0076.026 - @dtpmai189 (done)-@Suongdem (soát lỗi-done)

15/1/16
0076.026 - @dtpmai189 (done)-@Suongdem (soát lỗi-done)
 • - Chúng ta thường hành động như tuồng sự xa hoa và đầy đủ tiện nghi là tối cần thiết cho đời sống của chúng ta, nhưng thật ra thì điều cần thiết cho ta được hạnh phúc là tìm được một cái gì làm cho ta phải say mê.
  Charles Kingsley
  - Nên nhìn trời với một nụ cười hơn là với vẻ mặt bi ai. Nhờ biết cười mà nhân loại tiến bộ vậy.
  R. Tagore
  - Hạnh phúc ở trong hành động: ấy là dòng suối chảy chứ không phải ao tù phẳng lặng.
  Lohn Mason Grod
  - Bí quyết của hạnh phúc là yêu việc làm của mình và tìm ở đấy sự sung sướng.
  Renan
  - Tôi thấy rằng tất cả sự bất hạnh của con người đều từ một điều mà sinh ra, điều đó là không biết ở yên trong một gian phòng.
  B. Pascal

  HÀNH-ĐỘNG

  • MỤC-ĐÍCH CỦA HÀNH-ĐỘNG
  ... hành động chính là phương tiện cần thiết để vượt qua những chướng ngại trên đường giải thoát.
  (Kinh Anguttara Wikaya)
  - Muốn tiến bộ mà chỉ có ý chí muốn hành động không thôi thì không đủ, trước hết cần phải biết hành động theo nghĩa nào.
  Gustave Lebon
  - Những việc đại nghĩa đều làm trong bóng tối. Kẻ tiểu nhân, trọng hư danh, vì mình chớ không phải vì nghĩa mà làm việc, và làm vì trưng bày hơn là sự thật.
  Mặc-tử
  - Kẻ nào muốn giết con chó của mình thì bảo rằng nó là chó dại.
  Molière
  - Hành động, đó là đời sống của linh hồn cũng như đời sống của bản thể.
  G. Meredith

  • HÀNH-ĐỘNG TỐT
  - Không phải lúc nào hành động cũng đem đến hạnh phúc, nhưng không có hạnh phúc nào mà không có sự hành động.
  B. Disrael
  - Nhưng dẫu cho công việc hằng ngày không hợp với lý tưởng của ta, hành động của ta cũng nhất nhất phải dựa vào lý tưởng.
  Hoàng Đạo
  (Mười điều tâm niệm)

  - Qua ruộng dưa không nên sửa giày, đứng dưới gốc lý không nên sửa mũ.
  Thái-công
  - Những người cứ chăm tô tượng, cầu thần; sao không về phụng dưỡng cha mẹ mình có hơn không ? Những người hay làm chùa, rước sư, sao không để tiền mà cứu kẻ nghèo khó, có hơn không ?
  (Cách ngôn liên bích)
  - Điều cuối cùng mà người ta nhận thấy khi làm một công việc là hiểu biết điều gì phải sắp đặt trước nhất.
  Blaise Pascal
  - Không gì to lớn có thể làm được mà không có những mơ tưởng hão huyền.
  Ernest Renan
  - Cái "làm" đòi hỏi phải có tài năng, làm điều phải đòi hỏi phải có tài sản.
  Goethe
  - Ai ăn trầu thì nấy đỏ môi.
  Tục-ngữ
  - Hãy trả cái gì của César lại cho César, cái gì của Chúa lại cho Chúa.
  Thánh-kinh (Tân-ước)

  • HÀNH-ĐỘNG XẤU
  - Chuyện mình giấu đầu hở đuôi,
  Chuyện xấu của người vạch lá tìm sâu.
  Cadao
  - Khốn thay, có những lúc mà sự bạo hành là phương pháp duy nhất mà người ta dùng để đảm bảo công bằng xã hội.
  T. S. Eliot
  - Giấu của không kín, giục lòng tham của người ; trau giồi son phấn, khêu lòng dâm của người.
  Tuân-tử
  - Chim cùng phải mổ, thú cùng phải báng.
  (Gia-ngữ)
  - Trời làm tai nạn còn có thể tránh, mình tự làm hại mình không thể sống được, ấy là lẽ như vậy.
  (Sách Thái-giáp)
  - Người ta lo sợ khi người ta gây ra sự lo ngại.
  Epicure
  - Một tác giả làm hỏng cả, nếu ông ta muốn làm quá tốt.
  La Fontaine
  - Một con sâu là sầu rồi canh.
  Tục-ngữ
  - Một người làm xấu cả bọn mang nhơ.
  Tục-ngữ
  - Ném đá giấu tay.
  Tục-ngữ
  - Ma cũ ăn hiếp ma mới.
  Tục-ngữ
  - Phần đông chúng ta làm những cái mà đa số chờ đợi ta phải làm. Và như thế, chúng ta sẽ trở nên kẻ lương thiện hay sát nhân, hay là cả hai.
  Sinclair Lewis
  - Không người nào khốn nạn cho bằng kẻ mà sự bất định đã thành thói quen.
  W. James
  - Kẻ nào xâm phạm đến quyền của dân tộc thì ít có hy vọng chấm dứt cuộc đời một cách tốt đẹp.
  Van Den Vondel
  - Ai đội mũ lệch, người ấy xấu.
  Tục-ngữ
  - Có những người tự cho rằng mình thật là xứng đáng, tự hào là những người tu đạo chân chính. Đó là sự tự cao trong xã hội. Cho một trăm để nhận lấy một nghìn, che mắt loài người sự khốn khổ của chính tâm hồn họ, đó chính là uống thuốc độc.
  Milarepa
  - Người ta nói đến những hành động tốt là không làm tròn ; người ta làm những hành động xấu mà không nói đến.
  Đức

  • ĐƯỜNG LỐI HÀNH-ĐỘNG
  - Tậu voi chung với Đức Ông,
  Vừa phải đánh cồng, vừa phải hốt phân.
  Ca-dao
  - Tát nước theo mưa.
  Tục-ngữ
  - Lớn thuyền thì lớn sóng.
  Tục-ngữ
  - Người đời phải xét thiệt hơn,
  Đừng nghe tiếng sáo, tiếng đờn mà sai.
  Ca-dao
  - Đánh chuông ra mặt, đánh giặc ra tay.
  Tục-ngữ
  -Ai về nhắn với ông câu,
  Cá ăn thời giật, để lâu hết mồi.
  Ca-dao
  - Chỉ có bước đầu tiên là đáng giá.
  Bà du Deffand
  - Cái mặt tạo ra cái đẹp của pho tượng, hành động tạo ra cái đẹp của con người.
  Démophile
  - Những cái gì anh làm, tốt hay xấu, là làm cho anh đó.
  (Kinh Koran)
  - Tốt nhất là đi theo triền núi của mình, miễn là cứ đi lên.
  André Gide
  - Muốn tiến bộ không phải hành động là đủ, mà trước hết phải biết mình hành động về hướng nào.
  L. Veuill
  - Chớ khinh việc việc nhỏ, lỗ hở chìm thuyền; chớ khinh vật nhỏ, con vi trùng làm chết được.
  Quan Doãn-tử
  - Biết thì khó mà làm thì dễ.
  Tôn Văn
  - Yêu người mà chẳng thân, xét lại điều nhân của mình; trị người mà chẳng phục, xét lại trí khôn của mình ; lễ độ mà người chẳng đáp lại, xét lại sự kính của mình.
  Mạnh Tử
  - Khuyên người chẳng nên kết oán, oán sâu khó giải kết. Một ngày kết thành oán, ngàn ngày giải không xong. Nếu đem ơn báo oán, như nước nóng đổ vào tuyết. Nếu đem oán báo oán, như sói lại gặp rít. Ta thấy người kết oán đều bị mài gãy.
  Thái-công
  - Việc không nên dùng hết, thế không nên cậy hết, nói không nên nói hết, phúc không nên hưởng hết.
  Có phúc không nên hưởng hết, phúc hết mình cũng nghèo túng. Có thế không nên dùng hết, thế hết oán cùng gặp.
  Trương vô Tấn
  - Ta dạy rằng phải tránh những hành động có hại về ngôn ngữ, tư tưởng và việc làm. Trong khi ấy ta cũng dạy rằng phải thi hành nhưng hoạt động công đức bằng ngôn ngữ, tư tưởng và việc làm.
  (Kinh Maharagga)
  - Tiêu cực, hoài nghi, lãnh đạm đều không phải là nguồn mạch phát sinh ra hành động.
  Salnzar
  - Người ta muốn cương thì lấy nhu mà thắng. Người ta hay dùng thuật thì ta lấy lòng thành mà cảm, gặp người hách thì ta lấy lý mà vặn. Nếu biết việc đời mà đối phó được như thế, thì không việc gì là khó cả.
  Khoáng Thức
  - Kẻ nào muốn cầm đầu mọi người, kẻ ấy hãy đứng sau và phụng sự họ.
  Saint Marc
  - Việc đời cứ theo lẽ phải mà làm, thì dù mình không cầu lợi mà tự nhiên việc gì cũng thấy lợi. Nếu mình theo lòng riêng mà cầu lợi, thì lợi chưa chắc đã được mà đã thấy hại ngay.
  (Minh tâm bảo giám)
  - Muốn phụng sự chính nghĩa, cần tránh bốn điểm sau đây : bất định, bất động, bất nhân và bất hoà.
  P. Brillet
  - Giữ việc đạo nghĩa, làm việc trung tín, trọng danh dự.
  Âu dương Tu
  - Mạnh dùng sức, yếu dùng chước.
  Tục-ngữ
  - Điều cốt yếu trong phép hành động là : hiểu người và biết cách dùng người.
  B. Grasset
  - Xe trước đã lật, xe sau coi chừng.
  (Châu-thư)
  - Khoan dung, làm ơn, rộng yêu, là cái nền kính mình; siêng học, sửa nết, là cái gốc lập thân.
  Vệ Bá
  - Hãy suy nghĩ thật lâu trước khi để cho kẻ thù vỗ tay ca ngợi anh.
  Victo Hugo
  - Đừng để đến ngày mai điều gì anh có thể làm hôm nay.
  Benjamin Franklin
  - Suy nghĩ trước khi nói và cân nhắc trước khi hành động.
  W. Shakespeare
  - Thà trễ còn hơn không bao giờ có.
  Libanius
  - Để đạt được những địa vị cao cả, có hai điều : phải là phượng hoàng hay là bò sát.
  H. de Balzac
  - "Không làm được" là một tiếng mà tôi không nói bao giờ.
  Collin d' Harleville
  - Cái gì cũng phải xem xét một cách nghiêm chỉnh, nhưng không gì nên đưa đến chỗ bi thảm.
  Thiers
  - Một con én không làm được mùa xuân.
  Aristophane

  • HÀNH-ĐỘNG CỦA KẺ KHÁC
  - Trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết.
  Tục-ngữ
  - Thấy người ăn khoai vác mai chạy quấy.
  Tục-ngữ
  - Ma bắt coi mặt người ta.
  Tục-ngữ
  - Nếu chúng ta hiểu biết kẻ khác như chính chúng ta, những hành động đáng khiển trách nhất của họ xem ra cũng đáng được tha thứ.
  André Maurois
  - Tôi yêu kẻ nào mơ ước cái không làm được.
  W. Goethe

  • HÀNH-ĐỘNG ĐỐI NGHỊCH
  - Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.
  Tục-ngữ
  - Được lòng ta, xót xa lòng người.
  Tục-ngữ
  - Anh muốn làm hại một kẻ khác ? Đừng nói xấu họ, hãy nói thật nhiều điều tốt về họ.
  A. Siegfried
  - Trừng trị một cách giận dữ thì không phải là trừng trị, đó là báo thù.
  Rochefort
  - Kẻ chịu khuất mình ấy là kẻ có thể đối xử được với chúng nhân, kẻ ham thắng ham được tất phải luôn luôn gặp địch thủ.
  Lâm Bô
  - Người khinh ta không phải là điều nhục; người sợ ta không phải là điều phúc.
  Tôn Kỳ Phùng
  - Nặng tay thì nên nghĩ đến người khó chịu.
  (Cổ ngữ)
  - Cú đánh đầu tiên làm nên phân nửa cuộc chiến.
  Oliver Goldsmith
  - Điều gì mà anh muốn kẻ khác làm cho anh, hãy làm cho họ như thế.
  (Thánh-kinh - Tân-ước)
  - Cần phải chạy trốn không quay nhìn lại bọn người hung tợn.
  Platon
  - Không nên cãi nhau với kẻ nhiều chuyện, đừng chất củi lên đống lửa của anh ta.
  (Thánh-kinh - Tân-ước)

  • KẾT QUẢ CỦA HÀNH-ĐỘNG
  - Tất cả mọi việc đều phải xét vào kết cuộc.
  La Fontaine
  - Trong mọi việc, người ta thích theo đuổi hơn là thụ hưởng.
  W. Shakespeare
  - Một hành động có sự công bằng và sự êm dịu thường có nhiều quyền lực đối với trái tim con người hơn là sự tàn bạo và dã man.
  N. Machiavel
  - Còn ham muốn một kết quả cho hành vi của mình là còn bị nô lệ cho ngoại vật.
  B. Gira
  - Sự bạo hành theo thói thường hay lôi cuốn sự bạo hành.
  Eschylle
  - Nếu một người mù dẫn dắt một kẻ mù khác, cả hai đều rơi xuống hố.
  (Thánh-kinh - Tân-ước)
  - Hành động của chúng ta chỉ phù du trên vẻ dáng. Sự phản ứng của nó đôi khi kéo dài nhiều thế kỷ. Đời sống hiện tại dệt nên đời sống tương lai.

  Gustave Le Bon


  HÈN NHÁT

  - Phải biết nhận thức sự hèn yếu của loài người và uốn mình theo nó chứ không nên đả kích nó.
  Napoléon
  - Kẻ hèn nhát sợ cái chết, và đó là tất cả những gì hắn sợ.
  Racine
  - Người ta nhổ vào mặt kẻ hèn nhát ; nó nói: "Trời mưa".
  V. Chute
  - Chỉ vì cứ nín lặng khi phải phản đối mà người ta trở thành những kẻ hèn nhát.
  Abraham Lincoin

  :rose::rose::rose:
 • Chia sẻ trang này