0076.021 - @Lười Đọc Sách (done) -@Suongdem(soát lỗi-done)

26/12/15
0076.021 - @Lười Đọc Sách (done) -@Suongdem(soát lỗi-done)
 • - Cái đói là người đầu bếp khéo léo nhứt.
  Đức
  - Bụng trống dạy cho người ta được lắm việc.
  Ý
  - Cái nhìn không làm dịu được cái đói.
  Ả-rập
  - Nếu có kẻ bảo rằng hắn có can đảm chịu đói được, hẳn là hắn ta chưa bao giờ bị bỏ đói.
  Phi-châu đen
  - Làm biếng sanh ra trộm cắp, đói khát.
  Victor Hugo
  - Người ta có thể tin cậy vào lòng khoan đại của chúa, nhưng không thể tin cậy ở sự đói khát ở con người.
  Graham Greene
  - Bụng đói có thể làm cho no được, còn con mắt đói thì không bao giờ thỏa.
  Thổ-nhĩ-kỳ
  - Đói trẻ chớ vội lo, giàu trẻ chớ vội mừng.
  Tục-ngữ
  - Đói no đành chịu không ai biết,
  Lành rách cho thơm lắm kẻ khen.
  Trần-tế-Xương

  ĐỘC ÁC (Hiểm ác – Hung dữ)
  ĐỘC ÁC ?
  - Kẻ độc ác là thù nhơn của mỗi người, mà thù nhơn của mỗi người tức là thù nhơn của mọi người.
  Lamennais
  - Người ta độc ác là chỉ vì bản chất xấu xa hoặc sự lầm lạc mà sanh ra.
  Bà Monmarsan
  - Lúc nào cỏ dại cũng mọc.
  Erasme
  - Phải coi kẻ độc ác như đứa vô tri vô giác.
  Leténa
  - Kẻ độc ác bao giờ cũng vô nghì.
  Cervantes
  - Chim mồi không hát. (= Kẻ độc ác không hạnh phúc).
  Đức
  - Cây khô không lộc, gái độc không con.
  Tục-ngữ
  - Những kẻ độc ác ví như bầy ruồi bò khắp thân thể người ta mà chỉ bu lại nơi chỗ thương tích.
  La Bruyère
  - Thấy kẻ độc ác làm việc bất nhân, mình có thể can ngăn được mà vẫn để cho họ làm, thế cũng như là đồng phạm tội với họ.
  Đông-phương
  - Nghe thấy người ta hay thì ngờ, nghe thấy người ta dở thì tin, thế là bụng đầy những gươm giáo.
  Trần-kế-Nho
  - Không cần có thầy người ta mới độc ác được.
  Publilius Syrus
  - Con chó sói chê bai cái bẫy chớ không chê bai chính nó.
  W. Blake
  - Kẻ độc ác như một cái bao than, đen ở bên ngoài và còn đen hơn nữa ở bên trong.
  Tây-ban-nha
  - Con sấu nhỏ lệ trước khi xé con mồi của nó.
  La-tinh
  - Tính ác độc dưới mặt nạ của nhơn đức còn tệ hại hơn nữa.
  Publilius Syrus
  - Tính tri kỷ của kẻ độc ác còn nguy hiểm hơn là sự hận thù của hắn.
  Th. Fuller
  - Lòng ác độc hiếm thấy vì phần đông con người quá bận lo cho mình.
  Nietzche
  - Kẻ ác còn hơn đứa dại vì kẻ ác còn có nghĩ.
  Alexandre Dumas (con)
  - Lìa xa bọn độc ác thì tránh khỏi cái hổ thẹn giống họ.
  Sophocle

  ĐỘC ÁC : PHẢN BỘI
  - Bạn làm điều thiện cho quỉ sứ, hắn ta sẽ thưởng cho bạn cái địa ngục.
  Tiệp-khắc
  - Con sói con anh nuôi nó sẽ xé anh.
  Théocrite
  - Làm điều thiện cho kẻ ác cũng bằng như gieo trên sóng biển.
  Phocylide de Milet
  - Bạn sưởi ấm con rắn trong lòng, nó sẽ cắn lại bạn.
  Esope

  HẠI MÌNH
  - Kẻ độc ác tự hại lấy mình, trước khi hại người.
  Thánh Augustin
  - Kẻ độc ác tự uống một phần lớn cái nọc độc của nó.
  Sénèque
  - Giàu chứa ác tâm là mầm tai họa.
  (Liệt-tử)
  - Càng cay nghiệt lắm càng oan trái nhiều.
  Nguyễn-Du
  - Mấy người quỉ quái tinh ma,
  Mình làm mình chịu kêu mà ai thương.
  Nguyễn-Du
  - Sâu ao béo cá, hiểm dạ hư thân.
  Tục-ngữ
  - Tích ác phùng ác.
  Tục-ngữ
  - Chứa điều ác trong mình thì bị hại ngầm như lửa hao dầu mà người không thấy.
  Đổng-trọng-Thư


  THIỆN ÁC
  - Suốt đời làm lành, lành cũng chưa đủ ; một ngày làm ác, ác đã có thừa.
  Hà-Viên
  - Ẩn ác dương thiện là bực thánh ; thích thiện ghét ác là bực hiền ; tách bạch tiện, ác quá đáng là hạng người tầm thường ; điên đảo thiện ác để sướng miệng gièm pha, là hạng tiểu nhơn hiểm ác.
  Chu-Trung Trang-công
  - Công chẳng gì giỏi bằng bỏ ác mà làm thiện, tội chẳng gì to bằng bỏ thiện mà làm ác.
  (Tân-thư)
  - Chớ bảo điều thiện nầy nhỏ mà chẳng làm, chớ bảo điều ác kia nhỏ mà cứ làm.
  Thục Tiên-chúc
  - Làm điều thiện như đội nặng trèo núi, chí tuy đã quyết, mà còn sợ không trèo nổi. Làm điều ác như cỡi ngựa mạnh qua sườn núi dốc, roi tuy không phải đánh thêm, mà chân ngựa vẫn khó kiềm.
  (Cách ngôn liên bích)
  - Gặp lúc có thế lực, có thể làm ác được mà không làm, thì tức là thiện rồi. Gặp lúc sức mình có thể làm những việc từ thiện được mà không làm tức là ác rồi.
  (Sách cách ngôn)
  Trung-hoa

  - Làm điều lành như cỏ vườn xuân, trông không thấy mà ngày vẫn lớn thêm, làm điều ác như mài dao vào đá, trông không thấy mỏng đi mà ngày vẫn mòn dần.
  (Sách cách ngôn)
  Trung-hoa

  - Thiện thì thiện theo, ác thì ác theo, cũng như bóng theo hình, vang theo tiếng.
  Đổng-trọng-Thư
  - Thiện ác đáo đầu chung hữu báo.
  (Minh-tâm)
  - Thiện không làm nhiều không đủ nổi tiếng ; ác không tính nhiều, không đủ hại thân.
  (Dịch hệ từ)
  - Người thiện làm điều lành, suốt ngày như chưa đủ ; người ác làm điều dở, cũng suốt ngày như chưa đủ.
  (Thư-kinh)
  - Nếu đạo đức không đủ để bảo đảm hạnh phúc thì sự độc ác đủ để làm cho người ta khốn khổ.
  Aristote
  - Trồng “đức” chăm cho lớn, trừ “ác” bỏ cho sạch.
  (Thư-kinh)  GANH TỴ
  - Tánh ganh tỵ, đó là bịnh hoàng đản tâm hồn.
  John Dryden
  - Lòng ganh tỵ, đó là sự thiếu cảm mến đối với người mà ta yêu mến.
  Jvan Bounine
  - Lòng ham muốn, đó là sự đau khổ khi phải nhìn kẻ khác an hưởng những gì mà mình mơ ước ; lòng ganh tỵ, đó là sự đau khổ phải nhìn thấy kẻ khác được có những cái mà ta có.
  Diogène Laerce
  - Một tâm hồn bị vẩn đục vì ganh tỵ nhỏ nhen, chẳng khác chỉ một gương mặt khả ái bị lên trái. Bịnh đã khỏi nhưng mặt vẫn bị rỗ.
  Paul Bourget
  - Giữa tánh ganh tỵ và sự ganh đua cũng có một sự cách biệt như giữa tật xấu và đức hạnh.
  La Bruyère
  - Đàn bà ghét một kẻ ganh tỵ không được yêu bao giờ, nhưng họ sẽ giận nếu một người họ yêu mà không biết ghen.
  Ninon de Lencios
  GIA ĐÌNH (Gia tộc)

  GIA ĐÌNH ?
  - Gia đình là một nhóm người kết hợp do huyết thống và bị xáo trộn vì các vấn đề tiền bạc.
  Etienne Rey
  - Gia tộc là cái nền nóng để xây đắp xã hội.
  Pháp
  - Lòng yêu mến gia đình là cái nguyên nhân độc nhứt của lòng ái quốc và tất cả các đức hạnh trong xã hội.
  Bà Romiser
  - Nước lấy nhà làm gốc.
  Mạnh-tử
  - Có ở chỗ nào hơn là ở trong lòng của gia đình ?
  Marmontel
  - Sức mạnh của quốc gia do từ gia đình mà ra. Cái giá trị của nhiều gia đình tạo nên giá trị của một nước, chớ không phải cái chánh phủ.
  Philippe Hériat
  - Thà ăn bắp hột chà vôi
  Chẳng thà giàu có mồ côi một mình.
  Ca-dao
  - Nước trái nguồn thì dòng khô, cây không gốc thì không lớn.
  (Bắc đường thư sao)
  - Khi ngôi nhà của một người đã đầy những chó rừng thì hắn phải đi tìm sự yên ổn ở nơi khác.
  Pearl Buck
  - Phải quan niệm rằng gia đình là nơi để phát triển một cách xứng đáng ảnh hưởng của người đàn bà đối với người đàn ông.
  A. Comte
  - Bà con xa hơn láng diềng gần.
  Tục-ngữ
  - Trâu đồng nào ăn cỏ đồng ấy.
  Tục-ngữ
  - Nhà nhiều người như rít nhiều chưn.
  Tục-ngữ
  - Không cha nương chú, không mẹ bú dì.
  Tục-ngữ
  - Cháu chín đời còn hơn người dưng.
  Tục-ngữ
  - Giọt máu đào hơn ao nước lã.
  Tục-ngữ
  - Dâu hiền là con gái, rể hiền là con trai.
  Tục-ngữ

  XÂY DỰNG
  - Không lễ lạc gì vui vẻ bằng một nhà xum họp.
  Clarville
  - Cha con thương yêu nhau, anh em âu yếm nhau, vợ chồng hòa thuận cùng nhau thì đạo nhà mới thạnh vậy.
  (Lễ-ký)
  - Khi một mình phải chú ý đến tư tưởng ; ở trong gia đình phải chú ý đến hòa khí ; ra giữa xã hội phải chú ý đến ngôn ngữ.
  Bà de Staiel
  - Gia đình sở dĩ được vững bền là nhờ tánh vâng lời của vợ cư xử theo chí hướng chồng, con cái theo mạng lịnh cha mẹ.
  H. Taine
  - Sự hòa hợp làm cho có sức mạnh, sức mạnh ấy là nguồn thịnh vượng của một gia đình.
  Pháp
  - Tất cả mọi người trong nhà đều hòa thận thì gia đình mới được vững bền.
  Pháp
  - Trên thuận dưới hòa là nhà có phước.
  Tục-ngữ
  - Cách trị nhà cốt ở hòa, cách mưu sanh cốt ở chăm.
  Châu-Hy
  - Xử công việc nhà nên khoan thai công minh đâu ra đấy, thì việc không rối, mà người nhà không ai oán, cũng không ai nói dối được.
  Ngụy Hy
  - Nhà thịnh hay suy không tại giàu sang hay nghèo hèn, chỉ tại có lễ nghĩa hay không có lễ nghĩa.
  Lục Cửu Uyên
  - Người gia trưởng tức là cái gương cho cả nhà soi ; phải thành thật, phải công minh, phải cần mẫn, phải tiết kiệm.
  (Sở điền nguyện thể tập)
  - Trước có sửa mình, sau mới mong gia đình được vững vàng.
  Khổng-tử
  - Cần kiệm là điều cốt yếu để trị gia, học hành là điều cốt yếu để khởi gia, hòa thân là điều cốt yếu để tề gia, làm theo công lý là điều cốt yếu để bảo gia.
  Châu-Hy
  - Trị nhà kiêng nhứt là xa xỉ, thứ nhì là biền lận.
  Nghê-Tư
  - Đắng cay cũng thể ruột rà,
  Ngọt ngào cho lắm cũng là người dưng.
  Ca-dao
  - Khôn ngoan đối đáp người ngoài,
  Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.
  Ca-dao
  - Bà con vì tổ vì tiên, không phải vì tiền vì gạo.
  Tục-ngữ
  - Phải giặt đồ dơ ở trong nhà.
  Casanova
  - Giấy rách phải giữ lấy lề.
  Tục-ngữ

  ĐỖ VỠ
  - Ngựa què làm đổ xe, đàn bà ác nghiệt làm tan nhà nát cửa.
  Dịch-Vĩ
  - Ba điều đã đuổi người đàn ông ra khỏi mái nhà : khói, mưa và một người vợ hay gây gổ.
  Đức Giáo-Hoàng Innocent III
  - Trong nhà không thu xếp cho thỏa thuận mà đi kể chuyện với láng diềng, thì chưa gọi là phải được.
  (Chiến-quốc-bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào)
  - Con cháu làm dại thì hại danh giá ông bà.
  Tục-ngữ
  - Một con sâu làm rầu nồi canh.
  Tục-ngữ
  - Phàm người làm con bất hiếu, làm cha bất từ, làm em bất đễ, làm bạn bất tín, làm chồng bất nghĩa thì không phải là người dân lương thiện.
  (Hiến-pháp Pháp 1795)
  - Một khi gia đình tan vỡ, ngôi nhà cũng đổ nát theo.
  C. Salazer

  :rose::rose::rose:
 • Chia sẻ trang này