0088.1.0002 - @lotus (soát xong, GD)

28/12/15
0088.1.0002 - @lotus (soát xong, GD)
 • PDF
  GoogleDocs

  :rose::rose::rose:


  #0088.1.0002

  Đánh máy: Tuyết Linh


  -18-

  Trong thời trống đánh rập-rình,

  Ngoài thời giai gái tự-tình cùng nhau.


  2 – Ăn chanh, ngồi gốc cây chanh,

  Khuyên cội, khuyên cành, khuyên lá, khuyên

  [lung.

  Khuyên cho đó vợ, đây chồng,

  Đó bế con gái, đây bồng con trai.


  3 – Ăn giầu chọn lấy (1) cau khô,

  Trèo lên Ba-Dội có cô bán hàng.

  Cô bán hàng lòng cô buồn-bã,

  Bóng sế chiều, bóng ngả về tây.

  Đợi cô (2) ba bẩy hai mươi mốt năm (3) nay.

  ______________  Â

  1 - Ấy ai dắt mối tơ mành,

  Chô thuyền quen bến, cho anh quen nàng.

  Tơ tầm đã vấn, thì vương,

  Đã trót dan díu, thì thương nhau cùng.

  __________


  __________

  1. - những (2) – nhớ ai (3) - ngày

  - 19 –

  B

  1 – Ba cô vác gậy chòi đào,

  Có một quả chín biết vào tay ai?

  Trên cây có quả chín mồi,

  Anh trông mỏi mắt, anh chòi mỏi tay.


  2 – Ba cô đi chăn bò vàng,

  Để bò ăn lúa, ba nàng hái hoa.

  Hái được cành bổng, cành la,

  Cành nào tươi-tốt cho ta một cành.


  3 – Ba đồng một mớ đàn ông,

  Đem về mà bỏ vào lồng cho kiến nó tha.

  Ba trăm một mụ đàn bà,

  Đem về mà giải chiếu hoa cho ngồi.


  4 – Ba bà đi chợ đường quai,

  Vừa đi, vừa tỉa lá khoai bưng l …

  Ba bà đi chợ đường cồn,

  Vừa đi, vừa tỉa lông l … bán trăm.


  5 – Ba cô đội gạo lên chùa,

  Một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư.

  Sư về, sư ốm tương tư,

  Ốm lăn, ốm lóc cho sư trọc đầu.

  Ai làm cho dạ sư sầu,

  Cho ruột sư héo như bầu đứt dây.


  6 – Ba năm trấn thủ lưu đồn,

  Ngày thì canh điếm, tối dồn việc quan.  - 20 -

  Chém tre, đốn gỗ trên ngàn,

  Uống ăn kham khổ (1), biết phàn nàn cùng ai?

  Phàn nàn cùng trúc, cùng mai (2),

  Cùng cây lim táu, cùng cây ngô-đồng (3).

  Nước giếng trong con cá nó vẫy vùng.

  7 – Ba cô cùng ở một nhà,

  Cùng đội nón thúng, cùng ra thăm đồng,

  Ba cô cùng chửa có chồng.

  Để anh mua cốm, mua hồng sang chơi,

  Sang đến nơi, cô đã chồng rồi,

  Để cốm anh mốc, để hồng long tai.

  Ai làm cái quạt long nhài,

  Cầu ô Long dịp, cửa cài long then.


  8 – Ba mươi Tết, Tết lại ba mươi,

  Vợ thằng Ngô đốt vàng cho chú khách.

  Một tay cầm cái dù rách,

  Một tay xách cái chăn bông.

  Em đứng bờ sông,

  Em trông sang, bên nước người:

  “ Hỡi chú chiệc ơi là chú chiệc ơi!”

  Một tay em cầm quan tiền,

  Một tay em xách thằng bồ-nhìn, em ném

  [xuống sông.

  Quan tiền nặng, thì quan tiền cìhm,

  Bồ-nhìn nhẹ, thì bồ-nhìn nổi.

  Ới ai ơi, của nặng hơn người!


  __________

  1. - Hữu thân hữu khổ (2) – miệng ăn măng trúc măng mai
  (3) –Những giang cùng lứa lấy ai bạn cùng.  - 21-


  9 – Ba bốn năm nay lòng thiếp chí thành,

  Nữ nhi nam hóa, sự tình nam-nhi (?)

  Phận đàn bà như hoa nở một thì,

  Thiếp xin anh chàng nghĩ lại thiếp tôi thì

  [đội ơn.

  Dù chàng nay trăm giận, nghìn hờn,

  Thiếp xin anh chàng sẽ tới đào tơn chốn

  [này.

  Có đàn ông tình phụ liễu tây,

  Bơ-vơ phận đàn bà con gái thiếp biết rày

  [làm sao?

  Song quân-tử chí cao,

  Diệu-Thường cốt bạch ra vào quyến ong.

  Kể từ khi thiếp tới loan phòng,

  Loan ôm lấy phượng, phượng bồng lấy loan.

  Bởi vì ai cho thiếp tôi phải võ vàng,

  Vì chàng tư lự dạ càng long-đong.


  10 – Ba mươi súc miệng ăn chay,

  Sáng ngày mùng một dựng cây trúc đài.

  Lâm-đàm khấn vái Phật, Giời,

  Biết đâu có nắng mà phơi quần hồng.

  Ai ơi! Hãy hoãn lấy chồng,

  Để cho giai gái dốc lòng đi tu.

  Chùa này chẳng có bụt rụ!

  Mà đem chuông khánh treo Chùa Hồ Sen.

  Thấy cô yếm đỏ răng đen,

  Na-mô Di-Phật lại quên mất chùa.

  Ai mua tiu cảnh thì mua,

  Thanh-la, não-bạt thầy chùa bán cho.

  Hộ-Pháp thì một quan ba,


  - 22-


  Long-Thần chín rưỡi, Thích-Ca ba tiền.

  Còn hai Mụ Thiện hai bên,

  Ai mua bán nốt, lấy tiền nộp cheo.

  Lệ làng thiếu thốn bâo nhiêu,

  Đẵn cây tre cộc cắm nêu sân chùa.


  11 – Ba bà đi chợ với nhau,

  Một bà đi trước kể chuyện nàng dâu.

  - Một bà đi sau tu-tu lên khóc:

  Nhà bà có phúc, lấy được dâu hiền,

  Nhà tôi vô duyên, lấy phải dâu dại.

  Việc thì làm rái, chỉ tưởng đến ăn,

  Hễ bảo quét sân, đánh chết ba gà.

  Bảo đi quét nhà, đánh chết ba chó.

  Có mâm giỗ họ, miếng ra, miếng vào.

  Rửa bát cầu ao, liếm đĩa quèn-quẹt.

  Đi chợ quên thúng, quên tiền,

  Về nhà quên ngõ, đâm xiên vào chùa.

  Vào chùa thấy hai ông Hộ-Pháp mới tô,

  Nó nghĩ khách đến đầy nhà nhà tôi.

  Giở ra về nó mỉm miệng, nó cười,

  Thằng chồng nó đánh nó một hồi cẳng chân.

  Bà đi giữa nghe chuyện phân-vân,

  Rằng:” Dâu tôi cũng không đần không khôn,

  Mẹ chồng có nói đến con,

  Thì con tôi chỉ cười giòn nói đưa.”


  12- Ba bà đi chợ Cầu Đông,

  Bói xem một quẻ lấy chồng lơi chăng.

  - Ông thầy xem quẻ nói rằng:

  Lợi, thì có lợi, nhưng răng không còn.  - 23-  13 – Ba bà đeo bị hạt tiêu,

  Sống bao nhiêu tuổi nhiều điều đắng cay.

  Đời người được mấy găng tay,

  Ai hay ngủ ngày chỉ được nửa gang.


  14 – Bác mẹ già lơ-phơ đầu bạc,

  Con chàng còn trứng nước thơ ngây.

  Có hay chàng ở đâu đây,

  Thiếp xin mượn cánh chắp bay theo chàng.


  15 – Bạc sao bạc chẳng vừa thôi,

  Để cho nước chảy, hoa trôi nhỡ-nhàng,

  Tin sang, chẳng thấy người sang,

  Hẹn ba bốn hẹn, lòng càng xót-xa.

  Đoạn-tràng phải bước chân ra,

  Gió xuân hiu-hắt, sương sa lạnh-lùng.

  Chăn đơn, gối chiếc lạnh-lùng,

  Đôi hàng châu lệ, đôi hàng chứa chan.

  Gặp chàng, thiếp phải thở-than,

  Dưới khe nước chảy, trên ngàn thông reo.

  Cơm ăn thất-thểu ít nhiều.


  16 – Bao giờ cho chuối có cành,

  Cho sung có nụ, cho hành có hoa.

  Bao giờ chạch đẻ ngọn đa,

  Sao đẻ dưới nước thì ta lấy mình.


  17 – Bao giờ cho hương bén hoa,

  Khăn đào bén tui cho ta bén mình.

  Thuyền không đậu bến Lau-đình (1),

  Ta không, ta quyết lấy mình làm đôi.


  __________

  1. – Giang đình.

  - 24 –  18 - Bao giờ chạch đẻ ngọn đa,

  Sao đẻ dưới nước thì ta lấy mình.

  Bao giờ cây cải làm đình,

  Gỗ lim thái ghém, thì mình lấy ta.


  19 – Bao giờ nắng giữa bàng trôi,

  Tua-rua quặt lại, thời thôi cấy mùa.

  Tua-rua thì mặc tua-rua,

  Mạ già, ruộng ngấu, không thua bạn điền.


  20 - Bao giờ cho đến tháng hai,

  Con gái làm cỏ, con giai be bờ.

  Gái thì kể phú, ngâm thơ,

  Giai thì be bờ, kể truyện bài bây.


  21 – Bao giờ đồng ruộng thảnh-thơi,

  Nằm trâu thổi sáo, vui đời Thuấn, Nghiêu.

  Mừng nay có chủ Thuấn, Nghiêu,

  Mưa Nhân, gió Huệ thảy đều muôn dân.

  Sông Lô một giải trong ngần,

  Thảnh-thơi , ta rũ bụi trần cũng nên.


  22 – Bắc thang lên đến cung mây,

  Hỏi sao Cuội phải ấp cây cả đời.

  _ Cuội nghe thấy nói, Cuội cười:

  Bởi hay nói dối, phải ngồi gốc cây.


  23 – Bắc thang lên đến tận giời,

  Bắt ông Nguyệt-Lão đánh mười cẳng tay.

  Đánh thôi, lại trói vào đây.

  Hỏi ông Nguyệt-Lão: Nào dây tơ hồng?


  - 25 –


  24 – Băm bầu, băm bí,

  Băm chị thằng Ngô,

  Băm cô thuốc lào,

  Bán thuốc cho tao,

  Ba đồng một điếu.


  25 – Bây giờ mận mới hỏi đào:

  Vườn hồng đã có ai vào hay chưa?

  - Mận hỏi, thời đào xin thưa:

  Vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào.


  26 – Bây giờ anh bắt tay nàng,

  Hỏi: Sao lá ngọc, cành vàng xa nhau.

  Xa nhau, ta mới xa nhau,

  Khi xưa, ta vẫn ăn giầu một cơi.


  27 – Bây giờ tiền hết, gạo không,

  Anh ơi giở lại mà trông lấy hòm.

  Bao giờ tiền có, gạo còn,

  Bấy giờ tôi lại giữ hòm cho anh.


  27 – Bấy lâu lên ngọn sông Tân,

  Muốn tìm cá nước phải lần giời mưa.

  Tiếc công anh đắp đập, cơi bờ,

  Để ai quảy đó, mang lờ đến đơm.  29 – Bể sâu, con cá nhớn vẫy-vùng,

  Giời cao muôn trượng, cánh chim hồng

  [cao bay.

  Xá chi đồi cát, vũng lầy,

  Những loài tôm, tép biết ngày nào khôn.


  - 26 –


  30 – Bồ cu bồ các,

  Tha rác lên cây.

  Gió đánh lung lay,

  Là vua Cao-Tổ.

  Những người mặt rỗ,

  Là ông Tiêu-Hà.

  Nước chảy qua đường,

  Là giượng Tào-Tháo.

  Đánh bạc cố áo,

  Là anh Trần-Bình.


  31 – Bốn con ngồi bốn chân giường:

  Mẹ ơi! Mẹ hỡi! mẹ thương con nào?

  - Mẹ thương con bé mẹ thay!

  Thương thì thương vậy, chẳng tày trưởng nam.

  Trưởng nam nào có gì đâu,

  Một trăn cái giỗ đổ đầu trưởng nam.  32 – Bồng-bồng mẹ bế con sang,

  Đò dọc quan cấm, đò ngang không chèo.

  Muốn sang thì bắc cầu kiều,

  Muốn con hay chữ, thì yêu lấy thầy.


  33 – Bồng bồng mà nấu canh tôm,

  Ăn vào mát ruột đến hôm lại bồng.

  Bồng bồng mà nấu canh khoai,

  Ăn vào mát ruột, đến mai lại bồng.


  34 – Bông bổng bồng bồng,

  Giai ơn vua, chầu chực sân rồng (1)

  ____________

  1. – cưỡi thuyền rồng.

  - 27 –  Gái ơn chồng, ngồi võng ru con.

  Ơn vua xem nặng bàng non,

  Ơn chồng đội đức tổ tôn dõi truyền.

  Làm giai lấy được vợ hiền,

  Như cầm đồng tiền mua được của (1) ngon.

  Phận gái lấy được chồng khôn,

  Xem bằng cá vượt Vũ môn hóa rồng.

  Bông bổng bồng bồng,

  Bông bổng bồng bông.


  35 – Bồng bồng nẩy lộc ra hoa,

  Một đàn vợ lính trẩy. ra thăm chồng.

  Trẩy ra có gánh có gồng (2),

  Trẩy ra thăm chồng bẩy bị còn ba.

  Nào ai nhắn nhủ mi ra,

  Mi ngồi,mi kể con cà con kê.

  Muốn tốt quẩy bị mà về,

  Việc quan anh chịu một bề cho xong.

  Xưa kia anh ở trong phòng,

  Bây giờ anh đã vào trong hàng quyền.

  Hai tay bưng [ ] giầu lên,

  Trước lạy hàng quyền, sau lạy cậu cai.

  Chồng tôi tham sắc, tham tài,

  Một chĩnh đòi [ ], tôi ngồi sao yên.

  Tôi xin chiếc đũa đồng tiền,

  Anh đi lấy vợ, tôi xin lấy chồng.

  Có lấy thì lấy (3) cách sông,

  Để tôi ra bến lấy ông sãi đò.

  ___________

  1. – []. (2) – gánh gánh gồng gồng. (3) – Anh đi lấy vợ.

  - 28 –


  Có chèo thì tôi chèo cho,

  Lênh-đênh mặt nước ai lo cho mình.


  36 – Bớ thảm ơi! Bớ thiết ơi!

  Bớ bạn tình-nhân ơi!

  Thân em như cái quả soài trên cây.

  Gió đông, gió tây, gió nam, gió bắc,

  Nó đánh lúc-la, lúc-lắc trên cành,

  Một mai, vô tình rụng xuống biết vào tay ai?

  Kìa khóm trúc, nọ khóm mai,

  Ông Tơ, bà Nguyệt xe hoài chẳng thương.

  Anh thương em, nhưng bác mẹ họ hàng

  [chẳng thương.  37- Bởi anh chăm việc nòng còng,

  Cho nên mới có bồ trng, bịch ngoài.

  Ngày mùa tưới đậu, giồng khoai,

  Ngày ba, tháng tám mới ngồi mà ăn.  38 – Buồn ngủ buồn nghê,

  Bán bò tậu ruộng, mua dê về cày.

  Đồn rằng dê đực khỏe thay,

  Bắt ách lên cày, nó lại phá ngang.


  39 – Buồn ngủ buồn nghê,

  Buồn ăn cơm nếp, cháo kê, thịt gà.

  Buồn ăn bánh đúc, bánh đa,

  Buồn ăn khoai thẹn cùng là cháo kê.  - 29 –

  40- Buồn trông chênh-chếch sao mai:

  Sao ơi, sao hỡi nhớ ai sao mờ?

  Buồn trông con nhện vương tờ:

  Nhện ơi, nhện hỡi (1) mày chờ đợi ai?


  41 – Buồn về một nỗi tháng riêng,

  Con chim, cái cú, nằm nghêng thở dài (2).

  Buồn về một nỗi tháng hai,

  Đêm ngắn, ngày dài, thua thiệt người ta (3).

  Buồn về một nỗi tháng ba,

  Mưa rầu, nắng lửa, người ta lư-đừ (4).

  Buồn về một nỗi tháng tư,

  Con mắt lư-đừ cơm chẳng muốn ăn.

  Buồn về một nỗi tháng năm,

  Chửa đặt mình nằm gà gáy, chim kêu (5).


  42 - Buồng nhà trong mắc dở chăn tằm,

  Buồng nhà ngoài chứa khách, biết nằm nơi

  [mô?

  Ruột con tằm bối rối vò tơ,

  Biết rằng có đợi có chờ cho chăng?

  _______________

  1. kia chắp-chểnh

  2. May áo cổ kiềng, sắm sửa cho giai.

  3. Cờ bạc dong dài nói dối mẹ cha.

  4. Ngày dài chẳng qua, việc đà chẳng thư.

  5. te te.
  Dưới bài lại có thêm mấy câu:

  Buồn về tháng sáu mùa hè,

  Tiết giời nóng nực chè ….?

  Buồn về tháng bảy Ngâu vây,

  Người thời mệt mỏi chỉ hay đi nằm.  - 30 –  Ngọn đèn thấp-thoáng cái bóng ông giăng,

  Ai đem cái con người ngọc thung-thăng [chốn này?

  Chường giở ra về, xin chường cổi áo lại

  [đây,

  Áo thời thiếp mặc, gối mây đợi chờ.

  Song, vách phấn đề thơ.


  43 – Bước sang tháng sáu giá chân,

  Tháng một nằm trần bức đổ mồ-hôi.

  Con chuột kéo cầy lồi-lồi,

  Con trâu bốc gạo vào ngồi trong cong.

  Vườn rộng thì thả rau rong,

  Ao sâu giữa đồng, vãi cải lấy ngồng làm

  [dưa.

  Một đàn con bò đi tắm đến trưa,

  Một đàn con vịt đi bừa ruộng nương.

  Voi kia nằm ở gậm giường,

  Cóc đi đánh giặc bốn phương nhọc-nhằn.

  Chuồn kia thấy cám liền ăn,

  Lợn kia thấy cám nhọc nhằn bay qua.

  Giời mưa cho mối bắt gà,

  Thòng-đong càn-cấn đuổi cò xao-xao.

  Lươn nằm cho trúm bò vào,

  Một đàn cào-cào đuổi bắt cá rô.

  Thóc giống cắn chuột trong bồ,

  Một trăm lá mạ đuổi vồ con trâu.

  Chim chích cắn cổ diều-hâu,

  Gà con tha quạ biết đâu mà tìm.

  Bong-bóng thì chìm, gỗ lim thì nổi,

  Đào ao bằng chổi, quét nhà bằng mai.


  - 31-


  Hòn đá giẻo dai, hòn xôi rắn chắc.

  Gan lợn thì đắng, bồ-hòn thì bùi.

  Hương hoa thì hôi, nhất thơm thì cú,

  Đàn ông to vú, đàn bà rậm râu,

  Hay cắn thì trâu, hay cày thì chó.


  44 – Bướm già, thì bướm có râu,

  Thấy bông hoa nở, cúi đầu bướm châm.

  Bướm châm, mà bướm lại nhầm,

  Cố bông hoa nở, ong châm mất rồi.


  __________

  C


  1 – Cá bống còn ở trong hang,

  Cái rau tập-tàng còn ở ruộng dâu.

  Ta về, ta sắm cần câu,

  Câu lấy cá bống, nấu rau tập-tàng.


  2 – Cá buồn cá lội thung-thăng,

  Người buồn, gười biết dãi-dằng cùng ai?

  Phương đông chưa rạng sao mai,

  Đồng hồ chưa cạn, biết lấy ai bạn cùng?


  3 – Cách sông nên phải lụy đò,

  Tối giời nên phải lụy o hàng dầu,

  Hạng dầu cất gánh làm cao,

  Khi mua chẳng bán, khi rao chẳng màng.


  - 32 –


  4 – Cái cò trắng bạch như vôi,

  Cô kia có lấy chú (1) tôi thì về.

  Chú tôi chẳng mắng, chẳng chê,

  Thím tôi thì mổ lý mề nấu canh (2).


  5 – Cái cò là cái cò vàng,

  Mẹ đi đắp đàng, con ở với ai?

  Con ở với bà, bà không có vú,

  Con ở với chú, chú là đàn ông.


  6 – Cái cò là cái cò quăm,

  Mày hay đánh vợ, mày nằm với ai?

  Có đánh, thì đánh sớm mai,

  Chớ đánh chập tồi, chẳng ai cho nằm.


  7 – Cái cò, cái vạc, cái nông,

  Ba cái cùng béo, vặt lông cái nào?

  Vặt lông cái vạc cho tao.

  Hành, răm, nước mắm bỏ vào mà thuôn (3).


  8 – Cái cò, cái vạc, cái nông,

  Cùng ăn một đồng nói chuyện giăng ca.

  Muối kia đổ ruột con gà,

  Mẹ mình chẳng xót bằng ta xót mình.


  9 – Cái cò mày mổ cái tôm,

  Cái tôm quặp lại, lại ôm cái cò.

  _______________

  1. – bố (2) – móc mắt, mổ mề xem gan.
  (3)- nắm muối ướp vào cho thơm, hoặc Thịt nó thì sào,

  Xương nó băm viên.


  - 33 –


  Cái cò mày mổ cái trai,

  Cái trai quặp lại, lại nhai cái cò.


  10 – Cái bống đi chợ cầu Canh,

  Cái tôm đi trước, củ hành đi sau.

  Con cua lạch-đạch theo hầu,

  Cái chầy rơi xuống vỡ đầu con cua.


  11 – Cái bống cõng chồng đi chơi,

  Đi đến chỗ lội, đánh rơi mất chồng.

  Chú lái ơi! Tôi mượn chú cỗ gầu sòng,

  Tôi tát, tôi múc cho chồng tôi lên.


  12 – Cái kiến mày ở trong nhà,

  Tao đóng cửa lại, mày ra đàng nào?

  Con cá mày ở dưới ao,

  Tao tát nước vào, mày sống được chăng?


  13 – Cái cổ yếm em có thõng-thòng-thòng,

  Tay em đeo vòng như bắp chuối non.

  Em khoe em đẹp, em giòn,

  Anh trông nhan sắc, em còn kém xuân.


  14 – Cái cần câu bằng trúc,

  Cái lưỡi câu bằng vàng.

  Anh sắm mồi ngọc.

  Anh ném sang hàm rồng.


  15 – Cái cần câu trúc,

  Cái điếu mồi chắc,


  - 34 –


  Cái bóng ông giăng mờ,

  Cái sự tình cờ,

  Ta bắt gặp cô mình đây.


  16 – Cái vòng danh lợi cong-cong,

  Kẻ hòng ra khỏi, người mong bước vào.

  Sự đời nghĩ cũng nực cười,

  Con cá lội nước, mấy người buông câu.


  17 – Cái kiến mày đậu cành đào,

  Leo phải cành cọc, leo vào, leo ra.

  Cái kiến mày đậu cành đa,

  Leo phải cành cọc, leo ra, leo vào.


  18 – Cái cò lặn lội bờ sông,

  Gánh gạo đưa chồng, tiếng khóc nỉ-non.

  Nàng về nuôi cái cùng con,

  Để anh đi trẩy nước non Cao-Bằng.

  Chân đi đá lại dùng-dằng,

  Nửa nhớ Cao-Bằng, nửa nhớ vợ con.


  19 – Cái cò, cái vạc, cái nông,

  Sao mày giẫm lúa (1) nhà ông hỡi cò,

  Không, không tôi đứng trên bờ,

  Mẹ con cái vạc, đổ ngờ cho tôi.

  Chẳng tin, thì ông đi đôi (2),

  Mẹ con nhà nó còn ngồi đây kia.


  20 – Cái cò là cái cò con,

  Mẹ nó yêu nó, nó còn làm thơ.

  Cái cò bay bổng, bay bơ,

  _______________

  1. – giẫm giẽ (2) – ông bắt ông đôi.

  - 35 –


  Lại đây anh gửi xôi khô cho nàng.

  Đem về nàng nấu, nàng rang,

  Nàng ăn có giẻo thời nàng, lấy anh.


  21 – Cái cò đi đón cơn mưa,

  Tối tăm mờ-mịt ai đưa cò về?

  Cò về đến gốc cây đề,

  Giương cung anh bắn, cò về làm chi.

  - Cò về thăm bá, thăm dì,

  Thăm cò xứ Bắc, thăm dì xứ Đông.


  22 – Cái cò chết tối hôm qua,

  Có hai hạt gạo với ba đồng tiền.

  Một đồng mua trống, mua kèn,

  Một đồng mua mỡ đốt đèn thờ vong.

  Một đồng mua mớ rau rong,

  Đem về thái nhỏ, thờ vong con cò.


  23 – Cái cò mày đi ăn đêm,

  Đậu phải cành mềm lộn (1) cổ xuống ao.

  Ông ơi, ông vớt tôi nao (2),

  Tôi có lòng nào,ông xáo với măng.

  Có xáo, thì xáo nước trong,

  Đừng xáo nước đục, đau lòng cò con.


  24 – Cái cò lặn lội bờ ao.

  Hỡi cô yếm đào lấy chú tôi chăng?

  Chú tôi hay tửu hay tăm,

  Hay nước chè đặc, hay nằm ngủ trưa.

  Ngày thì muốn (3) những giời mưa,

  Đêm thì muốn (4) những đêm thừa trống canh.

  ________________

  1. – súc (2) – rước tôi vào (3) – và (4) khấn.

  - 36 –


  25 – Cái cò lặn lội bờ sông,

  Gánh gạo đưa chồng tiếng khóc nỉ-non,

  Nàng về nuôi cái cùng con,

  Để anh đi trẩy nước non kịp người.

  Cho kịp chân ngựa, chân voi,

  Cho kịp chân người kẻo thiếu việc quan.


  26 – Cái cốc mày lặn ao chà,

  Bay lên rũ cánh làm nhà chị nương.

  Yếm thắm mà nhuộm hoa nương,

  Cái răng hạt đỗ làm tương anh đồ.

  Yếm thắm mà vã nước hồ,

  Vã đi, vã lại anh đồ yêu thương.


  27 – Cái bống là cái bống bang,

  Ăn cơm bằng sàng, bốc muối bằng vung.

  Mẹ giận, mẹ giẫy xuống sông,

  Con ra đường biển lấy chồng lái buôn.

  Khát nước thì uống nước nguồn,

  Lạc đường thì bảo lái buôn đưa về.


  28 - Cái cò là cái cò con,

  Mẹ đi xúc tép để con ở nhà.

  Mẹ đi một quãng đồng xa,

  Mẹ sà chân xuống, phải mà anh lươn.

  Ông kia có cái thuyền nan,

  Chở vào ao rậm xem lươn bắt cò.

  Ông kia chống gậy lò-rò,

  Con lươn thụt xuống, con cò bay lên.


  - 37 –


  29 – Cái cò lặn-lội bờ sông(1),

  Gánh gạo đưa chồng tiếng khóc nỉ-non.

  Nàng hãy giở lại cùng con,

  Cho anh đi chảy nước non Cao-Bằng.

  Chân đi, đá lại dùng-dằng,

  Nửa nhớ Cao-Bằng, nửa nhớ vợ con.

  Đi thì nhớ vợ cùng con,

  Về thì nhớ củ khoai môn trên rừng.


  30 – Cái kiến mày kiện củ khoai,

  Chê em tao khó, lấy ai cho giàu.

  Nhà tao chín đụn, mười trâu,

  Lại thêm ao cá bắc cầu rửa chân.

  Cầu này là cầu ái ân,

  Một trăm con gái rửa chân cầu này.

  Có rửa thì rửa chân tay,

  Chớ rửa lông mày, chết cả cái ao.


  31 – Cái bống là cái bống binh,

  Thổi cơm, nấu nước một mình mồ-hôi.

  Rạng ngày có khách đến chơi,

  Cơm ăn, rượu uống cho vui lòng chồng.

  Rạng ngày ăn uống vừa xong,

  Tay nhắc mâm đồng, tay giải chiếu hoa.

  Nhịn miệng đãi khách đàng xa,

  Ấy là của gửi chồng ta ăn đàng.


  32 – Cái bống là cái bống bang (2),

  Con đi lấy sàng cho mẹ đổ khoai.

  _______________

  1. – xem bài số 18 (2) – Con đi lấy sàng cho mẹ đổ đỗ.
 • Chia sẻ trang này