0076.055 - langtu (done)

28/12/15
0076.055 - langtu (done)
 • - Suốt đời làm lành, một câu nói bạc-ác có thể tiêu-tan tất cả.
  (Gia-ngữ)

  - Ở cho có đức, có nhân,
  Mới mong đời trị, được ăn lộc trời.
  Nguyễn-Trãi

  - Làm điều thiện như đội nặng trèo núi, chi tuy đã quyết mà còn sợ không trèo nổi. Làm điều ác như cỡi ngựa mạnh qua sườn núi dốc, roi tuy không phải đánh thêm mà chân ngựa vẫn khó kềm.
  (Cách-ngôn liên-bích)

  - Thú vui là để cho cơ-thể, việc phải là để cho tâm-hồn. Thú vui và việc phải ít khi hoà-hợp với nhau.
  Léon Tolstoï

  - Tôi thấy khắp nơi những người làm việc phải, và làm rất sai.
  La Beaumelle

  - Chúng ta phải thương-xót người này, kẻ khác. Nhưng ta phải có đối với người này một sự thương-xót phát-sinh từ sự thân-ái và đối với kẻ khác, một sự thương-xót phát-sinh từ sự khinh-bỉ.
  B. Pascal

  - Một điều phải không còn đẹp nữa khi người làm phải giữ lâu trong lòng bàn tay.
  Sénèque

  - Người ta sẽ bố-thí nhiều hơn nếu người ta có mắt để nhìn cái cử-chỉ đẹp của bàn tay tiếp-nhận.
  Goethe.

  - Suốt đời nói việc thiện, không bằng thực-hành lấy một việc còn hơn; suốt đời làm việc thiện, nên phòng khi cũng có việc lầm.
  (Sách Cách-ngôn)

  - Thấy người việc thiện tức là nên phô-trương; thấy người việc ác tức là nên che đậy lại.
  Thái-công

  - Hai lần thích-thú, nếu đồ vật trao tặng không cần phải đòi-hỏi.
  P. Syrus

  - Khi có mối thiện nẩy ra, thì kính giữ tấm lòng như ăn cho no, như ôm đứa con đỏ đi trên mặt váng mùa xuân, như cầm viên ngọc-bích quí muôn vàn đi men trên sườn núi cao nghìn trượng, chỉ sợ đánh rơi.
  Khi có một bất thiện nẩy ra, thì kính giữ tấm lòng như sợ thuốc độc đổ vào bát canh, như có rắn, có cọp chặn ngang đường mà mong tránh đi, như có trộm cướp đến nhà, chỉ mong làm sao mà đánh nó cho kỳ được.
  Dương-minh-Tử

  ******

  THOẢ-MÃN

  - Ai nếm tất cả sẽ chán tất cả.
  Hippolyte Taine

  - Thoả-mãn sinh ra chán-ngán.
  Montaigne

  - Hãy sợ sự tấn-công cuả người đại-lượng khi anh ta đói; và sự tấn-công của người hèn-hạ khi anh ta thoả-mãn.
  E. L. Montet

  - Ngay cả mật cũng làm cho chán.
  Pindare

  *****

  THỌ, YỄU

  - Người nhiều sống không phải là người nhiều tuổi nhất mà chính là người đã trải đời nhiều nhất.
  J. J. Rousseau

  - Cuộc đời sẽ dài nếu anh biết cách sử-dụng nó.
  L. Seneca

  - Quí chi chữ "thọ" mà mong sống nhiều.
  Tản-Đà


  ******

  THÔNG MINH

  - Cách hữu-hiệu nhất để làm tăng thêm trí thông-minh của các nhà thông-thái, là làm giảm bớt con số của họ đi.
  Alexis Carrel

  - Có những người quá thông-minh khiến cho người ta phải tự hỏi có còn cái gì làm cho họ chú ý đến nữa không ?
  Maurice Martin du Gard

  - Không phải cái bề rộng của thớt vai làm bá-chủ, mà sự thông-minh làm bá-chủ ở khắp nơi.
  Sophocle

  - Đối với kẻ biết nghe, chỉ cần nói một lời.
  Plaute

  - Sự thông-thái của cuộc đời lúc nào cũng sâu xa và rộng-rãi hơn sự thông-thái của con người.
  Maxime Gorki

  - Trí thông-minh là guồng máy quốc-gia, là người dẫn đầu của mỗi đạo binh, là hoả lực của mọi trận chiến. Không có trí thông-minh thì sự ngu-đần cũng thành vô-nghĩa mất.
  Papiriné

  *****

  THÔNG THÁI

  * SỰ THÔNG-THÁI

  - Sự giàu sang đi đến với chúng ta, nhưng chính chúng ta phải đi đến sự thông-thái.
  Edward Young

  - Sự thông-thái, đó là sự lo xa.
  Térence

  - Thật là một sự điên-khùng mà muốn được thông-thái một mình.
  La Rouchefoucauld

  - Sự thông-thái không đặt nền-tảng trong khoa-học cũng như hạnh phúc không đặt nền tảng trong sự giàu-sang.
  Hiệp-sĩ de Bouflers

  - Bực thứ nhất của sự điên-rồ là tưởng mình thông-thái.
  Fernando de Rojas

  - Tình yêu khoa-học và tình yêu tiền bạc ít khi gặp nhau.
  G. Herbert

  - Hãy thông-thái hơn kẻ khác nếu anh có thể, nhưng chớ có nói ra.
  Lord Chesterfield

  - Nếu nhà thông-thái giữ sự lặng im, đó là vì họ biết rằng cây tàn dần bởi cái tim.
  Saadi

  - Đức tính là một điệu nhạc và đời sống của người hiền là một sự hoà-âm.
  H. Sienkiewicz

  - Khi hai nhà thông-thái đối chiếu ý-tưởng của họ, sẽ nẩy ra những ý-tưởng tốt đẹp hơn; màu vàng và màu đỏ hoà lại sẽ tạo ra một màu khác.
  Tây-Tạng

  - Không yêu, không ghét : đó là phân nữa của tất cả sự thông-thái. Không nói và không tin gì cả : đó là phân nữa kia.
  Schopenhauer

  * NGƯỜI THÔNG-THÁI

  - Nhà thông-thái không thể ao ước gì hơn trên cõi đời, nếu không phải là một ngày kia được trả lại cái quấy mà người ta đã làm cho mình.
  J. Paul Sartre

  - Nhà thông-thái không phải không khổ vì đã hiểu-biết bằng sự thông-thái quá nhiều.
  Euripide

  - Kẻ thông-thái nhất là người không hề nghĩ đến.
  Boileau

  - Cũng có một sự cách-biệt giữa người thông-thái và kẻ ngu-dốt như giữa kẻ sống và người chết.
  Aristote

  - Một nhà thông-thái không làm những cái điên nho nhỏ.
  Goethe

  - Anh điên tự cho là thông-thái và nhà thông-thái tự nhận là điên.
  Shakespeare

  - Anh điên tự chặt ngón tay út; người thông-thái tự chặt ngón cái.
  D. C. Browning

  - Tốt hơn là điên với mọi người hơn là thông-thái một mình.
  Baltazar Gracian

  - Ai sống mà không điên thì không chắc là thông-thái như họ tưởng.
  La Rochefoucauld

  - Chỉ có những kẻ điên và những nhà thông-thái, và ngay chính trong người thông-thái cũng có nhiều cái điên hơn cái khôn-ngoan.
  Chamfort

  - Những nhà thông-thái lúc nào cũng thật trọng hạnh-kiểm và trọng lời-lẽ của họ. Họ không nói hết những điều họ nghĩ, nhưng suy-nghĩ hết về những điều họ nói.
  Lessing

  ******

  THÓI ĐỜI

  - Nếu những kẻ nói điều xấu của tôi biết rõ tôi đã nghĩ gì về họ, họ sẽ nói đến nhiều hơn nữa.
  Sacha Guitry

  - Khi nào anh được sung-sướng, anh sẽ có nhiều bằng-hữu; nhưng đến thời-kỳ mây ám, anh sẽ bị cô-độc.
  Ovide

  - Người chồng thì cô-độc trong hôn-nhân, người cha thì cô-đơn trong tuổi già, bạn thân thì cô-đơn trong tình bằng-hữu, bởi vì ít khi chúng ta được đề-cử bởi những người mà chúng ta đã lựa-chọn.
  André Billy

  - Nhân-gian có hai cái mỏng: giá mùa xuân mỏng mà thói đời càng mỏng hơn.
  Tiền-hạc-Thần

  - Được thời, thân-thích chen chân đến,
  Thất-thế, hương lân ngảnh mặt đi.
  Thớt có tanh-tao ruồi đỗ đến,
  Gang không mật-mỡ kiến bò chi ?
  Nguyễn Bỉnh Khiêm

  *****

  THÓI QUEN

  - Đi đêm có ngày gặp ma.
  Tục-ngữ

  - Chơi dao có ngày đứt tay.
  Tục-ngữ

  - Những chi-tiết, như người ta đã biết, đưa đến đức-tính và hạnh-phúc; những cái tổng-quát về phương-diện tinh-thần, là những thói xấu cần phải tránh.
  Aldous Huxley

  - Ta không thể từ bỏ một tật xấu bằng cách vứt nó ra cửa sổ; ta phải đưa nó xuống thang lầu từng bậc một.
  Mark Twain

  - Ăn vặt quen mồm.
  Tục-ngữ

  - Anh có nghe ai nói với người bán cá rằng con cá hố là tanh ?
  John Wilson

  - Tập-quán là cây cột và dư-luận vấn quanh, và quyền lợi là sợi dây buộc chặt nó lại.
  T. L. Peacock

  - Người ta rất ân-hận mà để mất, ngay cả những thói quen xấu nhất; có lẽ đó là những cái mà người ta luyến-tiếc nhất.
  O. Wilde

  - Không phải trong sự mới lạ, chính là trong thói quen mà chúng ta tìm được những niềm vui to lớn.
  Raymond Radiguet

  - Thói quen là cái bản-tính thứ hai.
  Saint Augustin

  - Ta phải sớm tập những thói quen tốt, nhất là thói biết thay đổi thường và dễ dàng các thói quen.
  Pierre Reverdy

  - Thói quen còn chắc chắn hơn luật-pháp.
  Euripide

  - Thói quen ban đầu chỉ là những sợi tơ nhện, lâu dần biến thành sợi dây thừng, dây xích.
  Tây-ban-nha

  ****

  THỜI-GIAN

  * NHÂN-THỨC VỀ THỜI-GIAN

  - Người ta nói : Thời-gian là một ông thầy giỏi. Cái bất-hạnh là nó giết các học-trò của nó.
  Berlioz

  - Thời-giò là một con chó chỉ cắn có kẻ nghèo.
  Léon Bloy

  - Xoay-vần ngày tháng thoáng qua,
  Năm kia nào có đợi ta bao giờ.
  Châu-Tử

  - Người khuyên-bảo duy-nhất làm vừa ý, đó là thời-gian.
  F. Bacon

  - Thời-gian là một bậc sư-biểu, nó sắp-xếp được nhiều việc.
  Pierre Corneille

  - Hãy hái lấy trái ngon-ngọt của mùa xuân êm dịu của đời anh, trước khi thời gian hung-hãn phủ tuyết giá lên khắp cả.
  Garcilaso de la Vega

  - Nhân-gian đúng ra không có thì-giờ nào là bỏ đi, thiên-hạ không có cảnh-ngộ nào là dễ xử.
  Tăng-quốc-Phiên

  - Đời sống chỉ là một khoảnh-khắc, nhưng với khoảnh-khắc ấy người ta có thể làm nên những việc trường cửu.
  Bersot

  - Thời-gian như một con sông, nó không đi trở về nguồn.
  Rivarol

  - Thời-gian là bậc thầy tuyệt đối của nhân-loại; nó vừa là kẻ sáng-tạo vừa là ngôi mộ của họ, nó cho họ những gì nó thích chớ không phải những gì họ đòi-hỏi.
  W. Shakespeare

  - Thời-giờ người ta dùng để bàn phiếm đủ cho người ta đọc mỗi ngày một quyển bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào.
  Frachet

  - Một năm hết, đó là một hòn đá vứt xuống cái giếng tuổi, nó rơi xuống với những tiếng vang động giã-từ.
  F. Van den Bosch

  - Thời-giờ và con nước không chờ đợi ai cả.
  John Lydgate

  - Ai có thời-giờ và đợi thời giờ thì mất thời giờ.
  William Camden

  - Người ta không sinh ra cho sự vinh quang một khi người ta không biết giá-trị của thời giờ.
  Vauvenargues

  - Thời-giờ là thứ của-cải mà người ta có thể hà tiện mà không bị mất danh-dự.
  Chamvot de Beauchêne

  - Trong tất cả những sự lãng-phí, cái đáng trách nhất là lãng-phí thời-giờ.
  Marie Leszczynska

  - Thời-giờ qua không trở lại.
  Virgile

  - Không có gì đi qua mau bằng thời-giờ.
  Ovide

  - Cái giây-phút mà tôi đang nói đã xa tôi rồi.
  Boileau

  - Sự đúng giờ là đăc-tính của những người làm việc nhiều. Chỉ những kẻ ở không mới có thể phí-bỏ chút thì-giờ mà mình được dành cho để sống.
  Louis Bromfield

  - Thời-gian nói tất cả với hậu thế. Đó là một tên ba-hoa, nó nói khi người ta không hỏi nó.
  Euripide

  - Không gì quí-giá bằng thời-giờ vì đó là cái giá-trị của vĩnh-cửu.
  Louis Bourdaloue

  - Có một thời-gian cho tất cả, một thời-gian cho mọi vật dưới cõi trời này.
  Thánh Kinh (Cựu ước)

  - Thời-gian không đo-lường bằng năm, tháng mà bằng những gì chúng ta đã thực-hiện đặng.
  H. N. Casson

  - Người đúng giờ là người đến vừa đúng lúc để than-phiền về sự chậm-trễ của người khác.
  G. Courteline

  - Tất cả đều đi qua, và cái tốt đẹp nhất của chúng ta chỉ là một kỷ-niệm mà thời-gian cũng sẽ xoá-bỏ đi.
  Emile Henriot

  - Thời-gian qua mau và không bao giờ trở lại.
  Virgile

  - Ở đời có ba điều đáng tiếc : "Một là hôm nay bỏ qua, hai là đời này chẳng học, ba là thân này lỡ hư".
  Châu Hi

  - Xe lửa và thuỷ-triều không đợi ai cả. Nêu anh đã định thì phải hành-động ngay-đi.
  Victor Pauchet (trong bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào viết sai)

  - Một giờ bỏ thiếu trong hiện-tại là mầm cực-khổ trong tương-lai.
  Napoléon Đệ-nhất

  - Trong tuổi thanh-xuân, thì-giờ là vàng; sau này nó là bạc và khi trở về già, nó chỉ còn là đồng.
  Franklin

  - Một năm là mấy tháng xuân,
  Một ngày được mấy giờ dần sớm mai ?
  Ca-dao

  - Ngàu vui ngắn chẳng đầy gang.
  Tục-ngữ


  * GIÁ-TRỊ CUẢ THỜI-GIAN

  - Thời-gian làm mòn sự sai-lầm và bào láng sự thật.
  G. de Lévis

  - Thời-gian củng-cố tình bạn và làm suy-giảm tình yêu.
  Jean de la Bruyère

  - Sự tiêu-xài đắt giá nhất, đó là sự làm mất thì-giờ.
  Théophraste

  - Người ta có vừa đủ thì-giờ khi người ta biết dùng nó một cách khéo-léo.
  Goethe

  - Thời-giờ như là tiền-bạc, không nên phí mất và anh sẽ có vừa đủ.
  G. de Lévis

  - Nhất khắc thiên kim.
  Trung-hoa

  - Sản-nghiệp tiêu-tan đi,bạn còn kiếm lại được bằng sức lao-động và sự tằn-tiện. Tri-thức suy-giảm đi, bạn còn phục-hồi được bằng cách "dùi mài đèn bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào". Sức khoẻ hao-mòn đi, bạn còn lấy lại được bằng thuốc thánh và điều-độ. Nhưng thời-giờ lỡ để qua đi, bạn sẽ ân-hận đời đời ...
  Orion Sweet Marden

  - Thời-gian làm quên đau-khổ, tắt hận-thù, dịu cơn giận và đè-nén sự khinh-ghét, và như thế, dĩ-vãng như là không có.
  Avicenne

  - Thời-gian làm tiêu-mòn sự sai-lầm và trau-giồi sự thật.
  De Lévis

  - Thời-gian đưa tất cả ra ánh sáng.
  Thalès de Milet

  - Thời-gian là nhà cố-vấn khôn-ngoan nhất.
  Périclès

  - Thời-gian là vị thầy thuốc của tâm-hồn.
  Philon d'Alexandrie

  - Ba điều được thời-gian xoá mất : một sự phiền-muôn, một món nợ và một vết nhơ trong hạnh-kiểm.
  Phạn-ngữ

  - Thời-gian sẽ là ông thầy của kẻ nào không có thầy.
  Ch. Cahier

  - Thời-gian chữa lành những đau-thương và sự giận-hờn.
  Pascal

  - Thời-gian không tha cho những gì mà người ta đã làm không có nó.
  François Fayolle

  :rose::rose::rose:
 • Chia sẻ trang này