0076.050 - @langtu (done)

Dec 20, 2015
0076.050 - @langtu (done)
 • TIN - TƯỞNG
  - Để đối-xử ở đời, người ta không cần đến những vấn-đề mà chỉ cần có những tín-nhiệm.

  Joseph de Maistre


  - Cái gì được mọi người tin, luôn luôn và đâu đâu cũng thế, rất thể là điều sai.

  Paul Valéry


  - Bạn thân với đức-tính hơn là người sùng-tín.

  Nicolas Boileau


  - Thành đạt không phải nhờ người ngoài giúp mà chính ở trong sự tự tin.

  A. Lincoln

  - Tôi đặt ra ngoài đức tin những người bất-công và cao-ngạo. Sự nhìn thấy những phép mầu không thắng được sự hoài nghi của hắn. Đối với hắn, giáo-lý đúng có vẻ sai. Hắn nhận lầm con đường của sai-lạc là con đường của sự thật.

  Mohamet


  - Niềm tin là điều tham vọng cao nhất của con người. Có thể có rất nhiều người trong mỗi thế-hệ không đạt đến, nhưng không một ai vượt qua được.

  S. Kierkegaard

  - Niềm tin không hành-động bao giờ, phải chăng là một niềm tin chân-thật ?

  Racine


  - Anh không nên tin những điều mà người ta nói về những kẻ không có những ý-tưởng như ta.

  Bác sĩ Schweitzer


  - Một niềm tin không nghi-ngờ là một niềm tin đã chết.

  M. de Unamuno

  - Đức tin không phải là một nhiệm-vụ vì, theo sự phân-tích sau cùng, nó đặt trên lẽ phải. Lẽ phải không phải là một cái nèn vì nó đặt trên đức tin.

  Samuel Butler


  - Đức tin có thể chuyển được núi.

  Thánh Mathieu


  - Không phải là cây nến đã tạo ra ngọn lửa, chính ngọn lửa đã tạo ra cây nến.

  Paul Claudel

  - Khi người ta đã có đức tin, có thể người ta không cần đến sự thật nữa.

  Nietzsche


  - Sự tín-nhiệm thường là một trong nhiều hình-thức của sự lười-biếng, vì thêm niềm-tin thường ít cực-khổ hơn là phải kiểm-soát.

  F. Vandérem


  - Có thể chết một cách dễ dàng cho những điều mà người ta tin-tưởng, hơn là tin-tưởng ít hơn.

  Jean Rostand


  - Đức tin là sự an-ủi của kẻ khổ và là sự kinh-khủng của người sung-sướng.

  Vauvenargues


  - Lòng tin-tưởng nhấc nổi những trái núi cao.

  Phương-ngôn Âu-Tây


  - Không có gì làm cho người đàn-bà tự-tin bằng khi họ biết mình trang-điểm đẹp.

  Christian Dior


  - Nghi-ngờ tất cả hay tin-tưởng tất cả, đó là hai giải-pháp cùng thuận-tiện vì cả hai đều không làm cho ta phải suy nghĩ.

  Henri Poincaré


  - Cái khuynh-hướng tự-nhiên của tinh-thần con người là tin-tưởng trước khi hiểu biết.

  G. Bouthoul


  - Đừng vội tin-tưởng một điều gì dù điều đó là do quyền-năng của bậc thầy hoặc do quyền-lực của một nhà truyền-giáo. Tất cả những gì hợp với lý-trí xét định hãy tin.

  Kinh Kalama


  - Một sự tôn-sùng càng vô-lý thì người ta càng tìm cách để thiết-lập bằng võ-lực.

  J. J. Rousseau


  ****

  TINH-THẦN
  - Cái dịu-dàng đối với tinh-thần cũng như cái chất ngọt đối với trái cây.

  A. Ponicelot


  - Tinh-thần ngủ yên trong con vật vì thế nó chỉ biết có luật-lệ của sức mạnh vật-chất. Tư-cách của con người đòi-hỏi sự vâng theo một luật-lệ cao hơn, đó là sức mạnh của tinh-thần.

  Gandhi


  - Trong cả vũ-trụ, chỉ có tinh-thần là bất-di bất-dich.

  Anton Tchékhov


  - Một khi người ta chạy theo tinh-thần, người ta bắt được sự ngu-xuẩn.

  Montesquieu


  - Có một thân-thể, đó là sự đe-doạ lớn đối với tinh-thần.

  Marcel Proust


  - Sự giàu-sang thật sự là sự giàu-sang về tinh-thần.

  Anacharis


  - Sách luôn luôn có nhiều tinh-thần hơn những người đàn-ông mà ta đã gặp.

  Bà Công-tước d'Albany


  - Hãy tin chắc rằng những kho-tàng quí-báu nhất là những kho-tàng bạn chất-chứa trong tâm-hồn bạn.

  Démophile


  ****

  TÌNH-CẢM
  - Tình bạn thật đáng kính-trọng và ca-ngợi !...Chính nó đã làm nẩy-nở, nuôi-dưỡng và bảo-tồn những tình-cảm đại-lượng tốt đẹp nhất mà trái tim con người có thể có được

  Giovanni Boccace

  - Nếu chính lẽ phải đã tạo ra con người thì chính tình-cảm đã dẫn-dắt họ.

  J. J. Rousseau

  - Khi một tình-cảm lên đến quá-độ thì cái khả-năng suy-luận biến mất.

  Gustave Le Bon

  - Ta có thể bắt tình-cảm im-lặng nhưng không thể định giới-hạn cho nó được.

  Bà Necker

  - Khó mà che đậy những tình-cảm mà ta có hơn là giả-tạo những tình-cảm mà ta không có

  La Rochefoucauld

  - Thấy, đó là tin-tưởng, nhưng cảm-giác, đó là tin chắc.

  J. Ray

  - Đối với các việc đã xảy ra rồi và còn đấy thì phải quan-sát cho chắc thật. Tình-cảm đều có thể làm cho những việc ấy biến đi.

  Thống-chế Foch

  *****

  TOÁN-HỌC
  - Một nhà toán-học nếu không có một chút tâm-hồn thi-sĩ thì không thể là một nhà toán-học hoàn-toàn.

  G. Weierstrass

  - Học toán giống như dòng sông Nil, nó bắt đầu một cách khiêm-tốn và kết cuộc một cách hùng-vĩ.

  C. C. Colton

  - Toán-học là một sự vận động của tinh-thần và một sự chuẩn bị cho triết-học.

  Isocrate

  - Các nhà toán-học nghiên-cứu mặt trời, mặt trăng và quên mất những cái dưới chân họ.

  Diogène le Cynique


  *******

  TÔN-GIÁO
  - Một đời sống tốt, đó là tôn-giáo chính-thật.

  Th. Fuller

  - Đạo không có đời thì đạo không có đất đứng.

  Từ-Chung

  - Người học đạo phải bỏ tất cả thói xấu của mình mới trở nên trong-sạch được.

  Kinh Tứ-thập

  - Có thực mới vực được đạo.

  Tục-ngữ

  - Con người cầu-nguyện để được cái xấu, tuy họ cầu-nguyện cho cái tốt. Con người lúc nào cũng quá gấp-rút.

  Kinh Coran

  - Luân-lý của các tôn-giáo đều gần giống nhau : lịch-sử của các sự thờ-cúng cũng là một. Con người, qua các thời-đại, đã làm cho tôn-giáo trở thành một dụng cụ của tham-lam và bất-công.

  Grimm


  - Các dân-tộc đi qua, các ngai vàng sụp-đổ, nhà thờ vẫn tồn-tại.

  Nã-phá-luân Đệ-nhất


  - Người ta không nên nuốt quá nhiều tín-ngưỡng mà người ta không thể tiêu-hoá nổi.

  Havelock Ellis


  - Tôn-giáo là ở trong tim chứ không phải ở trong đầu gối.

  D. W. Jerrold


  - Tôn-giáo không làm cho ta tốt, nhưng nó ngăn-cản không cho ta trở nên xấu.

  Louis de Bonald


  - Tôn-giáo như những con đường khác nhau cùng đi đến một điểm. Chúng ta dùng lộ-trình nào cũng được, miễn đi đến mục-đích.

  Gandhi


  - Người ta bằng lòng tin rằng một tôn-giáo là vĩnh-cửu nếu khi phát-sinh đã có một ít máu.

  Paul Raynal


  - Xứ-sở của tôi là thế-giới, và tôn-giáo của tôi là làm điều phải.

  Thomas Paine

  ****

  TỔ-QUỐC
  - Bánh mì của nước mình vẫn quí hơn bánh ngọt của các nước khác.

  Voltaire


  - Nếu khoa-học không có Tổ-quốc, nhà khoa-học có một.

  Pasteur


  - Đối với những con người chân chính, Tổ-quốc thật là thân yêu!

  Voltaire


  - Tổ-quốc càng to lớn, tình yêu của người ta càng ít đi.

  Voltaire


  - Dù Tổ-quốc tôi sai hay đúng, đó vẫn là Tổ-quốc của tôi.

  G. K. Chesterton


  - Là loài chim bỉ-ổi, kẻ nào làm bẩn chiếc tổ của nó.

  Conon de Béthune


  - Người ta thuộc về Tổ-quốc như thuộc về mẹ mình.

  E. E. Hole

  - Nơi nào người ta được gần với người thân thì người ta không luyến-tiếc Tổ-quốc.

  P. Syrus

  - Tổ-quốc của nhà thông-thái, đó là thế-giới.

  Héliodore d'Emèse

  - Tình yêu Tổ-quốc là mạnh hơn tất cả những lý lẽ trên đời.

  Ovide

  - Nước nào cũng là Tổ-quốc của người gan dạ.

  Démocrite d'Abdère

  - Chúng ta không phải sinh ra cho chúng ta mà cho đất nước của chúng ta.

  Platon

  - Không có đất nào dịu-hiền bằng Đất Tổ.

  Homère

  - Nơi nào người ta được an-toàn, nơi đó là Tổ-quốc.

  Aristophane


  - Khi phải phụng-sự Tổ-quốc, mọi thân-tình phải dẹp hết, mọi yêu đương phải xếp lại, cá-nhân không được đếm-xỉa, người ta chỉ còn là một công-dân.

  Barrau


  - Cha mẹ ta, con cái ta, bà con ta, bầu-bạn ta đều là những người thân-ái của ta cả, nhưng tất cả những tình thân-ái ấy đều hoà-đồng trong tình yêu Tổ-quốc.

  Cicéron


  *****

  TỔ-TIÊN
  - Nguồn đục thì dòng cũng đục.

  Tục-ngữ


  - Chim co tổ, người có tông.

  Tục-ngữ


  - Con người có cố, có ông
  Như cây có cội, như sông có nguồn.

  Ca-dao


  - Chúng ta chỉ chia-sớt cái vinh-quang của tổ-tiên khi nào chúng ta cố-gắng hết sức để giống như tổ-tiên.

  Molière


  - Người mà không có gì để tự hào ngoại trừ tổ-tiên có danh-tiếng, cũng giống như cây khoai tây : cái đức-tính duy-nhất của nó lại ở dưới đất.

  Sir Thomas Overbury


  ******

  TÔI-TỚ
  - Cây chổi mới khi nào cũng quét sạch.

  J. Lyly


  - Ai chịu làm chổi thì không thể than phiền bụi bặm.

  G. C. Litchtenberg


  - Đôí với tôi-tớ cũng như đối với y-phục, nó hư dần khi đã dùng lâu ngày.

  Oxlentiern


  - Chó của Đạo Chích sủa vua Nghiêu vì không phải là chủ nó.

  Hoài-âm truyện


  - Thương người đày-đoạ tấm thân,
  Chớ nên ngược đãi, lòng nhân mới là.

  Nguyễn-Trãi


  ****

  TỘI-LỖI* NHẬN-THỨC VỀ TỘI-LỖI

  - Ông thánh còn có khi lầm,
  Huống chi con gái tám nhăm tuổi đầu.

  Ca-dao


  - Tôi nhìn thấy cái tốt, tôi thừa nhận nó, và tôi làm điều xấu.

  Ovide


  - Sai-lầm là việc làm của mọi người.

  Sophocle


  - Ai chểnh-mảng trong việc trừng-phạt tội-lỗi là chấp-nhận nó.

  Léonard de Vinci


  - Hãy cắt đứt tội-lỗi từ trong gốc rễ.

  Pocylide de Milet


  - Sai-lầm là cái tự-nhiên của con người; chỉ có những kẻ vô-ý-thức mới ở mãi trong lầm-lỗi.

  Cicéron

  - Tội-lỗi của chúng ta như là những hạt cát trước hòn núi bao-dung to lớn của Thượng-đế.

  Linh-mục d'Ars

  - Trong những ngõ hẻm không ánh mặt trời len-lỏi sự nghèo-nàn với đôi mắt thèm khát, và tội-lỗi với bộ mặt tàn-phá đi theo sát bên đó.

  Oscar Wilde


  - Lầm-lỗi là bản-chất con người; ở mãi trong lỗi-lầm là của yêu-quái.

  St Jean Chrysostome


  * TAI-HẠI VÀ HẬU-QUẢ CỦA TỘI-LỖI

  - Sự sai lầm của một ngày trở thành một lỗi-lầm, nếu ta tái-phạm.

  P. Syrus


  - Tại sao anh nhìn thấy cọng rơm trong mắt người anh em của anh mà không nhận thấy cây trụ trong mắt anh ?

  Thánh-kinh -- Tân-ước


  - Tội-lỗi che giấu thì được tha-thứ hết phân nữa.

  Boccace


  - Ai tha thứ một tội ác sẽ trở thành kẻ đồng-loã.

  Voltaire


  - Người ta thường quên một điều lỗi khi đã tỏ thật với một người khác, nhưng thường thì kẻ kia không quên.

  Nietzsche


  - Nếu anh đóng cửa lại với mọi sai-lầm, sự thật sẽ ở ngoài cửa.

  R. Tagore


  - Kẻ thủ-phạm, cần chọn họ hơn là tìm họ.

  Marcel Pagnol


  - Sự trác táng đi theo sự tiến-triển của ánh sáng. Điều rất tự-nhiên, con người không thể tự sáng chói mà không tự hủ-hoá.

  Restif de la Bretonne


  - Tôi ghét tội-lỗi, mà tôi thương kẻ có tội.

  T. B. Read

  - Sự sai-lầm càng trở nên nguy-hiểm khi nó chứa-đựng nhiều sự thật hơn.

  H.F. Amiel


  - Ngựa quen đàng cũ.

  Tục-ngữ


  - Tội-lỗi và con nhím sinh ra không có lông nhọn, chỉ sau này ta mới cảm thấy những vết thương do nó gây ra.

  J. P. Richter


  - Tội-lỗi cũng to lớn như kẻ đã phạm nó.

  César Oudin

  - Các dòng sông không đổ xô ra biển nhanh bằng con người vào sự sai-lầm.

  Voltaire


  - Hai cái đen không làm được một cái trắng.

  J. Kelly


  - Hãy nghe thật nhiều để làm giảm-bớt sự nghi-ngờ; hãy chú-ý đến những điều ta nói để không nói điều gì quá-đáng; như thế chúng ta sẽ ít phạm lỗi-lầm.

  Khổng-tử


  - Nơi nào mà trái tim được chuẩn-bị làm điều quấy, hoàn-cảnh ít khi phải chờ đợi lâu.

  Walter Scott


  - Người ta thường hay lầm-lẫn khi không nhắm mắt lại để tha-thứ và để nhìn sâu vào nội-tâm.

  M. Maéterlinck


  - Một khi người ta đã lôi kéo tội-lỗi về với mình thì chỉ còn có cách là tỏ ra tin-cậy nơi nó.

  Franz Kafka


  - Người ta không giải-thoát các dân-tộc bằng sự ăn không ngồi-rồi mà bằng sự hy-sinh.

  Adolf Hitler


  - Chỉ một điều có thể cưỡng lại, đó là sự đam-mê.

  Julie de Lespinasse

  - Án-mạng tạo ra sự nhục-nhã chớ không phải là đoạn-đầu-đài.

  Thomas Corneille

  - Tội dâm-dục là một tội ghê-gớm nhất trong các tội, vì cái tội ghê-gớm ấy nặng đến nỗi phải cần có hai người mới hoàn-thành nổi.

  Hồng-y Le Camus


  - Cái gì khởi sự trong tội-lỗi sẽ được củng-cố thêm bằng tội-lỗi.

  Shakespeare


  - Tội-lỗi mà chính mình tự phạm lấy, mình còn yêu mến nó nơi người khác.

  Goethe
  :rose::rose::rose:
 • Share This Page