0076.061 - @Luthevien (done)

7/1/16
0076.061 - @Luthevien (done)
 • :rose::rose::rose:
  - Lúc giận dệt thêu ngay hóa vạy, (* vạy = cong)

  Khi ưa tô vẽ méo nên tròn

  Nguyễn Công Trứ

  - Điều mà người ta ít tha thứ cho anh nhất, đó là cái xấu mà họ nói về anh.

  André Mảroi

  - Khi ta nhục mạ một kẻ khác, tốt hơn hết là đừng làm nửa chừng

  G.B. Shaw

  - Ngưỡng mộ là con gái của sự dốt nát

  Chevalier de Méré

  - Người ta xem xét thật kỹ những đồ vật để trong quán hàng, nhưng khi nói đến con người thì người ta chỉ xét đoán trên cái bề ngoài.

  A. de Cyrène

  - Ai làm mật, sẽ bị ruồi ăn.

  Cevantes

  BIẾT XỬ THẾ

  - Lấy đức mà báo đức; lấy sự ngay thẳng mà báo oán

  Khổng tử

  - Lấy đức hơn người thì mạnh, lấy của hơn người thì dữ, lấy sức hơn người thì mất

  Lỗ Cung Công

  - Lấy sức mà phục người thì không phải là tâm phục vậy. Lấy đức mà phục người thì trong lòng vui vẻ mà thành phục vậy.

  Mạnh Tử

  - Nghe lầm lỗi của người như nghe tên cha mẹ. Tai có thể được nghe, miệng không thể được nói vậy

  Mã Viện

  - Người thượng sĩ không tranh, kẻ hạn sĩ ưa tranh. Phàm việc nên giữ nhân tình, sau này cũng thấy tốt

  Lão tử

  - Xử sự mà chịu khuất mình thì ở với ai cũng được. Nếu giữ cái nết hiếu thắng, thì thường gặp những hạng hay đối địch với mình

  ( Cổ văn)
  - Chê điều lỗi của người, cũng nên tìm vào chổ chủ ý, chẳng nên căn cứ vào hình tích ngoài ; khen điều thiện của người, chỉ nên căn cứ vào hình tích ngoài, cần chi tìm và chổ chủ tâm

  Vương Kính Thủy

  - Không nên có lòng hại người nhưng lại không thể không đề phòng người. Thà rằng bị người lừa dối chớ đừng đem sự lừa dối mà đón trước người

  Hồng Tự Thành

  - Nếu người ta dùng sự cứng rắng thì ta lấy cái mềm dẻo để thắng ; nếu người ta dùng mưu mô thì ta lấy tấm lòng thành để cảm hóa ; nếu người ta lấy cái hung hăng thì ta dùng lời lẽ giảng giải để khuất phục. Trong thiên hạ không còn có việc khó xử nữa.

  Cao Đạo Thuần

  - Chỉ có những người có sự cương quyết mới có thể có cái dịu dàng thật sự.

  La Rochetcucauld

  - Nếu tôi nắm tất cả sự thật trong tay tôi, tôi rất thận trọng để mở ra cho mọi người xem.

  Fontenelle

  - Không nên nói đến sợi dây trong nhà người bị treo cổ.

  Cevantes

  - Cái lối đùa giỡn của tôi là nói sự thật. Đó là lối đùa giỡn hay nhất trên đời.

  G. B. Shaw

  - Phải thấy hai lần để thấy đúng, chỉ thấy một lần để thấy đẹp

  H. F. Amiel

  *

  XEM THẤY

  - Đôi mắt là những nhân chứng trung thành hơn đôi tai

  Héraclite d’ Éplise

  - Chớ nên sợ hãi về những điều anh mới nghe mà chưa thấy

  Esope

  - Không nên luôn luôn tin tưởng ở những điều mình trông thấy

  Carmontelle

  - Tất cả những người thấy thì mắt không mở, và tất cả những người nhìn thì không thấy.

  Baltazar Gracian

  - Người ta có thể chịu đựng một nhất gươm dễ dàng hơn trông thấy lưỡi gươm

  Sénèque
  Y


  Y KHOA

  - Bởi vì tất cả các bệnh đều không lành, điều này không có nghĩa là y khoa không có

  Cicéron

  - Thà chết trong quy tắc còn hơn là thoát chết trái với quy tắc

  Malière

  - Đời sống ngắn, nghệ thuật dài, cơ hội đi qua, kinh nghiệm lừa phỉnh, phán đoán khó khăn.

  Hippocrate

  - Y khoa là bà thầy của những sai lầm.

  Platin

  - Một người thầy thuốc là một người mà người ta trả tiền để kể những chuyện vặt trong phòng một người bệnh, cho đến khi nào thiên nhiên là cho họ lành bệnh hay thuốc men là cho họ chết đi.

  Furetière

  - Không phải chúng ta thiếu thầy thuốc, mà là y học

  Monteseuieu

  - Các y sĩ không được cho ý kiến về tôn giáo cũng giống như các anh đồ tể không thể được chấp nhận để được tuyên thệ trong các vấn đề chết và sống.

  I. Swilt
  - Y khoa, đó là một nghệ thuật mà người ta đang thực hành trong khi chờ đợi sự phát hiện.

  E. Deschamps

  - Con vi trùng không có thì giờ để xem xét nhà sinh vật học.

  H. Michaux

  - Tốt hơn nên rơi và tay một y sĩ sung sướng hơn là một y sĩ thông thái.

  Bonavecture dé Périers

  - Một y sĩ đó là một người đổ thuốc mà ông ta biết ít vào một cơ thể mà ông ta biết ít hơn.

  Veltaire

  - Các y sĩ có cái hạnh phúc là mặt trời soi chiếu sự thành công và trái đất che giấu các sai lầm của họ.

  Nicoclès

  - Vị y sĩ giỏi nhất ở dưới địa ngục.

  (Le Telmud)

  - Hãy kính trọng vị y sĩ trước khi anh cần đến ông ta.

  I. Ray

  - Vị y sĩ trị lành bệnh và giết con bệnh.

  F. Bacon

  - Nhiều thầy, bịnh chết.

  Ménandre

  - Trong số các y sĩ, da số được cái danh nghĩa, rất ít xứng đáng về hành động.

  Hippocrate.

  *

  Y PHỤC

  - Áo ngắn rủ chẳng đến dài. (giày)

  Tục ngữ

  - Áo dài, chớ ngại quần thưa.

  Tục ngữ

  - Chiếc áo thay đổi phong tục cũng như bộ mặt

  Voltuire

  - Áo bào gặp ngày hội.

  Tục ngữ

  - Áo đơn lồng áo kép.

  Tục ngữ

  - Những chiếc lông đẹp làm thành những con chim đẹp.

  Bonaventure des Périers

  - Chiếc áo không làm nên ông thầy tu

  Pháp

  - Quần áo đắt tiền cho thấy tri thức nghèo nàn.

  Saint Bernard

  - Trong xứ tôi, tên tôi; nơi xứ lạ, cái áo của tôi.

  J-Ray

  - Cái áo làm ra con người.

  Érasme

  *

  Ý CHÍ

  - Ý chí tốt bổ sung cho khả năng.

  Gabriel Meurier

  - Xã hội thiên về ý chí hơn là về sự khôn ngoan.

  H.F Amiel

  - Ai không biết thêm ý chí vào sức mạnh của mình thì không có chút sức mạnh nào.

  Chamfort

  - Ai muốn thắng thì đã ở rất gần sự chiến thắng.

  Rotrou

  - Ý chí là một đứa con trai tốt và một đứa trẻ hung dữ

  J. Heywood

  - Ai có ý chí là có sức mạnh.

  Ménandre

  - Những ý chí bấp bênh được biểu hiện bằng lời nói; những ý chí mạnh, bằng hành động.

  Gustave Le Bon

  - Chính ý chí, khi kiềm hãm hay kích thích tình cảm và trí tuệ, tạo ra sự điều hòa bên trong tâm hồn anh.

  A. Quillet

  *  Ý ĐỊNH

  - Ý định làm nên sự phạm tội và tội tình.

  Aristote

  - Làm bậy với một ý định tốt còn có giá trị hơn là làm theo luật pháp với một ý định xấu.

  (Le Talmud)

  - Ý định tạo nên tội ác chứ không phải sự bất ngờ.

  Antoine Loitel

  - Ai mua một cái lồng muốn một con chim.

  Ba Lan

  *

  Ý TƯỞNG

  - Luôn luôn có hai ý tưởng: Cái này để giết cái kia.

  G. Braque

  - Người ta không nổ súng vào ý tưởng.

  Rivarol

  - Người ta có thể chống lại sự xâm chiếm của quân đội, nhưng không thể chống lại sự xâm chiếm của ý tưởng.

  Victor Hugo

  - Khi một ý tưởng xâm nhập vào một con người, phải mất nhiều thời gian để cho nó tiêu mòn đi.

  H. de Montherlant

  - Trong ý tưởng, cũng như trong các buổi tiệc, nếu người ta muốn được chú ý, điều tốt hơn hết là nên đến sau cùng.

  I. Vanderem

  - Không có một ý tưởng nào phát sinh từ một đầu óc con người mà không làm đổ máu trên mặt đất.

  Ch. Maurras

  - Một bức thư toàn hảo là một bức thư chỉ chứa đựng một ý tưởng. Nếu anh có một ý tưởng, hãy nói ra và dững lại. Có một ý tưởng đã tốt lắm rồi !

  Paul Raboux

  *

  YÊN TĨNH

  - Sự yên tĩnh thật là điều tốt đẹp, nhưng sự phiền muộn là trong họ hàng và gia tộc của nó.

  Voitaire

  - Sự yên tĩnh là chất sữa của tuổi già.

  Th. Jefferson

  - Sự yên tĩnh làm cho tan nát trái tim và làm cho tinh thần được thoải mái.

  Cemille Befguise

  *

  YÊU NƯỚC

  LÒNG YÊU NƯỚC

  - Anh có thể rứt bỏ con người khỏi xứ sở của họ, nhưng anh không bao giờ có thể rứt bỏ xứ sở nơi lòng người

  John Don Passos

  - Trung, Nam, Bắc, chị cùng em,
  Chị em nghe tiếng con chim gọi đàn.
  Chim kia còn biết gọi đàn,
  Chú tình hữu ái chị bàn cùng em.

  Tản Đà

  - Tổ quốc là một phong cảnh một bài hát, một tục lệ, một loại hoa hồng, một câu tục ngữ xưa

  Maurice Bonnay

  - Nhiễu điều phủ lấy giá gương,
  Người trong môt nước phải thương nhau cùng

  Ca dao

  - Nước là ở lòng người, cái nguyên tố lập ra nước là tự trong lòng người, không phải ở đâu xa.

  Phạm Quỳnh

  - Tạo hóa dường như buộc chân mỗi người chúng ta vào quê hương mình bằng những sợi dây vô hình.

  Cheteaubriand

  - Ong kiến còn có vua tôi,
  Huống chi loài người chẳng cá nghĩa ru?

  Ca dao

  - Tình yêu Tổ quốc là bẩm tính của mỗi người

  Van del Vonad

  - Một dân tộc không linh hồn chỉ là một đám quần chúng rộng lớn.

  Lamartine

  - Hôn nhân tạo ra những người bị cắm sừng và lòng ái quốc tạo ra những thằng ngul

  Paul Léautaud

  - Tự viết lấy ngôn ngữ của nước mình là một trong những hình thức ái quốc.

  Lucie Delaurue Mordres

  - Nếu ta lấy ra trong lòng ái quốc của phần đông người sự thù ghét và khinh miệt, thì chẳng còn lại bao nhiêu.

  De Lévis

  - Lòng ái quốc là nguồn hy sinh, chính bởi lẽ ấy mà không cần phải có một sự biết ơn nào khi ta làm tròn nhiệm vụ.

  Louis Kossuth

  - Tương lai thuộc về những dân tộc nào biết giữ được sự đoàn kết, không tạo ra những cuộc nội chiến và biết giữ lấy sự tự do trong các mối liên kết của họ.

  Henri Massis

  - Môt tổ quốc thường bao gồm những người chết đã gây dựng nên cũng nhưn những người sống đang tiếp tục.

  Ernest Renans

  - Lòng ái quốc, đó là chế độ nô lệ.

  Léon Tolstoi

  - Điều mà đứa trẻ cần hiểu biết trước nhất là Tổ quốc, mẹ nó.

  Jules Michelet

  - Lòng yêu nước là lòng tin rằng nước này hơn tất cả mọi nước, bởi vì anh sinh đẻ tại đó.

  G. B . Shaw

  NGƯỜI YÊU NƯỚC

  - Một dân tộc yêu nước là một dân tộc thuộc lịch sử của mình, đọc đi đọc lại và thấm nhuần lịch sử ấy.

  Emile Faguet

  - Kẻ nào hết phụng sự đất nước mình thì không cần tổ tiên.

  Robert Garnier

  - Ai chết cho xứ sở là sống vĩnh cửu.

  Valtaire

  - Càng sống ở nước ngoài, tôi càng yêu mến Tổ quốc tôi hơn.

  De Belloy

  - Tôi không còn biết tên tôi, tên tôi là Tổ quốc!

  Victor Hugo\

  - Tôi rất yêu quý nơi chôn nhau cắt rún của tôi, chẳng thà tôi tàn phá nó còn hơn là nhìn nó trở nên trù phú do một sự xảo dối.

  Henrik Hosen

  - Đầu chúng tôi có thể chặt được, chứ tóc không dóc. Da có thể lột được, chứ áo không đổi.

  Lê Quỳnh

  - Đại trượng phu đau lòng vì việc nước nên thung dung, trầm tĩnh mà lo toan.

  (Lục triều sử luận)

  - Cho Đức vua, thường khi;
  Cho Tổ quốc, luôn luôn.

  J. Baptiste Calbert

  - Những kẻ trung trinh hiến mình vì nước,
  Đáng cho người quì trước linh quan.

  Victor Hugo

  - Thật là êm đềm và đẹp dẽ khi người ta chết cho Tổ quốc.

  Horace

  - Nhà nước, khi lựa chọn người phụng sự, không cần để ý đến ý kiến riêng của họ. Miễn họ phụng sự một cách trung thành là đủ rồi!

  Oliver Cromwell
 • Chia sẻ trang này