0076.044 - @Suongdem(Done) - Ca Dao (Đã xong - Wiki)

14/1/16
0076.044 - @Suongdem(Done) - Ca Dao (Đã xong - Wiki)
 • PHÚC-ĐỨC

  - Dẫu xây chính đợt phù-đồ,

  Không bằng làm phúc cứu cho một người.

  Ca-dao

  - Đức trọng, quỉ thần kinh.

  Tục-ngữ

  - Điều lành nên nhớ, điều dở nên quên.

  Tục-ngữ

  - Ở hiền thì lại gặp lành,

  Ở ác gặp dữ tan-tành như tro.

  Ca-dao

  - Tòng thiện như đăng, lòng ác như băng. (theo điều thiện như đèn, theo điều ác như giá băng)

  Trung-hoa

  - Tích thiện phùng thiện, tích ác phùng ác (trữ điều hiền thì gặp lành, trữ điều ác thì gặp dữ)

  Trung-hoa


  PHƯƠNG-PHÁP

  - Không có một phương-pháp duy-nhất để nghiên-cứu sự vật.

  Aristote

  - Người ta không lột da lươn ở đằng đuôi.

  Antoine Oudin

  - Thiếu phương-pháp thì người có tài cũng đành lạc lối. Có phương-pháp thì người tầm-thường cũng làm được việc lớn.

  Descartes


  *

  PHƯƠNG-TIỆN

  - Có hơn một con đường mòn để đi đến rừng.

  J. Heywood

  - Chó sói tấn-công bằng răng và con bò tấn-công bằng sừng.

  Horace

  - Không khi nào con chuột lại giao số-mệnh của nó cho một cái lỗ duy-nhất.

  Plaute

  - Con đường nào cũng đưa đến La-Mã.

  Alain de Lille


  Q

  QUÁ-KHỨ

  - Cái đẹp duy-nhất của quá-khứ chính vì nó là quá-khứ.

  O. Wilde

  - Quá-khứ không những không là nhất-thời, nó đứng một chỗ.

  Marcel Proust

  - Quá-khứ còn có nhiều hương hơn là một bụi cây tử-đinh-hương nở hoa.

  Franz Toussaint

  - Những tội-lỗi xa-xưa có những cái bóng dài.

  Agatha Christie

  - Thế-hệ hiện-tại không bằng thế-hệ của tổ-tiên.

  Horace

  - Đứng trước quá-khứ, hãy lấy mũ xuống ; đứng trước tương lai, hãy lấy áo xuống.

  H. L. Mencken

  - Chiếc xe của quá-khứ không đưa anh đến đâu cả.

  Maxime Gorki

  - Quá-khứ lúc nào cũng hiển-hiện.

  Maurice Maéterlinck

  - Chúng ta không tự-do, chúng ta bị buộc chặt với quá-khứ.
  Chúng ta nghe theo những cái đã được làm mãi, chúng ta làm lại và đó là chiến-tranh và sự bất-công.

  Henri Barbuose

  - Không phải là nhà viết sử thì đừng dành để nhiều thì giờ nghĩ lôi-thôi về những việc đã qua.

  Victor Hugo


  *

  QUÀ-TẶNG (Tặng vật)


  - Một con lừa chở đầy vàng lên dốc núi một cách dễ-dàng.

  Cervantes

  - Một con cá măng còn có giá-trị hơn một bức thư giới-thiệu.

  G. Le Bon

  - Tôi không nhìn cái giá-trị của tặng-vật, mà tấm lòng của người tặng.

  M. de Navarre

  - Tặng-vật là những lưỡi câu.

  Martial

  - Tôi không thấy có gì thân-ái cho bằng những vật được trao-tặng cho tôi.

  Montaigue

  *

  QUẢNG CÁO

  - Hàng tặng cho là bán phân nửa.

  Noël du Fail

  - Ngay cả khi không bán gì hết, hãy cứ thổi vào cái kèn của anh.

  H.L. Mencken

  - Hãy gọt giũa câu thơ của anh ít hơn và gọt giũa sự thành-công của anh nhiều hơn.

  Dorat


  *

  QUÂN-CHỦ

  - Chế-độ quân-chủ là cái tốt nhất hay xấu nhất trong các chính-phủ.

  Voltaire

  - Không còn có hy-vọng gặp được một vị vua tốt bằng tục truyền-tử lưu-tôn hơn bằng sự tuyển-cử.

  Nã-phá-luân Đệ-nhất

  - Các vua với các vị bộ-trưởng giống như những anh chàng bị cắm sừng với vợ của họ; họ không hề hay biết những gì đã xảy ra.

  Voltaire

  - Các vua nói rằng họ yêu sự thật, nhưng khốn-nạn cho kẻ nào mà tin bằng lời.

  Helvétius

  - Trong một nền quân chủ khéo tổ-chức, thần-dân giống như những con cá trong một cái lưới lớn: họ tưởng là tự-do, tuy nhiên họ bị bắt.

  Montesquieu


  *

  QUÂN-ĐỘI

  - Một bộ-đội nai điều-khiển bởi một con sư tử đáng sợ hơn một bộ-đội sư-tử điều-khiển bởi một con nai.

  Đại-tướng Chabrias

  - Gai góc sẽ mọc lên trên dấu đi qua của quân-đội.

  Lão-tử

  - Người lính chuyên-nghiệp có một quyền-lực ngày càng lớn khi càng lúc sự can đảm của một tập-thể càng suy-tàn.

  G. K. Chesterton

  - Binh-sĩ quì gối khi họ bắn : đó là cái vẻ-dáng xin tha-thứ về tội sát nhân.

  Voltaire

  - Không lợi thì đừng dùng binh, liệu không thắng địch thì đừng động binh.

  Tôn-Tẫn

  - Biết người, biết ta, trăm trận, trăm thắng.

  Tôn-Tử

  - Cái bổn phận của một vị tướng không phải là chỉ nghĩ đến sự chiến-thắng, mà là biết lúc nào phải từ bỏ.

  Polybe

  - Một viên tướng chỉ nhìn bằng cặp mắt của kẻ khác, không xứng-đáng để chỉ-huy một đạo binh.

  Nã-phá-luân Đệ-nhất.

  - Hãy nhìn các sĩ-quan : can đảm trước kẻ thù, hèn-nhát trước chiến-tranh, đó là phương châm của những đại-tướng thật sự.

  J. Giraudoux

  - Quân-đội là một quốc-gia trong một quốc-gia : đó là một thói xấu của thời đại chúng ta.

  Alfred de Vigny


  *

  QUÂN-TỬ (tiểu-nhân)

  · NGƯỜI QUÂN –TỬ

  - Người đại trượng-phu, oán không nên kết sâu quá, ân không nên cầu nhiều quá.

  Đào-Giá

  - Người quân-tử tuyệt-giao với ai không nói một tiếng xấu.

  (Sử-ký)

  - Quân-tử thực vô cầu bão, cư vô cầu an. (người quân-tử ăn không cầu no, ở không cầu yên).

  Khổng-tử

  - Đại trượng-phu nên dung người, không để người dung mình.
  Người tư-bẩm cốt cứng-cát, cứng-cát thì mới tự-lập.

  (Sách Cảnh-hành)

  - Nghe nói thiện thì lạy, bảo có lỗi thì mừng, có khí-tượng Thánh-hiền,

  (Sách Cảnh-hành)

  - Con ngựa ký già nằm trong chuồng vẫn có chí đi xa ngàn dặm; người liệt-sĩ già, lòng hăng hái vẫn không thôi.

  Giả-Nghi

  - Đá dù đánh vỡ, chất cứng vẫn còn ; thẻ son dù mài, chất đỏ đâu phải.

  Lã thị Xuân-Thu

  - Cỏ chi, cỏ lan ở nơi rừng sâu, dù không hay có người tới mà vẫn thơm. Người quân-tử chăm về đạo-đức, không vì hoàn-cảnh cùng-khốn mà thay đổi tiết-tháo.

  Khoáng-Thức

  - Quân-tử lúc cùng thêm thẹn mặt,
  Anh-hùng khi rắp cũng khoanh tay.

  Nguyễn-công-Trứ

  - Người quân-tử lập thân phải biết tùy thời, gặp việc lớn nhỏ đều làm được cả. Người trượng-phu lập chí, phải biết xử-thế, lúc co lúc duỗi, cũng xử được cả.

  (Âu-học Quỳnh-lâm)

  - Ta đem cái lòng con gái trinh giữ mình để giữ mình ta, đem cái lòng cha dạy con để dạy học trò, mới là bậc quân-tử.

  (Cách-ngôn liên bích)

  - Người quân-tử ở cảnh giàu thì thích làm những việc có đức. Kẻ tiểu-nhân ở cảnh giàu thì chỉ hết sức làm những việc cùng xa cực dục.

  (Sách Nhị vị)

  - Người quân-tử nói chẳng nuốt lời.

  (Công-dương truyện)

  - Tiền của phân-minh, ấy là kẻ đại trượng-phu.

  (Minh-tâm)

  - Người trượng-phu hành-sự, rõ-ràng như ban ngày.

  (Đông-hán thư)

  - Quân-tử cố cùng. (người quân-tử chịu cảnh nghèo mà không than thở).

  Trung-hoa

  - Chí của người quân-tử càng cùng càng phải kiên gan, càng già càng phải hăng-hái.

  Mã-Viện

  - Quân-tử nói thì chậm mà làm thì nhanh.

  (Luận-ngữ)


  · THÁI-ĐỘ QUÂN-TỬ

  - Quân-tử thành nhân chi mỹ, bất thành nhân chi ác.

  Khổng-tử

  - Biết người ta dối mình, không thèm nói ra miệng ; bị người ta khinh, không thèm giận ra mặt.

  Súc Đức-Lạc

  - Nếu tôi tiến thì theo tôi ; nếu tôi lui, giết tôi ; nếu tôi chết, trả thù cho tôi.

  Laroche Jacquelein

  - Giấu điều thiện của người gọi là che đậy người hiền. Dương điều ác của con người gọi là kẻ tiểu-nhân. Nói điều thiện của người như là mình có, nói điều ác của người như là mình phải chịu vậy.

  Khổng-tử

  - Nghe người ta chê chưa từng giận, nghe người ta khen chưa từng mừng, nghe thấy người ta nói đến cái ác của ai cũng chưa nên họa theo, nghe thấy người nói đến cái điều thiện của ai thì nên tới mà học ngay, lại theo mà vui mừng.

  Triệu-Khang-Tiết

  - Ninh thọ tử, bất ninh thọ nhục. (thà chịu chết chớ không chịu nhục).

  Trung-hoa

  - Đạo của người quân-tử cũng như đi xa, trước phải đi chỗ gần cũng như lên cao, phải bắt đầu từ chỗ thấp.

  Khổng-tử

  - Giàu sang không làm cho say đắm, nghèo hèn không làm cho đổi-đời, uy-vũ không làm cho khiếp-sợ, thế mới gọi là đại trượng-phu.

  Mạnh-tử

  - Làm người nên tự-lập, tự-trọng, không nên đi theo gót người, nói theo miệng người.

  Lục Cửu-Uyên

  · QUÂN-TỬ VÀ TIỂU-NHÂN

  - Vô tiểu-nhân bất thành quân-tử.

  Tục-ngữ

  - Tằm vương tơ, nhện cũng vương tơ,
  Mấy đời tơ nhện được như tơ tằm.

  Ca-dao

  - Tiểu-nhân đắc chí.

  Tục-ngữ

  - Quạ mà đã biết quạ đen,
  Có đâu quạ dám mon-men với cò.

  Ca-dao

  - Quân-tử học tắc ái nhân,
  Tiểu-nhân học tắc dị xử.
  (người quân tử thì học yêu người, kẻ tiểu-nhân học ắt đối-xử phân-biệt).

  Trung-hoa

  - Quân-tử phòng thân, tiểu-nhân phòng bị gậy.

  Tục-ngữ

  - Nhác trông ngỡ tượng tô vàng,
  Nhìn lâu mới biết chẫu-chàng ngày mưa.

  Ca-dao

  - Đức hơn tài là quân-tử, tài hơn đức là tiểu-nhân.

  (Sách Cách-hành)

  - Một đêm quân-tử nằm kề,
  Còn hơn thằng nhắng vỗ-về quanh năm.

  Ca-dao

  - Dê mang lốt cọp, cáo mượn oai hùm.

  Kỳ-ngô-Tử

  - Quân-tử ứ hự đã đau,
  Tiểu-nhân dùi đục đập đầu như không.

  Ca-dao

  - Con ếch dưới giếng thấy trời là nhỏ.

  (Chiến quốc bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào)

  - Ếch ngồi đáy giếng xem trời bằng vung.

  Tục-ngữ

  - Quân-tử ngồi buồn rung chống gối,
  Tiểu-nhân đắc-ý gảy đàn môi.

  Ca-dao

  - Kẻ tiểu-nhân cũng có chỗ tốt, không nên ghét bỏ nó mà bỏ điều tốt của nó. Người quân-tử cũng có lúc lầm-lỗi, không nên vì yêu người mà che đậy sự trái thì mới công-bằng.

  (Sách Cách-ngôn)
  cute_smiley26
 • Chia sẻ trang này