1. Click vào đây để xem chi tiết
 2. Click vào đây để xem chi tiết

0076.016 - @Suongdem(done)-@suongdem (soát lỗi-done)

22/12/15
0076.016 - @Suongdem(done)-@suongdem (soát lỗi-done)
 • :rose:
  DU LỊCH

  - Đi một bước đàng học một sàng khôn.

  Tục-ngữ

  - Đi cho biết đó biết đây,

  Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn.

  Ca-dao

  - Người nào thấy nhiều có thể nhớ nhiều.

  La Fontaine

  - Không rời khỏi xứ mình thì đầy thành kiến.

  Carlo Goldinl

  - Muốn hiểu biết về các xứ lạ, phải du lịch như một người nghèo.

  Bertrand Russel

  (Ma conception du monder, nrf, 1963)

  - Thế giới là một thứ bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào mà người ta chỉ mới đọc có trang đầu khi người ta chỉ thấy xứ mình.

  Fougeret de Monbron

  - Nếu bạn dẫn một con lừa đi xa, dầu dẫn đến đất thánh đi nữa, thì khi trở về, nó vẫn là một con lừa !

  Thổ-nhĩ-kỳ

  - Những cuộc du lịch làm cho người khôn khôn hơn và làm hư hỏng kẻ dại khờ.

  Anh

  - Kẻ đi xa nơi hải ngoại đổi khí hậu chớ không phải đổi tâm hồn.

  Horace

  - Hành lí nặng nhứt của kẻ du hành là cái túi trống rỗng.

  Đức

  - Ai muốn đi du lịch thì phải mở túi và ngậm miệng.

  Đan-mạch

  - Trong xứ tôi, tên tôi ; ở xứ người, cái áo tôi.

  Hy-bá-lai

  - Du lịch là phần phù phiếm của những kẻ đàng hoàng và là điều quan trọng đối với những kẻ phù phiếm.

  Bà Swetchine

  - Nơi tha hương, cái gì cũng thái quá hay bất cập. Chỉ có ở trong xứ ta, chúng ta mới tìm thấy sự mực thước.

  Goethe  DỤC VỌNG (Ham muốn, Tham lam, Tham vọng, Nhân dục, Thị dục)

  · CÁI HẠI CỦA DỤC VỌNG

  - Người đời có cái tánh nầy : hễ cái gì không có thì bao giờ cũng thiết vọng cho có.

  G. Sand

  - Tánh nước vẫn trong, cát đá làm bẩn, tánh người vẫn lành, thị dục làm hại.

  Văn-tử

  - Tham lam là nơi trú ẩn cuối cùng của sự thất bại.

  O. Wilde

  - Lòng tham bén vào những tâm hồn hèn yếu dễ hơn những tâm hồn cao quý, tỉ như lửa bén vào mái tranh dễ hơn vào mái ngói.

  Chamfort

  - Mặt trời thường bị mây che khuất và lý trí bị tham vọng làm mờ.

  Déprophile

  - Nhà thông thái bị tham vọng ám ảnh thì giống như một anh mù cầm đuốc : ông ta hướng dẫn cho kẻ khác nhưng không tự soi sáng cho mình được.

  Saadi

  - Chính những tham vọng mà chúng ta không biết rõ nguồn gốc, đã hành hạ chúng ta nhiều nhứt.

  O. Wilde

  - Vui không gì vui bằng thích điều lành, khổ không gì khổ bằng nhiều lòng dục.

  Tổ-thư

  - Người ta ai cũng có lòng ham muốn, ham thời cầu, cầu thời tranh, tranh thời phải chết.

  Tuân-tử

  - Lòng riêng ta được thì lẽ công mất.

  (Nhân dục thắng, thiên lý vong)

  Trung-hoa

  - Mê người nịnh thì mất đức, mê vật lạ thì mất chí mình.

  (Ngoạn nhân táng đức, ngoạn vật táng chí).

  Trung-hoa

  - Sự yêu hành là cái búa chém đẽo cái tính linh. Sự mê đắm là con ngựa theo đuổi cái tai vạ.

  (Thuyết-uyển)

  - Người nghèo khổ không phải vì có ít mà chính là vì tham nhiều.

  Sénèque

  - Hạnh phúc với dục vọng không thể dung nạp nhau được.

  Epictète

  - Điều dục vọng nào cũng là một nhu cầu, một mối thống khổ mới phát khởi.

  Voltaire

  - Người ta hay ao ước cái gì mà người ta không nên có.

  Publilius Syrus

  - Đạt được những điều dục vọng của mình sớm quá, đó là một điều hại lớn cho người đời.

  Chateaubriand

  - Cái lòng ước vọng những điều mình không có, thường hay làm cho mình mất đến cả cái thú được hưởng những điều mình đã có rồi.

  Ch. Dollus

  - Ước muốn của một người con gái là lửa thiêu đốt ; ước muốn của một nữ tu còn trăm lần tệ hơn.

  J. B. Gressel

  - Sự thèm muốn cũng như một đợt sóng vẩn bùn phủ lên trên tâm hồn, phụng sự cho xác thịt.

  Francois Mauriac

  - Chim tham ăn thời chết, người tham ăn của thì nguy.

  (Điểu tham thực nhi vong).

  Trung-hoa

  - Hoàng kim hắc thế tâm.

  Trung-hoa

  - Dưới cái mồi thơm, tất sẽ có con cá chết.

  (Tam-lược)

  - Uống là một điều không đáng kể. Biết thèm khát mới là tất cả.

  G. Duhand

  - Người quân tử phi nhân nghĩa thì không sống được ; kẻ tiểu nhân phi thị dục cũng không sống được.

  Hoài-nam-tử

  - Đời suy, đạo vi, lòng ham muốn của loài người đầy rẫy, không phải người cương nghị thì đứng vững sao được.

  Châu-Hi

  - Kẻ có tài hơn người, tất có tình dục hơn người ; tài hơn người, tình dục hơn người, mà không có lòng đạo đức hơn người để tự trị lấy mình, thì là tôi tớ cho tình dục.

  Lương-Khải-Siêu

  - Tất cả những tham vọng đều chính đáng, trừ phi những cái được dựng lên trên sự khốn khổ hay sự cả tin của nhân loại.

  J. Conrad

  - Sự ham muốn làm nở hoa, sự chiếm đoạt làm thối nát tất cả.

  Marcel Proust

  - Hai tham vọng hợp thành một ý chí.

  George Meredith

  - Ai mang lửa trong trái tim thì cái đầu người ấy bốc khói.

  W. Wander

  - Tham vọng là những cơn gió thổi phồng cánh buồm của chiếc tàu, đôi khi nó làm đắm tàu, nhưng không có nó thì tàu không chạy được.

  Voltaire

  - Sự khôn ngoan giúp cho con người tồn tại, tham vọng làm cho người ta sống.

  Chamfort

  · DỤC VỌNG KHÔNG GIỚI HẠN

  - Cái biển tình dục lấp mãi không đầy ; cái thành sầu khổ phá mãi mà không tan.

  (Khuyến giới toàn thư)

  - Hễ mình thỏa được điều mình sở cầu thì mình lại manh lòng ao ước điều khác.

  Bossuel

  - Biết bao nhiêu kẻ chán bỏ những điều đã có mà lại khao khát những điều chưa có.

  Fénelon

  - Lòng khát vọng càng được mãn nguyện càng thêm khích động.

  Guichardin

  - Nếu người ta đạt được phân nửa những điều ước vọng của mình, thời người ta tăng bội những điều phiền khổ cho mình.

  Hoa-kỳ

  - Có hai bi kịch trong cuộc sống : một là không thỏa mãn những điều ước muốn của mình và thỏa mãn điều ước muốn ấy.

  Oscar Wilde

  - Tham vọng của con người là vĩnh cửu cũng như các sức mạnh của thiên nhiên.

  Léon Bourgeois

  - Biển cả không từ chối một con sông nào.

  W. Shakespeare

  - thật khó mà chiến thắng tham vọng, và không thể nào thỏa mãn nó được.

  Bà de la Sablière

  - Sự tham lam như một thác nước, nó không nhìn lại phía sau nó.

  Ben Jonson

  - Tham vọng tăng thêm vì những chướng ngại mà người ta đặt ra trước nó.

  W. Shakepeare

  · HẠN CHẾ DỤC VỌNG

  - Biết đủ thời đủ, đợi cho đủ biết bao giờ mới đủ.

  (Tri túc tiện túc, đãi túc hà thời túc).

  Nguyễn-công-Trứ

  - Biết mình đã đủ thời không nhục, biết mình nên thôi thì không nguy.

  (Tri túc bất nhục, tri chỉ bất đãi).

  Trung-hoa

  - Muốn nuôi tâm thì không gì bằng ít lòng dục vọng.

  Mạnh-tử

  - Lòng ham muốn không nên phóng túng, phóng túng quá thì thành tai vạ. (Dục bất khả túng, dục túng thành tai).

  Trình thị (Minh đạo gia huấn)

  - Yên phận thì thân không nhục. (Yên phận thân vô nhục.)

  Trung-hoa

  - Ai nghèo về đường dục vọng thì giàu về đường đắc ý.

  Charron

  - Hãy trấn áp lòng tham vọng để nó không trấn áp bạn.

  Publilius Syrus

  - Lòng dục vọng không trừ, thì như con thiêu thân đâm vào lửa. cháy mạng mới thôi ; lòng tham không bỏ, thì như con đười ươi thích uống rượu đổ máu mới thôi.

  (Khuyên giới toàn thư)

  - Người có bao nhiêu của cũng không vừa thì tham lam đê tiện không biết thế nào mà kể.

  Vương-an-Thạch

  - Người giàu là người ít nhu cầu.

  Anh

  - Hễ ít dục vọng thì ít thiếu thốn.

  Plutarque

  · TRÁNH DỤC VỌNG

  - Người đời tránh lòng dục vọng khi vị hình dễ hơn khi đã có lòng ấy mà tự chế.

  J.J. Roussesu

  - Ngừa trước tất cả những điều dục vọng không phải là cách làm cho điều dục vọng ấy được thỏa mãn, mà chỉ làm cho nó tăng thêm.

  J.J. Roussesu

  - Ít dục vọng thì ít thất vọng.

  Descuret

  - Tham vọng duy nhứt của đời tôi là chẳng có tham vọng gì cả.

  Emile Henriot


  ĐÀN BÀ (Con gái – Phụ-nữ)

  · TỔNG-QUÁT

  - Xem trong bếp biết nết đàn bà.

  Tục-ngữ

  - Đàn bà và trừu nên cho về sớm trước khi trời tối.

  Bồ-đào-nha

  - Một người đàn bà không có chồng như một cánh đồng không có mưa.

  Ấn

  - Đàn bà không có đàn ông là một cái vườn không có rào.

  Janue Gruter

  - Đàn bà làm một nghề của đàn ông thuộc một giống thứ ba.

  G. Berr & L. Verneuil

  - Gái có chồng như rồng có vây, gái không chồng như cối xay chết ngỏng.

  Tục-ngữ

  - Chỉ một sợi tóc của người đàn bà cũng giựt mạnh hơn sợi dây chuông.

  Đức

  - Chỉ với một sợi tóc, người đàn bà có thể trói voi.

  Nhựt

  - Người đàn bà là một bàn ăn mà người ta nhìn với cặp mắt khác nhau : thèm thuồng trước khi ăn và nhờm gớm sau khi ăn xong.

  Helvétius

  - Tâm hồn người đàn bà làm cho họ trở thành một nhân vật cao siêu, xác thịt của họ làm họ trở nên một người thật sự ; khi họ tỏ ra lạnh lợt về tâm hồn cũng như về xác thịt, khi họ chỉ sống bằng trí óc, học đã biến thành một quái vật.

  Paul Bourget

  - Đàn bà không phải lo việc ngoài. (Phụ nhân vô ngoại sự).

  Minh-tâm

  - Địa ngục của người đàn bà là tuổi già.

  La Rochefoucauld

  - Người ta chỉ kính trọng những người đàn bà mà người ta không thèm muốn.

  Roland Dorzelès

  1. TỐT

  - Nhà không đàn bà như thân xác thiếu linh hồn.

  Pháp

  - Nhà không đàn bà như một cây vĩ cầm không dây.

  Lỗ-ma-ni

  · XẤU

  - Khi chúa hóa người thì quỷ đã biến thành đàn bà.

  Tây-ban-nha

  - Người đàn bà là cái tai họa ghê gớm nhứt trong tất cả tai họa của con người.

  Euripide

  - Nói xấu về một người đàn bà làm gì ? chỉ nói đó là một người đàn bà không đủ sao ?

  Garcinius

  - Con sâu bỏ rầu nồi canh,

  Một người làm đĩ xấu danh đàn bà.

  Ca-dao

  - Đàn bà là kẻ làm tăng thêm tội lỗi cho loài người.

  Thánh Augustin

  - Trời đất sanh ra không biết bao nhiêu là thú dữ, nhưng người đàn bà mới thật là con thú dữ đáng ghê sợ nhứt.

  Aristote

  - Một người đàn ông thà đi sau sư tử còn hơn là đi sau một người đàn bà.

  Do-thái

  - Các mục sư thấy tự an ủi rằng họ không có vợ, khi họ nghe các bà xưng tội.

  ArmandSalacrou

  - Quỷ sứ làm thủ tướng nơi nào có đàn bà ngự trị.

  Đức

  · ĐẸP

  - Không có gì làm cho người đàn bà tự tin bằng khi họ tự biết mình trang sức đẹp.

  C.Dior

  - Người đẹp vẫn thường hay chết yểu,

  Thi nhân đầu bạc sớm hơn ai !

  (Jean Leiba (Hoa bạc-mệnh)

  (So sánh : Giai nhân tự cổ như danh tướng,

  Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu).

  - Không gì buồn hơn cuộc đời những người đàn bà chỉ biết làm đẹp vì không gì ngắn ngủi bằng sắc đẹp).

  Fontenelle

  - Người đàn bà đẹp chừng nào thì bữa cơm càng ít ngon chừng ấy.

  Hòa-lan

  - Gái một con trông mòn con mắt,

  Gái hai con vú quặt đằng sau,

  Gái ba con thì đâu ngồi đấy.

  Tục-ngữ

  - Lửa chỉ bén những vật ở gần, một người đàn bà đẹp đốt cháy cả khi ở gần hay ở xa.

  Ba-lan

  - Đẹp và được yêu, đó mới chỉ là một người đàn bà. Xấu mà biết khiến cho người ta yêu được, đó mới là một vị công chúa.

  J. Barbey d’ Aurevilly

  - Gia tài của người cha làm đẹp cho người con gái xấu nhứt.

  Tây-ban-nha

  - Phong lưu là cạm ở đời,

  Hồng nhan là bã những người tài hoa.

  Ca-dao

  - Nếu muốn trả thù một người đàn ông, hãy gởi cho hắn một người đàn bà đẹp.

  Ả-rập

  - Chẳng có vật gì ghê tởm bằng đàn bà nhan sắc mà không đức hạnh.

  Feurzinger:rose:

Chia sẻ trang này