1. Click vào đây để xem chi tiết
 2. Click vào đây để xem chi tiết

0076.040 - @Lazer (done)-@Suongdem(soát lỗi-done)

18/1/16
0076.040 - @Lazer (done)-@Suongdem(soát lỗi-done)
 • - Đức nhỏ mà ngôi cao, trí khôn nhỏ mà mưu mỏ lớn, không tai-họa là may lắm vậy.

  (Kinh dịch)

  - Người như hoa ở đâu thơm đấy.

  Tục-ngữ

  - Nhất lé, nhì lùn, tam hô, tứ lộ.

  Tục-ngữ

  - Kẻ ban phát một cách dễ-dàng chính là kẻ ham-mê chiếm-đoạt
  kẻ khéo nịnh-hót ấy chính là kẻ rất dễ kiêu-ngạo.

  Ngô-hoài-Dã

  - Cây khô không có lộc, người độc không có con.

  Tục-ngữ

  - Người xứng-đáng để ta nghe theo là kẻ chỉ dùng lời cho có ý-tưởng, và
  ý-tưởng cho sự-thật và đức-tính.

  Fenelon

  - Nhất voi một ngà, nhì người ta một mắt.

  Tục-ngữ

  - Những người phinh-phính mặt mo
  Chi đi chữ bát, thì cho chẳng màng.

  Ca-dao

  - Ta chỉ có thể sửa đổi con người bằng cách cho họ thấy rõ họ như thế nào.

  Beaumarchais

  - Nhân hiền tại mạo, trắng gạo ngon cơm.

  Tục-ngữ

  - Thân dê mang lốt cọp thấy cỏ thì thích, thấy hổ báo thì run, quên hẳn bộ da khoác là lốt cọp.

  Dương-tử

  - Những kẻ lòng thì tội-lỗi mà miệng lưỡi thì ngọt ngào chẳng khác chi bình mật mà chứa đầy thuốc độc.

  Lante Visteric

  BỔN PHẬN CON NGƯỜI

  - Thân-thể là chiếc thuyền để đưa chúng ta đến bên kia bờ đại-dương của cuộc đời. Vì thế mà chúng ta cần phải chăm-sóc đến.

  S.Viva Kénande

  - Những người có tư-tưởng chuẩn-bị cho những người hành-động. Nhưng họ không thay thế cho.

  Gustave Le Bon

  - Tôi là một bộ-phận của tất cả, như giờ là một bộ-phận của ngày.

  Epictète

  - Những ai chỉ biết chú ý đến những việc nhỏ thường sẽ trở thành bất-lực trước việc lớn.

  Le Rochefoucauld

  - Làm quan chỉ nghĩ tới lúc về, làm người nghĩ tới ngày chế nên lưu lại chút gì tốt đẹp cho nhân-gian.

  Hùng-hoành-Bị

  - Làm người không nên có thái-độ kiêu-ngạo, song không thể không có khí-cốt kiêu-ngạo.

  Lục-lung-Kỳ

  - Dù thế nào, câu: “Anh hãy tự biết anh” cũng không đúng. Đúng hơn là nên nói:”Hãy biết kẻ khác”.

  Ménandre

  - Làm người phải đắn, phải đo,

  Phải cân nặng nhẹ, phải dò nông sâu.

  Ca-dao

  - Nếu con người không còn tin rằng họ có thể cứu được các bạn hữu của họ nữa, họ đã hỏng.

  Van der Mersali

  Làm người ăn tối lo mai,
  Việc mình hồ dễ để ai lo-lường.

  Ca-dao

  Bài học quan-trọng mà con người có thể học trong đời không phải là biết rằng đau khổ hiện có trong đời, mà tùy nơi chúng ta để lợi-dụng nó, và tùy biến-chuyển nó thành niềm vui.

  Robindranth Tagore

  - Chúng ta không bao giờ thật là chúng ta, lúc nào cũng cần phải trở nên thật, trở thành người Bà-la-môn.

  R.Tagora

  - Người ta có thể xem con người như một sinh-vật thượng-đẳng đã tạo ra những triết-lý và thi-ca gần giống như những con tằm kéo kén, những con ong xây tổ.

  Hipolyte Tae

  - Một sinh-vật đã tập quen tất cả; đó, theo ý tôi, là định-nghĩa tốt nhất mà người ta có thể đặt cho con người.

  F. Dastoievsky

  - Tôi biết rõ hạnh-phúc của tôi, và trong xã hội mà chúng ta đang sống, không có một ai có thể tự-hào rằng không cần đến kẻ khác. Và từ ngày ấy, tôi đã yêu tất cả mọi người.

  Sully Peud homme

  - Để tỏ ra là người chân-thật, phải chân-thật.

  Boileau

  - Một giọt nước tác rời khỏi đại-dương có thể tìm được sự yên-nghỉ trong nhất thời, nhưng giọt nước ở trong đại-dương thì không hề biết sự yên-nghỉ.

  Mohandas K.Gandhi

  NGỦ

  - Những kẻ ăn nhiều và ngủ nhiều thì bất-lực trước những việc lớn.

  Henri Đệ-tứ

  - Người ta không ngủ để mà ngủ, mà để hành-động.

  G. C. Lichtenberg

  - Giấc ngủ nuôi sống kẻ không có gì để ăn.

  Ménandre

  - Ngủ nhiều làm mệt.

  Hamère

  NGU DỐT

  - Cha tôi, một người đáng kính, đã nói với tôi:”đừng bao giờ làm mất sự dốt-nát của con; con không thể nào thay thế nó được.

  Erich M.Remarque

  - Đôi chút hiểu biết của tôi, đó là nhờ nơi sự dốt nát mà có.

  Sacha Guitry

  - Có ba thứ ngu dốt: không hiểu biết những gì mình cần hiểu biết, không rành những gì mình biết và hiểu những gì mình không cần biết.

  La Rochelfocauld

  - Không biết về cái dốt-nát của nó, đó là cái bệnh của kẻ dốt-nát.

  A. B. Alcott

  NGUYÊN TẮC

  - Các nguyên-tắc thường ở trong sự thông dụng hàng ngày và trước mắt của mọi người.

  Paseal

  - Nguyên-tắc là nguyên-tắc, dù cho máu phải chảy đầy đường.

  Rudyard Kipling

  NHÀ Ở

  - Con rùa nói rằng nhà của nó là một chỗ lý-tưởng.

  Esope

  - Người xa nhà như chim xa tổ.

  (Thánh-kinh)

  - Ông chủ phải làm vẻ-vang cho ngôi nhà chứ không phải ngôi nhà phải làm vẻ-vang cho ông chủ.

  Cicéron

  - Nhà làm ra để cho người ta ở chớ không phải để cho người ta nhìn.

  F. Bueon

  - Ngôi nhà chỉ đẹp khi nó là nơi cư trú của những người dũng cảm.

  G. Herbert

  - Cái lồng đẹp không nuôi sống con chim.

  J. Dejadla

  NHÀN

  CHUỘNG NHÀN

  - Nhàn-rỗi là cha của triết-lý.

  Thomas Hobbes

  - Một ngày nhàn-rỗi là một ngày bất-tử.

  Trung hoa

  - Chi bằng cần trúc áo tơi,
  Danh cương lợi tỏa, mặc đời đua tranh.
  Ca-dao

  - Nghêu ngao vui thú yên-hà,
  Mai là bạn cũ, hạc là người quen.

  Ca-dao

  - Nhất nhật thanh-nhàn, nhất nhật tiên.

  Tục-ngữ

  - Rượu đến gốc cây ta sẽ nhấp,
  Nhìn xem phú-quý tựa chiêm bao.

  Nguyễn-bỉnh-Khiêm

  - Nhất cao là núi Tản-viên,
  Thanh-nhàn vô-sự là tiên trên đời.

  Ca-dao

  - Thanh nhàn ấy ắt là tiên-khách,
  Được thú ta đà có thú ta.

  Nguyễn-bỉnh-Khiêm

  KHÔNG THÍCH NHÀN

  - Nhàn cư vi bất thiện. (nhàn-rỗi thì làm điều không tốt)

  Trung-hoa

  - An vui, thư nhàn là thuốc độc, không nên quyến-luyến, đam-mê.

  Trung-hoa

  - Sự nhàn-rỗi không phải là thứ của cải quý nhất.

  Socrate

  - Không khi nào tôi bận-rộn bằng lúc tôi không có việc gì để làm.

  Scipion I’ Africain

  - Sự ở không là mẹ của các thật xấu.

  Pháp

  - Phong-lưu là cạm ở đời,
  Hồng-nhanh là bã những người tài-hoa.

  Ca-dao

  - Tri túc, tiện túc, đãi túc, hà thời túc, tri nhàn, tiện nhàn, đát nhàn, hà thời nhàn. (Biết-đủ là đủ, biết bao giờ mới đủ; biết nhà là nhàn, đợi nhàn, biết bao giờ mới nhàn).

  Nguyễn-công-Trứ

  - Nhàn-rỗi không phải là chân lạc.

  Trung-hoa

  NHÂN ÁI

  NGƯỜI NHÂN

  - Trời nào phụ kẻ có nhân,
  Người mà có đức muôn phần vinh hoa.

  Nguyễn Trãi

  - Người nhân không bao giờ lấy thịnh-suy mà thay-đổi tiết-tháo, người nghĩa không bao giờ lấy còn mất mà thay đổi lòng.

  (Sách Nhị vị)

  - Bánh xe ít vô dầu mỡ là thứ bánh xe kêu to hơn hết. Người thiếu lòng nhân và thiếu đức nhẫn là người hay than-vãn nhiều nhất.

  St. François de Salle

  LÒNG NHÂN

  - Hãy để cho đất nước nguy-vong, miễn nhân-loại được cứu sống.

  Proudhon

  - Có nhân, có đức, mặc sức mà ăn.

  Tục-ngữ

  - Ở cho có đức, có nhân
  Mới mong đời trị, được ăn lộc trời.

  Nguyễn Trãi

  - Hãy cho, hỡi kẻ giàu kia ơi! Sự bố thí là em gái của nguyện cầu.

  Victor Hugo

  - Là một tội-lỗi nếu chỉ biết mở cửa mà giữ bộ mặt mình khép kín.

  B. Franklin

  - Anh có thể nhịn ăn, nhưng hãy cho kẻ nghèo buổi ăn trưa của anh. Mặt nước và mặt gương không thể trong sáng như nhau.

  Saadi:rose:

Chia sẻ trang này