0088.1.0006 (Phuongdung1104 đã soát và upload vào 3. Gói word đã soát lỗi)

24/12/15
0088.1.0006 (Phuongdung1104 đã soát và upload vào 3. Gói word đã soát lỗi)
 • PDF
  GoogleDocs

  :rose::rose::rose:

  #0088.1.0006

  Đánh máy: yeuhoatigone  Trần-bì, cam-thảo, sài-hồ, hoàng-liên.

  Hàng em đáng giá bao nhiêu tiền ?

  Để ta xếp vốn, ta liền buôn chung.

  Buôn chung, ta lại bán chung,

  Được bao nhiêu lãi ta cùng chia nhau.

  -----

  G

  1- Gái chính-chuyên lấy được chín chồng,

  Vê viên bỏ lọ gánh gồng đi chơi,

  Không may quang dứt, lọ rơi,

  Bò ra lổm-ngổm chín nơi chín chồng.

  2- Gái chín chuyên lấy được chín chồng,

  Ba chồng thành Lạng, ba chồng Thành Cao

  Ba chồng dể ngọn Sông-Đào,

  Giở về đỏng-đảnh làm cao chưa chồng.

  3- Gái này là gái chả vừa,

  Gái bán vải tấm, gái lừa vải con.

  Gái này là gái chả non,

  Gái lường Chợ Quán, gái buôn Chợ Cầu.

  4- Gái đâu có gái lạ lùng,

  Chồng chẳng nằm cùng, nổi giận đùng đùng ném chó xuống ao

  Đến đêm chồng lại lần vào,

  Vội vàng vác sọt đi trao chó về.

  5- Gái có chồng như gông đeo cổ,

  Gái không chồng như phản gỗ long đanh.

  Phản long đanh, anh còn chữa được,

  Gái không chồng chạy ngược, chạy xuôi.

  Không chồng khốn lắm chị em ôi!

  6- Gặp nhau từ bến Phú-nhi,

  Chẳng đi thì nhớ, đi thì uổngc ông.

  Gặp nhau từ bến Đại-đồng,

  Quên nhau hay đã có chồng mà quên.

  7- Gặp đời hải yến, hà thanh,

  Bốn dân trăm họ gặp vành ấm no.

  Nay mừng điển hội câu Nho,

  Văn-nhân sĩ-tử phải lo học-hành.

  Làm sao cho được công-danh

  Bõ công bác mẹ sinh-thành ra thân,

  Lại bàn đến việc nông dân.

  Cày mây, cuốc gió, chuyên cần công phu.

  Đêm thời cổ phúc nhi du,

  Ngày thời kích nhưỡng khang cù vô ngu,

  8- Gỗ kiêng anh để đóng cày,

  Gỗ lim, gỗ sến, anh nay đóng bừa.

  Răng bừa tám cái còn thưa,

  Lưỡi cày tám tấc đã vừa luống to,

  Cày sâu, bừa kỹ phân gio cho nhiều.

  9- Gốc tre già đẽo ra đòn gánh,

  Chồng đi lính, vợ nhà khóc: Hi !hi!

  Giời ơi !sinh giặc làm chi,

  Cho chồng tôi phải trẩy đi chiến tràng.

  ----

  GI

  1- Giã ơn cái cối, cái chày,

  Nửa đêm gà gáy có mày, có tao.

  Giã ơn cái cọc cầu ao,

  Nửa đêm gà gáy có tao, có mày.

  2- Giai làng ở hóa còn đông,

  Cớ sao em lại lấy chồng ngụ cư.

  -Ngụ cư có thóc có vay,

  Có lụa bán dầy, em lấy ngụ cư.

  3- Giai tơ, ơi hỡi giai tơ !

  Đi đâu mà vội, mà vơ nạ-dòng.

  Nạ-dòng lấy được giai tơ,

  Đêm nằm hí hửng như Ngô được vàng

  Giai tơ vớ phải nạ-dòng,

  Như nước mắm thối chấm lóng lợn []

  4- Giăng bao nhiêu tuổi giăng già,

  Núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non.

  Giăng bao nhiêu tuổi giăng tròn,

  Núi bao nhiêu tuổi núi còn trơ trơ.

  5- Giấn vốn em chỉ có thâm chầy,

  Anh cho tắc lái cho dầy quan năm.

  Em buôn giầu đếm cuống, bán trăm,

  Mưa rầm, gió bấc, em nằm em lo.

  6- Giấn vốn em chỉ có ba đồng,

  Nửa để nuôi chồng, nửa để nuôi tôi.

  Còn thừa, mua cái bình vôi,

  Mua sanh, mua chảo, mua nồi nấu ăn.

  Còn thừa, mua nhiễu quấn khăn,

  Mua năm vuông vóc may chăn cho chồng.

  Còn thừa, mua chiếc thuyền rồng,

  Đem ra cửa bể cho chồng thả chơi.

  Còn thừa, mua khám thời Giời,

  Mua tranh sơn-thủy treo chơi đầu thuyền.


  7- Giầu đà có dây, cau đã có dây,

  Nhân-duyên chửa định giầu này ai ăn.

  Giầu này giầu túi, giầu khăn,

  Cùng giầu giải yếm anh ăn giầu nào.

  8- Giầu bọc khăn trắng cau tươi,

  Giầu bọc khăn trắng dãi người xinh-xinh

  Ăn cho nó thỏa tâm tình,

  Ăn cho nó hả sự mình, sự ta.

  9- Giàu thì thịt cá, cơm canh,

  Khó thì lưng rau, dĩa muối cùng anh, tôi đi lấy chồng.

  Hỡi anh chồng cũ tôi ơi !

  Anh có khôn thiêng, thì xin anh giở dậy ăn xôi, nghe kèn.

  Thôi !anh đã về nghiệp ấy, xin anh đừng ghen,

  Để cho người khác cầm quyền thê nhi.

  Miệng em khóc, tay em bế ẵm cái ông thần vi

  Tay em gạt nước mắt, tay em thì thắp nén nhang,

  Bởi vì đâu, mà nên xót nỗi muôn vàn.

  10- Giầu này giầu quế, giầu hồi,

  Giầu loan, giầu phượng, giầu tôi, giầu mình.

  Giầu này giầu tính giầu tình,

  Giầu nhân, giầu ngãi, giầu mình lấy ta.

  Giầu này têm tối hôm qua,

  Giầu cha, giầu mẹ đem ra cho chàng.

  Giầu này không phải giầu hùng,

  Không bùa, không thuốc, sao chàng không ăn ?

  Hay là chê khó, chê khăn,

  Xin chàng đứng lại mà ăn miếng giầu.

  11- Gió đập cành đa,

  Gió đánh cành đa.

  Thầy nghĩ là ma,

  Thầy vùng thầy chạy.

  Ba thằng ba gạy,

  Đi đón thầy về.

  12- Gió đưa cây cửu lý hương,

  - Từ xa cha mẹ(1) thất thường bữa ăn.

  Sầu riêng cơm chẳng muốn(2) ăn,

  Đã bưng lấy bát, lại dằn xuống mâm


  (1) – xa cha xa mẹ, (2) – buồn

  13- Gió vàng hiu hắt đêm thanh

  Đường xa, dậm vắng xin anh đừng về.

  Mảnh giăng đã trót nhời thề,

  Làm chi để gánh nặng-nề riêng ai !

  14- Gió đánh cành tre, gió đập cành tre,

  Chiếc thuyền anh vẫn le-le đợi nàng.

  Gió đánh cành bàng, gió đập cành bàng,

  Dừng chèo, anh hát cô nàng hãy nghe.

  15- Gió đánh đò đưa, gió dập đò đưa,

  Sao cô mình lơ-lửng mà chưa có chồng ?

  Gió đánh cành hồng, gió đập cành hồng,

  Hỏi cô mình đã muốn lấy chồng hay chưa ?

  16- Gió đưa tờ giấy lên mây,

  Gió đưa cô ấy lại đây ăn giầu.

  Yêu nhau thì ném bã giầu,

  Chớ ném gạch, đá vỡ đầu nhau ra.

  17- Gió đưa cành mận, gió lận cành đào,

  Vì em, anh phải ra vào tối-tăm.

  Tối-tăm, thì mặc tối-tăm,

  Chờ cho bác mẹ đi nằm sẽ hay.

  Thoạt vào anh nắm cổ tay,

  Xin em đừng hô hoán việc này nên to.

  18- Giở xem một truyện phong tình,

  Cho loan nhớ phượng, cho mình nhớ ta.

  Nhớ nhau, nên thất, nên gia,

  Nên cửa, nên nhà, nên vợ, nên con.

  Chim thọ mi, réo-rắt trên non,

  Ước gì ta được vợ con như người.

  19- Giờ cho cày cấy đầy đồng,

  Xứ nào xứ nấy trong lòng vui ghê.

  Một mai gặt lúa đem về,

  Thờ cha, kính mẹ nhiều bề hiếu trung.

  20- Giời mưa cho lúa chín vàng,

  Cho anh đi gặt, cho nàng đem cơm.

  Đem thời bát sứ, mâm son,

  Chớ đem mâm gỗ(1) anh hờn không ăn.

  21- Giời mưa, thì mặc giời mưa,

  Chồng tôi đi bừa đã có áo tơi.

  Chồng tôi đi chơi đã có nón đội,

  Chồng tôi đi hội đã có dù che.

  22- Giời mưa, gió gió đùng đùng,

  Cha con ông Sùng đi gánh phân trâu.

  Đem về giồng bí, giồng bầu,

  Giồng hoa, giồng quả, giồng cau, giồng dừa.

  23- Giời mưa chớ ướt lá bàu,

  Ai làm lính lệ đi hầu ông quan.

  Thương người mũ bạc, đai vàng,

  Đem thân mà đội mâm cam cho đành.


  (1) – bát đất.


  24- Giời cao, bể rộng bao la,

  Việc gì mà chẳng phải là may ta.

  Trong việc nhà, ngoài thì việc nước,

  Giữ làm sao sau trước vẹn tuyền.

  Lọ là cầu Phật, cầu Tiên.

  25- Giời cao, đất rộng thênh thang,

  Cái đường phú-quý còn dành cho ta.

  Có công mài sắt những là,

  Khi nhờ lộc nước rồi ra rồi-vao.

  Công của nỡ có là bao,

  Ra tay tháo vác thế nào cũng xong.

  26- Giời sinh ra đã là người,

  Hay ăn, hay nói, hay cười, hay chơi.

  Khi ăn, thời phải lựa mùi,

  Khi nói, thì phải lựa nhời chớ sai.

  Cả vui, chớ có vội cười,

  Nơi không lễ phép, chớ chơi làm gì.

  27- Giời mưa cho ướt la khoai,

  Công anh làm rể đã hai năm dòng.

  Nhà em lắm ruộng ngoài đồng,

  Bắt anh tát nước cực lòng anh thay.

  Tháng chín mưa bụi, gió may,

  Cất lấy gầu nước, hai tay rụng-rời.

  28- Giời mưa nước chảy qua sân,

  Em lấy ông lão, qua lần thì thôi.

  Bao giờ ông lão chầu giời,

  Thì em lại kiếm một người giai tơ.

  Giai tơ, ơi hỡi giai tơ !

  Đi đâu mà vội, mà vơ nạ-dòng.

  29- Giời mưa lác đác ruộng-dâu,

  Cái nón đội đầu, cái thúng cắp tay.

  Bước chân xuống hái dâu này,

  Nuôi tằm cho nhớn mong ngày ươm tơ.

  Thưong em chút phận ngây thơ,

  Lầm than đã trải, nắng mưa đã từng.

  Xa xơi ai có tỏ chừng,

  Gian nan tân-khổ ta đừng quên nhau.

  30- Giời thu vừa gặp tiết lành,

  Muôn dân yên khỏe thái-bình âu ca.

  Muốn cho yên nước, yên nhà,

  Một là đắc hiếu, hai là đắc trung.

  Trong bốn nghiệp ra công gắng sức,

  Đường nghĩa phương ta phải khuyên con.

  Còn giời, còn nước, còn non,

  Còn cô bán rượu, ta còn say sưa.


  31- Giời mưa nước dội dọc rừa,

  Sắp tiền anh trẩy bây giờ nàng ơi !

  Quan trên có lệnh về đòi,

  Tôi vâng lệnh người, tôi phải bước ra.

  Túi vóc mà cải bốn hoa,

  Đôi tay đôi túi mở ra, khép vào,

  Cau non tiền chũm hạt đào,

  Giầu tên cánh phượng rọc dao lưu cầu.

  Giầu em têm những vôi tàu,

  Anh cất miếng giầu, anh bước chân đi.

  32- Giời sinh ra ông tướng giặc,

  Cờ bạc, sóc dĩa dòng-dài cả đêm.

  Canh trước, tướng hãy còn tiền,

  Canh sau, cố áo ngồi bên lọ hồ.

  Cái ngảnh đi, thò tay móc lọ,

  Cái ngảnh lại, phì-phò chén say.

  Còn tiền, đánh cái cũng hay,

  Hết tền đi ngủ lại hay giật mình.

  Tưởng sự tình, bạc này hai sấp,

  Chẳng ai ngờ nó lại sấp ba.

  Bấy giờ quan tướngthua ra,

  Áo quần cố hết, giở ra về trần.

  Về giữa sân vạch quần bắt rận.

  Vợ trong nhà, vợ giận chẳng nấu cơm.

  Bấy giờ tướng chúi ổ rơm,

  Chẳng dám hạch nước, hạch cơm, hạch giầu.

  Vợ thươngc hồng ra màu rét mướt,

  Đem tiến đi chuộc lấy áo về.

  Từ rầy tướng hẵn xin thề,

  Đã đi cờ bạc, sóc dĩa còn về chi đây.

  33- Giương cung sắp bắn phượng hoàng,

  Chẳng may lại phải một đàn chim di.

  Lấy sào mà đuổi nó đi,

  Nó kêu rin-rít kẻo thì điếc tai.

  ---

  H

  1- Hai tay cầm hai quả hồng,

  Quả chát phần chồng, quả ngọt phần em.

  Nằm đêm vuốt bụng thở dài,

  Thương chồng thì ít, nhớ giai thì nhiều.

  2- Hải-vân bát-ngát nghìn trùng,

  Hòn Hồng ở đấy là trong Vịnh Hàn,

  Xưa nay qua đấy còn truyền,

  Lối đi lô giản thẳng miền ra khơi.

  3- Hải-dương tiết, nghĩa có hai.

  Một mắt bà lão với hai còn bò.

  Trên giời có ông sao tua,

  ở làng Minh-giám có vua Ba vành.

  Phương đông quân lũ hung-tinh,

  Làm cho bảy viện tan-tành ra gio.

  4- Hát cho cho cắn, bò lồng,

  Hát cho con gái bỏ chồng mà theo.

  Hát cho chó cắn, bò kêu,

  Hát cho ông lão trong lều bò ra.

  5- Hát bai, hai bát không no,

  Còn một miếng cháy kéo co vỡ nồi.

  Hát bai, hai bát không no,.

  Ta thêm bát nữa hát cho vui nhà.

  6- Hễ muốn ra con người tử-tế,

  Phải dễ-dàng, chớ để ai hờn.

  Làm ơn, ắt hẵn nên ơn,

  Giời nào phụ kẻ có nhơn bao giờ.

  7- Hoa cau gặp hội hát xuông,

  Em ở một làng, anh ở một nơi.

  Bây giờ mới gặp nhau đây,

  Ước làm phu phụ muôn đời nên chăng.

  8- Hoa sen mọc bãi cát lầm,

  Tuy rằng lấm-láp vẫn mầm hoa sen.

  Thài-lài mọc cạnh bờ sông,

  Tuy rằng xanh tốt vẫn tông thài-lài.

  9- Học-trò đèn bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào hôm mai,

  Ngày sau thi đỗ nên giai mới hào.

  Làm nên quan thấp, quan cao,

  Làm nên lọng tía, võng đào nghênh-ngang.

  10- Hoài tiền mua thuốc ruộm răng,

  Để tiền mua mía đánh khăng vào mồm.

  Hoài tiền mua mía đánh khăng,

  Để tiền mua thuốc ruộm răng cho vàng.

  11- Hồ khoan, hồ uẩy !

  Hồ khoan, hồ uẩy !

  Ăn đã vậy, múa gậy làm sao ?

  Chân thấp, chân cao, cho mau cho chóng.

  Năng khiếp năng dũng, hữu khuất hữu thân.

  Cao-tổ thời nhân, Hạng-vương thời bạo,

  Nhân hiền tài mạo, trắng gạo ngon cơm.

  Hồ khoan, hồ uẩy !

  Hồ khoan, hồ uẩy !

  12- Hôm qua anh đến chơi nhà,

  Thấy mẹ vét chảo, thấy cha vét nồi.

  Thấy em dựa cột liếm môi,

  Anh ngỡ con chó anh lùi chân ra.

  13- Hôm qua anh đến chơi nhà,

  Thấy mẹ nằm võng, thấy cha nằm giường.

  Thấy em nằm đất anh thương,

  Anh đi mua gỗ đóng giường tám thang.

  Bốn góc thì anh bịt vàng,

  Bốn chân bịt bạc, tám thang chạm rồng.

  14- Hỡi cô yếm trắng lòa-lòa,

  Sao cô không bảo mẹ già nhuộm thâm.

  Ước gì anh được ở gần,

  Để anh nhuộm hộ thấm nhuần công anh.

  15- Hỡi cô thắt giải lưng xanh,

  Ngày ngày thấp thoáng bên mành trông ai ?

  Trước đường xe ngựa bời-bời,

  Bụi hồng mờ mịt ai người mắt xanh ?

  16- Hỡi cô thắt lưng bao xanh,

  Có về An-Phú với anh thời về ?

  Anh-Phú có ruộng tứ bề,

  Có ao tắm mát, có nghề kẹo nha.

  17- Hỡi thằng cu bé ! Hỡi thằng cu nhớn !

  Cu tí, cu tị, cu tì ơi !

  Con dây, con ăn, con ở với ông,

  Để mẹ đi lấy chồng kiếm lấy em con.

  18- Hỡi cô mặc yếm hoa tằm,

  Chồng cô đi lính, cô nằm với ai ?

  Cô nằm cô đẻ thằng bé con giai,

  Chồng về chồng hỏi : con ai thê này ?

  - Con tôi đi kiếm về đây.

  Có cho nó gọi bằng thầy thì cho.

  19- Hỡi anh đi đường cái quan !

  Xin anh đứng lại, em than vài nhời:

  Đi đâu vội mấy, anh ơi !

  Cái quần, cái áo như người nhà ta.

  Cái ô em để trong nhà,

  Khen ai mở khóa đưa ra cho chàng.

  20- Hỡi thằng chi nhớn ! Hỡi thằng cu bé !

  Cu tí, cu tị, cu tì ơi !

  Con dậy, con ăn, con ở với bà,

  Để mẹ đi kiếm một và con thêm,

  Bố con chêt đi, trong bụng mẹ đây, nó hãy còn thêm,

  Mẹ xem quẻ bói, vẫn còn đàn em trong bụng này.

  Con ra gọi chú vào đây,

  Để mẹ giao giả cao cơ-nghiệp này mẹ bước đi.

  21- Hỡi cô gánh nước quang mây,

  Cho anh một gáo tưới cây ngô-đồng.

  Cây ngô-đồng canh cao, cành thấp,

  Ngọn ngô-đồng lá dọc, lá ngang,

  Quả dưa gang, ngoài xanh, trong trắng,

  Quả mướp đắng, ngoài trắng, trong xanh.

  Từ ngày anh gặp mặt nàng,

  Lòng càng ngao ngán, dạ càng ngẩn ngơ.

  22- hỡi cô yếm trắng lòa-lòa,

  Yếm nhiễu, yếm vóc hay là trúc bâu.

  Hay là lụa bạch bên Tàu,

  Người cắt cũng khéo, người khâu cũng tài.

  Một đàng anh thêu nên nhạn,

  Hai đàng anh mạng nên hoa,

  Yếm em anh để trong nhà,

  Khen thay thầy mẹ mở khóa đem ra cho nàng.

  22- Hữu bằng tự viễn phương lai,

  Lạc hồ quân-tử lấy ai bạn cùng.

  Chữ Hiếu, chữ Trung là thầy với mẹ,

  Chữ Nhân, chữ Nghĩa, là ái với ân,

  Yêu nhau bao quản xa gần,

  ---

  Y

  1- Yêu nhau thời ném bã giầu,

  Ghét nhau ném đá vỡ đầu nhau ra.

  Yêu nhau cau bẩy bổ ba,

  Ghét nhau cau bảy bổ ra làm mười.

  ---


  K

  1- Kẻ Dàu có quán Đình-thanh,

  Kẻ Hạc ta có Ba-Đình, Ba-Voi.

  Mười tám kéo thuyền xuống bơi,

  Mười chín giã bánh, hai mươi rước Thần.

  2- Kẻ về người ở trông theo,

  Ngựa Hồ, chim Việt đôi điều ái ân.

  Một mình tựa án tần ngần,

  Năm canh khúc ruột như rần cả năm.

  Vằng mình, ta vẫn hỏi thăm,

  Chốn ăn đã vậy, chốn nằm làm sao ?

  Bấy lâu nay những khát khao,

  Mong chưa thấy mặt, lòng nào đã quên.

  Nghĩ rằng cùng bạn thiếu niên,

  Vì ai sui giục cho nên nỗi này.

  Trách ông Tơ ta tay hờ-hững,

  Lúc xe dây sao chẳng lựa ngày.

  Bây giờ hai ngả Đông, Tây,

  Trước sao xe mối tơ này làm chi.

  Chửa biết nhau, sao không nói trước,

  Biết nhau rồi kẻ ngược, người xuôi.

  Bao giờ cho được đủ đôi,

  Như sen tịnh đế một chồi hai hoa,

  3- Kém ăn, kém mặc mà gầy,

  Sẵn ăn, sẵn mặc cũng tày vợ anh,

  Đói ăn, rách mặc mà xanh,

  No ăn, ấm mặc vợ anh nào tày.

  4- Kéo (1) quân qua cửa Hùng-quan,

  Chim muông giọng hót hoa ngàn hương đưa.

  Nhớ ai ngơ-ngẩn ngẩn-ngơ,

  Nhớ ai, ai nhơ, bây giờ nhớ ai.

  5- Kể từ ngày tôi lấy anh,

  Anh bảo tôi rằng : - Chẳng biết chữ gì.

  Tôi chỉ biết một tiếng “phán si” là củ khoai lang.

  6- Kể việc làm ruộng mọi đường,

  Tôi xin kể được rõ-ràng hử ai.

  Tháng chạp là tiết giồng khoai,

  Tháng giêng tưới đậu, tháng hai cấy cà.

  Tháng ba cầy bửa ruộng ra.

  Tháng tư bắc mạ thuận hòa vui thay.

  Tháng năm cắt lúa vừa rồi,

  Tháng sáu mưa xuống, nước trôi đầy-đồng.

  Tháng bảy cầy cấy đã xong,

  Tháng tám thấy lúa tốt đồng vui thay.

  Tháng chín tôi lại kể nay,

  Bắc mạ xem được mới hay trong lòng,

  Tháng mười lúa chín đầy đồng,

  Cắt về đổ cót để phòng năm sau.

  Tháng mười một là tiết cấy sâu.

  Một năm kể cả tự đầu đến đuôi.

  7- Kỳ này em sắp buôn bè,

  Thấy anh áo rách, giở về buôn bông.

  Kỳ này anh sắp buôn bông,

  Thấy em rách xống, buôn lồng cối xay.

  (1) - Đem


  8- Kìa ai tiếng khóc nỉ-non,

  Ấy vợ lính mới trèo hòn đèo Ngang.

  Chém cha cái giặc chết hoang,

  Làm cho thiếp phải gánh lương theo chồng.

  Gánh từ xứ Bắc, xứ Đông,

  Đã gánh theo chồng, lại gánh theo con.

  ---

  KH

  1- Khách tình sao chả xuống chơi với tình,

  Chiếc thuyền không đỗ bến Giang-Đình,

  Ta nay chỉ quyết lấy mình mà thôi.

  Cây khô kia há dễ mọc chồi,

  Bác mẹ già chưa dễ có ở đời với ta.

  Con dao vàng cắt miếng giỏ hoa,

  2- Khăn anh nàng lấy vá vai,

  Bây giờ nàng đã nghe ai dỗ-dành.

  Chẳng nên ra, tah1o chỉ lấy mụn giả anh,

  Để nh đem bán lấy hai trăm vàng.

  Một trăm anh đưa cho nàng.

  Còn một trăm nữa để chàng treo ngọn cành đa.

  Chớ em không nhớ nhời thề nguyện với ta,

  Sông có Nhị-Hà, núi có Tản-Viên.

  Cơn bây giờ, nàng ở thế sao nên,

  Tôi khắn Nam-Tào, Bắc-Đầu biên tên dành-dành.

  Đã yêu anh thời quyết với anh,

  Nhà tre, cột nứa lợp gianh vững-vàng.

  Chớ tham nhà gỗ bức bàn,

  Gỗ lim chẳng có, làm xoàng gỗ vông.

  Chỉ nhọc mình, thôi lại luống công,

  Phòng khi gỗ mục, lài dùng nhà tre.

  Còn duyên anh bảo chẳng nghe.

  3- Khó khăn ở chợ leo-teo,

  Ông cô, bà cậu chẳng điều hỏi sao.

  Giàu sang ở bên nước Lào,

  Hùm tha, rắn cắn tim vào cho mau.

  4- Khó thay công việc nhà quê,

  Cùng năm khó nhọc dám hể khoan thai.

  Tháng chạp thời mắc giồng khoai,

  Tháng giêng giồng đậu, tháng hai giồng cà.

  Tháng ba cày vỡ ruộng ra,

  Tháng tư bắc mạ thuận hòa mọi nơi.

  Tháng năm gặt hái vừa rồi,

  Bước sang tháng sáu nước trôi đầy đồng.

  Nhà nhà, vợ vợ, chồng chồng,

  Đi làm ngoài đồng sá kể sớm trưa,

  Tháng sáu, tháng bảy khi vừa,

  Vun giồng giống lúa, bỏ chừa cỏ gianh.

  Tháng tám lúa rỗ đã đành,

  Tháng mười cắt hái cho nhanh kịp người.

  Khó khăn làm mấy tháng giời,

  Lại còn mưa nắng bất thời khổ trông.

  Cắt rồi nộp thuế nhà công,

  Từ rầy mới được yên lòng âm no.

  5- Không chồng ăn bữa nồi năm,

  Ăn đói, ăn khát mà cầm lấy hơi.

  Có chồng ăn bữa nồi mười,

  Ăn đói, ăn khát mà nuôi lấy chồng.

  6- Không thèm ăn gỏi cá mè,

  Không thèm nói với một bè trẻ ranh.

  Không th2m ăn gỏi cá mương,

  Không thèm nói với một phường trẻ ranh.

  Không thèm ăn gỏi cá chày,

  Không teh2m nói với thằng thầy mày đâu.

  7- Khuyên anh đi lính cho ngoan,

  Cho dân được cậy, cho quan được nhờ.

  Bao giờ nên đội, nên cơ,

  Thì em sẽ quyết đợi chờ cùng anh.

  ---

  L

  1- La hời, la hỡi, la hơi,

  Ai lên nhắn khách nguồn dào,

  Nghĩa xưa còn nhớ chút nào hay chưa ?

  La hời, la hỡi, la hơi,

  Bây giờ đến cảnh đào nguyên.

  Bao nhiêu là một con thuyền tiễn đưa,

  La hời, la hỡi, la hơi.
 • Chia sẻ trang này