0075.0005

1/1/16
0075.0005
 • PDF
  GoogleDocs

  :rose::rose::rose:


  #0075.0005

  Đánh máy: windyclover (Đặng Thu Lan)  Ở đây gần cảnh nhà chùa,

  Lẽ đâu có lẽ dặn dò trăng hoa,

  Trúc mai sum họp một nhà,

  Song tình đạo nghĩa đã già đồng cân.

  Cũng liều phú thác cái thân,

  Khi vui cũng một Tấn Tần mà thôi.


  Anh muốn trông, anh lên ba đội anh trông,

  Một đội anh ngồi, hai đội anh trông.

  Trống thu không ba hồi điểm chỉ,

  Anh ngồi anh nghỉ, thở vắn thở dài.

  Trúc nhớ mai, thuyền quyên nhớ khách,

  Quan nhớ ngựa bạch, bóng lại nhớ cây.

  Anh nhớ em đây, biết bao giờ cho được.

  Đạo vợ chồng chẳng trước thời sau,

  Ngàn năm xin chớ quên nhau,

  Bấy lâu vắng mặt khát khao,

  Bây giờ thấy mặt bằng trao lượng vàng.


  Nhà anh có ruộng năm sào,

  Một bờ ở giữa làm sao cho liền

  Muốn liền [Tờ 21b] thời phá bờ đi,

  Mạ non cấy xuống làm chi chẳng liền.


  Nhà em có ruộng giữa đồng,

  Bắt anh tát nước cực lòng anh thay.

  Gặp cơn mưa bụi gió may,

  Tay tát gàu nước, hai tay lạy trời


  Lòng em đã quyết thì đành,

  Đã cấy thì gặt với anh một mùa.


  GIẢI

  Mười hai bài ấy, là lời hát trai gái phong tình,

  VĨNH-LỘC HUYỆN

  (tức Quảng-hóa phủ lỵ sở)


  Triều-đình còn chuộng thi thơ,

  Khuyên anh đèn bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào sớm trưa học hành.

  May nhờ phận có công danh,

  Mà anh phú quí, áy mình vẻ vang.

  Khuyên đừng trai gái lăng quàng,

  Khuyên đừng trà rượu nữa mang chê cười.

  Cũng đừng [Tờ 22a] cờ bạc đua chơi,

  Sao cho sự-nghiệp ra người trượng-phu.

  Làm sao nên tiếng danh nho,

  Thần trung tử hiếu (77) để cho khen cùng.


  Em thời canh cưởi trong nhà,

  Nuôi anh đi học đăng khoa bảng vàng.

  Trước là vinh hiển tổ-đường,

  Bõ công đèn bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào lưu phương (78) đời đời.


  Anh ôi có chí canh nông,

  Chín phần ta cũng được trong tám phần.

  Can chi để ruộng mà ngâm,

  Làm ruộng lấy lúa, nuôi tằm lấy tơ.

  Tằm có lứa, ruộng có mùa,

  Chăm làm trời cũng đền bồ có khi.


  Em thì đi cấy ruộng bông,

  (77) Thần trung tử hiếu: tôi ngay con thảo.

  (78) Lưu phương: để lại tiếng thơm.


  Để anh đi gặt lúa chung một nhà.

  Đem về phụng dưỡng mẹ cha,

  Muôn đời tiếng hiếu người ta còn truyền.


  Trăm nghề làm thợ trai kia,

  Muốn cho khéo việc quản gì dụng công.

  Đại-mộc phải cầu lương-công, (79)

  Nhờ trời minh huấn ròng ròng [Tờ 22b] còn đây.

  Trí khôn ai bảo ai hay,

  Tấc gang nhận ở trong tay mặc dầu.


  Tin nhau buôn bán cùng nhau,

  Thiệt hơn, hơn thiệt trước sau như lời.

  Hay gì lừa đảo kiếm lời,

  Một nhà ăn uống tội trời ai mang.

  Theo chi mang thói gian tham,

  Pha phôi thiệt giả tìm đường dối nhau.

  Của phi nghĩa có giàu đâu,

  Ở cho ngay thật giàu sang mới bền.

  Đố ai biết núi mấy cây.

  Biết sông mấy lạc biết mây mấy tầng.


  Đố ai đốt cháy ao bèo,

  Để ta gánh đá Đông-triều về ngâm.

  Bao giờ cho đá mọc mần,

  Thì ta kết nghĩa tri-âm với mình.


  Đố ai quét sạch lá rừng,

  Để ta bảo gió, gió đừng rung cây.

  (79) Lương công: thợ giỏi.  Rung cành, rung cội, rung cây,

  Rung sao cho chuyển cây nầy thì rung,


  Bây giờ rồng mới gặp mây,

  Sao rồng chẳng thở với mây [Tờ 23a] vài lời.

  Đêm qua vật đổi sao dời,


  Tiếc công gắn vó, nhớ lời giao đoan.


  Cô kia gánh nước quang mây,

  Cho xin một gáo tưới cây ngô-đồng.

  Ngô-đồng thêm tôt thêm xinh,

  Để chim phụng đỗ đầu cành xa ly.


  Sớm ngày ta đi hái dâu,

  Gặp hai anh ấy ngồi câu thạch bàn. (80)

  Hia anh đứng dậy hỏi han,

  Hỏi rằng cô ấy vội vàng đi đâu.

  Trình rằng tôi đi hái dâu,

  Hai anh mở túi đưa trầu cho ăn.

  Thưa rằng bác mẹ tôi răn,

  Làm thân con gái chớ ăn trầu người.


  THẠCH-THÀNH HUYỆN


  Nay mầng ông lão làng ta,

  Phơ phơ tóc bạc, nước da đồi mồi.

  Đầu năm mới mở tiệc vui,

  Rượu xuân [Tờ 23b] dâng chén khuyên mời ông xơi.

  Tuần sơ trò chuyện vui cười,

  (80) Thạch bàn: bàn đá.


  Cùng dân [ ] vui vẻ như người ngày xưa.

  Đến chừng tuần á dâng thi,

  Đem câu vạn thọ vô kỳ (81) ngâm nga.

  Thong dong rượu đến tuần ba,

  Dạo đàn hát chữ tam đa (82) mấy lời.

  Thượng thần trông xuống sáng soi,

  Hộ cho ông lão đời đời sống lâu.

  Trong làng ai cũng khẩn cầu,

  Chúc mầng ông lão thiên thu thọ trường. (83)


  Lão tôi đội đức thượng-thần,

  Việc nầy vui vẻ muôn phần ơn dân.

  Nhớ xưa Châu ở nước Mân,

  Kỉnh lão cũng đặt rượu xuân khuyên mời.

  Xin mầng già, trẻ, gái, trai.

  Ở trong thọ vực, xuân đài vẻ vang.

  Sĩ thời thi chiếm bảng vàng,

  Nông thời tiền lúa giàu sang đời đời.

  Công thời nghề-nghiệp hơn ngừoi,

  Thương thời vốn một lời mười tranh đua.

  Yến điên ăn uống say no,

  Một năm [Tờ 24a] một tiệc xin cho lâu dài.


  GIẢI


  Hai bài yến lão mầng xuân,

  Một lòng trên dưới mười phần kỉnh yêu.


  Ba năm trấn thủ lưu đồn,

  Ngày thì canh điếm, tối dồn việc quan,

  (81) Vạn thọ vô kỳ: sống lâu không định hạn.

  (82) Tam đa đa: tử, đa thọ, đa phú-quí.

  (83) Thiên thu thọ trường: đời sống dài ngàn năm.  Chém tre ngã gỗ trên nguồn,

  Uống ăn cam khổ phàn nàn cùng ai.

  Phàn nàn cùng trúc cùng mai,

  Cùng cây lim táu cùng cây ngô-đồng.


  Bấy lâu ăn ở trên rừng,

  Chim kêu vượn hót nửa mừng nửa lo.

  Ai ôi đừng lấy làm lo,

  Dương xuân (84) rồi cũng soi cho âm hàn. (85)


  GIẢI


  Hai bài ấy lời người đồn thú.


  Gian nan đành phận tôi đòi,

  Làm trên cũng phải xét soi đến tình.


  CẨM-THỦY HUYỆN


  [Tờ 24b] Thánh chúa vạn niên (86).

  Thánh chúa vạn niên.

  Chúng tôi nay, dâng cách đội đèn,

  Thái-hòa gặp tiết xuân-thiên,

  Gió đưa cội ngọc, hoa chen cành vàng.

  Tình tang, tình tang, tình tang,

  Trong nhà ta đèn thắp sáng trưng,

  Song le lại muốn chơi trăng ngoài thềm.

  Để cho trong ấm ngoài êm,

  Êm ngoài êm.

  (84) Dương xuân: nắng ấm.

  (85) Âm hàn: lạnh lẽo.

  (86) Thánh chúa vạn niên: vua thánh muôn tuổi.


  Quang minh mấy ngọn một mầu,

  Khêu lên cho rõ, xem nhau tỏ tường.

  Kẻo còn đi nhớ về thương.


  GIẢI

  Hai bài ấy là lời ca đội đèn, tiệc hương ẩm.


  Mẹ em cấm đoán em chi,

  Để em sắm sửa em đi lấy chồng.

  Lấy chồng cho đáng tấm chồng,

  Bõ công trang điểm má hồng răng đen.


  Muôn ăn măng trúc, măng giang,

  Măng tre, măng nứa, trà bàng cơm lam.

  Muốn [Tờ 25a] ăn thơm chín đi tìm,

  Đố ai tìm được đem lên hầu nàng.

  Chim kêu, vượn hót trên ngàn,

  Bây giờ đã đến trăng tàn canh ba.


  GIẢI

  Hai bài ấy là lời ca trai gái phong tình.


  Nước trong mã thủy, sóng lặng kình ba.

  Mầng nay nhứt thống sơn hà,

  Đâu thủy quốc chẳng còn giây măt bể.

  Chúng tôi vốn giòng quân thủy,

  Khi thừa nhàn giở cách vui chơi.

  Thuyền lan chèo quế thảnh thơi,

  Từng dạo khắp am mây non nước.

  Làng ta nay mở tiệc chèo hay.,

  Đem quân bộ xin bày hàng ngũ.

  Nghiêm trang nhẽ, tư ca tư tụ,

  Việc chèo nên, chí kỉnh chí thành.

  Đức bề trên sản ứng oai linh,

  Hộ làng được thiên niên thọ lão.


  [Tờ25b] Đôi tay nâng lấy mái chèo,

  Nâng lên cho đều, bái tạ quân vương.

  Bề trên giá ngự ngai vàng,

  Hộ làng ta được thọ tràng hiển vinh.

  Là xinh xinh xinh !

  Ngày Nghiêu tháng Thuấn thái bình âu ca.


  Thuyền ngược ta bỏ sào ngược,

  Ta chống chẳng được, ta trở sào xuôi.


  Thuyền ngược ta khấn gió nồm,

  Thuyền xuôi ta khán mưa nguồn gió mây.


  Thuyền ai thấp thoáng bên bờ,

  Hay thuyền ông Lữ (87) đợi chờ vua Văn (88).


  Thuyền ai đỗ bến Ô-giang,

  Hay thuyền Đinh-trưởng (89) đi rước Hạng-vương (90) sang cùng.


  GIẢI

  Sáu bài ấy, ca đua thuyền.

  Tục xưa sơ mở dân đua thuyền, có ý tập luyện việc quân, cũng như đua gậy đua quyền.

  Con trai đua vật, các dân có phường.

  (87) Ông Lữ: ông Lữ-Vọng.

  (88) Vua Văn: vua Văn-Vương.

  (89) ĐÌnh-trưởng: người chèo đò.

  (90) Hạng-vương: Hạng-Võ.


  [Tờ 26a]ư Đôi ta như lúa phai màu,

  Đẹp duyên thì lấy, tham giàu làm chi.


  Cầu mông bước tới cầu châu,

  Bước sang cầu sỉ, gặp nhau cầu dừa.

  Em ôi, em có chồng chưa,

  Sông còn có lạch, lọ là người ru.


  Hoa cầu gặp hội hát xong,

  Em ở một làng, anh ở một nơi.

  Bây giờ mới gặp nhau đây,

  Ước làm phu phụ muôn đời nên chăng.


  Hữu bằng tự viễn phương lai, (91)

  Lạc hồ quân-tử (92) lấy ai bạn cùng,

  Chứ hiếu chữ trung là thầy với mẹ,

  Chữ nhơn chữ nghĩa là ái với ân.

  Yêu nhau bao quản xa gần.


  Đôi tay cầm đôi ống tơ,

  Rủ năm ba mối, cũng chờ mối anh.


  Quả như lời ấy chớ sai,

  Tháng giêng chặt gỗ, tháng hai làm nhà.

  Tháng ba ăn cưới đôi ta.


  Ăn chanh ngồi cội cây chanh,

  Khuyên cội, khuyên [Tờ 26b] cành, khuyên lá, khuyên lông.

  Khuyên cho đó vợ đây chồng,

  Đó bề con gái, đây bồng con trai.

  (91) Hữu bằng tự viễn phương lai: có bạn từ xa tới

  (92) Lạc hồ quân-tử: người quân-tử vui vẻ.


  Tháng xuân là tiết cày bừa,

  Chăm bế lúa thóc, để hòa làm ăn.

  Nông tang việc gốc cho cần.


  Thóc đèn hương thơm hơn mọi thóc,

  Điểm trên lầu, trống giục đinh đông

  Năm canh gió mát trăng trong,

  Thần hôn định tỉnh (3) một lòng chớ sai.

  Ai ôi, nghe lấy ai ai.


  Em thì đi cấy lấy công,

  Để anh nhổ mạ tiền chung một lòi.

  Đem về cho bác mẹ coi,

  Làm con phải thế em ôi.


  GIẢI

  Mười câu ru nín con thơ,

  Khi ca giã gạo cấy cầy ruộng nương.

  Dân ta nửa chợ nửa man,

  Phong tình còn giữ tánh thường không sai.


  [Tờ 27a] NGỌC SƠN HUYỆN

  (tức Tĩnh-gia phủ-lỵ)


  Tay cầm gậy trúc hóa long,

  Trên thời thượng lão, dưới giòng con trai.

  Mầng cây rồi lại mầng người,

  Cây đức lắm chồi, người đức lắm con.

  Ba vuông sánh với bảy tròn,

  Đời cha nhơn đức, đời con sang giàu.

  Trời nào có phụ ai đâu,

  Hay làm thì giàu, có chí thì nên.

  (93) Thần hôn định tỉnh: sớm tối thăm nom cha mẹ
 • Chia sẻ trang này