0088.1.0007 - @Anfu (soát xong, GD)

4/1/16
0088.1.0007 - @Anfu (soát xong, GD)
 • PDF
  GoogleDocs

  :rose::rose::rose:

  #0088.1.0007

  Đánh máy: nhnhien  2 - La hò, hò khoan!

  Ta chèo cất mái hồ-khoan!

  Thuyền rồng chúa ngự khoan-khoan mái [chèo.


  Lênh-đênh duyên nổi phận bèo,

  Đã đành khi nước thủy triều đầy vơi.

  Lộ-đồ giao viễn xa khơi,

  Thuyền tình chở một mình tôi nặng gì.

  Chẳng giậm, thì thuyền chẳng đi,

  Giậm ra mắc tiếng thị phi với tình.

  Khách tình lại nhớ thuyền tình,

  Thuyền tình lại nhớ khách tình là duyên.


  3 - Lạ lùng anh mới tới đây,

  Bồ câu [đóng sáo], chim bay lạc đàn.

  Đồn đây hay hát, hay đàn,

  Để ta lặn suối, qua ngàn tới nơi.


  4 - Lác-đác mưa ngâu,

  Sình-sịch mưa ngâu.

  Lá ngâu rụng xuống,

  Bòng lau phất cờ.

  Nước trong xanh, lặng ngắt như tờ.

  Một đàn cá nhớn nhấp-nhô đầu ghềnh,

  Kìa ai đứng ở đầu ghềnh.


  5 - Làm giai phải biết đủ nghề,

  Hòng khi có nhỡ, thì về mót khoai.

  Mót được củ chạc, củ chai.

  Củ giắt lưng khố, củ nhai vào mồm.


  6 - Làm giai cho đáng nên giai,

  Ăn cơm với vợ, lại này cậy niêu,

  Con vợ nó cũng biết điều,

  Thắt lung con –cón cậy niêu với chồng.


  7 - Làm người cho biết tiện tần,

  Đồ ăn thức mặc có ngần thì thôi.

  Những người đói rách rạc-rời,

  Bởi phụ của giời làm chẳng nên ăn.


  8 - Làm người phải biết cương thường,

  Xem trong ngũ đẳng, quân vương ở đầu.

  Thờ cha, kính mẹ trước sau,

  Anh em hòa thuận mới hầu làm nên.

  Vợ chồng đạo nghĩa cho bền,

  Bạn bè cho thực, dưới trên đứng thường.


  9 - Làm giai quyết chí tu thân,

  Công danh chớ vội, nợ nần chớ lo.

  Khi nên, giời giúp công cho,

  Làm giai năm liệu, bảy lo mới hào.

  Giời sinh, ([1]) giời chẳng phụ nào,

  Công danh gặp hội anh hào ra tay.

  Trí khôn rắp để dạ này,

  Có công mài sắt, có ngày nên kim.


  10 - Làm giai nết đủ trăm đường,

  Trước tiên điều hiếu, đạo thường xưa nay.

  Công cha, đức mẹ cao dày,

  Cưu mang trứng nước những ngày ngây thơ.

  Nuôi con khó nhọc đến giờ,

  Trưởng thành, con phải biết thờ hai thân.

  Thức khuya, dậy sớm cho cần,

  Quạt nồng, ấp lạnh giữ phần đạo con.


  11 - Làng ta mở hội vui mừng,

  Chuông kêu, trống dóng vang lừng đôi bên.

  Long ngai thánh ngự ở trên,

  Tả văn, hữu vũ bốn bên rồng chầu.

  Sinh ra nam tử công hầu,

  Sinh ra con gái vào chầu thánh quân.


  12 - Làng ta phong cảnh hữu tình,

  Dân cư giang khúc như hình con long.

  Nhờ giời hạ kế sang đông,

  Làm nghề cầy cấy vun giồng tốt tươi.

  Vụ năm cho đến vụ mười,

  Trong làng kẻ gái, người giai đua nghề.

  Giời ra, gắng; giời lặn, về,

  Ngày ngày, tháng tháng nghiệp nghề truân [chiên.

  Dưới dân họ, trên quan viên,

  Công bình giữ mực cầm quyền cho thay.

  Bây giờ gặp phải hội này,

  Khi thời hạn hán, khi hay mưa rầm,

  Khi thời gió bảo ầm-ầm.

  Đồng điền lúa thóc mười phần được ba.

  Lấy gì đăng nạp nữa mà,

  Lấy gì công việc nước nhà cho đang.

  Lấy gì sưu thuế phép phường,

  Lấy gì bổ chợ đong lường làm ăn.

  Giời làm khổ cực hại dân,

  Giời làm mất mát có phần nào chăng.

  Ca dao tình sự than rằng:

  Ca ngâm một khúc trẻ hằng hát chơi.

  Trẻ rằng: cũng gặp lúc giời,

  Cũng khi no ấm có người, có ta.

  Cũng khi ơn đội quốc gia,

  Cũng khi đại xá dân ta được mừng.

  Cũng khi quả phúc đưa dâng,

  Chúc vua muôn tuổi thăng hằng muôn năm.

  Trăm quan rờ-rỡ Đình sâm,

  Lộc điền thêm mãi chăm-chăm lệ thường.

  Khi học xá, khi huyện đường,

  Ơn trên hậu tặng ngày lương tháng tiền.

  Can chi dân sự nhiễu phiền,

  Mừng rằng có kẻ cầm quyền cho ta.

  Ai ai giữ phép nước nhà,

  Ai ai thương lấy dân nhà là công.

  Mới hậu dưỡng, mới phú phong,

  Kẻ cầy nhờ cậy ở trong thái bình.

  Kẻ nho lo nghiệp học hành,

  Để cho chiếm bảng nức danh trong đời.

  Kẻ buôn thời được lắm lời.

  Tàng vương chi thị tứ thời bán mua.

  Kẻ công ai cũng đua xô,

  Ăn nghể trạm vẽ phượng, rùa, long, ly.

  Tứ dân mỗi nghiệp mỗi nghề,

  Cũng đều nhờ được gặp khi thái hòa.

  Trước sau một khúc dao ca,

  Khi nhàn hạ, khi đàn hòa với nhau.


  13 - Lạy Giời cho chúa tôi giàu,

  Cho tôi hút mỡ, ăn dầu quanh năm.

  Lạy Giời cho chúa tôi hoang ([2]),

  Cho tôi mắc võng nghênh-ngang cả nhà.


  14 - Lạy Giời mưa xuống,

  Lấy nước tôi uống,

  Lấy ruộng tôi cầy,

  Lấy bát cơm đầy,

  Lấy khúc cá to ([3])


  15 - Lạy cha ba lạy, một quỳ,

  Lạy mẹ bốn lạy; con đi lấy chồng.

  Mẹ sắm cho con cái yếm nhất phẩm hồng.

  Trước là đắc nghĩa cùng chồng,

  Sau là họ mạc cũng không chê cười.

  Con ơi! nhớ bấy nhiêu nhời,


  16 - Lắm con thêm bận nhà hàng,

  Lắm nơi lịch sự hơn chàng, chàng ơi!

  Chàng thôi, thiếp cũng xin thôi,

  Hồ sen tát cạn, ai hôi mặc chàng.


  17 - Lẳng-lơ chả một mình tôi,

  Thanh-làm, Đồng-sớm cũng đôi ba người.

  Nói ra, sợ chị em cười,

  Lấy chồng tháng chin, tháng mười có con.

  - Thắt lung [dũi tím] nhẫn đồng đeo tay.

  Con ơi!: Mẹ bảo đây này:

  “Học buôn học bán cho tầy người ta.

  Con đừng học thói chua ngoa,

  Họ hàng ghét bỏ người ta chê cười,

  Dù no, dù đói cho tươi,

  Khoan ăn, bớt ngủ liệu bài lo toan.

  Phòng khi đóng góp việc làng,

  Đồng tiền bát gạo, lo toan cho chồng.

  Trước là đắc nghĩa cùng chồng,

  Sau là họ mạc cũng không chê cười.

  Con ơi ! Nhớ bấy nhiêu nhời,


  18 - Lẳng-lơ vàng quế soi thềm.

  Hương đưa bát-ngát càng thêm bận lòng.

  Gió thu thổi ngọn phù-dung.

  Dạ nàng là sắt anh nung cũng mềm.


  19 - Lấy khách, thì khách về Tàu,

  Lấy nhà giàu, thì nhà giàu phải tội tiêu sưng.

  Giở về lấy chú tửng tưng,

  Tốt bền cố hỉ.


  20 - Lấy lính thì được ăn lương,

  Lấy thầy ăn óc, ăn xương gì thầy?

  Em đừng thấy lính mà khinh,

  Lãnh-binh, Thống-chế, Tam-dinh một dòng.


  21 - Lấy chồng làm lẽ khổ thay.

  Đi cấy, đi cày chị chẳng kể công.

  Đến tối chị giữ lấy chồng,

  Chị cho manh chiếu nằm không nhà ngoài.

  Đêm đêm gọi những : Bớ Hai,

  Giở dậy nấu cám, thái khoai, đâm bèo.


  22 - Lấy chồng từ thuở mười lăm,

  Chồng chê tôi bé chẳng nằm cùng tôi.

  Đến năm mười tám, đôi mươi,

  Tôi nằm dưới đất, chồng lôi lên giường.

  Một rằng thương, hai rằng thương,

  Có bốn chân giường gẫy một còn ba.

  Ai về nhắn nhủ mẹ cha,

  Chồng tôi nay đã giao hòa cùng tôi.


  23 - Lâu ngày mới lại gặp lão ni,

  Tuổi tác xem ra đã chí kỳ.

  Đầu bạc, răng long, mồm móm-mém.

  Cối chầy, chầy đâm giàu chóm-chém.


  24 - Lên chùa thấy tiểu mười ba,

  Thấy sư mười bốn, vãi già mười lăm.

  Muốn cho một tháng đôi rầm,

  Trước là lễ Phật, sau thăm vãi già.


  25 - Lên chùa, lạy Phật Thích-Ca,

  Lạy ông Tam-Thế, Vua-Cha, Ngọc-Hoàng.

  Bước ra kết nghĩa cùng nàng,

  Túi anh có nhẫn cho nàng đeo tay.

  Dù ai bấm chí cô bay.

  Thì nàng cũng giữ nhẫn này cho anh.


  26 - Lênh-đênh chiếc bách giữa dòng,

  Thương thân hóa bụa phòng không nhỡ thì.

  Gió đưa cây trúc ngã quì,

  Ba năm trực tiết còn gì là xuân?


  27 - Liệu cơm mà gắp mắm ra.

  Liệu cửa liệu nhà, em lấy chồng đi.

  Nữa mai quá lứa nhỡ thì,

  Cao thì chẳng tới, thấp thì chẳng thông.


  28 - Lính vua, lính chúa, lính làng,

  Nhà vua bắt lính cho chàng phải ra,

  Giả vua bắt lính đàn bà,

  Để em đi đỡ anh và bốn năm.

  Bởi vua bắt lính đàn ông,

  Tiền lưng, gạo bị sắm trong nhà này.


  29 - Lỗ mũi em thi tám gánh ([4]) lông,

  Chồng yêu, chồng bảo tơ hồng ([5]) giời cho.

  Đêm nằm thì ngáy o o,

  Chồng yêu, chồng bảo ngáy cho vui nhà.

  Đi chợ, thì hay ăn quà,

  Chồng yêu, chồng bảo về nhà đỡ cơm.

  Trên đầu những rác cùng rơm,

  Chồng yêu, chồng bảo hoa thơm rắc đầu.


  30 - Lơ-thơ tơ liễu buông mành,

  Con oanh học nói trên ngành mỉa mai.

  Em nghĩ mình em cái cúc bạc lưu tai,

  Cúc bạc tình chung thời có, cái châm cài [vốn không.

  Cái tóc mấy xanh em vấn lộn khăn sồng.

  Quần lĩnh thâm đôi ba chiếc, đôi má hồng [có nhởn nhơ.

  Sáng giăng suông,

  Sáng cả vườn Đào, sáng cả chanh vườn [chanh.

  Ba bốn cô đằng ấy có cô nào còn không,

  Có một cô thật đích cô chưa chồng.

  Có cho anh ghé chút làm chồng nên chăng.

  Các cô mình về có nhớ chúng anh chăng!

  Ta về ta chỉ nhớ cái hàm răng cô mình cười,

  Năm quan mua lấy miệng cười.

  Mười quan anh chả tiếc, anh chỉ tiếc người [răng đen.

  Cái răng đen ai khéo nhuộm cho cô mình.

  Để duyên các cô mình đẹp.

  Cho cái tình chúng anh yêu.

  Trăm con như cái sợi chỉ điều.

  Trăm con sợi chỉ ấy nó cũng buộc vào cái [tay anh.

  Một duyên, hai nợ, ba tình.

  Ấy cái tang tình, ngày hai tình mười một,

  Cái tình mong song hỡi tình.

  À lên một, lên hai, lên ba, lên bốn,

  Làm con mẹ cha, lên chín, lên mười.

  Soi gương tình chung đánh phấn.,

  Tang tích tịch tang tình tang.

  Cho nó đẹp em sắp ra lấy chồng,

  Ò ý e, ò e ý ò.


  31 - Lúa ngô là cô đậu nành.

  Đậu nành là anh dưa chuột.

  Dưa chuột là ruột dưa gang.

  Dưa gang là nàng dưa hấu,

  Dưa hấu là cậu lúa ngô.

  Lúa ngô là cô đậu nành.


  32 - Lúc đêm sương, sương lạnh, giăng mờ,

  Canh tàn rượu tỉnh lúc bấy giờ em nghĩ [thương thân.

  Em tiếc thay trong giá, trắng ngần,

  Nỡ gieo mình vào đám phong trần mà chơi.

  Chốn hang sâu lẩn khuất hương giời,

  Non xanh, nước biếc để ai người biết cho.

  Con chim khôn đã mắc phải dò,

  Vui gì cái kiếp giang hồ hỡi chị em ơi.

  Tính đốt tay quá nửa xuân rồi,

  Đầu xanh mấy nỗi da mồi, tóc sương,

  Kiếp hồng nhan nghĩ đến mà thương,

  Tài tình chi lắm để mang nợ đời.

  Trông non sông mà thẹn với giời,

  Khi vui, em vui gượng, khi cười em cười [suông,

  Ruột con tằm trăm mối tơ vương,

  Bên giời, góc bể biết gửi can tràng vào đâu?

  Ai về nhắn ả Mạc-sầu.


  33 - Lúng-túng em ở trong phòng,

  Chăn bông lơn, đệm quế rốc lòng chờ đợi ai?

  Má hồng còn có cơn phai,

  Răng đen, da trắng, mái tóc dài anh yêu.

  Em nghĩ mình em [doan] thế mỹ miều.

  Chồng con chẳng lấy, quyết liều xuân ru.

  Song ngảnh lại trông xuân,

  Xuân bây giờ đã sế tầy ngang vai.

  Sách có chữ rằng: “Xuân bất tái lai”,

  Đêm hôm khuya-khoắt lấy ai bạn cùng.

  Song cửa sổ chạm rồng.

  Chồng con chẳng lấy, không chồng chẳng [có tươi.

  Song thiệt lắm em ơi!


  34 - Lưỡi câu anh uốn đã vừa,

  Sợ lòng cha mẹ kén lừa nơi đâu.

  Vực sâu, thì mặc vực sâu,

  Kìa sâu hay cạn, nỡ đâu lừa hoài.


  35 - Lửng-lơ vừng quế soi thềm,

  Hương đưa bát-ngát càng thêm bận lòng.

  Dao vàng bỏ đẫy kim nhung,

  Biết rằng quân tử có dùng ta chăng?

  Đèn tà thấp thoáng bóng giăng,

  Ai đem người ngọc thung-thăng chốn này.

  [​IMG]  M

  1 - Má ơi! đừng đánh con hoài,

  Để con đi câu cá nấu xoài cho má ăn.

  Má ơi! con vịt nó chết chìm,

  Con thò tay vớt nó, con cá kìm nó cắn con.


  2 - Mai rằng: Mai chiếm bảng mai,

  Trúc khoe quân tử trúc ở trên đồi là đứng [trượng phu.

  Thôi thời giáu khó chớ lo,

  Nữa một mai ông Thiên-Địa lại cho xoay vần.

  Ta yêu nhau xa cũng nên gần,

  Tham bên phú quí, phụ bần khó coi.

  Chớ ta yêu nhau duyên phận mà thôi,

  Của thì như nước hồ vơi lại đầy.


  3 - Mặt giời tang tảng rạng đông,

  Chàng ơi giở dậy đi đồng kẻo trưa.

  Phận hèn bao quản nắng mưa,

  Cày sâu, bừa kỹ được mùa có phen.


  4 - Mấy khi rồng gặp mây đây,

  Để rồng than thở với mây vài nhời.

  Nữa mai rồng ngược, mây xuôi,

  Biết bao giờ lại nối nhời rồng mây ([6])?


  5 - Mẹ em ra đi, dặn em ở nhà,

  Đừng ra chơi biển mà hà ăn chin.

  Ăn chin thì mặc ăn chin,

  Em ra chơi biển để cho ghin mẹ thầy.


  6 - Mẹ em tham thúng xôi dền,

  Tham con lợn béo, tham tiền Cảnh-hưng.

  Mẹ em tham thúng bánh chưng,

  Tham con lợn đẻ, em lưng chịu đòn.


  7 - Mẹ già ở chốn lều gianh,

  Sớm thăm, tối viếng cho đành lòng em.

  Lòng son, dạ sắt càng thêm,

  Lòng đà giăng gió ai tìm thấy ai.


  8 - Mẹ em cấm đoán em chi,

  Để em sắm-sửa, em đi lấy chồng.

  Lấy chồng cho đáng tấm chồng,

  Bõ công trang điểm má hồng, răng đen.


  9 - Mẹ em khéo đẻ em ra,

  Đẻ em mười bốn, đẻ ta hôm rầm.

  Đi đâu mà vội mà nhầm,

  Sao em chẳng đợi giăng rầm cho trong.


  10 - Mẹ em để em trong chum,

  Lấy nắp đậy lại khăn dum bọc ngoài.

  Mẹ em để em trong bồ,

  Anh nghĩ chuột nhắt, anh vồ đứt đuôi.

  11 - Mẹ ơi con chẳng lấy dân,

  Dù xa, dù gần, lấy khách mà thôi.

  Lấy khách được mặc áo đôi,

  Được đi giầy đỏ, được ngồi ghế cao.

  - Thà rằng ăn cá diếc, chôi,

  Chẳng thà lấy khách có đuôi trên đầu.


  12 - Mẹ cho năm quả bí vàng,

  Mười quả bí trắng ra đàng nuôi quân.

  Cơm ăn, rượu uống cho say,

  Dẹp mang mà đánh trong này cho tao.

  Vào chờ, có kéo quân vào,

  Hội đồng chư tướng cho tao sẽ dùng.


  13 - Mẹ em tham thúng xôi dền,

  Tham con lợn béo, tham tiền Cảnh-hưng.

  Tôi đã bảo mẹ rằng đừng,

  Mẹ hấm, mẹ hứ mẹ bưng ngay vào.

  Bây giờ kẻ thấp, người cao,

  Như đôi đũa lệch, so sao cho bằng.


  14 - Mẹ già như chuối chín cây,

  Sao đấy chẳng liệu cho đây liệu cùng.

  Khế với sung, khế chua, sung chat,

  Mật với gừng, mật ngọt, gừng cay,

  Đấy với đây chẳng duyên thì nợ.

  Đây với đấy chẳng vợ thì chồng.

  Dây tơ-hồng chửa xe đã mắc,

  Rượu quỳnh-tương chửa nhắp đã say.


  15 - Mênh-mông góc bể bên giời,

  Những người thiên-hạ nào người tri-âm?

  Buồn riêng, thôi lại tủi-thầm,

  Một duyên, hai nợ, ba nhầm lấy nhau,


  16 - Mình đẹp cho mẹ mình lo, ([7])

  Đêm nằm lắm kẻ rình mò ([8]) ước ao.

  Xấu xí như mẹ con tao, ([9])

  Đêm nằm ngỏ cửa, mát sao mát này ([10]).


  17 - Mình nối dối ta mình chửa có con,

  Ta đi qua ngõ, thấy con mình bò.

  Con mình những trấu, cùng gio,

  Ta đi xách nước rửa cho con mình.


  18 - Mình nối dối ta mình chửa có chồng,

  Ta đi qua ngõ, mình bồng con ra.

  Con mình khéo giống con ta,

  Con mình bảy rưỡi, con ta ba phần.


  19 - Mình rằng: Mình chỉ lấy ta,

  Ta đi xuống chợ, mua gà xem chân.

  Một chân xem cửa, xem nhà,

  Một chân xem lửa bạn ta thế nào.


  20 - Mình rằng mình chỉ lấy ta,

  Để ta bán cửa, bán nhà ta theo.

  Còn một cái cối đâm bèo,

  Để ta bán nốt ta theo mình về.


  21 - Mình về đường ấy thì xa,

  Để anh bắc cầu sông cái về qua Ninh-Bình,

  Đất Ninh-Bình có chùa Non-Nước,

  Núi Phi-Diên, Hồi-Hạc chung quanh,

  Em về em chớ quên anh.


  22 - Mình nói dối ta mình chửa có chồng.

  Để ta mua cốm, mua hồng sang sêu.

  Ta sang, mình đã chồng rồi,

  Để cốm ta mốc, để hồng long tai.

  Ngỡ là long một, long hai,

  Ai ngờ long cả trăm hai quả hồng.


  23 - Mình về, ta chẳng cho về,

  Ta nắm lấy áo, ta đề câu thơ.

  Câu thơ ba chữ rành-rành:

  Chữ “Trung”, chữ “Hiếu”, chữ “Tình” là ba.

  Chữ Trung thì để phần cha.

  Chữ Hiếu phần mẹ, đôi ta cữ Tình.


  24 - Mình về, mình nhớ ta chăng!

  Ta về, ta nhớ hàm răng mình cười.

  Năm qua mua lấy miệng cười,

  Mười quan chẳng tiếc, tiếc người răng đen.

  Răng đen, ai khéo ruộm cho mình,

  Để duyên mình đẹp cho tình anh mê.


  25 - Mình về đường ấy thời xa,

  Có về Tổng Mễ với ta cho gần.

  Tổng Mễ có ao rửa chân,

  Có sông tắm mát, có đình nghỉ ngơi.

  Tháng tám thì đi xem bơi,

  Tháng hai xem rước, mình ơi hỡi mình!


  26 - Mình về, mình nhớ ta chăng,

  Ta về, ta nhớ hàm răng mình cười.

  Năm qua mua lấy miệng cười,

  Mười quan chẳng tiếc, tiếc người tình-nhân.

  Người tình-nhân, ta để trên cơi,

  Nắp vàng đậy lại để nơi giường thờ.

  Đêm qua ba bốn lần mơ,

  Chiêm bao thì thấy, dậy sờ thì không.


  27 - Mít mật, mít gai,

  Mười hai thứ mít.

  Vào ăn thịt, ra ăn xôi.

  Chú chẳng nghe tôi,

  Tôi bịt mắt chú,

  Ẩn đâu thì ẩn cho kín,

  Bao giờ lúa chín thì về.


  28 - Mồ hôi gió đượm.

  Thiếp thương chồng, thiếp phải chạy theo.

  Con ơi! mẹ dắt lên đèo,

  Chim kêu bên nọ, vượn trèo bên kia.


  29 - Miếng giầu ăn nặng bằng chì,

  Ăn rồi, em biết lấy gì đền ơn.

  - Miếng giầu ăn nặng là bao,

  Muốn cho đông liễu, tây đào là hơn.


  30 - Mồm cha con bướm trắng,

  Đẻ mẹ con ong xanh.

  Khen ai uống lưỡi cho ranh nói càn.

  Mồm cha con bướm trắng,

  Đẻ mẹ con ong vàng,

  Khen ai uống lưỡi cho nàng nói chua.

  31 - Mồng tám tháng tư không mưa,

  Bỏ cả cày bừa mà lấp lúa đi,

  Bao giờ cho đến tháng mười,

  Lúa tốt bời-bời, nhà đủ người no.


  32 - Mồng chín tháng chín có mưa,

  Mẹ con đi sớm, về trưa mặc lòng,

  Mồng chín tháng chín không mưa,

  Mẹ con bán cả cày bùa mà ăn.


  33 - Mồng chín tháng chín có mưa,

  Thì con sắm sửa cày bừa làm ăn.

  Mồng chín tháng chín không mưa,

  Thì con bán cả cày bừa đi buôn.


  34 - Một năm một tuổi như đuổi xuân đi

  Cái già sồng-sộc nó thì theo sau.

  Vì sương cho núi bạc đầu,

  Vì đâu mưa, nắng cho rầu rĩ hoa.


  35 - Một năm là mấy tháng xuân,

  Một ngày là mấy giờ dần sớm mai,

  - Một năm là ba tháng xuân,

  Một ngày có một giờ dần sớm mai.


  36 - Một đàn cò trắng bay quanh,

  Cho loan nhớ phượng, cho mình nhớ ta.

  Mình nhớ ta như cà nhớ muối,

  Ta nhớ mình như cuội nhớ giăng,

  Mình về, mình nhớ ta chăng?  37 - Mồng một lá trai ([11]),

  Mồng hai lá lúa ([12]),

  Mồng ba câu liêm,

  Mồng bốn lưỡi liềm,

  Mồng năm liềm giật,

  Mồng sáu thật giăng,

  Mười rằm giăng nâu,

  Mười sáu giăng treo,

  Mười bảy sảy giường chiếu,

  Mười tám giăng lẹm,

  Mười chín dụn-dịn,

  Mười hai giấc tốt,

  Hăm mốt nửa đêm,

  Hăm hai bằng tai,

  Hăm ba bằng dầu,

  Hăm bốn ở đâu ([13]),

  Hăm nhăm ở đấy ([14]),

  Hăm sáu đã vậy,

  Hăm bảy làm sao,

  Hăm tám thế nào,

  Hăm chín thế ấy,

  Ba mươi không giăng.


  38 - Một đàn cò trắng bay chung,

  Bên nam, bên nữ ta cùng cất lên.

  Cất lên một tiếng linh-đình,

  Cho loan sánh phượng, cho mình sánh ta.

  Cất lên một tiếng la-đà,

  Đàn ông hát trước, đàn bà hát sau.

  39 - Một ngày ba nữa cơm đèn,

  Còn gì má phấn, răng đen hỡi chàng?

  Một ngày ba bận treo cồn,

  Còn gì mà đẹp, mà giòn hỡi anh?

  Một ngày ba bận trèo đèo,

  Vì ai vú xếch, lưng eo hỡi chàng?


  40 - Một năm chưa dễ mấy ([15]) xuân,

  Gái kia chưa dễ mấy lần đưa dâu.

  Chẳng tham ruộng cả, ao sâu,

  Tham về anh Tú lắm râu mà hiền.

  Chẳng tham ruộng cả ao liền,

  Tham về cái bút, cái nghiên anh đồ.


  41 - Một duyên, hai nợ, ba tình,

  Chiêm bao luẩn-quất bên mình năm canh.

  Nằm một mình, lại nghĩ một mình,

  Ngọn đèn khêu tỏ bóng huỳnh bay cao.

  Trông ra vào thấy đâu nào,

  Đám mây vơ-vẩn ngôi sao mập-mờ.

  Mong người, lòng những ngẩn-ngơ.


  42 - Một nhà có bà bốn dâu,

  Dâu cả buôn bán ra mầu sân-siu.

  Dâu hai có ý mỹ miều,

  Tiền tiền, thóc thóc bao nhiêu chẳng về.

  Dâu ba chum chúm dâu chê,

  Nhờ ơn bác mẹ đi về tỉnh Nam.

  Dâu tư có tính tham-lam,

  Chăn trâu, cắt cỏ nhôm-nhoam ngoài đồng.


  43 - Một mụ già mười ba mụ trẻ,

  Nặn tai, nặn mắt,

  Vẽ mặt, vẽ mày,

  Dạy khóc, dạy cười,

  Dạy ăn, dạy bú,

  Dạy lẫy, dạy bò,

  Giữ thóp đầu con trẻ.

  Cúng mụ ăn cữ.

  ([1] ) – Khi nên,

  ([2] ) – sang

  ([3]) – kho.

  ([4] ) – sồm-sồm những

  ([5] ) – râu hồng.

  ([6]) – thủy chung

  ([7]) – Càng đẹp thì lại càng lo

  ([8]) – lần mò

  ([9]) – Thà rằng xấu xí như tao

  ([10] ) – Nằm đâu ngủ đấy, sướng tao sướng này.

  ([11] ) – và

  ([12] ) – không giăng

  ([13] ) – bằng râu

  ([14] ) – bằng cân

  ([15] ) – là mấy tháng
 • Chia sẻ trang này