1. Click vào đây để xem chi tiết
 2. Click vào đây để xem chi tiết

0076.042 - @suongdem(done) - Ca Dao (Đã xong - Wiki)

Jan 8, 2016
0076.042 - @suongdem(done) - Ca Dao (Đã xong - Wiki)
 • NHÚT-NHÁT

  - Sự khiêm-tốn là một đức-tính, sự rụt-rè nhút-nhát là một thói xấu.

  Th. Fuller

  - Ai hỏi với sự rụt-rè nhút-nhát là bảo cho người ta từ-chối.

  Sénèque

  - Sự nhút-nhát chưa bao giờ dẫn lên hàng đầu.

  P. Syrus

  - Kẻ nhát chiến-đấu khi nào nó không chạy được.

  Shakespeare

  - Người hà-tiện nói là cần-kiệm, anh nhát nói là cẩn-thận.

  surP. Sy

  - Sau sự can-đảm, không gì đẹp bằng sự thú-nhận cái nhút-nhát của mình.

  Helvétius

  - Tính nhút-nhát là mẹ của sự hung-bạo.

  Montaigne


  NGHỀ NGHIỆP

  · GIÁ-TRỊ CỦA NGHỀ-NGHIỆP

  - Không có của không phải là nghèo, không có nghề-nghiệp là nghèo.

  Cổ-ngữ

  - Không phải nghề-nghiệp làm danh giá cho con người mà chính con người làm danh giá cho nghề-nghiệp.

  Louis Pasteur

  - Ruộng tốt muôn khu chẳng bằng một nghề theo mình.

  Thái-công

  - Đất ruộng bề bề không bằng một nghề trong tay.

  Tục-ngữ

  - Người bán than và anh thợ giặt, kẻ này nói đen, người kia nói trắng.

  P. J. Le Roux

  - Nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rông, nhất nông nhì sĩ.

  Tục-ngữ

  - Không có những nghề hèn, chỉ có những người hèn.

  M. Le Roux de Lincy

  - Kẻ vô lương-tâm nhất là kẻ làm một nghề mà không biết gì về nghề của mình.

  Na-phá-luân Đệ-nhất.

  · LỰA-CHỌN NGHỀ.

  - Ai xen vào nghề-nghiệp của kẻ khác là vắt sữa bò mình trong một cái giỏ.

  Gabriel Meurier

  - Tốt nhất là chuyên-luyện trong một việc còn hơn là xoàng-xoàng trong nhiều việc.

  Pline le Joune

  - Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh.

  Trung-hoa

  - Nhiều nghề cá trê húp nước.

  Tục-ngữ

  - Việc quan-trọng nhất cho cuộc đời là việc lựa-chọn nghề nghiệp mình.

  Pascal

  - Hãy làm thợ hồ, nếu đó là tài-nghệ của anh.

  Boileau

  - Người bán dược-thảo nhìn những cây thuốc bằng con mắt khác hơn nhà thi-sĩ, khách nhàn-du hay người nông-dân.

  J. Glomwill

  - Ai không trao nghề nghiệp cho con mình là trao cho nó nghề ăn trộm.

  (Le Talmud)

  - Ôm lấy nhiều nghề thì không thành-công trong một nghề nào.

  Platon

  - Tốt hơn hết là biết một chút gì của tất cả còn hơn là biết tất cả của một việc gì.

  Pascal


  NGHỆ-THUẬT

  · GIÁ-TRỊ CỦA NGHỆ-THUẬT

  - Nghệ-thuật chỉ làm những câu thơ, trái tim mới là thi-sĩ.

  André Chénier

  - Có ba sự hoạt-động : thấy, hoạt động của mắt ; nhận-xét, hoạt động của trí-tuệ ; nhìn-ngắm, hoạt-động của tâm-hồn. Ai đạt được sự hoạt-động thứ ba này là bước vào lãnh-vực của nghệ-thuật.

  Emile Bernard

  - Cái giá-trị trước tiên của một bức tranh là được làm một bữa tiệc cho mắt.

  Engène Delacroix

  - Xét kỹ, anh thấy rõ dù cổ-điển hay lãng-mạn, tất cả chỉ là trò đùa ; chỉ có tài-năng là đáng kể.

  André Mauréas

  - Nghệ-thuật bay quanh sự thật nhưng với cái ý-chí khẳng-định là không tự thiêu mình.

  F. Kafka

  - Cái đẹp, chính là cái sáng-chói của sự thật.

  Platon

  - Vấn-đề chính-yếu là phải sống, sống bằng tưởng-tượng và lồng ngực, sáng chế, hiểu biết, vui chơi. Nghệ-thuật là một trò chơi. Mặc kệ cho ai xem đó là một bổn-phận.

  Max Jacob

  - Nghệ-thuật là sự khéo léo đúc thành lý-thuyết.

  J. Joubert

  - Trong nghệ-thuật, cái giá-trị nào tự biểu-lộ là tầm-thường.

  Jean Cocteau

  - Trong nghệ-thuật, nhà toán học phải đặt mình theo sự sai-khiến của ma-quái.

  Léon Paul Fargue

  - Giữa mặt trời và chúng ta là bóng tối mênh-mông, thế nên không-gian mới có màu xanh.

  Léonard de Vinci

  - Hội-họa đối với tôi chỉ là một cách để quên đời. Một tiếng kêu trong đêm tối. Một tiếng nức-nở nghẹn-ngào. Một tiếng cười tắc-nghẽn.

  George Rounalt

  - Nghệ-thuật, kẻ an-ủi cho những nỗi đau-khổ của con người.

  Ponsard

  - Đời sống thì ngắn, nghệ-thuật thì dài.

  Hippocrate

  - Sự thể-hiện duy-nhất bất-diệt của sự làm việc và nghị-lực con người là nghệ-thuật.

  Adolf Hitler

  - Những nghệ-thuật tự-do không thể cho ta đức-hạnh mà sắp-đặt cho tâm hồn ta tiếp-nhận nó.

  Sénèque

  - Tôi không tìm kiếm, tôi nhận thấy.

  Picasso

  - Những tác-phẩm nghệ-thuật lớn, thật sự là lớn khi nào nó vừa tầm và được mọi người thông hiểu.

  Léon Tolstoi

  - Nghệ-thuật là cái phản đề trực-tiếp của nền dân chủ.

  G. Moore

  Nghệ-thuật, kẻ an-ủi cho những khốn-khổ của nhân-loại.

  Francois Ronsard

  - Cái đẹp lúc nào cũng kỳ-quái.

  C. Baudelaire

  - Nghệ-thuật là chú hề đi xa hơn là người ta nghĩ. Nó không bi-thảm cũng không hài-hước. Nó là tấm gương hài hước của thảm kịch và tấm gương bi-thảm của hài-kịch.

  André Suarès

  - Cái đẹp là biểu-tượng của cái tốt về tinh-thần.

  Emmanuel Kant

  - Sự nghiên-cứu về cái đẹp là một cuộc so gươm mà nhà nghệ-sĩ thét lên tiếng kinh-khủng trước khi thua cuộc.

  Charles Baudelaire

  - Địa-hạt duy-nhất mà cái thiêng-liêng được thấy rõ, đó là nghệ-thuật, mặc dù người ta đặt cho nó một cái tên gì cũng được.

  André Malraux

  - Một tác-phẩm nghệ-thuật chỉ có giá-trị cao-quý khi nào đồng thời nó là một tượng-trưng và sự biểu-hiệu chính-xác của một sự thật.

  Guy de Maupassant

  · NGHỆ-SĨ

  - Nghệ-sĩ phải yêu đời và chỉ cho ta thấy rằng đời là đẹp, nếu không chúng ta có thể nghi-ngờ.

  Anatole France

  - Những nghệ-sĩ cỡ lớn không có tổ-quốc.

  Alfred de Musset

  - Chỉ có những con chim họa-mi là hiểu đóa hồng.

  Ấn-độ

  - Trong tình yêu cũng như trong nghệ-thuật, cái dịu-dàng là cái đức-tính của kẻ yếu.

  E. Rey

  - Thiên-tài không vì khác hơn là một sự tập tành thật quen về kiên-nhẫn.

  Buffon

  - Thiên-tài phát-triển trong sự ẩn-dật ; tính-tình được xây-dựng trong sự xáo-trộn của xã-hội.

  Goethe

  - Nghệ-sĩ chứa-đựng nhà trí-thức. Trường hợp vãng-phục (đối ngược lại) ít khi là thật.

  L.P.Fargue

  - Nghệ-thuật của một diễn-viên chính là chỗ biết làm cho khán-giả đừng ho.

  Richardson

  - Một tư-tưởng thật cao biểu-hiện trong một hình-thái thật vĩ-đại, đó phải là sự hướng-dẫn không biết mệt của nhà nghệ-sĩ.

  Emile Bernard

  - Nếu nghệ-thuật không có tổ-quốc thì nghệ-sĩ ai cũng có.

  C. Saint-Saens

  · TÔ-BỒI NGHỆ-THUẬT

  - Vinh-quang nuôi-dưỡng nghệ-thuật.

  Cicéron

  - Hiểu, phân-tích, đối với nghệ sĩ, là phá-hủy và tự phá-hủy.

  H. Lenormand

  - Điêu-khắc là một thể-thức biểu-hiện về sức mạnh bằng những hình-dáng.

  F.W. Nietzche

  - Một nghệ-thuật có sinh-khí không biểu-hiện những cái gì đã qua, mà làm cho những cái ấy tiếp-diễn.

  A. Rodin

  - Nghệ-thuật, đó là sứ-mạng cao-cả nhất của con người, vì đó là sự biến-chuyển tư-tưởng để tìm hiểu thế-giới và làm cho thế-giới được hiểu rõ.

  B. Stanistavski


  NGHI-NGỜ

  - Ai nghi-ngờ tức là mời người ta phản-bội mình.

  Voltaire

  - Sự nghi-ngờ trong tư-tưởng giống như những con dơi trong các loài chim.

  F. Bacoa

  - Đối với những người đáng mến, sự nghi-ngờ là một sự sỉ-mắng âm-thầm.

  P. Syrus

  - Không nên nghi-ngờ, mà hòa-nhã, và hãy chứng-tỏ rằng anh không sợ bị lừa gạt.

  Démocrate


  NGHỈ-NGƠI

  - Sự thay-đổi công-việc cũng là một cách nghỉ-ngơi,

  Gilles Ménage

  - Nghỉ-ngơi là tốt đối với người chết.

  Th. Carlyle

  - Hãy nghỉ đôi chút để sớm xong việc hơn.

  G. Herbert

  - Không có sự nghỉ-ngơi đối với các dân-tộc tự-do ; sự nghỉ-ngơi đó là một ý-tưởng quân-chủ.

  Georges Clémenceau

  NGHỊ-LỰC

  - Hãy giống như một hải giác mà sóng bể cứ liên-tiếp đổ xô vào và tan-rã : Nó vẫn cứ đứng vững và xung quanh nó bao nhiêu đợt sóng đã tan thành bọt nước.

  Mare Aurèle

  - Thời khó, thế khó, khó làm yếu ta,
  Dù muôn chông gai vững lòng chi sá.

  (Thanh-niên hành-khúc)


  - Nghị-lực là cái sức huyền-bí đã làm biến những ý-định phải thành những ham-muốn cao-quý, mạnh hơn những dục-vọng tầm-thường và gìn-giữ cho nó có một sức mạnh bền-bỉ.

  Vũ-đình-Hoè
  :rose:

Share This Page