0088.1.0009 - @Anfu (soát xong, GD)

Dec 30, 2015
0088.1.0009 - @Anfu (soát xong, GD)
 • PDF
  GoogleDocs

  :rose::rose::rose:

  #0088.1.0009

  Đánh máy: Quách Châu


  NH

  1- Nhà anh có ruộng năm sào,

  Một bờ ở giữa làm sao cho liền.

  _ Muốn liền thì phá bờ đi,

  Mạ non cấy xuống làm chi chẳng liền.


  2- Nhà ta ba bốn chị em ,

  Mẹ ta còn thèm một chút rể xa.

  Ta về ta bảo mẹ ta,

  Rể gần cho ruộng, rể xa cho tiền.  3- Nhà anh có một cây chanh,

  Nó chửa ra cành , nó đã ra hoa.

  Nhà anh có một mụ già,

  Thổi cơm chẳng chin, quét nhà chẳng nên,

  Ăn cỗ lại đòi ngồi trên,

  Có cái bánh dày nào nhớn đem lên hầu già.


  4- Nhà tôi có dẫy vườn hoa,

  Có ba dẫy nhãn, có ba dẫy dừa.

  Dù anh đi sớm , về trưa.

  Sao anh chẳng nghỉ dẫy dừa nhà tôi.

  Sao anh chẳng đứng, chẳng ngồi,

  Hay là anh phải duyên ai anh buồn.

  Anh buồn, anh lại đi buôn,

  Còn tiền lấy vợ, anh buồn làm chi?


  5- Nhà anh chỉ có một gian,

  Nửa thì làm bếp, nửa toan làm buồng.

  Anh cậy em coi sóc trăm đường,

  Để anh buôn bán chẩy chương thông hành,

  Còn chút mẹ già nuôi lấy cho anh,

  Để anh buôn bán thông hành đường x,

  Liều mà thờ kính mẹ già,

  Đừng tiếng nặng nhẹ, người ta chê cười

  Dù no, dù đói cho tươi ,

  Khoan ăn, bớt ngủ, liệu bài lo toan.

  Cho anh đnàh dạ bán buôn.


  6- Nhác trông sao Đẩu về đông,

  Chị em ra sức cho xong ruộng này.

  Lấm – lem tay cắm , chân rầy,

  Hay giồng cây ngọc cũng ngày hữu thu.

  Khuyên người đừng có ngao du,

  Một năm no ấm vẫn trù(1) từ đây (1)—Giầu.


  7- Nhất thì bộ lại, bộ binh,

  Nhì thị bộ hộ, bộ hình cũng xong.

  Thứ ba thì đến bộ công,

  Nhược bằng bộ lễ, lạy ông xin về.


  8- Nhất cao là núi Tản – Viên,

  Nhất lịch, nhất sắc là tiên trên đời.

  Cố nhân tìm cố nhân chơi.

  Sao cố nhân chẳng nhớ nhời cố nhân.


  9- Nhất hào,

  Nhị hào, tam hào …

  Chó chạy bờ ao,

  Chuột chạy bờ rào,

  Quẻ này có động,

  Nhà này có quái,

  Trong nhà có con chó đực,

  Cắn ra đằng mồm.

  Nhà bà có con chó đen,

  Người lạ nó cắn, người quen nó mừng.

  Nhà bà có cái cối xay,

  Bốn chân xuống đất, ngõng ngay lên giời.


  10- Nhiễu điều phủ lấy giá gương,

  Người trong một nước phải thương nhau cùng.

  Phu thê trng nghĩa tương phùng,

  Chăng loan, gối quế rắp long chờ ai.

  Tấm đá hoa ghi tạc để đời.


  11- Nhong nhong ngựa ông đã về,

  Cắt cỏ bồ đề cho ngựa ông ăn.

  Mày ăn, tao ăn

  Ông không có ngựa, ông đã có bò.


  12- Nhờ giời mưa gió thuận hòa,

  Nào cầy, nào cấy trẻ già khuyên nhau.

  Chim, gà, cá , lợn, cành cau.

  Mùa nào thức ấy giữ mầu nhà quê.

  Sớm đi , thì tối lại về,

  Quần hồng áo tía phủ phê trăm chiều.

  Ai ơi! Của thế còn nhiều.


  13- Nhớ ai con mắt lim-dim,

  Chân đi thất- thểu như chim tha mồi

  Nhớ ai hết đứng lại ngồi,

  Ngày đêm tơ tưởng một người tình nhân.


  14- Nhớ em anh cũng muốn vô,

  Sợ truông nhà Hồ, sợ phá Tam – giang.

  Phá Tam –giang ngày ràny đã cạn,

  Truông nhà Hồ Nội – tán phá tan.


  15- Nhớ nhời nguyện ước ba sinh,

  Xa – xôi ai có biết tình chăng ai.

  Khi về nhắn liễu Chương – Đài,

  Cành xuân đã bẻ cho ai một cành,

  Có yêu anh, thì bẻ quách cho anh.


  16- Nhớ ai , em những khóc thầm,

  Hai hang nướ mắt đầm- đầm như mưa.

  Nhớ ai ngơ- ngẩn ngẩn- ngơ,

  Nhớ ai ai nhớ, bây giờ nhớ ai.

  Nhớ ai bôi hổi, bồi hồi,

  Như đứng đống lửa, như ngồi đống than.


  17- Nhỡ bước xuống đò.

  Sông sâu sào ngắn khôn dò tới nơi.

  Thuyền buồm gió đánh tả- tơi.

  Một con chèo quế xa bơi sông hồ

  Trông lên hòn đá lô- xô,

  Mặt sông lai láng, bể hồ trong xanh.


  18- Những người thắt đáy lưng ong,

  Vừa khéo chiều chồng, vừa khéo nuôi con.

  Những người béo trục béo tròn,

  Ăn vụng như chớp đánh con cả ngày.


  19- Những người lử- khử lừ - khừ.

  Chẳng ở Đại- Từ thì ở Vũ Nhai .

  Những người lải- nhải lai-nhai,

  Chẳng ở Vũ Nhai thì ở Đại- Từ.


  20- Những người má đỏ hồng- hồng,

  Răng đen rưng- rức thì chồng chẳng yêu.

  Những người mặt nhọ như niêu,

  Cái răng trắng ở, (1) chồng yêu cỡn cờ (2)

  __________

  Ô

  1. Ông giăng mà bảo ông giời:

  Những người hạ giới là người như Tiên,

  _ Ông giời mới bảo ông giăng ;

  Những người hạ giới mặt nhăn như tườu.


  2. Ông cả ngồi trên sập vàng,

  Cả ăn cả mặc, lại càng cả lo.

  Ông bếp ngồi trong xó gio,

  Ít ăn, ít mặc, ít lo , ít làm.


  3. Ông chết , thì thiệt thân ông,

  Bà tôi sắp sửa lấy chồng nay mai.

  Bà chết, thì thiệt thân bà,

  Ông tôi sắp sửa lấy ba nàng hầu.


  4. Ông giẳng ông giăng,

  Ông giằng búi tóc,

  Ông khóc, ông cười,

  Mười ông một cỗ,

  Đánh nhau lỗ đầu,

  Đi câu hàng huyện,

  Đi kiện hàng phủ,

  Một lũ ông già,

  Mười ba ông điếc.


  5. Ông Nhăng mà lấy bà Nhăng,

  Đẻ ra con rắn thằn- lằn cụt đuôi.

  Ông Nhăng bảo để mà nuôi,

  Bà Nhăng đánh chết đem vùi đống gio.

  Ông Nhăng vừa khóc vừa lo,

  Bà Nhăng bảo để đem cho láng giềng.


  6. Ông giẳng ông giăng,

  Xuống chơi với tôi.

  Có bầu có bạn,

  Có ván cơm xôi,

  Có nồi cơm nếp,

  Có nệp bánh chưng,

  Có lưng hũ rượu,

  Có chiếu bám đu,

  Thằng cù xí xoài,

  Bắt trai bỏ giỏ,

  Cái đỏ ẳm em,

  Đi xem đánh cá,

  Có rá vo gạo,

  Có gáo múc nước,

  Có lược chải đầu,

  Có trâu cày ruộng,

  Có muống thả ao.

  Ông sao trên giời…


  7. Ông tiển , ông tiên,

  Ông có đồng tiền,

  Ông giắt mái tai,

  Ông cài lưng khố,

  Ông ra hàng phố,

  Ông mua miếng giầu,

  Ông nhai tóp – tép,

  Về ông ăn cơm.

  Ông mua mớ rơm,

  Về ông để thổi.

  Ông mua cái chổi,

  Về ông quét nhà.

  Ông mua con gà,

  Về cho ăn thóc.

  Ông mua con cóc,

  Về thả gầm giường.

  Ông mua nén hương,

  Về ông cúng cụ.


  8. Ông Tô- tử lên chơi trên đỉnh núi,

  Thấy hai vợ chồng con chim chích,

  Chín tháng mười ngày, đủ cánh mọc long

  Vợ để con cho chồng, bay đi kiếm chác,

  Lạ thung thổ, mồi thời không được

  Bước chân ra về thấy dện chăng tơ,

  Mảng vui chơi bắt dện, nào ngờ

  Khi âm tối , hoa sen cụp lại,

  Chồng thì mong, con thì bỏ đói,

  Hết dỗ đứng dỗ ngồi, ra ngõ liền trông.

  Kia kia gái bốn năm con,

  Ở chửa thực long chồng.

  Hãy còn đang say đắm về bên huê nguyệt.

  Tôi thề rằng giời xanh nước biếc,

  Núi non thề với nước non,

  Nào ai phụ rẫy chồng con dã giời.


  9. Ông giăng khuyết, ông giăng lại tròn,

  Gái tơ quá lứa nhỡ thì mất giòn em chả có xinh

  Vẳng tai nghe nhời nói hữu tình,

  Cái con chim lồng khôn nhẽ cất mình bay cao.

  Gớm ghê thay cái số bông huê đào,

  Cởi ra, rồi lại buộc vào như chơi.

  Chàng Thúc- Sinh quen thói bốc dời,

  Trăm nghìn đổ một trận cười như không.

  Chường vô chăng gối loan phòng,

  Thiếp tôi ra tựa cái bóng đèn chong canh dài.

  Vả thiếp tôi nay phận gái nữ hài,

  Thấy chàng quân tải đáng tài giai anh hung.

  Gương bạch nhật mà sánh với quạt thanh phong,

  Sao chường chẳng nhớ cái tiết mùa đông lạnh lùng.

  Chường nằm đâu, chường nhủ thiếp tôi cùng.


  10.Ông giẳng, ông giăng

  Xuống chơi ông Chính.

  Ông Chính cho mõ.

  Xuống chơi nồi trõ,

  Nồi trõ cho vung,

  Đến chơi cây sung,

  Cây sung cho dựa.

  Đến chơi con ngựa,

  Con ngựa cho gan.

  Đến chơi bà quan,

  Bà quan cho bạc.

  Đến chơi thợ giác,

  Thợ giác cho bầu,

  Đến chơi cần câu,

  Cần câu cho lưỡi,

  Đến chơi cây bưởi,

  Cây bưởi cho hoa.

  Đến chơi cây cà,

  Cây cà cho trái

  Đến chơi con gái

  Con gái cho chồng.

  Đến chơi đàn ông,

  Đàn ông cho vợ.

  Đến chơi kẻ chợ,

  Kẻ chợ cho voi.

  Đến chơi cây sòi,

  Cây sòi cho lá.

  Đến chơi con cá,

  Con cá cho vây.

  Đến chơi ông thầy,

  Ông thầy cho bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào.

  Đến chơi thợ ngạch,

  Thợ ngạch cho dao.

  Đến chơi thợ rào,

  Thợ rào cho búa.

  Giả búa thợ rào,

  Giả dao thợ ngạch,

  Giả bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào ông thầy,

  Giả vây con cá,

  Giả lá cây sòi

  Giả voi kẻ chợ,

  Giả vợ đàn ông

  Giả chồng con gái,

  Giả trái cây cà,

  Giả hoa cây bưởi

  Giả lưỡi cần câu,

  Giả bầu thợ giác,

  Giả bạc bà quan,

  Giả gan con ngựa,

  Giả dựa cây sung,

  Giả vung nồi trõ,

  Giả mõ ông Chính.

  _____________

  Ơ

  1. Ở đâu mà chẳng biết ta

  Ta con ông sấm, cháu bà thiên- lôi

  Xưa kia ta ở trên giời,

  Đứt dây dơi xuống làm người thế gian


  2. Ở đời Kiệt , Trụ sướng sao

  Có rừng nem béo, có ao rượu đầy.

  Ở đời Nghiêu, Thuấn khổ thay,

  Giếng đào mà uống, ruộng cày mà ăn.


  3. Ở sao cho vừa lòng người,

  Ở rộng người cười, ở hẹp người chê.

  Cao chê ngỏng, thấp chê lùn,

  Béo che béo trục béo tròn,

  Gày chê xương sống, xương sườn phơi ra.


  4. Ở đây gần cảnh nhà chùa,

  Nhẽ đâu có nhẽ chuyện trò giăng hoa.

  Trúc mai sum họp một nhà,

  Song tình đạo nghĩa đã già đồng cân.

  Cũng liều phó thác cái thân,

  Khi vui cũng một Tấn Tần mà thôi.


  5. Ở đây những núi cùng khe,

  Chân chim bóng thú, tiếng ve gọi sầu.

  Ngàn lim ve vẩy khúc cầm

  Gốc cây cổ thụ tiếng chim vang lừng.

  Ba năm ăn ở trên rừng,

  Thắt lưng bằng sừng, đít đỏ như son.


  6. Ở đây em cấm địa – đồ,

  Sao anh lại được vác ô đi đàng

  Đi ô, chẳng biết cầm ô,

  Chẳng thà ném quách xuống hồ cho xong

  Ước gì ta hóa ra ong,

  Ta bay , ta liệng vào lòng cái ô;

  Ước gì ta hóa ra ruồi,

  Ta bay ta liệng vào người đi ô.


  7. Ơn giời mưa nắng phải thì,

  Nơi thì bừa cạn, nơi thì cày sâu.

  Công lênh chẳng quản bao lâu,

  Ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng

  Ai ơi chó bỏ ruộng hoang,

  Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu


  8. Ớt nào mà ớt chẳng cay,

  Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng.

  Vôi nào là vôi chẳng nồn,

  Gái nào là gái có chồng chẳng ghen.

  ________


  PH


  1. Phềnh – phềnh nhớn giữa nhớn ra.

  Mẹ ơi, con chẳng ở nhà được đâu,

  Ở nhà làng bắt mất trâu,

  Cho nên con phải đâm đầu ra đi.


  2. Phượng hoàng đậu chốn cheo leo,

  Sa chân nhỡ bước (1) phải theo đàn gà . (1) – Sa cơ thất thế

  Bao giờ mưa thuận gió hòa,

  Thay lông, đổi cánh lại ra phượng hoàng.


  3. Phụ đồng phụ chổi

  Thổi lổi mà lên,

  Ba bề bốn bên

  Sôi lên cho chóng

  Nhược bằng cửa đóng

  Phá ra mà vào,

  Cách chuôm, cách ao,

  Cách ba ngọn rào,

  Cũng vào cho lọt.

  Cái roi von- vót,

  Cái vọt cho đau.

  Hàng giàu, hàng cau,

  Hàng hương , hàng hoa,

  Là đồ cúng Phật,

  Hàng chuối, hàng mật,

  Hàng kẹo mạch nha,

  Nào cô bán quế

  Vừa đi, vừa tế,

  Mộtlũ học- trò

  Người cầm quạt mo

  Là vợ Ông Chổi.

  Thôi lổi mà lên.

  _______


  QU

  1. Quả cau nho – nhỏ, cái vỏ vân- vân,

  Nay anh học gần, mai anh học xa.

  Tiền gạo thì của mẹ cha,

  Cái nghiên, cái bút thật là của em


  2. Quả cau nho nhỏ, cái vỏ vân- vân,

  Nay anh học gần , mai anh học xa.

  Anh lấy em từ thuở mười ba,

  Đến năm mười tám, thiếp đà năm con.

  Ra đường người nghĩ còn son,

  Về nhà thiếp đã năm con cùng chàng.

  Cái cả đã biết dọn hàng,

  Cái hai đi học về tràng khoa thi.

  Cái ba buôn bán trăm nghề,

  Còn hai con nhỏ giở về ăn chơi.

  Choi cho nước Hán sang Hồ,

  Nước Tần sang Sở, nước Ngô sang Lào.

  Chơi cho sấm động , mưa rào,

  Một trăm cái núi lọt vào tròn kim.

  Chơi cho bong bóng thì chìm.

  Hòn đá thì nổi, gỗ lim bập – bềnh.

  ________

  R

  1. Ra đường trông thấy tơ người.

  Về nhà trông thấy chỉ tôi, tôi buồn.

  Buồn thì cất gánh đi buôn,

  Một vốn bốn lãi, anh buồn làm chi.


  2. Ra đường bà nọ, bà kia

  Về nhà không khỏi cái nia, cái sang.

  Ra đường võng giá nghênh – ngang,

  Về nhà hỏi vợ : cám rang đâu mày?

  _ Cám rang tôi để cối xay.

  _ Hễ chó ăn mất ,thì<< mày với ông>>.


  3. Rau răm hái ngọn còn tươi,

  Lặng nghe anh nói mấy nhời mà cay,

  Kể chi những truyện trước ngày,

  Lòng em còn tưởng núi này , non kia.


  4. Rau răm hái ngọn héo rầu,

  Những nhời em nói mà đau đớn lòng,

  Bấy lâu xe sợi chỉ hồng,

  Nghĩ em lấy được con tông gà nòi,

  Bây giừo em đã hai mươi,

  Sao em không nhớ những nhời ngày xưa?


  5. Rau muống bắt cuống rau răm,

  Làm chi đến nỗi chàng cầm cỗ tay,

  Xin chàng hãy bỏ tay ra,

  Đến mai về cửa, về nhà sẽ hay,

  Chàng đừng cầm lấy cổ tay,

  Khi xưa cành mận, khi nay cành đào.


  6. Rắp mong ông giời xa xuống cõi trần,

  Hỏi xem duyên – kiếp nợ nần làm sao?

  Tim gan thay khách má đào,

  Mông mênh bể Sở dễ vào, khó ra.

  Hươu kia chót đã mắc chà,

  Khi vào thì dễ, khi ra hiểm nghèo.


  7. Rắp toan cữơi ngựa ra về,

  Chàng đề câu đối, thiếp đề câu thơ.

  Mải vui ngồi chốn đám cờ,

  Tưởng nhân duyên ấy bao giờ cho quên.

  Chàng về giữ việc bút nghiên,

  Đừng tham nhan sắc mà quên học hành.

  Một mai chiếm được khoa danh,

  Trướclà rạng nghiệp, sau mình vinh thân.


  8. Riêng than đất chin, giời mười.

  Cây khô há dễ mọc trồi đâm bông.

  Một cây khô mộc đợi trông.

  Hai cây khô mộc đợi trông.

  Gió đánh trắt tra, trắt tréo, trặt trà, trặt trẹo.

  Trên ngọn cành tùng trơ- vơ.

  Sách có chữ rằng :

  << Nam đáo nữ phòng, nam tắc loạn.>>

  << Nữ đáo nam phòng, nữ tắc dâm.>>

  << Sinh tử , mạc sinh tâm.>>

  Sinh con ai nỡ sinh lòng,

  Sinh con ai chẳng vun giồng cho con.

  Mạc đạo xà vô giác.

  Thành long giã vị tri.


  Rồng rồng.

  9. _ Dạ rồng kia?

  _ Dạ.

  Rồng đen hay rồng trắng?

  Rồng trắng.

  Rồng trắng .

  _ Rồng trắng lấy nước gạo mùa.

  Rồng đen lấy nước cho vua đi cày,

  Anh em ta kéo lúa về ồ! ồ! ồ!


  Rồng rắn.

  10. _ Thầy thuốc – Rồng rắn đi đâu?

  Rồng rắn – Rồng rắn đi lấy thuốc cho con.

  Thầy thuốc – Con lên mấy?

  Rồng rắn – Con lên một.

  Thầy thuốc – Thuốc chẳng ngon.

  Rồng rắn – Con lên hai.

  Thầy thuốc – Thuốc chẳng ngon.

  Rồng rắn – Con lên ba.

  Thầy thuốc – Thuốc chẳng ngon.

  Rồng rắn – Con lên bốn.

  Thầy thuốc - Thuốc chẳng ngon.

  Rồng rắn – Con lên năm.

  Thầy thuốc - Thuốc chẳng ngon.

  Rồng rắn – Con lên sáu.

  Thầy thuốc - Thuốc chẳng ngon.

  Rồng rắn –con lên bẩy.

  Thầy thuốc - Thuốc chẳng ngon.

  Rồng rắn – Con lên tám.

  Thầy thuốc - Thuốc chẳng ngon.

  Rồng rắn – Con lên chín.

  Thầy thuốc – Thuốc chẳng ngon.

  Rồng rắn – Con lên mười.

  Thầy thuốc – Thuốc ngon vậy.

  Thầy thuốc – Xin khúc đầu.

  Rồng rắn – Những xương cùng sẩu.

  Thầy thuốc – Xin khúc giữa.

  Rồng rắn – Những máu cùng me.

  Thầy thuốc – Xin khúc đuôi.

  Rồng rắn – Tha hồ mà đuổi.


  11. Ru con , con ngủ cho lành,

  Cho mẹ gánh nước rữa bành con voi.

  Muốn coi, lên núi mà coi,

  Có bà quản tượng cưỡi voi bành vàng.


  12. Ru em , em hãi nín đi,

  Kẻo mà mẹ đánh em thì em đau.

  Em đau, chị cũng buồn rầu.

  Bé mồm, bé miệng kêu đâu bây giờ  13. Ru em cho thét cho mùi,

  Cho mẹ đi chợ mua vôi têm giầu.

  Mua vôi, chợ Quán, chợ Cầu,

  Mua cau Nam phố, mùa giầu Chợ Rinh.


  14. Rủ nhau đi cấy, đi cày,

  Bây giờ khó nhọc, có ngày phong lưu.

  Trên đồng cạn, dưới đồng sâu,

  Chồng cầy, vợ giắt (1) con trâu đi bừa . (1)- Cấy.


  15. Rủ nhau lên núi đốt than,

  Anh đi Tam điệp , em mang nón trình.

  Củi than nhem nhuốc với tình,

  Ghì nhời vàng đá xin mình chớ quên.


  16. Rủ nhau lên núi Ba – Vì,

  Lấy bốn hòn đá về kê chân giường.

  Kẻo chân giường lệch, kẻo lệch chân giường.

  Kẻo còn đi nhớ ,về thương.


  17. Rủ nhau đi cấy xứ Đoài,

  Công lênh chẳng được , được vài chút con.

  Đem về bế bế hôn hôn (1).

  Đánh tiếng ứ hự (2) rằng con sứ Đoài.


  18. Rủ nhau xuống bể mò cua ,

  Đem về nấu quả mơ chua trên rừng,

  Em ơi chua, ngọt đã từng,

  Non xanh nước biếc ta đừng quên nhau.


  19. Rủ nhau đánh cá Đồng – lâm,

  Cá kia chẳng được, âm – thầm lòng anh.

  Cây vàng, lá rụng chung quan,

  Rủ nhua đánh cá Đồng Nay.

  Cá kia chẳng được, một ngày đến trưa,

  Sầu em nước mắt như mưa.


  20. Rủ nhau lên núi hái chè,

  Hái năm ba ngọn xuống khe ta ngồi (3)

  Ta ngồi, ta bắt con ốc lặn,

  Bắt con ốc lội, ta đem lên bờ.

  Ta đập đánh chát, ta hút đánh chụt,

  Ta lên trên ngàn hái nắm rau mơ.

  Ta lên trên bờ hái mớ rau răm.

  ________

  S


  1. Sáng giăng suông, sáng cả bờ sông,

  Ta được cô ấy, ta bồng ta chơi.

  Ta bồng, ta tếch lên giời,

  Hỏi ông Nguyệt lão tốt đôi chăng là.


  2. Sáng giăng suông, em nghĩ tối giời,

  Em ngồi em để cái sự đời em ra.

  Sự đời bằng cái lá đa,

  Đen như mõm chó, chém cha sự đời.


  3. Sáng ngày cắp nón ra đi,

  Gặp thằng đỏ hỏi rằng :<< Dì đi đâu?>>

  _ Dì rằng : Mang giỏ hái dâu,

  Gặp dượng thăng đỏ ngồi câu bên đường,

  Thấy dì, dượng nó cũng thương.>>


  4. Sáng ngày ra đứng cửa đông,

  Xem một quẻ bói lộn chồng được chăng.
 • Share This Page