-Phú (Tiến-Sĩ) Chu-Huân (Tiến-Sĩ)

  Lại thêm hai vị Tao-Đàn Phó-Soái là Lương-Thế-Vinh (Trạng-Nguyên) Thái-Thuận (Tiến-Sĩ) (Thái-Thuận tự là Nghĩa-Hòa người làng Liễu-Lâm, thuộc huyện Siếu-Loại, đỗ Tiến-Sĩ khoa Mậu-Tuất, niên hiệu Hồng-Đức thứ sáu, có tập Lư-Đường di-cảo được lưu hành ở đời vì hiệu ông là Tư-Đường).

  Mạc-Đăng-Dung cướp ngôi đặt khoa thi, kể từ khoa Kỷ-Sữu (niên hiệu Minh-Đức thứ 3) đến khoa Nhâm-Thìn (niên hiệu Hồng-Ninh của Mạc-Mậu-Hợp), tất cả có 21 khoa thi.

  Vua lê-Thái-Tôn mở khoa thi để tuyển lựa học trò ; cứ 3 năm một lần thi làm thường-lệ, các Sỹ-tử trúng tuyển đều được là Tiến-Sĩ xuất thân cả. Đến năm Giáp-Thìn, niên hiệu Hồng-Đức thứ 35 (triều vua Thánh-Tôn), sai lập bia, đề tên các Tiến-Sĩ ở Quốc-Tử-Giám, kẻ từ khoa này là đầu. Lúc đó ông Quách-Đình-Bảo xin đổi Trạng-Nguyên, Bảng-Nhãn, Thám-Hoa, là Tiến-Sĩ cập đệ ; chính bảng (Hoàng-Giáp) là Tiến-Sĩ xuất thân ; Phụ-bảng là Đồng Tiến-Sĩ xuất thân, cho hợp thời chế độ đương thời.

  Ông Trạng-Nguyên Trình Quốc-Công có bài thơ vịnh ông Trạng-Nguyên Tống-Trân như sau : (trích trong Trạng-Nguyên Trình-Quốc-Công thi tập).

  (-----)

  (-----)


  Phiên âm

  Thiên-cổ ngã bang nhân :

  Tống-Trần trù dữ hữu :

  Bát tuế xuyết nho khoa.

  Thập tải đề lân hiếu.

  Thành tín cảm hổ lang

  Trang-nghĩa phá Ngô-lạo

  Triều đại ký vân giao

  Giản biên vô khả khảo

  Kiến thuyết Trạng-Nguyên danh.

  Bách Thế lưu nhân khẩu.

  Kiến thuyết Trạng Nguyên phần.

  Nhất khâu giang bạn thảo.

  Tiếu ngã đồng thử châu.

  Lâm phong nhất bằng điếu.

  Dịch-nghĩa​

  Ngàn xưa, người nước Việt

  Có một Tống-Trân mà ;

  Tám tuổi thông nho học ,

  Mười năm đi sứ Hoa,

  Thành tín cảm lang hổ,


  Trung-Nghĩa diệt gian-tà.

  Trải qua bao triều đại ;

  Sự tích chưa tìm ra

  Được nghe tiếng quan Trạng

  Muôn thưở miệng người ta

  Thầy nói mộ quan trạng.

  Bên sông nấm cỏ hoa

  Những cảm tình đồng quận,

  Kính viếng lòng xót sa.


  Đến đời Hậu-Lê, các ông Nguyễn-Bạt-Tụy, Trịnh-Thiết-Trường, Nguyễn-Nguyên-Chấn, Nguyễn-Nhân-Bị, từ chối không nhận đỗ Tiến-Sĩ, để đi thi lại, nhưng lại đỗ Tiến-Sĩ lần nữa.

  Các ông Lương-Hữu-Khánh, Lê-Nại, Lê-Như-Hổ (ba người có tiếng ăn khỏe) đều đỗ đại khoa.

  Triều-Lê, người nào đỗ khoa Đại-Tị, thì được để tên vào bia đá, dựng ở Quốc-học, Sử-Quán, và được biên tên tuổi quê quán, khoa thi, cấp bậc đỗ, gia thế, hoạn nghiệp chép thành bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào (từ khoa Ất-Mão niên hiệu Đại-Ninh thứ tư đến các khoa thi đời Cảnh-Hưng) nhan đề là «Đại-Việt-Lịch triều Đăng-Khoa-Lục ».

  Gồm 3 quển để khắc bản in (Bản in của nhà Quốc-Tử-Giám). Bản này trước kia sao chép nhiều chỗ sai lầm. Đến ngày mạn Hạ năm Kỷ-Hợi (niên-hiệu Cảnh-Hưng thứ 4) mới đem bản cũ sửa lại đính chính, và giao cho thợ khắc bản in, để phổ

  biến và khích-lệ trong dân gian. Sau khi kiếm thêm những vị đại khoa có sự tích đáng ghi, lần lượt biên chép thành tập nhan đề là «Đăng-Khoa-Lục Sưu-Giảng ».

  Gồm 3 quyển để khắc bản in (Bản in của nhà Quốc-Tử-Giám) Bản này trước kia sao chép nhiều chỗ sai lầm. Đếnngày mạnh-Hạ năm Kỷ-Hợi (niên-hiệu Cảnh-Hưng thứ 4) mới đem bản cũ sửa lại đính chính, và giao cho thợ khắc bản in, để phổ biến và khích-lệ trong dân giản. Sau lại kiếm thêm những vị đại khoa có sự tích đáng ghi, lần lượt biên chép thành tập nhan đề là « Đăng-Khoa-Lục Sưu-Giảng ».


  ĐĂNG KHOA LỤC SƯU GIẢNG

  ()

  ÔNG MẠC-HIỂN-TÍCH


  Người làng Lũng-Động, huyện Chí-Linh, tỉnh Hải-dương, đỗ Trạng-Nguyên khoa Bính-Dần, niên hiệu Quảng-Hự, triều vua Lý-Nhân-Tôn. Em là ông Kiến-Quan cũng đậu bảng vàng. Cả hai anh em cùng làm quan đến chức Thương-Thư.

  Đến triều nhà Trần, người cháu xa đời của ông là ông Mạc-Đĩnh-Chi lại đỗ Trạng Nguyên khoa Giáp-Thìn, niên hiệu Kiến-Long, triều vua Anh-Tôn nhà Trần, danh tiếng vang lừng hai nước Hoa, Việt. Sau này là ông Tổ của nhà Mạc.

  Ơi ? đức trạch sâu xa đến thế nào, mà xứng được với phúc ấy. Tiếc rằng tôi chưa khảo sát được rõ ràng.

  [] [] []

  ÔNG NGUYỄN-HIỀN

  Người làng Dương-A, huyện Thượng-Nguyên, tỉnh Nam-Định, Thân-Phụ ông học nghề pháp môn (Phù-Thủy), coi chùa đông-A. ông là người có tài, sinh ra đã biết. Năm 13 tuổi đỗ Trạng-Nguyên khoa Tân-Mùi ; niên hiệu Thiên-Ứng Chính-Bình thứ 16, triều vua Thái-Tôn nhà Trần.

  Thấy ông đỗ sớm vua hỏi : « Trạng-Nguyên học ở đâu » ? Ông thưa rằng : « Thần xin tâu Bệ-hạ, thần chỉ học thần… và thỉnh

Chia sẻ trang này