0088.3.0002 - @be_coi (soát xong, GD)

5/1/16
0088.3.0002 - @be_coi (soát xong, GD)
 • PDF
  GoogleDocs

  :rose::rose::rose:


  #0088.3.00002

  Đánh máy: Bellchan
  123 - Ăn cơm nhà nọ, kháo cả nhà kia.

  124 - Ăn chẳng nên đọi, nói chẳng nên nhời.

  125 - Ăn cháo đòi ói, ăn rau xanh ruột.

  126 - Ăn một bát cháo, chạy ba quãng đồng.

  127 - Ăn cơm, lừa thóc; ăn cóc, bỏ gan.

  128 - Ăn cơm nhà, thổi tù-và hàng tổng.

  129 - Ăn cá nhả xương, ăn đường nuốt chậm.

  130 - Ăn bát cơm dẻo, nhớ nẻo đường đi.

  131 - Ăn kỹ no lâu, cày sâu tốt lúa.

  132 - Ăn ít no lâu, ăn nhiều chóng đói.

  133 - Ăn giầu có tốt, bà cốt lên tiên.

  134 - Ăn như con tằm, lại rút ruột ra.

  135 - Ăn ngay ở thật, mọi tật mọi lành.

  136 - Ăn ớt sút-sít, ăn quít ghê răng.

  137 - Ăn thì hả-hả, giả thì hỉ-hỉ.

  138 - Ăn lắm hay no, cho lắm hay phiền.

  139 - Ăn trộm có tang, chơi ngang có tích.

  140 - Ăn no ngủ kỷ chổng tỹ lên giời.


  9 chữ

  141 - Ăn mặn nói ngay, hơn ăn chay nói dối.

  142 - Ăn lấy vị, chứ ai lấy bị mà mang.

  143 - Ăn thì cúi trốc; đẩy nóc, thì vào làng.

  144 - Ăn nồi bẩy quăng ra, nồi ba quăng vào.

  145 - Ăn miếng xôi, lôi miếng chả, giả miếng bánh.


  10 chữ

  146 - Ăn một chắc thời tức, làm một chắc thời bực.

  147 - Ăn mày đòi xôi gấc, ăn chực đòi bánh chưng.

  148 - Ăn giầu không có rễ, như rể nằm nhà ngoài.

  149 - Ăn như rồng cuộn, làm như cà-cuống lội ngược.

  150 - Ăn như thuyền chở mã, làm như ả chơi giăng.

  151 - Ăn mày nơi cả thể, làm rể nơi nhiều con.

  152 - Ăn nồi bẩy thì ra, ăn nồi ba thì mất.


  11 chữ

  153 - Ăn, ngồi tựa bức vách; có khách, bảo tôi ngự cư.


  12 chữ

  154 - Ăn hơn, hờn thiệt, đánh biệt cất đi, làm chi thời làm.

  155 - Ăn cơm không có rau, như nhà giàu chết không kèn trống.

  156 - Ăn lấy thơm tho, chứ không ai ăn lấy no, lấy béo.

  157 - Ăn ốc nói mò, ăn măng nói mọc, ăn cỗ nói leo.

  158 - Ăn nhiều ăn ít, ăn bằng quả quít cho nó cam lòng.


  14 chữ

  159 - Ăn quả nhớ kẻ trồng cây,

  Ăn gạo nhớ kẻ đâm, xay, giần, sàng (1) [ (1) Nào ai vún quén cho mày mày ăn ]

  160 - Ăn lắm thì hết miếng ngon,

  Nói lắm thì hết nhời khôn hóa rồ.

  161 - Ăn chanh ngồi gốc cây chay,

  Lấy anh thì lấy, về Thanh không về.

  162 - Ăn chanh ngồi gốc cây chanh,

  Ăn rồi lại ném ngũ hành tứ tung.

  163 - Ăn chanh ngồi gốc cây chanh,

  Bác mẹ ép gả cho anh học-trò.

  164 - Ăn cam ngồi gốc cây cam,

  Lấy anh thì lấy, về Nam không về.

  165 - Ăn sung ngồi gốc cây sung,

  Ăn rồi lại ném tứ tung ngũ hành.

  166 - Ăn sung ngồi gốc cây sung,

  Lấy anh thì lấy, nằm chung không nằm.

  167 - Ăn, thì ăn những miếng ngon,

  Làm, thì chọn việc cỏn-con mà làm.

  168 - Ăn no, rồi lại nằm quèo,

  Thấy giục trống chèo, bế bụng đi xem.

  169 - Ăn rồi, nằm ngả nằm nghiêng, (1) (1) thì lại nằm kềnh.

  Có ai lấy tớ thì khiêng (2) tớ về. (2) Khênh

  170 - Ăn sao cho được mà mời,

  Thương sao cho được vợ người mà thương.

  171 - Ăn xin cho đáng ăn xin,

  Lấy chồng cho đáng bồ-nhìn giữ dưa.

  172 - Ăn đua cho đáng ăn đua,

  Lấy chồng cho đáng việc vua, việc làng.

  173 - Ăn đong cho đáng ăn đong,

  Lấy chồng cho đáng hình dong con người.

  174 - Ăn được ngủ được là tiên,

  Không ăn không ngủ, mất tiền thêm lo.

  175 - Ăn giầu, thì giở (3) giầu ra, (3) Mở hoặc ngỏ.

  Một là thuốc độc (4) , hai là mặn vội. (4) Phải thuốc.

  176 - Ăn chơi cho thỏa-thòa-thòa,

  Có bốn bức váy, sẻ tỏa làm năm (5) (5) Có năm bức áo, xé tà cả năm.

  177 - Ăn mặn, uống nước đỏ da,

  Nằm đất nằm cát cho ma nó hờn.


  16 chữ

  178 - Ăn mày là ai? - Ăn mày là ta,

  Đói cơm rách áo hóa ra ăn mày.

  179 - Ăn trộm, ăn cướp, thành Phật, thành Tiên,

  Đi chùa đi chiền, bán thân bất toại.

  180 - Ăn cơm với mắm, thì ngắm về sau;

  Ăn cơm với rau, ngắm sau ngắm trước (1) (1) thì trông về trước

  181 - Ăn cơm với cáy, thì ngáy o o,

  Ăn cơm với bò, thì lo ngay-ngáy.


  Â


  4 chữ

  1 - Ẩn ác, dương thiện.

  2 - Ẩm hà, tư nguyên.


  6 chữ

  3 - Ấu nhi học, tráng nhu hành

  4 - Ấu bất học, lão hà vi.


  7 chữ

  5 - Ầm ầm như sét đánh lỗ tai.


  10 chữ

  6 - Ấm no vua bếp hay,

  Đắng cay Bà Gừng chịu.


  B


  3 chữ

  1 - Bạc như rận.

  2 - Bé hạt tiêu.


  4 chữ

  3 - Ba mặt một nhời.

  4 - Ba cọc ba đồng.

  5 - Ba bà, bốn truyện.

  6 - Ba vuông, bảy tròn.

  7 - Ba bè, bảy bối.

  8 - Ba làng, bảy chợ.

  9 - Ba ba ấp bóng.

  10 - Bà cốt che mặt.

  11 - Bá (1) nhân bá (1) khẩu. (1) Bách

  12 - Bạc đầu còn dại.

  13 - Bán mồm nuôi miệng.

  14 - Bán trôn, nuôi miệng.

  15 - Bán kẹo mua đường.

  16 - Bán ruộng, kiện bờ.

  17 - Bán vợ, đợ con.

  18 - Bán rao, chào khách.

  19 - Bán hàng chiều khách.

  20 - Bắc chõ nghe hơi.

  21 - Bắn Binh, sang Hộ.

  22 - Bằng mày bằng mặt.

  23 - Bằng chân như vại.

  24 - Bắt cá đôi tay.

  25 - Bắt cua, được ếch.

  26 - Bắt cua bỏ giọ.

  27 - Bắt nhái bỏ đệp.

  28 - Bắt chạch đằng đuôi.

  29 - Bắt chạch trong chum.

  30 - Bắt bò cầy triểu.

  31 - Bắt khoan, bắt nhặt.

  32 - Bẩy đường, chuột chạy.

  33 - Bất trị chi chứng.

  34 - Bè ai nấy chống.

  35 - Bé người chơi trèo.

  36 - Bé sé ra to.

  37 - Bẻ hành bẻ tỏi.

  38 - Béo ngầy, gầy tanh.

  39 - Bến đò, lò rèn.

  40 - Bĩ cực thái lai.

  41 - Bích trung hữu nhĩ.

  42 - Biết giời mấy tuổi.

  43 - Biểu chính, ảnh tòng.

  44 - Bịt mắt bắt chim.

  45 - Bịnh quỷ, thuốc tiên.

  46 - Bò què tháng sáu.

  47 - Bọ chó múa bấc.

  48 - Bóc ngắn, cắn dài.

  49 - Bóc tháo, tháo cầy.

  50 - Bói ra khoa thấy.

  51 - Bòn gio, dãi sạn.

  52 - Bồ còn thóc hết.

  53 - Bồ nhìn giữ dưa.

  54 - Bốc mũi bỏ lái.

  55 - Bồi ở, lở đi.

  56 - Bội nghĩa vong ân.

  57 - Bới bèo ra bọ.

  58 - Bới lông tìm vết.

  59 - Bới đất nhặt cỏ.

  60 - Bỡn quá hóa thật.

  61 - Bớt bát, mát mặt.

  62 - Bớt giận làm lành.

  63 - Búa đánh không ra.

  64 - Bủng người, tuôi đ...

  65 - Bụng đói, cật rét.

  66 - Bụng như tang trống.

  67 - Bụng làm, dạ chịu.

  68 - Bụng như bàn mai.

  69 - Buộc chỉ cổ tay.

  70 - Buộc chỉ chân voi.

  71 - Buôn thúng, bán mẹt.

  72 - Buôn mây, bán gió.

  73 - Buôn vạn, bán nghìn.

  74 - Buôn may, bán đắt.

  75 - Buôn phấn, bán hương.

  76 - Buôn Tần, bán Sở.

  77 - Buồn như chấu cắn.

  78 - Buông dầm, cấm chèo.

  79 - Buông quăng bỏ vãi.

  80 - Buông rộng, thả dài.

  81 - Buốt như kim châm.

  82 - Bút sa, gà chết.

  83 - Bụt nhiều, oản ít.

  84 - Bưng tai giả điếc.


  5 chữ

  85 - Ba xôi nhồi một chõ.

  86 - Bà cô bóp con cháu.

  87 - Bạc đầu hãy còn dại.

  88 - Bạch ốc khởi công khanh.

  89 - Bán giời không văn tự.

  90 - Bán chịu mất mối hàng.

  91 - Bán bò tậu ĩnh-ương.

  92 - Bắc thang cho con nít.

  93 - Bắc nước, chờ gạo người.

  94 - Bằng mặt, chẳng bằng lòng.

  95 - Bâ-nhầy như thịt bụng.

  96 - Bất độc, bất anh hùng.

  97 - Bé người, to con mắt.

  98 - Bẻ tay Bụt ngày rầm.

  99 - Bị đấm, lại thêm đá.

  100 - Biết mùi, chùi chẳng sạch.

  101 - Bìm bịp bắt gà con.

  102 - Bò chết chẳng khỏi rơm.

  103 - Bọ nẹt, có giẻ cùi.

  104 - Bóc bánh cũng trông gặm.

  105 - Bóp mắt trẻ mà lấy.

  106 - Bới nát đám cỏ gà.

  107 - Bụng đói thì tai điếc.

  108 - Bụt chùa nhà không thiêng.


  6 chữ

  109 - Ba thưng cũng vào một đấu.

  110 - Ba vợ, ba bát canh bầu.

  111 - Bà cốt ngửi mùi tàn hương.

  112 - Bà cô thập thò đầu ngõ.

  113 - Bà dì sù sì só bếp.

  114 - Bạc trách kỷ, hậu trách nhân.

  115 - Bạc đầu phải lừa con trẻ.

  116 - Bách văn bất như nhất kiến.

  117 - Bàn tay ếch, mặt diều hâu.

  118 - bán gia tài, mua danh diện.

  119 - Bán ruộng nhà, kiện ruộng chùa.

  120 - Bán rẻ còn hơn đẻ lãi.

  121 - Bán thịt cho kẻ ngâm gạo.

  122 - Bánh sáp đi, bánh chì lại.

  123 - Bao giờ hến mới mở mồm.

  124 - Bảo một đường, đi một nẻo.

  125 - Bát mồ hôi đổi bát cơm.

  126 - Bảo giời thấp, phải đi khom.

  127 - Bát mẻ, đánh con sao đành.

  128 - Bát nước giải bằng vại thuốc.

  129 - Bắn bụi tre, dè bụi hóp.

  130 - Bằng cái sẩy, nẩy cài ung.

  131 - Bắt ruồi không đủ miệng cóc.

  132 - Bẩy bồ cám, tám bồ beo.

  133 - Bấc đến đâu, dầu đến đấy.

  134 - Bất kiến pháp, bất tri ân.

  135 - Bé chẳng vin, cả gẫy cành.

  136 - Bệ chưa nặn, đã nặn Bụt.

  137 - Biết một mà chẳng biết hai.

  138 - Binh con, lon-xon mắng người.

  139 - Bo-bo như thần giữ của.

  140 - Bỏ thì thương, vương thì tội.

  142 - Bóc bánh, chẳng được dính tay.

  143 - Bói rẻ còn hơn ngồi không.

  144 - Bòn như Định - Công bòn vàng.

  145 - Bối rối như bà sư đẻ.

  146 - Bơ bải chẳng bằng phải thì (1) (1) Bà vải lên chùa.

  147 - Bỡ ngỡ như bợ vào rừng.

  148 - Bới đầu cá, vạch đầu tôm.

  149 - Bợm già mắc bẫy cò ke.

  150 - Bụng bàn mai, chân ống sậy.

  151 - Bụng thúng cái, lưng cánh ???

  152 - Buộc cổ mèo, treo cổ chó.

  153 - Buôn có bạn, bán có phường.

  154 - Buôn quan tám, bán quan tư.

  155 - Buôn đầu chợ, bán cuối chợ.

  156 - Buôn gặp chầu, câu gặp chỗ.

  157 - Buồn tênh như đĩ về già.

  158 - Bút Ngọc-Than, gan Tràng Cốc.


  7 chữ

  159 - Ba chìm, bảy nổi, chín lênh đênh.

  160 - Bà vãi chẳng khỏi lần lên chùa.

  161 - Bạc thì dân, bất nhân thì lính.

  162 - Bánh chưng xanh, vừa hành vừa mỡ.

  163 - Bắn sẻ, chưa thuận tay giương ná.

  164 - Bắn súng chẳng nên, phải đền đạn.

  165 - Bắng-nhắng như nhặng vào chuồng tiêu.

  166 - Bắt chuột chẳng hay, hay ỉa bếp.

  167 - Bảy mươi không bằng đứa lên bảy.

  168 - Bảy mươi còn học bảy mươi mốt.

  169 - Bầu leo, thì dây bí cũng leo.

  170 - Bầu-dục chẳng đến bàn thứ năm.

  171 - Biết sự giời, mười đời chẳng khó.

  172 - Biết đâu mà há miệng chờ ho.

  173 - Bìm bịp lại muốn leo nhà gạch.

  174 - Bò ăn mạ, thì dạ bò hay.

  175 - Bói ra ma, quét nhà ra rác.

  176 - Bồ nông dài mỏ khó kiếm ăn.

  177 - Bỡ-ngỡ như chim chích vào rừng.

  178 - Bụt Nam-sang (1) lại từ oản (2) chiêm. (1) Nam-hạ (2) Xôi

  179 - Bụt trên tòa, gà nào mổ mắt.


  8 chữ

  180 - Ba mươi được ăn, mồng một tìm đến.

  181 - Ba con đang chạy, bảy con đang cường.

  182 - Ba tháng còn được, nữa là ba đông.

  183 - Bà tiền, bà thóc, bá cóc gì ai.

  184 - Bạc tỉnh Tuyên, ai có duyên thì được.

  185 - Ban ngày ngồi lê, tối về vê sồi.

  186 - Bán anh em xa, mua láng-diềng gần.

  187 - Bán gà ngày gió, bán chó ngày mưa.

  188 - Bán bò tậu ruộng, mua dê về cày.

  189 - Bán hàng nói thách, làm khách giả rẻ.

  190 - Bạng duật tương trì, ngư ông đắc lợi.

  191 - Bánh dày nếp cái, con gái họ Ngô.

  192 - Bao dung hạt cải, rộng rãi trôn kim.

  193 - Bảo xôi ừ xôi, bảo thịt ừ thịt.

  194 - Bát cơm Siếu-Mẫu, giã ơn nghìn vàng.

  195 - Bắt mạch người trong, bong ra người ngoài.

  196 - Bất nhập hổ huyệt, bất đắc hổ tử.

  197 - Bè ngổ đi trước, bè dừa đi sau.

  198 - Bên cha cũng kính, bên mẹ cũng vái.

  199 - Bịnh tùy khẩu nhập, họa tùy khẩu xuất.

  200 - Bọ người thì nhắm, bọ mắm thì chê.

  201 - Bóc áo Bụt nọ, mặc cho Bụt kia.

  202 - Bòn nơi khố cạnh (1), đãi nơi quần hồng.

  203 - Bố thí giờ thìn, ăn xin giờ tị.

  204 - Bốn chín chửa qua, năm ba đã tới.

  205 - Bống có gan bống, bớp có gan bớp.

  206 - Bới tóc củ hành, đàn anh thiên hạ.

  207 - Bởi tin nên mắc, bởi chắc nên nhầm.

  208 - Bụng trâu làm sao, bụn bò làm vậy.

  209 - B... lắm lông, mà đòi đóng khố lượt.

  210 - Buôn thủy buôn vã chẳng đã hà tiện.


  9 chữ

  211 - Ba tháng mười ngày, hết tuần chay gái đẻ.

  212 - Bà chúa đứt tay, bằng ăn mày sổ ruột.

  213 - Báng đầu thằng trọc, không nể lòng ông sư.

  214 - Bắc cầu mà noi, ai bắc cầu mà lội.

  215 - Biết thưa thốt, không biết dụa cột mà nghe.

  216 - Bới nát đám cỏ gà, không được đồng kẽm.

  217 - Bụng bí rợ, ăn như báo, làm như khỉ.

  218 - Bụt nhà không cầu, cầu Thích-Ca ngoài đường.


  10 chữ

  219 - Ba chiếc sóng cồn, mấy cái lông l... rụng sạch.

  220 - Ba tháng trông cây, chẳng bằng một ngày trông quả.

  221 - Ba năm được bận vua vời, phải ngày kinh nguyệt.

  222 - Băm chẳng lỗ, bổ chẳng vào, ném ao chẳng chìm.

  223 - Bắt người bỏ giỗ, không ai bắt người cỗ bé.

  224 - Bảy mươi chửa đui, chửa què, chớ khoe rằng tốt.

  225 - Bé người con nhà bác, nhớn xác con nhà chú.

  226 - Biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe.

  227 - Biết tội đâu mà tránh, biết phúc(1) đâu mà cầu(2) (1) Vàng (2) Móc

  228 - Buôn tầu bán bè, chẳng bằng ăn dè hà tiện.

  229 - Buồn thì đi ngủ, chớ có bầu chủ mà chết (3) (3) Thái củ lang hai lần


  11 chữ

  230 - Bắt chấy cho mẹ chồng, trông thấy bồ nông dưới biển.

  231 - Bè ta, gỗ chú nó, mẹ thằng chó, vợ anh em.

  232 - Bé đi câu, nhớn đi hầu, già đi ăn cơm nợ.

  233 - Bên được dâu, bên được rể, mình ở giữa nhễ nhại.

  234 - Bưng miệng vò, miệng lo, ai bưng được miệng thiên hạ.


  12 chữ

  235 - Ba bị, chín quai, mười hai con mắt, hay bắt trẻ con.

  236 - Bà con vì tổ vì tiên, không phải vì tiền vì gạo.

  237 - Bác xác, bác xơ, bác chết bao giờ, bác chẳng bảo tôi.

  238 - Bán mướp đắng giả làm bầu, bán hạt cưa giả làm cám.

  239 - Bách đúc bẻ ba, mắm tôm quệt ngược, cửa nhà tan hoang.

  240 - Băm bầu, băm bí, băm chị thằng Ngô, băm cô cái ả.

  241 - Bần cùng bất đắc dĩ, lòi tĩ mới phải dịt lá vông.

  242 - Bé thì con mẹ con cha, nhớn thì con vua con chúa.

  243 - Bì phấn với tôi, bì con ông lái với tôi chân sào.

  244 - Bì phấn với vôi, bì l... con đĩ với môi thợ kèn.

  245 - Bưởi Đại-Trà, cam Đồng-Dụ, gà Văn-cú, vú Đồ-sơn.


  13 chữ

  246 - Ba vợbảy nàng hầu,

  Đêm nằm chuồng trâu, gối đầu bằng chổi.

  247 - Bà chết, thì khách đầy nhà;

  Ông chết, thì cỏ gà đầy sân.

  248 - Bà khoe con bà tốt,

  Đến tháng mười một, bà(1) xem con bà. (1) Tôi

  249 - Bố đĩ giàu, bố đĩ tiên,

  Ông tổng không tiền, ổng tổng tểnh.


  14 chữ

  250 - Ba tháng biết lẫy, bảy tháng biết bò,

  Chín tháng lò dò biết đi.

  251 - Ba đời bảy họ nhà khoai,

  Dù ngọt dù bùi, cũng phải lăn lăn.

  252 - Ba đời bảy họ nhà tre,

  hễ cất lấy ghính, nó đè lên vai.

  253 - Ba năm ở với người đần,

  Chẳng bằng một lúc ghé(2) gần người khôn. (2) Đứng

  254 - Ba đồng một bát nước chè,

  Tuy rằng em đẹp, nhưng què một chân.

  255 - Ba mươi sáu cái nõn nường,

  Cái gối đầu giường là ba mươi bảy.

  256 - Bà gì? Bà giả, bà gia,

  Ba ra kẻ chợ, con ma bắt bà.

  257 - Bà già đã tám mươi tư,

  Ngồi trong cửa sổ gửi thư lấy chồng.

  258 - Bà còng đi chợ giời mưa,

  Cái tôm, cái tép đi đưa bà còng.

  259 - Bà già ơi hỡi bà già!

  Có con không gả, đốt nhà bà đi.

  260 - Bà lão đi bán rau khoai,

  Đồng một chẳng bán, đồng hai gật gù.

  261 - Bà cốt đánh trống long-tong,

  Nhẩy lên nhảy xuống con ong đốt l...

  262 - Bạc ba quan tha hồ mở bát,

  Cháo ba đồng chê đắt chẳng ăn.

  263 - Ba ngày còn dở đi chơi,

  Tối lặn mặt giời, đổ thóc vào rang.

  264 - Bán hàng ăn những chũm cau,

  Chồng con có biết cơ màu này chăng.

  265 - Bạn bè là nghĩa tương-tri,

  Sao cho sau trước một bề mới nên.

  266 - Bạn vàng lại gặp bạn vàng,

  Long, lân, qui, phượng một đoàn tứ linh.

  267 - Bao giờ cho đến tháng năm,

  Thổi nồi cơm nếp vừa nằm vừa ăn.

  268 - Bao giờ cho đến tháng mười,

  Thổi nồi cơm nếp vừa cười vừa ăn.

  269 - Bao giờ cho được thảnh thơi,

  Tay tiêm thuốc cống, miệng mời lang-quân.

  270 - Bao giờ đồng ruộng thảnh thơi,

  Nằm trâu thổi sáo, vui đời Thuấn, Nghiêu.

  271 - Bao giờ Mang-hiện đến ngày,

  Cày bừa cho chín mạ này đem gieo.

  272 - Bao giờ lấp Ngã-ba Chanh,

  Đề ta gánh đá xây thành Cổ-loa.

  273 - Bao giờ bắt được giặt Khôi,

  Cho yên việc nước, chồng tôi được về

  274 - Bao giờ cho khỉ đeo hoa,

  Cho voi đánh sáp, cho gà nhuộm răng.

  275 - Bao giờ cạn lạch Đồng-nai,

  Nát chùa Thiên-mộ mới phai nhời nguyền.

  276 - Bao giờ cá lý hóa long,

  Đền ơn ch mẹ ẵm bồng ngày xưa.

  277 - Bao giờ Thac-mã quá giang,

  Tứ-kỳ, Vĩnh-lại nghênh ngang công hầu.

  278 - Bao giờ Nhân-lý có đình,

  Trạm Chay có chợ, Ngoc-đình có vua.

  279 - Bao giờ rồng đến nhà tôm,

  Rồng leo cây ngải, thì ôm rồng vàng.

  280 - Bắc thang lên hoa vàng,

  Vì ai cho thiếp biết chàng từ đây.

  281 - Bắc thang lên gọi ông giăng,

  Hỏi rằng chị Nguyệt đã chừng mấy con.

  282 - Bắc thang lên hỏi ông giời,

  Những tiền cho gái có đòi được không?

  283 - Bắc nam lòng chẳng thương tình,

  Để anh gắn bó một mình sao đang.

  284 - Bây giờ mới ra thân hèn,

  Khi xưa tôi cũng cầm đèn hai tay.

  285 - Bấy lâu vắng mặt khát khao,

  Bây giờ thấy mặt, tình sao hỡi tình.

  286 - Bấy lâu vắng mặt khát khao,

  bây giờ thấy mặt muốn trao lạng vàng.

  287 - Bấy lâu vắng mặt khát khao,

  bây giờ thấy mặt muốn cào mặt ra.

  288 - Bầu ơi thương lấy bí cùng,

  Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

  289 - Bầu già thì ở trên cây,

  Bầu non bứt xuống, làm dây kéo thuyền.

  290 - Bầu già thì ném xuống ao, (1) (1) Bầu bán rao

  Bí già đóng cã làm cao lấy tiền.
 • Chia sẻ trang này