0076.043 - @Suongdem(Done) - Ca Dao (Đã xong - Wiki)

Jan 14, 2016
0076.043 - @Suongdem(Done) - Ca Dao (Đã xong - Wiki)
 • NGHỊCH-CẢNH

  - Kinh nhất biến, trưởng nhất trí (trải qua một lần biến-cố thì thêm ra một cái trí-khôn).

  Trung-hoa

  - Phú-quý là cạm của trời, bần-tiện là trường học của trời, hoạn nạn là roi vọt của trời.

  Tô-Tuân

  - Trong cơn hoạn-nạn mới biết người hào-kiệt.

  Ngụy-Hy

  - Gỗ lim săn cứng khó bào,
  Người khôn mắc nạn chẳng nao tấm lòng.

  Ca-dao

  - Cùng tắc biến, biến tắc thông. (cùng dứt thì biến đổi, biến-đổi thì thông-hoạt).

  Trung-hoa

  - Chính nhờ thả ngược gió, chứ không phải thả theo chiều gió mà những con diều bay lên cao.

  Winston Churchill

  - Cùng nhi hậu công. (khó lắm thì mới hay).

  Trung-hoa

  - Tâm-chí chưa phải cay đắng, hoạn-nạn chưa từng trải qua, thì trí-khôn chậm và đảm-lược non.

  Hồ-lâm-Dực

  - Ta sống để cố-gắng. Cuộc đời càng gay-go, căng-thẳng, ta càng sống đầy-đủ hơn.

  Henry Bergson

  - Nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại. (một ngày ở tù bằng nghìn năm ở ngoài)

  Trung-hoa

  - Con-người tự khám phá mình khi đụng-độ cùng nghịch-cảnh.

  Saint-Exupéry

  - Người mà chịu khổ, ăn rau cho là ngon, thì việc gì làm chẳng nổi.

  Uông Cách

  - Đừng sợ tai-nạn khi anh làm theo bổn-phận; cứ can-đảm, vui-vẻ như đi dự tiệc.

  René Bazin

  - Tai-họa như con dao : mình có thể dùng nó để cắt, hoặc bị nó cắt, tùy theo mình nắm nó đằng lưỡi hay đằng chuôi.

  James Russel

  - Những cây mạnh nhất, cao nhất, mọc trên những đất cằn-cỗi nhất.

  J. G. Holland

  - Tháng ngày bao quản thân sành-sỏi,
  Mưa nắng chi sờn dạ sắt-son.
  Những kẻ vá trời khi lỡ bước.
  Gian-nan nào sá sự con con.

  Phan-chu-Trinh

  - Gió xẵng mới hay cây cỏ cứng,
  Dõi theo người trước giữ năm hằng.

  Phan-văn-Trị

  - Cho hay vàng biết tuổi vàng,
  Gặp cơn lửa đỏ màu càng thêm xuê.

  Nguyễn-đình-Chiểu

  - Sự bất-hạnh có thể là một cây cầu đi đến hạnh-phúc.

  Nhật-bổn

  - Nếu bạn chưa sạt nghiệp một lần trong đời bạn, bạn chưa biết rõ tính-tình mình.

  Alfred Capus

  - Không phải những chông gai trên đường đi đã làm đau chân anh mà chính là cái hột cát nho nhỏ ở trong chiếc giày anh mang.

  C. Kinsley

  - Rồi tôi lại đứng dậy và chiến đấu nữa.

  A. Barton

  - Bát canh nấu với máu gan,
  Dâng trời cũng thấu lời van cho mình.
  Mũi tên dồn hết tình-thành
  Bắn vào đá cứng tan-tành như chơi.

  Phan-bội-Châu


  P

  PHẨM-TƯỚC

  - Không phải phẩm-tước làm vinh-dự cho con người mà chính con người làm vinh-dự cho phẩm-tước.

  Machiavel

  - Phẩm-tước chỉ là những biệt-danh, và mỗi biệt-danh là một phẩm-tước.

  Thomas Paine

  - Con-người có giá-trị chứ không phải là phẩm-tước.

  William Wycherley

  - Phẩm-tước chỉ là những trang-phẩm của kẻ ngu, những bậc vĩ-nhân chỉ cần có danh-phẩm của họ.

  Frédéric II

  - Những phẩm-tước trao-tặng cho một người không xứng-đáng được xem như một sự ô-nhục.

  Publilius Syrus


  PHÁN-ĐOÁN

  - Người ta xét đoán việc của kẻ khác hay hơn là chính việc của mình.

  Térence

  - Sau óc phán-đoán, có những cái hiếm có nhất trên đời, đó là kim-cương và ngọc trai.

  La Bruyère

  - Sự phán-đoán là cái gì tốt nhất trong con người và sự thiếu phán-đoán là cái gì xấu nhất.

  Théognis de Mégare

  - Ta có thể tự giao phó cho một con ngựa không cương hơn là một người không phán-đoán.

  Théophraste

  - Kẻ nham-hiểm tưởng rằng người lương-thiện là kẻ hung-ác.

  Ménandre

  - Con chồn thường nghĩ rằng mọi người đều ăn gà như nó.

  Ch. Rozan

  - Chớ bao giờ nên phán-đoán, anh sẽ không bị phán-xét.

  Thánh-kinh

  - Càng xét đoán, người ta càng ít thương yêu.

  Chamfort

  - Chớ nên phán-đoán khi chưa nghe được cả hai phe.

  Phocylide de Milet

  - Ai nghe một cái chuộng, chỉ nghe một thứ tiếng.

  Pháp


  PHẢN BỘI

  - Mới thăm ván đã bán thuyền.

  Tục-ngữ

  - Tiếc công xúc tép nuôi cò,
  Cò ăn cho lớn, cò dò lên cây.

  Ca-dao

  - Nghề võ đánh trả thầy.

  Tục-ngữ

  - Ăn cá bỏ lờ.

  Tục-ngữ

  - Sự phản-bội mà thành-tựu, không ai dám gọi là phản-bội.

  J. Havrington

  - Đặng chim quên ná, đặng cá quên nơm.

  Tục-ngữ

  - Người ta ưa sự phản-bội, nhưng kẻ phản-bội thì đáng tởm.

  César Auguste

  - Nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà.

  Tục-ngữ

  - Người ta bắt chim bằng chim.

  Mohammed ben Chenele

  - Đánh trống bỏ dùi.

  Tục-ngữ

  - Có mới nới cũ.

  Tục-ngữ

  - Người ta chỉ có thể phản-bội những người mà người ta yêu-mến.

  M. Sachs

  - Cõng rắn cắn gà nhà.

  Tục-ngữ

  - Không phải là những sự phản-bội của đàn-bà đã dạy cho chúng ta phòng ngừa họ. Mà chính là của chúng ta.

  Cl. Larcher

  - Hết xôi rồi việc

  Tục-ngữ

  - Người ta uổng công mà nuôi chó sói, lúc nào nó cũng nhìn về phía rừng.

  Ivan Tourgueniev

  - Có trăng phụ đèn.

  Tục-ngữ


  PHẦN THƯỞNG

  - Phần thưởng cho một việc phải, nó là làm việc phải ấy.

  Sénèque

  - Phần thưởng, đó là cái gì làm cho ta tốt hay xấu.

  Robert Herrick


  PHÊ BÌNH

  · SỰ PHÊ BÌNH

  - Phê-bình là gì ? Đó là con rắn hèn-mạt của sự ganh-tỵ đã bò và để lại dấu-vết nhầy nhụa trên cây khoa-học mà nó không hy vọng gì leo lên được.

  Owen Seaman

  - Ai hay mặc ai, ai dở mặc ai.

  Tục-ngữ

  - Sự phê-bình là một cái giũa làm láng những cái gì mà nó động đến.

  Ernest Legouvé

  - Những gì hoàn hảo nhất là những cái khó đạt được nhất.

  T. Thomson

  - Đối với người tài-đức lớn thì không nên chê-bai nét nhỏ-mọn. Đối với người có danh-dự lớn thì đừng nên chỉ-trích những lỗi con con.

  Hoài-nam-tử

  - Kẻ thù cũng có chỗ hữu-dụng : họ chỉ-trích những lỗi-lầm của mình, họ nói sự thật. Đó là những ông thầy mà chúng ta không phải trả tiền.

  Plutarque

  - Cai quan nhi hậu định (đậy nắp áo quan rồi mới định kẻ hay người dở)

  Trung-hoa

  - Một điều tối ư quan-trọng là quyền chỉ-trích công-bằng và hợp lý phải được ban-bố cho mọi người và sự lên án các việc đáng tố-giác không thể bị coi như có tính-cách phỉ báng.

  Chánh-án Coekburn (Anh)

  - Thượng-đế phán rằng ta phải được quyền phê bình các hành-vi và tư-cách của tất cả mọi người, miễn là ta làm việc phê bình đó một cách công-bằng và chân-thật.

  Nam-tước Anderson


  · NHÀ PHÊ-BÌNH.

  - Người ta làm nhà phê-bình khi người ta không thể làm ra nghệ-thuật, cũng như người ta trở thành kẻ bội-phản khi người ta không thể làm người chiến-sĩ.

  Gustave Flaubert

  - Muốn là một nhà phê-bình tốt, có thể phải là một tác-giả tốt. Chỉ có thiên-tài mới mở rộng được tầm nhận-thức.

  Francois Villemain

  - Không có sự phản-bội nơi một nhà phê-bình văn-học ; chỉ có là khi nào người ấy không còn có tinh-thần tự-do nữa.

  Emile Henriot

  - Loài côn-trùng châm-chích không phải vì hung-bạo mà vì cả chúng nó cũng muốn sống ; các nhà phê-bình cũng vậy, họ muốn được máu ta chứ không phải sự đau-khổ của ta.

  Nietzsche

  - Người tập bắn cũng tựa như người quân-tử, bắn không trúng bia thì tự xét lại mình.

  Trung-dung

  - Trong một bữa tiệc, người khách là kẻ nhận-xét sáng-suốt hơn anh đầu bếp.

  Aristote


  PHONG-TỤC

  - Nhập gia vấn húy, nhập quốc vấn tục (vào nhà hỏi họ, vào nước hỏi phong-tục).

  Trung-hoa

  - Nhập gia tùy tục, nhập giang tùy khúc.

  Tục-ngữ

  - Người đời ai có dại chi,
  Khúc sông eo hẹp phải tùy khúc sông.

  Ca-dao

  - Chính những đạo-đức riêng tư đã tạo thành những phong-tục chung.

  Phocion

  - Những phong-tục tốt cho những trái tốt.

  Ménandre

  - Phong-tục là sự giả-dối của các quốc-gia.

  Honoré de Balzac

  - Thật khó mà sống hạnh-phúc với những phong-tục xấu.

  Ménandre


  PHÒNG-XA

  - Cư an, tư nguy (ở lúc yên-lành phải nghĩ đến lúc khốn-nguy)

  Trung-hoa

  - Ăn tối lo mai

  Tục ngữ

  - Không biết phòng xa thì người cai-quản, biết phòng xa thì cai quản người.

  Diễm Thiết-Luận

  - Ăn mắm thì ngắm về sau.

  Tục-ngữ

  - Bình thời giảng vũ. (lúc thái bình phải luyện-tập việc võ)

  Trung-hoa

  - Người ta nếu không biết lo xa, nhất-định có sự ưu-hoạn đến ngay

  Luận-ngữ

  - Con người ta đến lúc già yếu mới vệ-sinh thì không khác nào đến lúc nghèo-khổ mới biết dành-dụm, tuy chăm-chỉ cũng chẳng được ích gì.

  Trình-Hiệu

  - Không nghĩ xa tất có lo gần.

  Luận-ngữ
  cute_smiley26
 • Share This Page