0088.1.0004 (Phuongdung1104 đã soát và upload vào 3. Gói word đã soát lỗi)

28/12/15
0088.1.0004 (Phuongdung1104 đã soát và upload vào 3. Gói word đã soát lỗi)
 • PDF
  GoogleDocs

  :rose::rose::rose:

  #0088.1.0004

  Đánh máy: Tuyet Anh


  Đất rắn nặn chẳng nên nồi,

  Anh đi lấy vợ cho tôi lấy chồng.

  Anh đi lấy vợ cách sông,

  Để tôi lấy chồng giữa ngõ anh ra.


  117 - Công anh đắp nấm, giồng chanh,

  Chẳng được ăn quả, vin cành cho cam.

  Xin đừng ra dạ bắc, nam,

  Nhất nhật bất kiến như tam thu hề.

  Huống tam thu như bất kiếm hề,

  Đường kia, nỗi nọ như chia mối sầu.

  Chắc về đâu đã hơn đâu,

  Cầu tre vững nhịp hơn cầu thượng gia.

  Bắc thang lên thử hỏi giăng già,

  Phải rằng phận gái hạt mưa sa giữa giời.

  May ra gặp được giếng khơi,

  Vừa trong vừa mát lại nơi thanh nhàn.

  Chẳng may số phận gian nan,

  Lầm than cũng chịu, dễ phàn nàn cùng ai.

  Đã yêu nhau giá-thú bất luận tài.


  118 - Cờ bạc nó đã khinh anh,

  Áo quần bán hết một manh chẳng còn.

  Gió đông nam (1)chui vào đống rạ,

  Hở mông ra cho quạ nó lôi.

  Anh còn cờ bạc nữa thôi!


  119 - Cơm trắng ăn với chả chim,

  Chồng đẹp, vợ đẹp những nhìn mà no.


  Cơm hẩm ăn vói cá kho,

  Chồng xấu, vợ xấu những lo mà gầy.


  120 - Của chua ai thấy cũng thèm,

  Em cho chị mượn chồng em vài ngày.

  - Chồng em có thể trâu cầy,

  Mà cho chị mượn cả ngày lẫn đêm.


  121 - Cùng nhau một bọn đi thi,

  Người thi đỗ trạng, kẻ thì về không.

  Cùng nhau một bạn má hồng,

  Kẻ đã có chồng, người vẫn nằm trơ.


  122 - Cứ trong nghĩa-lý luân-thường,

  Làm người phải giữ kỷ-cương mới mầu.

  Đừng cậy khỏe, chớ khoe giàu,

  Giời kia còn ở trên đầu, còn kinh.




  CH

  1 - Cha đời con gái xứ Đông!

  Ăn trộm tiền chồng mua khố cho giai.

  Cha đời con gái xứ Đoài!

  Ăn trộm tiền mẹ mua khoai cho chồng (1)


  2 - Chàng ơi ! đi trẩy kẻo trưa,

  Cửa nhà cậy mẹ, nắng mưa nhờ giời.



  Em đi cầu khấn Phật, Giời,

  Biết than cùng Giời, biết thở cùng ai?


  3 - Chàng về cho chóng mà ra,

  Kẻo em chờ đợi, sương sa lạnh-lùng.

  Cơn lạnh, còn có cơn nồng,

  Cơn đắp áo ngắn, cơn chung áo dài.

  Hay là chàng đã nghe ai,

  Áo ngắn không đắp, áo dài không chung ?


  4 - Chàng ơi ! trẩy sớm hay trưa ?

  Để em gánh gạo tiễn đưa hành-trình.

  - Thương nàng đã đến tháng sinh,

  Ăn ở một mình trông cậy vào ai !

  Rồi khi sinh gái, sinh giai,

  Sớm khuya mưa nắng, lấy ai bạn cùng.

  - Sinh gái, thì em gả chồng,

  Sinh giai, lấy vợ mặc lòng thiếp lo.


  5 - Chàng về, thiếp cũng xin về,

  Chàng về Hồ-bắc, thiếp về Hồ-tây.

  Chàng bao nhiêu tuổi năm nay ?

  Chàng rầy mười tám, thiếp rầy bốn ba,

  Mồm cha đứa chê thiếp già,

  Thiếp còn gánh nổi một và trăm kim.

  Trăm chiếc kim đổi lấy lạng vàng,

  Mua gương tư-mã để thiếp với chàng soi chung.

  Chàng về sắm-sửa loan-phòng,

  Thiếp xin điểm phấn, tô hồng thiếp theo.

  6 - Chàng trẩy đi kể đã mấy đông,

  Cho loan đón gió, cho rồng chờ mưa.

  Tấm gan vàng, dạ sắt thiếp tôi ngẩn-ngơ,

  Lấy ai gìn-giữ con thơ cho chàng ?

  Nghĩa vợ chồng đồng tịch, đồng sàng,

  Đồng sinh, đồng tử, cưu mang đồng lần,

  Chàng trẩy đi, vâng lệnh quân thân,

  Thiếp xin đôi chữ tấn tần hợp duyên.

  Nữa một mai bóng quế giãi thềm,

  Bóng giăng thấp-thoáng, ngọn đèn mờ xanh.

  Chàng trẩy đi, nước mắt thiếp tôi chạy quanh,

  Chân đi thất-thểu, nhời anh dặn-dò.


  7 - Chăn đơn nửa đắp, nửa hòng,

  Cạn sông, lở núi ta đừng quên nhau.

  Từ ngày ăn phải miếng giầu,

  Miệng ăn, môi đỏ, dạ sầu đăm chiêu.

  Biết rằng thuốc dấu hay là bùa yêu,

  Làm cho ăn phải nhiều điều xót-xa.

  Làm cho quên mẹ, quên cha, quên cửa,

  [quên nhà.

  Làm cho quên cả đường ra, lối vào,

  Làm cho quên cá dưới ao, quên sông tắm

  [mát, quên sao trên giời.

  Đất Bụt mà ném chim giời,

  Ông Tơ, bà Nguyệt xe dây, xe dợ nửa vời

  [ra đâu.

  Cho nên cá chẳng bén câu, lược chẳng bén

  [ đầu, chỉ chẳng bén kim.

  Thương nhau nên phải đi tìm,

  Nhớ nhau một lúc như chim lạc đàn


  8 - Chẳng chua cũng thể là chanh,

  Chẳng ngọt cũng thể cam sành chín cây.

  Chẳng khôn cũng chị lâu ngày,

  Chị đái ra váy cũng tày em khôn.


  9 - Chẳng thơm cũng thể hương tàn,

  Chẳng ngọt cũng thể nước sông Hàn chảy ra.

  Chẳng thơm cũng thể hoa nhài,

  Chẳng lịch cũng thể con người thượng kinh.


  10 - Chẳng tham nhà ngói bức bàn,

  Trái duyên coi bẵng một gian chuồng gà.

  Ba gian nhà rạ bà-xòa,

  Phải (1) duyên coi tựa chín tòa nhà lim.


  11 - Chẳng nên cơm cháo gì đâu,

  Giở về đất bãi giồng dâu, chăn tằm.

  Ai ơi ! giời chẳng trao quyền.

  Túi thơ đủng-đỉnh rạo miền thú quê.


  12 - Chẳng vui cũng thể Hội Thầy,

  Chẳng trong cũng thể Hồ Tây xứ Đoài.

  Rửa chân đi hán, đi hài,

  Rửa chân đi đất, chớ hoài rửa chân.


  13 - Chẳng giậm, thì thuyền chẳng đi,

  Giậm ra ván nát, thuyền thì long đanh (2)

  Đôi ta lên thác, xuống (3) ghềnh

  Em ra đứng mũi để anh chịu sào.

  Sông Bờ (1), sông Mã, sông Thao,

  Ba ngọn sông ấy đổ vào sông Gâm.


  14 - Chân đi ba bước lại dừng,

  Tuổi em còn bé chưa từng đi buôn.

  Đi buôn cho đáng đi buôn,

  Đi buôn cau héo có buồn hay không ?


  15 - Chân đi chẳng tới chân ôi !

  Chân đi chẳng tới, chân ngồi xuống đây.

  Ngồi buồn tính đốt ngón tay,

  Tính đi, tính lại ngón này hơn trăm.

  Tính tháng, rồi lại tính năm,

  Tính tháng, tháng đoạn, tính năm, năm rồi.

  Đôi ta biết thuở nào nguôi ?


  16 - Chập-chập thôi lại cheng-cheng,

  Con gà sống nhớn để riêng cho thầy.

  Đơm xôi, thì đơm cho dầy,

  Đơm mà vơi đĩa thì thầy không ưa.


  17 - Chè la, chè lít,

  Bà cho ăn quýt.

  Bà đánh đau tay,

  Chắp tay lạy bà.


  18 - Chè la, chè lẩy, com gái bảy nghề,

  Ngồi lê là một, dựa cột là hai,

  Ăn khoai là ba, ăn quà là bốn,

  Trốn việc là năm, hay nằm là sáu,

  Hay ăn [dèn] cháu (1) là bảy.


  19 - Chém cha cái thói lần-khân,

  Thấy chồng yêu xỏ chân lỗ mũi.

  Chửa chết đã thối,

  Chửa giàu đã lấy,

  B… làm then cửa,

  Thôi đừng bắc bực làm cao,

  Phèn chua anh đánh nước nào cũng trong.


  20 - Chén tình là chén say sưa,

  Nón tình em đội nắng mưa trên đầu.

  Lược tình em chải trên đầu,

  Gương tàu soi mặt làu-làu sáng trong.

  Ngồi buồn nghĩ đến hình dong,

  Con dao lá trúc cắt lòng đôi ta,

  Duyên đôi ta thề nguyền từ trước,

  Biết bao giờ ta được cùng nhau.

  Tương tư mắc phải mối sầu,

  Đây em cũng giữ lấy mầu đợi anh.


  21 - Chê đây, lấy đấy sao đành,

  Em chê cam sành, lấy phải quýt hôi.

  Quýt hôi bán một đồng mười,

  Cam ba đồng một, quýt ngồi trơ-trơ.

  Nào khi gánh nặng anh chờ,

  Qua cầu anh đợi, bây giờ em quên.

  22 - Chi chi chành chành.

  Cái đanh thổi lửa.

  Con ngựa chết trương.

  Ba vương thượng đế.

  Cấp kế (1) đi tìm.

  Hú tim bắt ập.


  23 - Chị là con gái nhà giàu.

  Ăn mặc tốt đẹp vào chầu tòa sen.

  Em là con gái nhà hèn.

  Ăn mặc rách-rưới, mon-men ngoài hè.


  24 - Chị em ta thời bánh đa, bánh đúc.

  Chị em người dùi đục, cẳng tay.

  Chị em ta đồng quà, tấm bánh.

  Chị em người đòn gánh, gót chân.


  25 - Chị em rủ nhau đi tắm [dẩm]

  Của em thời trắng, chị thâm thế này ?

  - Chị thâm bởi tại anh mày,

  Khi xưa chị cũng hạt chay đỏ lòm.


  26 - Chị nhớn, chị lấy đằng đầu.

  Phận em bé mọn (2) em hầu đằng trôn.

  - Con này nó bé, nó khôn.

  [Đàng] đầu trơ-trẽn (3) đằng trôn có màu.


  27 - Chị giàu quần lĩnh hoa chanh.

  Chúng em khốn khó quấn quanh lụa đào.

  Chị giàu, chị đánh cá ao.

  Chúng em khốn khó đi trao cá mè.

  Chị giàu, chị lấy ông Nghè.

  Chúng em khốn khó giở về lấy Vua.


  28 - Chị dại đã có em khôn.

  Nhẽ đâu mang giỏ thủng trôn đi mò.

  Em khôn, em ở trong bồ.

  Chị dại chị ở Kinh-đô mới về.

  - Kinh-đô thì mặc Kinh-đô.

  Chị đi cho lắm thì đồ chị tan.


  29 - Chị em ơi ! Người ta trông thấy chồng thì

  [mừng.

  Sao tôi trông thấy mặt chồng thì đắng như

  [gừng, như vôi.

  Chị em ơi ! Lấy chồng trước chẳng kén đôi.

  Từ ngày tôi lấy phải nó, chẳng nguôi trong

  [lòng.

  Ba bốn lần tôi giả của chẳng xong.


  30 – Chiếc thuyền nho-nhỏ, ngọn gió hiu-hiu,

  Nay nước thủy chiều, mai lại nước rươi.

  Sông sâu, sóng cả em ơi !

  Chờ cho sóng lặng, buồm xuôi, ta xuôi cùng.

  Trót đem nhau vào kiếp bình-bồng.

  Xuống ghềnh, lên thác ta quyết một lòng cho

  [ ngoan,

  Giang hồ khoan lại hồ khoan.

  31 - Chiều-chiều ra đứng bờ sông,

  Hỏi thăm chú lái nào chồng em đâu ?

  - Chồng em lên ngọn Sông Ngâu,

  Buôn chè Mạn-hảo, năm sau mới về.


  32 - Chiếu hoa mà giải sập vàng,

  Điếu ngô, xe trúc sao chàng chẳng say ?

  Những nơi chiếu cói (1) võng đay,

  Điếu sành, xe sậy chàng say la-đà.


  33 - Chim khôn đậu nóc nhà quan,

  Giai khôn tìm vợ, gái ngoan tìm chồng.

  Xưa nay(2) những bạn (3) má hồng,

  Thà hầu quân-tử hơn chồng đầu-ngu.


  34 - Chim khôn mắc phải lưới hồng,

  Hễ ai gỡ được, đền công lạng vàng.

  Anh rằng anh chẳng lấy vàng,

  Hễ anh gỡ được thì nàng lấy anh.


  35 - Chim chích mà đậu(4) cành chanh

  Tôi ném (5) hòn sành, ngã lộn cổ ra (6)

  Đem về nấu nướng được ba mâm đầy (7)

  Ông thầy ăn một, bà cốt ăn hai.

  Còn thừa cái thủ, cái tai, đem về (8) biếu chúa.

  Chúa hỏi thịt gì ? – Rằng :

  Com chim chích nó đậu cành chanh.

  Tôi ném hòn sành, ngã lộn cổ ra …

  36 - Chính chuyên, lấy được chín chồng

  Vê viên bỏ lọ gánh gồng đi chơi.

  Không ngờ quang đứt, lọ rơi,

  Bò ra lổm-ngổm chín nơi chín chồng.


  37 - Chính chuyên lấy được chín chồng,

  Ba chồng Thành Lạng, ba chồng Thành Cao.

  Ba chồng để ngọn sông Đào,

  Giở về đóng cả làm cao chưa chồng.


  38 - Chồng gì anh, vợ gì tôi ?

  Chẳng qua là cái nợ đời chi đây.

  Mỗi người một nợ cầm tay,

  Đời xưa nợ vợ, đời nay nợ chồng.


  39 - Chồng giận thì vợ làm lành,

  Miệng cười chúm chím : Thưa anh giận gì ?

  Thưa anh, anh giận em chi,

  Muốn lấy vợ bé em thì lấy cho.


  40 - Chồng em vừa xấu, vừa đen,

  Vừa kém nhan sắc, vừa hèn chân đi.

  Chồng em rỗ sứt, rỗ sì,

  Chân đi chữ bát, mắt thì ngưỡng thiên.

  Bao giờ vào đám tháng giêng,

  Bắt chồng em đến khiêng chiêng cho làng.


  41 - Chồng lộng, chồng cà,

  Bí đao, bí đỏ,

  Mày ngồi đầu ngõ,

  Mày nhặt lông mày.

  Mày cày ruộng ấu,

  Mày giấu tay nào.

  Mày giấu tay này . . .


  42 - Chồng lộng, chồng cà

  Mày xòa hoa khế,

  Khế ngâm, khế chua,

  Cột đình, cột chùa.

  Nhà vua mới làm,

  Cây cam, cây quýt,

  Cây mít, cây hồng,

  Cành thông, lá nhãn,

  Ai có chân, có tay thì rụt.


  43 - Chồng rồi ! chồng rồi, nghĩ rằng em đã có

  [ chồng rồi.

  Sao em chửa có đứng ngồi vân-vi

  Ơi thầy mẹ ơi ! cấm đoán em chi,

  Mười lăm, mười tám sao chả cho đi lấy chồng.

  Ơi ông giời ơi ! sao ông ở không công,

  Duyên em đã lỗi, em trách ông Tơ-hồng,

  Sao ông khéo trêu ngươi.

  Cứ đêm đêm tôi nằm, tôi vuốt bụng, tôi

  [ gọi giời,

  Xin ông thí bỏ cho tôi chút chồng.

  Tôi về, tôi làm lễ tôi tế ông.

  Mổ con bò béo, ông cho tôi lấy đức anh

  [ chồng cho nó to.

  Bõ công tôi mượn chú lái đi mổ bò.


  44 - Chồng em nó chẳng ra gì.

  Tổ-tôm sóc-đĩa nó thì chơi hoang.

  Nói ra xấu thiếp, hổ chàng,

  Nó giận, nó phá tang-hoang cửa nhà.

  Nói đây thời có chị em nhà.

  Còn năm ba thúng thóc với một cân bông.

  Em bán đi giả nợ cho chồng,

  Còn ăn hết nhịn (1) cho hả lòng chồng [con]

  Đắng cay ngậm quả bồ hòn.

  Cửa nhà gia thế, chồng con kém người.

  Nói ra sợ chị em cười,

  Con nhà gia giáo, lấy phải người đần [n]

  Rồng vàng tắm nước ao tù,

  Người khôn ở với người ngu nặng (2) [mình]


  45 - Chó gầy, hổ mặt người nuôi,

  Tôi gầy, hổ mặt chúa tôi chăng là.

  Chúa tôi mang tiếng chúa nhà,

  Mượn được con ở khéo là lành-hanh.

  Rạng ngày đi vớt bèo được con cá mừ [ra]

  Chúa ăn hết nạc để dành xương cho.

  Chúa giai là chúa hay lo,

  Đêm nằm cắt việc ra cho mà làm.

  Chúa gái là chúa ăn tham,

  Đồng quà, tấm bánh đút nơm trong [buồng].

  Ăn rồi chết rục, chết trương,

  Chẳng nhớ thằng ở, chẳng thương con []

  Ba năm được cái khố sồi.

  Chiều ngang chiếc đũa, chiều dài nửa [p]


  46 - Chớ thấy áo rách mà cười.

  Những giống gà nòi, lông nó lơ-thơ.

  Chớ thấy áo dài mà sang,

  Bởi không áo ngắn, phải mang áo dài.


  47 - Chớ tham ngồi mũi thuyền rồng,

  Tuy rằng tốt đẹp nhưng chồng người ta.

  Chớ tham vóc lĩnh, chừu hoa,

  Lấy chồng làm lẽ người ta rầy vò.


  48 - Chợ ta ngày tám (1) ngày tư,

  Có một tháng tám lại dư phiên rầm.

  Ai ơi nhớ lấy phiên rầm (2),

  Đi mua hoa quả chơi rầm Trung-thu.


  47 - Chơi cho thủng trống, long bồng,

  Rồi ra ta sẽ lấy chồng lập nghiêm.

  Chơi cho thủng trống, long chiêng,

  Rồi ra ta sẽ lập nghiêm lấy chồng.


  50 - Chúa Tàu mở hội bên Ngô,

  Cớ sao bóng phướn sang chùa An-nam ?

  Thà rằng chẳng biết cho cam,

  Biết ra kẻ bắc, người nam thêm sầu.

  Cột buồm mà nghĩ cây cau,

  Thấy thuyền thúng nát, nghĩ tầu thằng Ngô.

  Còn Tàu, Tàu bán vải sô,

  Tàu về, mới biết xi-xô bạc tình.

  51 - Chung quanh những chị em (1) người,

  Giữa chùa Non-Nước một (2) tôi với chàng.

  Dù chàng mà có yêu-đương (3),

  Thì chàng đắp-điếm trăm đường đi cho.

  Yêu chán, sợ chàng lại no,

  Rồi khi ngúng nguẩy (4) biết nhờ cậy ai.


  52 - Chúng chị là con gái trung vàng,

  Đứng trên đỉnh núi thì ngang với giời.

  Chúng chị là hòn đá tảng trên giời,

  Chúng em chuột nhắt cứ đòi lung lay.

  Cha đời chuột nhắt chúng bay !

  Hòn đá tảng rơi xuống thì mày gãy xương.


  53 - Chuông khánh còn chẳng ăn ai,

  Huống là mảnh chĩnh ném ngoài bụi tre.

  Chuông khánh còn chửa ăn chè,

  Huống chi mảnh chĩnh rò-rè ăn xôi.


  54 - Chữ " Trinh" đáng giá nghìn vàng,

  Từ anh chồng cũ đến chàng là năm.

  Còn như yêu vụng, giấu thầm,

  Họp chợ trên bụng đến trăm con người.


  55 - Chửa quen, đi lại cho quen,

  Tuy rằng cửa đóng, mà then không cài.

  Kẻ khinh, người trọng vãng lai.

  Song le cũng chửa có ai trong lòng.

  56 - Chửa chồng, nón thúng quai thao,

  Chồng rồi, nón rách quai nào thời quai.

  Chửa chồng, yếm thắm đeo hoa,

  Chồng rồi, hai vú bỏ ra tày giành.





  D


  1 - Dạy con từ thuở tiểu sinh,

  Gần thầy, gần bạn tập-tành lễ nghi.

  Học cho cách vật chi tri,

  Văn-chương chữ nghĩa nghề gì cũng thông.


  2 - Dập-dìu tiếng tĩnh, tiếng [tiu],

  Tiếng tiêu trong núi, tiếng tiều ngoài sông.

  Lạnh-lùng thay lúc đêm đông,

  Áo quần mỏng-mảnh mong trông đợi hè.


  3 - Dì thằng cu như cánh hoa nhài

  Ba mươi sáu cánh tiếc tài nở đêm.

  Sáng giăng trong, sáng cả ngoài thềm.

  Lại đây ta chắp (1) áo mền đắp chung.

  Đêm đông thắp ngọn đèn lồng,

  Mình về có nhớ ta không hỡi mình ?

  Chiếc thuyền nan, anh giậm thình-thình

  Anh thì cầm lái, cô mình phách ba.

  Có thương anh bẻ mái chèo ra,


  Sợ mẹ bằng bể, sợ cha bằng giời.

  Anh thấy em anh cũng ưa đời,

  Biết rằng chốn cũ có dời ra chăng.


  4 - Dù ai nói đông, nói tây,

  Thì ta vẫn vững như cây giữa rừng.

  Dù ai nói ngả, nói nghiêng,

  Thì ta vẫn vững như kiềng ba chân.


  5 - Dù ai buôn đâu, bán đâu,

  Mồng mười tháng tám chọi trâu thì về.

  Dù ai buôn bán trăm nghề,

  Mồng mười tháng tám giở về chọi trâu.


  6 - Dù em buôn chỉ, bán tơ,

  Buôn ngọn sông Bờ, bán ngọc sông Thao.

  Nước sông Thao biết bao giờ cạn,

  Núi Ba-Vì biết vạn nào cây,

  Nào nhà anh Tú đâu đây ?





  Đ

  1 - Đã sinh ra kiếp ở đời,

  Giai thời Trung, Hiếu đôi vai cho tròn.

  Gái thời Trinh, Tĩnh lòng son,

  Sớm hôm gìn giữ kẻo còn chút sai.

  Giai lành, gái tốt ra người,

  Khuyên con trong bấy nhiêu nhời cho chuyên.

  2 - Đàn ông năm, bảy đàn ông,

  Đem bỏ vào lồng cho kiến nó tha.

  Đàn bà năm, bảy đàn bà,

  Đem bỏ ra chợ kiến tha nó về.


  3 - Đàn ông tính khí loang-toàng,

  Đàn bà con gái giữ giàng nết na.

  Phòng khi nó bỏ tay ra,

  Nín đi thì dại, nói ra mang điều.


  4 - Đàn ông kia hỡi đàn ông !

  Nửa đêm giở dậy cắm chông đàn bà,

  Đàn bà kia hỡi đàn bà !

  Nửa đêm giở dậy rút ruột già đàn ông.


  5 - Đàn ai khéo gẩy tinh-tinh,

  Một đàn con cá nước lặn ghềnh nó nghe.

  Con cá nó lội so le,

  Một đàn con cá nhớn nó đè con cá con.

  Con cá nó vượt vũ-môn,

  Con chim nó ngậm mồi về tổ,

  Nó mớm con trên ngành,

  Ai về tin tức thăm oanh.


  6 - Đánh tôi, thì tôi đau đòn.

  Tính tôi hoa nguyệt, chẳng chừa được đâu.

  Tính quen, chừa chẳng được đâu,

  Lệ làng, làng bắt mấy trâu, mặc làng.


  7 - Đào khoe tươi, liễu khoe mềm.

  Cây khô nẩy nhị, cành thêm ấm chồi,

  Chữ rằng "Thiên hữu tứ thời".

  Ngày thời hoa nở, tối thời hoa thơm,


  8 - Đào lý một cành, tơ trúc phiếm loan.

  Ban tối hôm qua, nguyệt lặn, bóng ông sao

  [ tàn,

  Đêm khuya thanh vắng khách hồng nhan

  [ lững lờ.

  Cây xanh thì lá cũng xanh,

  Đã chót vin ngành, thì hái lấy hoa.

  Cung đàn tì bà ai khéo gẩy tang, tình, tình,

  [ tang,

  Long ngâm hổ đối, cái cống, sang, hồ, cái

  [ hồ, sừ sang.

  Anh thương cô nàng như là [Đai-bi].

  Ngày thì giãi nắng, đêm thì dầm xương,


  9 - Đào liễu em ơi một mình.

  Đôi vai tình tang gánh chữ chung tình xa

  [ là đường xa.

  Tấm áo nâu sồng xếp nếp em để trong nhà.

  Ba vuông khăn [tim] phất-phơ em đội đầu,

  Tấm yếm đào sao em khéo giữ màu.

  Răng đen rưng rứt, mái tóc đầu em hãy

  [ còn xanh,

  Ấy thế mà sao em ở vậy cho nó đành.

  Sao em chẳng kiếm chút chồng lành kẻo

  [ thế mỉa-mai,

  Sách có chữ rằng : " Xuân bất tái lai."



  10 - Đắc thời đắc thế thì khôn.

  Sa cơ rồng cũng như giun khác nào.

  Sa cơ mới phải lụy Tào,

  Những so tài đức thì tao kém gì.

  Ngựa mạnh đi chẳng quản đường dài.

  Nước kiệu mới biết tài giai anh-hùng.


  11 - Đấy vàng, đây cũng đồng đen.

  Đấy hoa thiên lý, đây sen nhị hồ,

  Đấy em như tượng mới tô.

  Đây anh như người ngọc họa đồ trong tranh.


  12 - Đấy đông thì đây bên tây,

  Đây chửa có vợ, đấy nay nay chửa chồng.

  Con giai chưa vợ đã xong,

  Con gái chưa chồng buồn lắm em ơi !


  13 - Đấy với đây, chẳng duyên thì nợ,

  Đây với đấy, chẳng vợ thì chồng.

  Dây tơ-hồng chữa xe đã mắc,

  Rượu quỳnh-tương chưa nhấp đã say.

  Chẳng chè, chẳng chén sao say,

  Chẳng thương, chẳng nhớ sao hay đi tìm ?

  Tìm em như thể tìm chim,

  Chim ăn bể Bắc, đi tìm bể Đông.


  14 - Đầu làng có bụi chuối khô,

  Trông về xóm bắc đôi cô chửa chồng.

  Cây cao gió đập đùng-đùng,

  Ai về đàng ấy, nhắn cùng đôi cô.
 • Chia sẻ trang này