0076.046 - @Anh Duy & Lười Đọc Sách (done)

9/1/16
0076.046 - @Anh Duy & Lười Đọc Sách (done)
 • :rose::rose::rose:
  S
  Sách
  . NHẬN THỨC VỀ SÁCH
  -
  Cuốn bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào là một nghĩa địa mà trên hầu hết các ngôi mộ, người ta không thể đọc các tên bị xóa mất đi.
  Marcel Proust

  -
  Khi một tác phẩm có vẻ đi trước thời đại của nó, đó chỉ là vì thời đại của nó đã đi trễ đối với nó .
  Jean Cocteau

  -
  Gọi một cuốn bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào luân lý hay vô luân lý không nói được gì cả. Một cuốn bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào viết hay hay dở. Thế thôi !
  Oscar Wilde

  -
  Những quyển bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào mà xã hội gọi là vô luân lý là những quyển đã phơi bày cái bỉ ổi của xã hội.
  Oscar Wilde

  - Cái vinh quang và sự xứng đáng của một số người là đã viết rất hay ; của một số khác là đừng viết gì cả.
  Jean de la Bruvere

  -
  Sách vở phải theo các khoa học chứ không hề đi ngược lại.
  Francis Bacon

  -
  Một quyển bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào thật mới và thật độc đáo chỉ là quyển bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào có thể làm cho người ta yêu mến những sự thật cũ kỹ.
  Vauvenargues

  -
  Sự thành công của một số lớn tác phẩm là mối liên quan đã có giữa cái tầm thường trong ý tưởng của tác giả và cái tầm thường của quần chúng.
  Sébastien Chamgfort

  - Cần học tập con người hơn là bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào.
  La Rechefoucauld

  - Chỉ có những bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào xấu cho những độc giả xấu. Cuộc đời chỉ bôi bần những tâm hồn thấp kém .
  Geogres Duhamel

  - Một số bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào hiện nay có vẻ được viết trong một ngày với những bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào đọc ngày hôm qua.
  Chamfort

  -
  Mỗi người đàn ông là một cuốn bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào, nếu ta biết đọc nó !
  W.E. Channing

  - Không một thứ đồ chưng bày nào duyên dáng cho bằng bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào, ngay cả khi anh không bao giờ mở ra, không đọc một chữ nào
  Sydney Smith

  - Một cuốn tự điền, đó là tất cả vũ trụ sắp xếp theo mẫu
  Anatole France

  - Sách của tôi không phải là bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào mà là những trang giấy rời rơi rớt một các bất ngờ trên đường đời của tôi
  Chateaubriand

  - Một quyển bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào tốt là một người bạn hiền
  La Rochefoucauld

  . ĐỌC SÁCH

  - Đó là một nết hư mà không bị trừng phạt
  Valery larbaud

  - Đọc bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào nên biết phép vào ra. Mới đọc cầu sao vào được bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào. Đọc xong cầu sao ra thoát bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào. Thấy được thân thiết ấy là phép vào, dùng được thấu triệt ấy là phép ta.
  Trần tử Kiêm

  - Có đọc kinh, truyện thì sự học mới có căn bản. Có xem sử giám thì nghị luận mới được dồi dào. Có xem được nhiều mấy kỳ cảnh lạ thì tầm mắt mới rộng rãi. Có bỏ được thị dục, thì trong lòng mới được lâng lâng yên tịnh.
  Sách Cách ngôn

  - Đọc bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào cần nhất phải biết những chỗ đáng ngờ, đã ngờ thì tất phải tra xét cho ra, thì mới tin được; việc học cần phải kiên nhẫn lâu ngày, dần dần thấm thía mới tới được chỗ thành công
  Cách ngôn liên bích

  - Quá tin ở bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào, thà đừng có bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào còn hơn
  Mạnh Tử

  - Thấy bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào chưa được đọc bao giờ thì như gặp được người bạn tốt. Thấy bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào mình đã đọc rồi thì thư gặp người bạn cũ
  Sách cách ngôn

  -
  Sách làm cho ta khoái thích đến xương tủy, nó nói với chúng ta cho những lời khuyên bảo và liên kết với chúng ta bởi một sự thân mật sinh động và điều hòa
  Francols Pétrarque

  . GIÁ TRỊ CỦA SÁCH

  - Truyện Kiều còn, tiếng ta còn; tiếng ta còn, nước ta còn
  Phạm Quỳnh

  - Nhưng mà những tác phẩm ngắn nhất thường là những tác phẩm hay nhất
  La Frontaine

  - Giáo huấn trẻ con bằng bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào là một điều hay, nhưng mỗi đứa phải mỗi quyền khác nhau
  E.H

  - Để cho con một rương vàng không bằng để cho con một quyển bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào
  Cổ ngữ Trung Hoa

  - Một cuốn bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào có thể dung thứ được khi nào nó dạy cho ta một điều gì.
  Voltaire

  - Sách là ánh sáng dẫn dắt nền văn minh nhân loại.
  D. Roosevelt

  - Sách là những lâu đài bền bỉ nhất
  Pháp

  - Một cuốn bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào là một người bạn thân không lầm lẫn bao giờ
  Des Barreaux

  - Cái gì mà người ta gọi là một tác phẩm chân thật là tác phẩm có đủ sức mạnh để đưa sự thật vào một ảo tưởng
  Max Jacob

  - Một cuốn bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào xấu thật là rất xấu vì nó không biết hối hận.
  Th. Fuller

  - Phàm những bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào về văn chương, triết lý, khoa học, lịch sử mà khiến cho người ta phải tư tưởng, suy nghĩ, là những bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào có bổ ích cho trí thức cả
  Phạm Quỳnh

  - Quyển bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào đối với ôi bao giờ cũng là một người bạn thân, một người an ủi hùng hồn và trầm tĩnh
  Geogres Sand

  - Đọc Luận ngữ, có người đọc rồi không thấy chi cả, có người đọc rồi vui mừng múa cả chân tay
  Trình Tử

  - Mượn bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào vở người, đều nên yêu giúp. Phàm có rách nát tức nên sửa chữa. Ấy cũng là một nết trong trăm nết của bậc sĩ đại phu vậy
  ( Nhan thị )

  - Những người đọc bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào, tuy chưa thành danh, nhưng cũng đã có tư cách cao thượng.
  Cách ngôn Liên bích

  - Người ta đọc bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào không được nhiều thì gan dạ không được vững vàng mà can đảm không được to lớn, ý nghĩa xa xôi không tinh thì tâm địa không tế nhị.
  Sách Nhị vị

  - Dạy con đọc bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào thánh hiền,
  Còn hơn để lại bạc tiền đầy rương
  Cổ ngữ

  - Một cuốn bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào tục tĩu, đó chỉ là một cuốn bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào viết dở. Tài năng không bao giờ tục tằn. Ngay cả khi nó phi luân lý
  Raymond Poincaré

  - Một cuốn bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào tốt là một cuốn bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào gieo rắc vô số những dấu hỏi.
  Carlyle

  SẠCH SẼ.

  - Nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngon
  Tục ngữ

  - Sự sạch sẽ về cơ thể đưa đến sự trong sạch của tâm hồn.
  Le Talmud

  SÁNG CHẾ

  - Với máy hơi nước và điện khí, sự mất ngủ của thế giới đã bắt đầu.
  G. Ferrero

  - Sáng tạo là giết chết cái chết.
  Romain Rolland

  - Thổi vào ống sao chưa phải là thổi sáo, phải lay động những ngón tay.
  Goethe

  - Sáng chế phát sinh ra sáng chế.
  R. W. Emerson

  - Sáng chế là bằng chứng duy nhất của thiên tài.
  Vauvenargues

  - Thà giết quỷ còn hơn là để cho quỷ giết.
  Pháp

  SÁT NHÂN

  - Tôi tin rằng bực thánh cũng như kẻ sát nhân đều có sự ghê sợ phải làm người
  M. Sachs

  - Tên sát nhân hèn nhát là tên còn hối hận.
  J. P. Sartre

  - Sự sát nhân tạo ra sự nhục nhã chứ không phải là đoạn.... ( mình không nhìn ra chữ @@ )


  - Ai là kẻ sát nhân chính yếu ? Kẻ bán những dụng cụ giết người hay người dã mua và dùng các dụng cụ ấy ?
  R. E. Sherwood

  SAY

  - Say mệt, say mê, say mù, say tít,
  Trong làng say ai dễ biết ai say ?
  Tản Đà

  - Say sưa là một bệnh điên cố ý
  Sénèque

  - Không nên tha thứ cho anh những lỗi lầm trong cơn say ; không phải là rượu mà kẻ uống rượu lại có tội.
  Denys Caton

  - Nhìn thấy một kẻ say sưa là bài học tốt nhất nhất về sự tiết độ
  Anacharsis

  - Nhiều người chết đuối trong ly hơn là chết đuối dưới sông
  G. C. Lichtenberg

  - Người say có cái lưỡi của một thằng ngu và trái tim của một tên vô loại.
  H. G. Bohn

  - Một người say rượu thường đổ đầy ly hơn là làm đầy đủ các điều cam kết của họ.
  Ch. Cahier

  - Rượu càng say thì say càng dữ
  G. d' Annunzio

  - Say sưa làm cho tội ác thêm nặng.
  Edward Coke

  - Chất rượu không biết lễ nghi.
  P. J. Leroux

  - Say sưa nghĩ cũng hư đời,
  Hư thời hư vậy, say thời cứ say.
  Đất say đất cũng lăn quay,
  Trời say mặt cũng đỏ gay, ai cười ?
  Tản-Đà

  - Những lúc say-sưa cũng muốn chừa,
  Muốn chừa nhưng tính lại hay ưa,
  Hay ưa đến nỗi không chừa được,
  Chừa được nhưng mà cũng chẳng chừa.
  Nguyễn-Khuyến

  SẮC ĐẸP

  - Thanh sắc là thứ làm bại hoại cái đức ; tư-lự là cái gốc tai-hại đời sống.
  (Sách Cảnh-hành)
  - Vũ vô thiết tỏa năng lưu khách,
  Sắc bất ba-đào dị nịch nhân.
  (Mưa không lưới sắt mà giữ được khách,
  Sắc không sóng gió mà chìm đắm được người).
  (Câu-đối)

  SÂN-KHẤU

  - Không đi xem hát, cũng như là trang-điểm không gương.
  A. Schopenhauer
  - Sân-khấu là một cơ-sở tôn-giáo hoàn-toàn phụng-sự cho việc ca-tụng tinh-thần con người.
  M. Anderson

  SỐ-MỆNH

  - Chúng ta có thể thoát khỏi vực thẳm chăng ? Số-mệnh là ở trong tay chúng ta.
  Daniel Rops
  - Vận may chỉ đến với những kẻ hung-bạo để làm cho họ hư-hỏng thêm.
  Denys Caton
  - Vận may làm nổi rõ các đức-tính và các tật xấu của chúng ta, như ánh sáng làm nổi bật các đồ-vật.
  La Rochefoucauld
  - Tất cả những việc tốt đều đi cặp ba.
  Thomas Usk
  - Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí.
  Trung-hoa
  - Dễ mà tìm được tài-sản, nhưng khó mà giữ được nó.
  P. Syrus
  -
  Vận may không phải lúc nào cũng đãi người đứng-đắn.
  Menilius
  -
  Số-phận dẫn-dắt kẻ ưng chịu và lôi-kéo kẻ cưỡng lại.
  Cléanthe
  -
  Mỗi người là người thợ của số-phận mình.
  Claudius Caecus
  -
  Phần nhiều những khốn-khổ đến cho ta thật nhanh-chóng bởi vì chúng ta đã làm hết phân nửa con đường.
  G. de Lévia
  - Chết sống có mạng, giàu-sang tại trời.
  Tử-Hạ
  - Từ cái ăn, cái uống đều do tiền-định.
  (Minh-tâm)
  - Chim hồng gặp gió xuôi, cá to gặp sông lớn.
  Đổng-tử
  -
  Chữa được bệnh, không ai chữa được mệnh.
  Tục-ngữ
  - Chẻ vỏ vẫn thua vận đỏ.
  Tục-ngữ
  - Số giàu tay trắng cũng giàu,
  Số nghèo chín đụn, mười trâu cũng nghèo.
  Ca-dao
  - Số giàu đem đến dửng-dưng,
  Lọ là con mắt tráo-trưng mới giàu.
  Ca-dao
  -
  Tử sinh hữu mệnh, phú quí do thiên.
  Tục-ngữ
  - Đi buôn gặp năm hồng-thủy,
  Làm đĩ gặp năm vắng khách.
  Tục-ngữ
  - Bôn-ba không qua thời-vận.
  Tục-ngữ

  SỐNG

  NHẬN-THỨC VỀ CUỘC SỐNG

  - Sống trước đã, rồi mới triết-lý sau.
  Cách-ngôn La-tinh
  - Lý-thuyết nào cũng màu xám, nhưng cây đời sống thì màu xanh và sum-sê.
  Goethe
  - Cuộc đời là để leo lên chớ không phải để tuột xuống.
  E. Verharen
  - Cuộc đời sinh ra trong sự bạo-tàn. Trên đầu mỗi người chúng ta đè nặng lời nguyền-rủa của tổ-tiên về năm mươi triệu án-mạng.
  H.G.Wells
  - Sống bất cứ bằng cách nào, nhưng sống!
  Fédor Dostoievski
  -
  Khi sống và trông thấy con người, trái tim phải vỡ ra hay là cứng rắn lại.
  S. Chamfort
  - Không phải không có lý-do gì mà tôi lấy câu: "sosongs trong hiểm-nguy" làm phương-châm cho cuộc sống.
  Benito Mussolini
  - Sự hồi sinh của chúng ta không hoàn-toàn ở trong tương-lai, nó cũng ở nơi chúng ta đây, nó bắt đầu, nó đã bắt đầu.
  Paul Claudel
  - Khi người ta không có một đời sống thực-tế, người ta thay thế nó bẳng những ảo-ảnh.
  Anton Tchekov
  - Vượt qua những ranh-giới cảm-giác của chúng ta và ảo-tưởng trí-não của chúng ta, và đạt đến một sự tự-do rộng-rãi hơn, đó là ý-nghĩa của sự bất-tử.
  Rabindranath Tagore
  - Cuộc đời này là một nơi thử-thách và con người sinh ra để khổ đau cũng như những tia sáng để bay trong không gian.
  Jérôme K. Jérôme
  -
  Trừ sự sinh đẻ, tất cả những cái khác đều có thể thu đoạt được bằng tài-năng, sự hiểu-biết, trí thông-minh, thiên-tài.
  Fédor Dostoieski
  -
  Trời, đất, ngàn vàng, ngàn vật, đều từ cuộc sống mà ra và cuộc sống phát-sinh từ cái hư-vô.
  Lão-tử
  - Kẻ nào nhìn cuộc đời khác hơn là một ảo ảnh tự nó hủy diệt lấy nó thì còn là một người tù của cuộc đời.
  Novalis
  -
  Đời sống của con người chỉ là một cuộc chiến-đấu cho sự sống còn với sự chắc-chắn là sẽ thất-bại.
  Schopenhauer
  - Sống, tức là già đi, không gì hơn nữa.
  Simone de Beaudoir
  - Một đôi chút kiêu-hãnh và khoái-lạc, đó là những gì đã có trong cuộc đời phần đông đàn-ông và đàn-bà.
  J. Joubert
  -
  Cuộc đời là một giấc mộng.
  Saint - Jérôme
  - Bốn điều không thể giấu kín được lâu : khoa-học, sự ngu đần, sự giàu sang và sự nghèo-nàn.
  Averroès
  - Cuộc đời không là của riêng ai, nó được trao cho mọi người thừa-hưởng.
  Lucrèce
 • Chia sẻ trang này