1. Click vào đây để xem chi tiết
 2. Click vào đây để xem chi tiết

0076.020 - @Lazer (done)- @suongdem(soát lỗi-done)

25/12/15
0076.020 - @Lazer (done)- @suongdem(soát lỗi-done)
 • · ĐOÀN KẾT (Hợp quần)

  - Nhiều tay thời vỗ nên bộp.

  Tục-ngữ

  - Muốn cho có đó có đây
  Sơn lâm chưa dễ một cây nên rừng.

  Ca-dao

  - Một cây làm chẳng nên non
  Ba cây dụm lại nên hòn núi cao.

  Ca-dao

  - Tất cả cho một, một cho tất cả.

  Alexandre Dumas cha

  - Quả tay nắm mạnh hơn bàn tay mặc dầu nó cũng chỉ là bàn tay.

  Anh

  - Hai là một đạo binh chống một.

  Đức

  - Cái gì hai người muốn thì không thất bại.

  Ovide

  - Chó cắn loạn đả với nhau nhưng đoàn kết trước con sói.

  Arménie

  - Hai con chó có thể giết được con sư tử.

  (Le Talmud)

  - Nhiều con kiến hợp lại có thể thắng con sư tử.

  Saadi

  - Than dụm lại thì cháy, tách ra thì tắt.

  Do E.L. Burcuf dẫn lại theo Kinh Phật

  - Chung nhau thì giàu, chia nhau thì nghèo.

  Tục-ngữ

  - Môi hở thì răng lạnh.

  Tục-ngữ

  - Trâu béo kéo trâu gầy.

  Tục-ngữ

  - Rách lành đùm bọc lấy nhau.

  Tục-ngữ

  - Nước còn quén cát thành doi,
  Huống chi ta chẳng tài bồi lấy nhau.

  Ca-dao

  - Bẻ một cái tên dễ, bẻ mười cái tên khó.

  Trung-hoa

  - Con sâu trăm chân đến chết không ngã.

  Trung-hoa

  - Nghĩ một mình thì khuẩn mà không thông suốt, làm một mình thì khổ mà không nên việc.

  (Trung-luận)

  - Công việc cả trăm nghề thợ, vẫn một mình không thể vừa cày vừa làm được.

  Mạnh-tử

  - Có hợp quần mới có sức mạnh.

  Pháp

  - Kẻ cô đơn ắt phải khốn khổ.

  La-tinh

  - Chẳng có một người nào mà không tương quan với một người khác.

  Bossuet

  - Tôi là người và tôi thiết tưởng rằng không có điều gì đã quan hệ đến nhơn loại mà không làm cho tôi quan tâm đến.

  Térence


  · ĐỌC SÁCH

  - Một gian nhà không bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào vở chẳng khác nào một ngày không nắng.

  Pháp

  - Đọc bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào là nói chuyện với những người thành thật nhứt của các thế kỷ đã qua.

  Descarter

  - Đọc bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào là một cuộc đối thoại giữa một bên là tác giả, một bên là độc giả.

  Lâm ngữ Đường (Đại hoang tập)

  - Cuốn bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào của tôi không có một dự phóng nào khác hơn là mở một cuộc đối thoại với độc giả.

  Jean Cocleau

  (Ladifficuté d'être,1957)

  - Đọc bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào là cuộc du hành đầu tiên của loài người, và khi thế gian nầy đâu cũng như nhau, cuộc du hành cuối cùng cũng vẫn là sự đọc bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào.

  Abel Bornerd

  - Một quyển bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào có thể tha thứ được khi nó còn dạy được một điều gì.

  Voltaire

  - Ngày nay không còn ai đọc nữa ; chỉ trừ những người viết.

  H. Bordeaux

  - Tìm hiểu con người cần thiết hơn là đọc bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào.

  La Rocheloucauld


  · ĐỌC SÁCH ĐỂ LÀM GÌ

  - Đọc bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào để sửa mình nên một người hữu dụng, mà người ta chỉ đem dùng ở trên mặt tờ giấy mà thôi. Làm quan là để có địa vị làm phúc cho đời, mà người ta lại chỉ cho là có địa vị để hưởng phúc.

  Trung-hoa

  - Tôi đọc bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào không phải là để nâng cao trí thức mà để nâng cao tâm hồn.

  Guérin

  - Đời loạn phải đọc bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào đợi thái bình mà thi hành (Loạn thế độc thư).

  Trình thị (Minh đạo gia huấn)

  - Đọc bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào cầu lấy lý, làm đuốc để cầu ánh sáng. (Độc thư cầu lý, tạo chúc cầu minh).

  Trình thị (Sđd)

  - Anh thử cho tôi biết anh xem những bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào gì, tôi có thể đoán biết anh là người như thế nào.

  Paul Nyssena

  - "Hãy cho biết anh đọc những bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào gì, tôi sẽ nói rõ anh là ai. Đúng vậy, nhưng tôi sẽ biết rõ anh hơn, nếu anh cho tôi biết anh đã đọc lại những gì".
  François Mauriae

  - Hãy coi chừng người chỉ biết có một quyển bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào.

  La-tinh

  - Những quyển bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào mà xã hội gọi là phi luân lý là những quyển bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào cho xã hội tự thấy cái thô bỉ của nó.

  O. Wilde

  - Một khi chỉ cần viết những điều xằng bậy thì thật là dễ tạo ra một cuốn bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào lớn.

  Gaston Bachelard

  - Cái xã hội trí thức nhứt không phải là xã hội do những người thợ may mà do những người thợ đóng bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào, may mặc cho.

  j. P. Richter

  - Thật là vô lý mà đặt ra một quy luật khắt khe về những cái phải đọc hay không nên đọc. Quá nửa sự kiến tạo tri thức hiện đại tùy thuộc vào những cái không nên đọc.

  O. Wilde

  - Thật sự có nhiều người đọc chỉ là để khỏi phải tư tưởng.

  G.G. Lichtenberg

  - Biết bao nhiêu người đọc bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào và học hỏi không phải để hiểu biết chân lý mà để khuếch đại cái tôi bé nhỏ của mình lên.

  Julien Green


  · ĐỌC NHƯ THẾ NÀO

  - Đọc bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào cần nhứt phải biết những chỗ đáng ngờ, đã ngờ thì tất phải tra xét cho ra, thì mới tin được, việc học cần phải kiên nhẫn lâu ngày, dần dần thấm thía mới tới được chỗ thành công.

  (Cách-ngôn liêu-bích)

  - Đọc bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào mà tin hết cả bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào, thà không có bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào còn hơn.

  Mạnh-tử

  - Đọc bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào quí biết nghi, có nghi mới có thể tin được ; đọc bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào cốt tiến lần mới có thể thành được.

  Trung-hoa
  - Không phải đọc tất cả là đủ, mà phải tiêu hóa những điều đã đọc.

  J. Stanisles de Boulffers
  - Không cần phải đọc nhiều mà đọc một cách hữu ích.
  Aristipple de Boufflers
  - Có những bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào chỉ cần nếm qua, những cuốn cần ngốn ngấu và cuối cùng những cuốn khác nữa, ít hơn phải nhai và tiêu hóa.

  Francis Bacon

  - Lòng chiêm ngưỡng đẹp nhứt mà chúng ta ban cho một tác giả không phải là ngồi chúi mũi đọc tác phẩm của ông ta nhưng là phải biết ngừng đọc, để bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào xuống, suy tưởng và nhìn thấy xa hơn những gì mà tác giả ấy muốn nói.

  Ch. Morgan

  - Nhiều bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào chỉ cần đọc vài hàng và nhìn qua vài hình ảnh để hiểu biết tất cả. Cái gì còn lại chỉ thêm vào để cho đầy trang giấy thôi.

  Descartes

  - Nghệ thuật đọc bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào là : đọc ít nhưng đọc thật kỹ.

  Alphonse Karr

  - Chỉ có một quyển bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào mà đọc đi đọc lại, nghiền đi nghiền lại cho thấu nghĩa lý, thì thường mở mang trí tuệ hơn là đọc rộng mà không chín chắn.

  Michelef

  - Đọc bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào cần phải có đảm thức, có con mắt sáng suốt, có nghị lực.

  Lâm ngữ Đường

  (Đại hoang tập trong VĂN số 33, 1965)

  - Ngày nay người ta không còn biết đọc bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào nữa. Cái nghệ thuật cao đẹp ấy đã có từ đời Goethe, nay đã chết. Người ta đi qua một hơi những cái gì đã in, và, một cách tổng quan, người đọc làm nản lòng quyển bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào.

  Oswald Spengler
  -
  Đọc bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào mà con mắt không tinh, thế là vùi dập cái khổ tinh của người đời cổ.
  Trung-hoa


  · ĐỌC SÁCH : LỢI ÍCH VÀ HỨNG THÚ

  - Mở quyển bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào ra thì có ích.
  (Khai quyển hữu ích).

  Trung-hoa

  - Sự đọc bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào đối với trí tuệ giống như sự vận động đối với cơ thể.

  J. Addison

  - Muốn những sự hào hoa, không bằng vui những việc học hành bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào vở. Mua nhiều ruộng nhà cho con, không bằng dạy con những bài học có nghĩa lý.

  (Cách ngôn liên bích)

  - Tiền vốn đặt vào bất cứ công việc nào cũng không lợi bằng đặt vào việc mua những bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào hữu ích.

  H. N. Cesson

  - Những nhà triệu phú đều là những người đọc nhiều. Hỏi họ, họ sẽ đáp rằng đọc bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào là một trong những nguyên nhân thành công của họ.

  H. N. Cesson

  - Một người mạnh khỏe có một kiến thức bình thường cần đọc bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào cũng như cần thở, cần uống.

  Georges Duhamel

  - Một cuốn bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào hay là một cuộc xổ số mà số độc đắc luôn có trong óc người đọc.

  G. True

  - Ba đời đọc bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào hẳn có quan to
  (Tam thế đọc thư tất hữu khanh tưởng).

  Trung-hoa

  - Hay nhứt không gì bằng xem bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào ; cần nhứt không gì bằng dạy con.

  Sử Điền

  - Đọc bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào hay, làm cho thân ta được ít lỗi.

  Lã-Khôn

  - Hết thảy đều thấp kém, duy đọc bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào thanh cao.
  (Vạn ban giai hạn phẩm, duy hữu độc thư cao).

  (Ấu học ngũ ngôn thi)

  - Những người đọc bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào nên danh có vui chớ không có khổ.

  Lâm-ngữ-Đường (sđd)

  - Những người đọc bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào mà nên danh trong thiên hạ đều là những người lấy việc đọc bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào làm một thú vui.

  Lâm ngữ Đường (sdd)

  - Đọc bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào hay là tìm nguồn vui trong bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào vở bao giờ cũng được coi là một lạc thú độc nhứt ở đời.

  Lâm-ngữ-Đường

  - Bạn yêu thích bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào ư, đó là bạn hạnh phúc suốt đời vậy.

  Jules Claretie

  - Thiên đàng nơi hạ giới là khoảng giữa nhũ bộ của người đàn bà, trên lưng một con ngựa và trong những trang bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào.

  Ả rập

  - Phải sống với người sống. Điều ấy không đúng, phải sống với người chết (nghĩa là với tác phẩm của họ).

  Sébastien Chamfort

  - Tôi chưa từng có điều buồn bực gì đến nỗi đọc bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào một giờ mà không nguôi giải được.

  Montesquieu

  - Phàm đọc một quyển bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào gì mà nó nâng cao được trí thức, cảm xúc được tính cao thượng, khí khái, thì chớ nên tìm lẽ gì khác mà phê bình, nên nói rằng : bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào nầy hay, do chính tay trước thuật giỏi đã sáng tạo.

  La-Breyère

  - Khi đọc hết một quyển bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào hay rồi thì hình như mình từ biệt một người bạn thân vậy.

  Voltaire

  - Người thích đọc bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào là một người được giải cứu.

  A. Souché

  - Sĩ phu mà ba ngày không xem bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào thì soi gương mặt mũi đáng ghét, nói chuyện nhạt nhẽo khó nghe.

  Hoàng-đình-Kiên

  - Không thể trở nên nhà thông thái nếu chỉ đọc những gì mình ưa thích mà thôi.

  Joubert

  - Để trau giồi trí óc, có một phương tiện khẩn thiết và kiến hiệu nhứt nếu chúng ta biết dùng, đó là đọc bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào.

  Désiré Rouston

  - Không có niềm an ủi của sự đọc bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào, chắc chúng ta phải chết ngay vì buồn.

  Bà de Sévigné

  - Không có một cuốn bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào xấu nào mà ta không rút trong ấy ra được vài điều tốt.

  Pline l’Ancien

  - Đọc bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào, đó là một cái cửa mở vào một cuộc đời tươi vui.

  F. Mauriac

  - Nếu tôi có uy quyền, tôi sẽ gieo rắc bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào vở khắp mặt đất như người ta gieo mạ trong luống cầy vậy.

  Herace Mann

  · ĐỌC SÁCH CÓ HẠI CHĂNG ?

  - Đa thư loạn mục

  Tục-ngữ

  - Một cái bất lợi của bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào mới là nó ngăn trở chúng ta đọc bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào cũ.

  J. Joubert

  - Qua một tuổi nào đó, đọc bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào khiến cho tâm trí lệch xa những hoạt động sáng tạo. Một người đọc nhiều quá và rất ít có gằng về phần trí não sẽ chóng có thói quen lười biếng tinh thần.

  A . Einstein

  · ĐÓI NO

  - Đói thì rau, đau thì thuốc.
  Tục-ngữ

  - Đói thì ăn vất, mất thì nói quàng.

  Tục-ngữ

  - Đói ra kẻ chợ, đừng lên rợ mà chết.

  Tục-ngữ

  - Đói cho chết, ngày tết cũng no.

  Tục-ngữ

  - Đói năm không ai đói bữa.

  Tục-ngữ

  - Đói thì đầu gối phải bò,
  Cái chân hay chạy, cái giò hay đi.

  Ca-dao

  - Đói thì thèm thịt thèm xôi,
  Hễ no cơm tẻ thì thôi mọi đường.

  Ca-dao
  No nên bụt, đói ra ma.

  Tục-ngữ

  - Đói ăn vụng, túng làm càn.

  Tục-ngữ

  - Bụng đói thì chói lỗ tai

  Tục-ngữ

  - Đói đuổi chó sói bìa rừng.

  Pháp

  - Đói là cố vấn bất lương.

  Pháp

  - Đói chửa qua xa xí đã đến

  Tục-ngữ

  - Khi cái đói tăng lên thì lòng kiêu hãnh giảm xuống.

  Ý

  - Con sấu đói không chọn mồi.

  Ma-đảo

  - Chứng đói là một tên phải bội.

  Ả rập

  - Chó đói không sợ sư tử.

  Thổ-nhĩ-kỳ

  - Núi Phú-sĩ không còn đẹp nữa đối với người đói.

  Nhựt

  - Trước một đứa trẻ chết đói, cuốn La nausée không có giá trị gì cả.

  J. P. Saire
  (Nguyễn-văn-Trung: Lược khảo văn học, q. II,1965)

  - Ái tình, cần lao, gia đình, tôn giáo, nghệ thuật, tình yêu, tổ quốc là những tiếng không có nghĩa lý gì đối với người đang chết đói.

  O. Henry

  - Không ai có thể thờ kính thượng đế khi người ta đói.

  Soufi (Islam)

  - Cái bụng là ông thần lớn nhứt.

  Euripide

  - Có thực mới vực được đạo.

  Tục-ngữ

  - Tôi thích chiến đấu với bất cứ ai hơn là với cái đói.

  Plante

  - Khó mà thảo luận với cái bụng vì nó không có tai.

  Canton le Censeur

  - Đói là một cái quyền cho tất cả những ai không có luật lệ nào khác hơn là sự thèm ăn.

  André Suarès

  - Cái đói khiến cho đậu chưa nấu cũng mềm.

  Hòa-lan

  - Cho đói nuốt ngay cả bùn.

  Do-thái

  - Khi thật đói, không có bánh mì nào là dở.

  Tây-ban-nha

  - Đối với kẻ đói, bánh mì nướng chậm chín.

  A-phú-hân:rose:

Chia sẻ trang này