1. Click vào đây để xem chi tiết
 2. Click vào đây để xem chi tiết

0076.035 - @Orion Khoai Môn (done) - Lười Đọc Sách soát lỗi (done)

29/11/15
0076.035 - @Orion Khoai Môn (done) - Lười Đọc Sách soát lỗi (done)
 • - Lưỡi dài đời ngắn

  Ba-tư

  - Cái lưỡi con người là cái bánh lái chiếc tàu của họ.

  Amenhemhét

  - Cái lưỡi là cái tốt và cái xấu nhất trong mọi vật.

  Esope

  - Một cái lưỡi mềm có thể làm gãy xương.

  (Thánh-kinh)

  - Một nhát lưỡi còn ghê-gớm hơn một nhát gươm.

  Ả-rập

  - Không nọc nào độc bằng của cái lưỡi.

  Anh

  *

  LƯƠNG TÂM

  THẾ NÀO LÀ LƯƠNG TÂM

  - Lương-tâm là cuốn bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào luân-lý tuyệt tác mà ta sẵn có để tra cứu luôn.

  Pascal

  - Lương-tâm là sự hiện-diện của Thượng-đế trong con người.

  Swedenborg

  - Anh hãy nhìn vào nội-tâm anh. Chính ở đó có nguồn của điều thiện, một nguồn bất-tận, cốt là anh biết tìm ra.

  Marc Aurèle

  - Người oai-quyền nhất mà tôi chịu tuân theo mệnh lệnh dưới thế-gian này là “ cái tiếng nói thì-thầm “ trong chính con người tôi.

  Mahtma Gandi

  LƯƠNG TÂM VỚI CON NGƯỜI

  - Con cọp giết nguuời về ngủ yên. Người giết người thì không sao ngủ được.

  Chatcaubriand


  - Ai giấu tội-lỗi thì sau cùng sẽ bị lương-tâm tố-giác.

  William Shakespeare

  - Không phải cái chết đáng sợ, mà chính là cuộc sống trong sự bất-công, vì điều bất-hạnh to lớn nhất là phải rơi vào cái địa-ngục lương-tâm đầy rẫy tội ác.

  Flaton

  - Tự xấu-hổ với mình hơn là xấu hổ với kẻ khác.

  Pythagore

  - Không sợ người phán-xét mình mà sợ lương-tâm phán-xét.

  Vessiot

  - Hãy làm chủ ý-chí anh và làm nô-lệ cho lương-tâm anh.

  Aristole

  - Con người thường tìm cách tự gạt-gẫm mình chỉ vì họ sợ bị lương-tâm quở-trách.

  Belmès

  - Muốn giữ được lương-tâm, nuôi được linh-tính, cần phải chịu khổ, chịu phiền, thì ngày mới thuần-thục.

  Lưu Trực-Trai

  - Những vết thương ở lương-tâm không bao giờ lành.

  Publillus Syrus

  *

  LƯƠNG-THIỆN

  - Người ta ca-ngợi sự lương-thiện, nhưng nó phải chết đói.

  Javénal

  - Không một ai bị lạc trong con đường ngay thẳng.

  Goethe

  - Cần là người lương-thiện hơn là giàu.

  Anh

  - Họ là người lương-thiện: họ không nói dối khi không cần-thiết.

  Anton tchekhov


  LƯỜI_BIẾNG

  · HẠNG NGƯỜI LƯỜI BIẾNG

  - Há miệng chờ sung.

  Tục-ngữ

  - Ngồi mát ăn bát vàng.

  Tục-ngữ

  - Những người lười biếng, khinh-mạn, mỗi năm một tuổi, mỗi tuổi một kém, thành ra con người khô héo, vẫn thở ngắn than dài trong xó nhà, bấy giờ mới hối thì sao còn kịp nữa.

  Gia-cát-Lương

  - Có những kẻ lười biếng đã tìm thấy trong màu của các bức màn nơi phòng họ cái lẽ-lẽ để không bao giờ làm việc.

  Charles Baudelaire

  - Một trí-tuệ tầm thường nhưng chuyên-cần có thể tiến xa hơn thứ trí-tuệ tuyệt-vời mà lười biếng.

  J. Devel

  - Kẻ lười biếng giống như đống cứt bò cái ; ai nhặt phải phải đều cũng phủi tay.

  Thánh-kinh (Cựu-ước)

  - Kẻ lười biếng là một thằng ăn cắp.

  Phoeylide de Milet

  - Tuần-lễ của người làm việc có 7 ngày, tuần lễ của người lười biếng có 7 ngày mai.

  Đức

  - Những kẻ lười biếng lúc nào cũng có ý muốn làm một cái gì.

  Vauvenargues

  - Ăn như rồng cuộn, làm như cà-cuống (đà-cuống) lội ngược.

  Tục-ngữ

  - Ăn nhưu thuyền chở mã, làm như ả chơi trăng.

  Tục-ngữ

  - Ăn, ngồi lựa bức vách ; có khách, bảo tôi ngụ-cư.

  Tục-ngữ

  - Ăn thì ăn những miếng ngon,

  Làm thì chọn việc cỏn con mà làm.

  Ca-dao

  - Ăn rồi nằm ngã, nằm nghiêng,

  Có ai lấy tở thì khiêng tớ về.

  Ca-dao

  NÓI VỀ SỰ LƯỜI-BIẾNG

  - Sự lười-biếng đi rất chậm-chạm, nên sự nghèo-khó bắt kịp nó.

  Benjamin Frank;lin

  - Trăm chứng bệnh hư-hỏng đều do lười biếng sinh ra.

  Tăng-quốc-Phiên

  - Dường như chính yêu quỳ đã cố ý đặt tính lười biếng trên ranh-giới của nhiều đức tính.

  La Rochefoycauld

  - Lười-biếng ấy là cái mồ-mả sống vậy.

  Triệu-thị

  - Chính để đi đến sự nghỉ-ngơi mà mỗi người làm việc ; cũng chính sự lười biếng đã làm cho chúng ta siêng-năng.

  J. J. Rousseau

  - Nếu anh muốn có ít thời giờ, đừng làm gì cả.

  Anton Tchékhov

  - Lười-biếng là một người mẹ có một con trai : ăn cắp và một con gái : đói khát.

  Victor Hugo

  - Lười thì gì cũng khó, chăm thì gì cũng dễ.

  Franklin

  *

  LÝ-TƯỞNG

  - Mục-đích không phải lúc nào cũng để cho ta đạt đến; mà để làm một điềm bông-tiêu.

  J.Joubert

  - Con người không chỉ sống mành mì.

  Deutéronome


  - Thượng-đế đã cho con người một cái mặt ngước cao và đã bảo họ hãy nhìn lên trời.

  Ovide

  - Người ta không trở nên già vì đã sống một số tuổi nào đó ; người ta trở nên già vì đã chối bỏ lý-tưởng. năm thắng làm cho da nhăn ; chối bỏ lý-tưởng làm rạn tâm-hồn.

  Mac Arthur

  - Lý-tưởng thường trực về sự tiến-triển của nhân-loại không thẻ nghi ngờ được.

  Điều mà nhân-loại còn thiếu, đó là sức mạnh bắt-buộc nó phải tự theo đuổi cái lý-tưởng thường-trực ấy.

  Jules Romains

  - Lý-tưởng là một thang thuốc mạnh, nó tăng cường sức-lực cho người có tài-năng và giết chết kẻ yếu kém.

  Standhal

  - Không ai gặp được lý-tưởng đến hai lần. Rất ít người được gặp nó, dù chỉ một lần.

  Oscar Wilde

  - Lý-tưởng chỉ là một ảo-ảnh sáng-chói của thực-tế.

  J. Conrad

  - Phải biết sống theo lý-tưởng của mình, nếu không chẳng chóng thì chầy mình sẽ tư-tưởng theo lối sống của mình.

  Paul Bourget

  - Nếu tôi không thực hiện được lý-tưởng, thì tôi cũng cố-gắng lý-tưởng hóa cuộc đời tôi.

  Adèle Kann

  LÝ-TRÍ

  - Lý-trí giữa cái đinh thúc ngựa và sợi dây cương.

  Georfe herbert

  - Thứ dịch-hạch ghê-tởm nhất là lý-trí của con người.

  Calvin


  - Loài vật thường không-ngoan nhờ trực-giác, loài người không-ngoan nhờ lý-trí.

  Saint Evermont

  *

  M

  MA-QUÁI

  - Một ngôi nhà không bao giờ yên-tĩnh trong bóng đêm tối với những người cứ chú ý lắng nghe. Ma-quái phát-sinh từ khi có người đầu tiên chợt tỉnh giấc trong đêm tối.

  Sir J. M. Barrie

  - Cái hiềm độc của con quỷ là làm cho người ta tưởng rằng nó không có.

  Ch. Baudelaire

  - Thượng-đế làm ra đồ ăn, yếu quái cho gia-vị.

  James Joyce

  MẠO-HIỂM

  - Có những người không dám bước đi gì sợ gãy chân, nhưng sợ gãy chân mà không dám bước đi thì khác nào chân đã gãy.

  Turgot

  - Không vào hang hùm sao bắt được hùm con (bất nhập hổ huyệt an đắc hổ tử)

  Ban-Siêu

  - Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông,

  Nguyễn-bá-Học

  MÁU

  - Tình yêu không bao giờ khóc như máu đã khóc

  C. A, Boyle

  - Những liên-lạc về huyết-thống rất mạnh khhi có thêm tình bạn.

  Eschyle

  - Máu là mồ hôi của người anh hùng.

  S. G. Champion

  - Hỡi Thượng-đế, hãy tiêu diệt trái đất chúng tôi đang sống đây, những kẻ nào vì vui thích, muốn làm cho máu người phải luôn tràn.

  Voltaire

  *

  MẶT-MÀY

  - Bộ mặt không thể là một quy-luật đưa ra để xét đoán con người: nó chỉ giúp ta để phỏng đoán mà thôi.

  La Bruỳere

  - Bộ mặt thưởng là những tên bợm điếm dịu-dàng.

  Cor

  - Một bộ mặt đẹp là chiếc chìa khóa cho những cửa đóng.

  Shedì

  - Bộ mặt chỉ là sự bảo chứng rất yếu.

  Fierre Charron

  - Bộ mặt là hình-ảnh của tâm hồn.

  Cloéron

  - Đối với một người minh-mẫn, bộ mặt là một ngôn-ngữ.

  Publilius Syrus

  - Một bộ mặt đẹp là một điều lợi còn hơn tất cả thử-từ gửi gắm.

  Aristole

  MẪU-TỬ

  - Những sự vỗ về của một người mẹ: một cuộc du ngoạn vui đẹp, những giờ phút tưng-bừng với những câi chuyện vui thích ảnh-hưởng đến suốt đời người.

  Maurice Barrès


  - Người vợ, để nghe những lời khuyên-bảo đúng ; bà mẹ vợ, để có sự tiếp-đón nồng-hậu ; nhưng không gì bằng một người mẹ hiền.

  Léon Tolstoi

  - Nơi ẩn-trú chắc-chắn nhất là trong lòng một người mẹ.

  Florian

  - Trong vũ trụ có lắm kỳ quan, nhưng kỳ quan tuyệt xảo nhất vẫn là trái tim của một người mẹ.

  Borsot

  - Mẹ nào, con gái ấy.

  Ézéchiel

  - Mua heo chọn nái, cưới gái chọn dòng.

  Tục-ngữ

  - Con hư tại mẹ.

  Tục-ngữ

  - Người ta thường tưởng mình khôn hơn mẹ.

  Florian

  - Tình yêu của người mẹ không già.

  Pháp

  - Ngay cả Thượng-đế cũng có mẹ.

  A. Dozon

  - Trái tim của một người mẹ là trường học của đứa con.

  H. W. Beecher

  - Tuyệt-phẩm của tạo hóa, đó là trái tim của một người mje.

  Grétry

  - Tương-lai của một đứa con là công-trình của mẹ nó.

  Nã-phá-luân Đệ-nhất

  - Đứa trẻ nhận ra mẹ ở nụ cười.

  Virgile

  - Thiên-đàng dưới chân các bà mẹ.

  Hồi-giáo

  - Hãy tránh ngay cả cái mả của bà mẹ ghẻ anh.

  Callimaque

  Khi người mẹ ghẻ đến thì người cha trở thành cha ghẻ.

  Serbie

  - Mấy đời bánh đúc có xương,

  Mấy đời mẹ ghẻ có thương con chồng.

  Ca-dao

  MAY RỦI

  - Người có vận may còn khó kiếm hơn là một con quạ trắng.

  Juvénal

  - Phước bắt trùng lai, họa vô đơn chí (Phước không đến hai lần họa đến có đôi).

  Trung-hoa

  - Sự không may ở ngay trong lúc may-mắn (hạnh trung bất hạnh)

  Trung-hoa

  *

  MÊ TÍN

  THÓI MÊ-TÍN DỊ-ĐOAN

  - Có thời có thiêng, có kiêng có lành

  Tục-ngữ

  - Lấy vợ kiêng tuổi đàn-bà,

  Làm nhà kiêng tuổi đàn ông.

  Ca-dao

  - Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi.

  Tục-ngữ

  - Mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang.

  Tục-ngữ

  - Đò đợi là may, đò quay là xấu.

  Tục-ngữ

  - Mồng năm, mười bón, hăm ba.

  Đi chơi cũng thiệt nữa là đi buồn.

  Ca-dao

  KHÔNG NÊN MÊ-TÍN

  - Thừa tiền thì đem mà cho,

  Đừng có xem bói thêm lo vào mình.

  Cao-dao

  - Tay cẩm tiền quý bo bo,

  Đưa cho thầy bói thêm lo phần mình.

  Ca-dao

  - Chớ chê chùa Tích rằng xa.

  Mà đem xôi oản cúng nhờ gốc cây.

  Ca-dao

Chia sẻ trang này