0075.0002

1/1/16
0075.0002
 • PDF
  GoogleDocs

  :rose::rose::rose:


  #0075.0002

  Đánh máy: ThanhVan  GIẢI

  Đầu năm mầng chúc Thánh-cung,

  Tôn thân đâu cũng một lòng nữa ta.

  Đạt tôn thứ nhất tuổi già,

  Đầy vơi chén ngọc, đàn hoà ngày xuân.


  Anh chờ em tử thuở mô tê,

  Không hề buộc lá, không hề để nha.

  Buộc lá kinh em mau già,

  Để nha sợ nữa ra cành mía lau.

  Khoan hồ khoan.

  Thiếp như mía tiễn vừa tơ,

  Chàng như mía tiến dật dờ đợi ai,

  Non cao sông hãy còn dài,

  Thương nhau đã [Tờ 4b] dễ bằng ngày gặp nhau.

  Khoan hồ khoan.


  GIẢI

  Năm năm tuế cống gọi là,

  Lòng người vui vẻ, miệng ca ngọt ngào,


  Bồng bồng đổ lộc ra hoa,

  Một đàn con gái hái hoa bồng bồng

  Trở ra lấy chồng,

  Gánh gánh gồng gồng, bảy bị còn ba.


  Nào ai nhắn nhủ mi ra,

  Mà mi lại kể con cà con kê.

  Muốn tốt quảy bị mà về,

  Việc quan ta chịu một bề cho xong.


  Ngày xưa anh ở trong phòng,

  Bây giờ anh đã vào trong hành thuyền.

  Hai tay bưng đĩa trầu lên,

  Trước lạy hành thuyền, sau lạy ông cai.

  Chồng tôi tham sắc tham tài,

  Một chỉnh đôi gáo, tôi ngồi sao yên.

  Cho tôi chiếc đũa đồng tiền,

  Anh đi lấy vợ, tôi xin lấy chồng.

  [Tờ 5a] Có lấy thì lấy cách sông,

  Để tôi ra láng lấy ông chèo đò.

  Có chèo thời tôi chèo cho,

  Lênh đênh mặt nước ai lo cho mình.


  GIẢI

  Việc gì … một bề hai,

  Hãy còn ăn cáy máy tai tức mình.

  Chỉnh phu vương víu với tình,

  Thuyền xuôi lái ngược, chong chinh giữa dòng.


  Rủ nhau lên núi đốt than,

  Anh đi Tam-điệp, em mang non Trình.

  Gối than lem luốc với tình,

  Nhớ lời vàng đá, xin đừng xa nhau.


  GIẢI

  Nói non riêng một góc trời,

  Ghé vai gánh vác ngỏ lời gió trăng.


  [Tờ 5b] Muốn cho gần chợ ta chơi,

  Gần sông tắm mát, gần nơi đi về.

  Muốn cho gần bến gần thuyền,

  Gần bác gần mẹ nhơn duyên cungc gần.


  Muốn cho gần mẹ gần cha,

  Khi vào thúng lúa, khi ra quan tiền.

  Muốn cho chợ họp đôi chiều,

  Cho lắm kẻ bán cho nhiều người mua.


  GIẢI

  Phương-ngôn:

  Rằng khôn một người một ý,

  Lịch sự mỗi vẻ mỗi hay.


  Nên lại có câu rằng:

  Gần thời chẳng bén duyên cho,

  Xa xôi cách mấy chuyến đò cũng theo.


  Xin trời mưa xuống,

  Lấy ruộng tôi cày,

  Lấy bát cơm đầy,

  Lấy khúc cá to.


  GIẢI


  Lòng dân ai thấu cho chơ,

  Vì dân so nắng tính mưa mới là.


  [Tờ 6a] Tối hôm qua, mận đến hỏi đào,

  Vườn xuân đà có ai vào hái hoa.

  Bông hoa đào chinh chính nở ra,

  Gia tay khiến bứt, sợ nhà có cây.

  Lạ lùng anh mới đến đây,

  Thấy hoa liền hái, biết cây ai trồng.


  GIẢI

  Đây là trai gái phong tình.


  NGA SƠN HUYỆN


  Nay mầng hải yến hò thanh,

  Muôn dân trăm hộ thái-bình du ca,

  Miền Thanh-hoá, huyện Nga-ta,

  Cỏ cây thang mộc quốc-gia triều-đình.

  Bốn phương bể lặng tăm kinh,

  Muôn dân trăm họ thái-bình du ca.


  GIẢI


  Bốn phương đâu cũng một nhà,

  Dưới cây ngồi bóng nhớ là phận riêng.


  [Tờ 6b] Bao giờ cho hương bén hoa,

  Khăn đào bén túi thì ta lấy mình.

  Thuyền không đậu bến giang-đình,

  Ta không ta quyết lấy mình mà thôi.


  Ai về đường ấy mấy đò,

  Mấy cầu mấy quán ta cho mượn tiền.

  Ước gì quan đắp đường liền,

  Kẻo ta đi lại tốn tiền đò ngang.

  Em về soạn quán bán hàng,

  Để anh là khách đi đàng trú chân.


  Anh về xăm ván cho dày,

  Bắc cầu sông cái cho thầy mẹ sang.

  Thầy mẹ sang, em cũng theo sang,

  Đò dọc quan cấm, đò ngang không chèo.


  GIẢI


  Hoa thơm bướm cũng khoe vàng,

  Thế gian mấy kẻ không tình bướm hoa.


  Ai lên nhắn chị hàng cau,

  Chiếu buồm chận nước mượn màu cho tươi.


  GIẢI

  [Tờ 7a] Cau tươi buồm chiều mới tươi,

  Phấn son dồi mặt là người phù hoa.

  Lời gần mà ý tứ xa,

  Thảo nào tứ vật, lời ca hãy còn,

  (Tứ vật: vật giao An-hạnh hữu (11)

  vật thú Trị-cụ thê (12)

  vật mãi Đông-kinh bổ (13)

  vật đã Bạch-câu đề) (14).

  Linh-đinh qua cửa Thân-phù,

  Khéo tu thời nổi, vụng tu thời chìm.


  GIẢI


  Kim-sơn đó cửa Thần-phù,

  Xưa là hiểm ác ra vô khó lòng.

  Dầu khi gió lặng trời trong,

  Cánh buồm tay lái cũng phòng sự xa.[​IMG]

  (11) Vật giao An-hạnh hữu: chớ làm bạn với người Anh-hạnh.

  (12) Vật thú Trị-cụ thê: chớ lấy vợ ở Trị-cụ.

  (13) Vật mãi Đông-kinh bổ: chớ mua vải Đông-kinh.

  (14) Vật đả Bạch-câu đề: đừng đánh bài với người làng Bạch-câu.  Khác gì bể hoan (15) xông pha,

  Không phong ba (16) lại phong ba hiểm nghèo.

  Đem trung tín (17) thả con chèo,

  Thuyền hay đến bến hải đào (18) lo chi,

  Giang sơn vốn sẵn hộ trì,

  Chơn nhơn đời trước thiên ky bây giờ.

  Mũi-Rồng cỡi sóng chớ vi,

  Giây lèo vừa đứt có tơ thị Đồng.


  [Tờ 7b] ĐỘC

  Hung hữu định đà, thức cao lự viễn,

  tuân thiệp thế nhơn trung lưu nhất hồ giã.


  HOẰNG, MỸ NHỊ HUYỆN (19)

  Em là con gái Kẻ-đằng,

  Bên Tề bên Sở biết rằng chờ ai.


  Ai lên nhắn nhủ hàng bông,

  Có muốn lấy chồng thời xuống Nguyệt-viên

  Nguyệt-viên lắm lúa nhiều tiền,

  Lại có sông liền tắm mát nghỉ ngơi.

  Chiều chiều ba giỏ cá tươi,

  Chẳng ăn thì thiệt, chẳng chơi thì hèn.

  Đồn rằng Kẻ-Trọng nhiều cau,

  Kẻ-Cát lắm lúa, Kẻ-Mao nhiều tiền.[​IMG]

  (15) Bể hoạn: đời làm quan.

  (16) Phong ba: gió sóng.

  (17) Trung tín: ngay chính thật thà.

  (18) Hải đào: sóng ở bể.

  (19) Hoằng, Mỹ: Hoằng-hoá, Mỹ-lộc.

  GIẢI


  Đằng-cao, Đằng-xá, hay là Đằng-xuyên chưa rõ;

  Nguyệt-viên, Trì-trọng là xã, Mao-yên là thôn.

  [Tờ 8a] Rung rinh nước chảy ngang đèo,

  Ngựa đua dưới bến, thuyền chèo trên non.


  GIẢI


  Việc đời điên đảo đảo điên,

  Khác gì nước lụt dưới trên lộn phèo.

  Xăn quần bắt kiến cởi chơi,

  Trèo cây rau má bỏ rơi tức mình.


  GIẢI

  Lòng người phóng đãng, lời nói hoang đường.

  Giữ gìn một đỉnh tiu tiu,

  Tiếng như trong núi, bóng tiều ngoài sông.

  Lạnh lùng những thuở đêm đông,

  Áo đơn mỏng mảnh ngóng trông đợi hè.


  GIẢI

  Có chăng người ấy lúc cùng,

  Đăm đăm danh lợi nóng lòng ước ao.


  [Tờ 8b] HẬU-LỘC HUYỆN

  Danh giáo thủ trung giai lạc địa, (20)

  Thi thơ chi ngoại tổng nhân thiên. (21)[​IMG]

  (20) Danh giáo thử trung giai lạc địa: những nơi danh giáo đều là nơi vui vẻ

  (21) Thi thơ chi ngoại tổng nhân thiên: chốn thi thư đều là chốn an nhàn.


  Gẫm mà xem phong cảnh Phư-điền,

  Sơn-khâm hậu thuỷ nhiễu tiền tác án. (22)

  Bán mẫu phương đường giai đạo ngạn, (23)

  Quần phong hoa thảo tức văn chương. (24)

  Kìa ruộng ngọc, nọ non vàng,

  Dầu ngọc uẩn (25) châu tàng (26) tối diệu.

  Núi Anh-võ dục năng ngôn ngữ, (27)

  Gái thanh-tân lắm tiếng cầm ca.

  Lùm tùng sơn tươi tốt cỏ hoa.

  Khách giao dịch mai chiều tuy hội.

  Rừng kỳ lão mưa nhuần cây cổ thụ,

  Cõi Xuân-đài lắm kẻ cao niên.

  Chùa Định-tâm gió thoảng mùi sen,

  Ngày hạ thưởng say sưa người dật khách. (28)

  Bút Dựng-tốn Mã giang dẫn mạch,

  Tài ba vỏ trải can thành.

  Nước dinh canh lưỡng dịch song hành,

  Đủ sơn tú [Tờ 9a] thuỷ thanh là thế,

  Phong-cảnh ấy mà giang-sơn ấy,

  Nền công hầu khanh tướng từ đây.

  Khuyên ai có chí khí thì hay.[​IMG]

  (22) Sơn khâm hậu thuỷ nhiễu tiền tác án: núi bao bọc phía sau, nước lượn vòng quanh trước mặt.

  (23) Bán mẫu phương đường giai đạo ngạn: mấy đường vuông vắn nơi ruộng nương đều là bờ đạo lý.

  (24) Quần phong hoa thảo tức văn-chương: hoa cỏ trên núi non là văn-chương.

  (25) Ngọc uẩn: dấu ngọc.

  (26) Châu tàng: che châu.

  (27) Năng ngôn ngữ: hay nói.

  (28) Dật khách: khách rảnh rỗi.
 • Chia sẻ trang này