0088.3.0004 - @Trần Lê Hương (soát xong)

3/1/16
0088.3.0004 - @Trần Lê Hương (soát xong)
 • PDF
  GoogleDocs

  cute_smiley15cute_smiley15cute_smiley15

  #0088.3.00004

  Đánh máy: Bellchan
  424 - Canh điền, bất kiến điểu; hoa thục, điểu phi lai.

  425 - Cây khô không có lộc, người độc không có con.

  426 - Cây không giồng không tiếc, con không đẻ không thương.

  427 - Có chú, chê anh hèn, không chú rèn lấy anh.

  428 - Có học thì mới biết, có đi thì mới đến.

  429 - Có xôi nói với xôi, có thịt nói với thịt.

  430 - Có l... thì giữ, b... ông Chữ hay đi đêm.

  431 - Có độc mới có, có phũ như chó mới giàu.

  432 - Con mày con nuôi chẳng bằng con b... làm ra.

  433 - Con so nằm nhà mạ, con dạ nằm nhà chồng.

  434 - Con chẳng chê mẹ khó, chó chẳng chê chủ nghèo.

  435 - Con vua tốt, vua dấu, con tôi xấu, tôi yêu.

  436 - Cứ người có tóc, chẳng ai cú người trọc đầu.


  11 chữ

  437 - Cơm sống là cơm thảo,

  Cơm nhão là cơm hà-tiện

  438 - Cứt cũng như rươi,

  Ba bốn mươi cũng như hai tiền.

  439 - Cú có cú ăn,

  Vọ không có, vọ lăn vọ chết.


  12 chữ

  440 - Cá không ăn muối cá thối,

  Người không ăn nhời người hư.

  441 - Cả giận mất khôn,

  Bây giờ cắn rốn lại còn được ru!

  442 - Cái tôm có chật gì sông,

  Cái lông có chật gì lỗ.

  443 - Cắt dây bầu dây bí,

  Chẳng ai cắt dây chị, dây em.

  444 - Cậu lậu bình vôi,

  Bao giờ cậu chết cho tôi ăn phần.

  445 - Cậu lậu cây bàng,

  Bao giờ cậu chết cả làng đi khiêng.

  446 - Có phúc lấy được dâu hiền,

  Vô duyên lấy phải dâu dại.

  447 - Có phúc thợ mộc, thợ nề,

  Vô phúc thầy đề, thầy thông.

  448 - Có của để lại cho con,

  Không có để nợ cho con.

  449 - Có tiền khôn như mày-mạy,

  Không tiền dại như đòng-đong.

  450 - Có phúc đẻ con biết lội,

  Có tội để con hay trèo.

  451 - Có tiền vợ vợ chồng chồng,

  Hết tiền chồng đông vợ đoài.

  452 - Có tiền mua tiên cũng được,

  Không tiền mua lược cũng không.

  453 - Có của thì khôn như mai,

  Không của thì dại như lú.

  454 - Có thóc thì róc ra gạo,

  Có gạo thì nạo ra cơm.

  455 - Con có cha mẹ đẻ,

  Không ai ở lỗ nẻ mà lên.

  456 - Con mắt lá răm, lông mày lá liễu đáng trăm quan tiền.

  457 - Con người mặt hoa da phấn,

  Con mình mặt cú, da lươn.

  458 - Con dòng thì bỏ xuống đất,

  Con vất thì đem lên sàn.

  459 - Con gà béo ban bên Ngô,

  Con gà khô bán láng diềng.

  460 - Còn nợ, còn đòi,

  Hết nợ vỗ đếch vỗ đoi mà về.

  461- Cô lô cô lốc,

  Một trăm ghính ốc đổ vào l... cô.

  462 - Cố đấm ăn xôi,

  Đấm thì vô hổi, xôi chẳng được ăn.

  463 - Cơm chín tới, cải vồng non, gái một con, gà mái ghẹ.

  464 - Cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, chín đụn mười con cũng lìa.

  465 - Của giời tám vạn nghìn tư, hễ ai có phúc thì gặp.

  466 - Của giàu tám vạn nghìn tư, chết hai tay cắp lỗ đít.

  467 - Của rẻ của ôi, tôi rẻ tôi trốn, vợ rẻ vợ lộn.

  468 - Của rẻ của ôi

  Của dầy nồi là của chẳng ngon.

  469 - Của giang, giăng chơi,

  Có phải của giời đâu mà giời giữ.

  470 - Củi mục lành đun, chồng lành dễ khiến, chồng khôn khó chiều.


  13 chữ

  471 - Có, không, mùa đông mới biết,

  Giàu, nghèo, ba mươi Tết mơi hay.

  472 - Có tiền khôn như con tép,

  Không tiền dại như con đòng-đong.

  473 - Cong môi hay hớt, mòng môi hay hờn, dầy môi hay ăn vụng.

  474 - Cờ đến tay ai người nấy phất,

  Đèn nhà ai người nấy rạng.

  475 - Của người thì đứng mà trong,

  Của chồng thì cất lấy mà ăn.


  14 chữ

  476 - Cà thâm bỏ gốc chạn,

  Đến khi hoạn nạn, lại hỏi đến cà thâm.

  477 - Cá tươi, thì xem lấy mang,

  Người khôn xem lấy đôi hàng tóc mai.

  478 - Cá rô róc-rách ruộng cầy,

  Ai ghẹo gì mầy hỡi cá rô gion.

  479 - Cá chẳng ăn muối cá ươn,

  Con cưỡng cha mẹ trăm đường con hư.

  480 - Cá nục nấu với dưa hồng,

  Lờ-lờ có kẻ mất chồng như chơi.

  481 - Cả đời khốn khổ chua cay,

  Ước sao chỉ được một ngày làm vua.

  482 - Cách sông nên phải lụy đò,

  Bởi chưng về tối, lụy cô bán hàng.

  483 - Cách sông nên phải lụy đò,

  Tối giời, nên phải lụy cô bán dầu.

  484 - Cách sông nên phải lụy thuyền,

  Những như đường liền, ai phải lụy ai.

  485 - Cái ngoảnh đi, thò tay móc lọ,

  Cái ngoảnh lại đà đận chén say.

  486 - Cách bức chẳng được nói luôn,

  Những người bên ấy có buồn cùng chăng.

  487 - Cái cóc lặn lội bờ sông,

  Muốn lấy vợ đẹp, nhưng không có tiền.

  488 - Cái cóc ăn giàu đỏ môi,

  Có ai làm lẽ chồng tôi thì làm.

  489 - Cái cóc lặn lội bờ cừ,

  Lấy sống lấy chết ta ư lấy mình.

  490 - Cái cóc lặn lội qua ngòi,

  Ta chưa lấy nó, nó đòi lấy ta.

  491 - Cam ngon, quít ngọt đã từng,

  Còn quả khế rụng trên rừng chưa ăn.

  492 - Cạn đầm, thì uống nước khe,

  Hết người lịch sự, thời ve người đần.

  493 - Càng thắm thì lại càng phai,

  Thoang-thoảng hoa nhài càng được thơm lâu.

  494 - Càng già, càng dẻo, càng dai,

  Càng giẫy như chỏng, càng sai chân giường.

  495 - Canh suông khéo nấu thì ngon,

  Mẹ già khéo tán thì con đắt chồng.

  496 - Canh rau cũng thể canh rau,

  Để ai cậy thế, ý giàu mặc ai.

  497 - Cành đào, lá liễu phất-phơ,

  Lấy ai thì lấy, đợi chờ làm chi.

  498 - Cào cào giã gạo bà(1) xem,

  Bà may áo đỏ, áo đen cho cào(2). [ (1) tao - (2) mày ]

  499 - Cau già, dao sắc, lại non,

  người già trang điểm phấn son vẫn già.

  500 - Cau già, dao sắc, lại non,

  Nạ-dòng trang điểm lại giòn hơn xưa.

  501 - Cây cao thì gió càng lay,

  Càng cao danh vọng, càng dày gian truân.

  502 - Cây cao chẳng quản gió rung,

  Đê cao chẳng quản nước sông tràn vào.

  503 - Cây khô chưa dễ mọc chồi,

  Mẹ già chưa dễ ở đời với con.

  504 - Cây cao, bóng mát không ngồi,

  Ra ngồi chỗ nắng trách giời không râm.

  505 - Cây cao quả chín đồi mồi,

  Anh trông mỏi mắt, anh chòi mỏi tay.

  506 - Cây khô xuống nước cũng khô,

  Phận nghèo đi tới chỗ mô cũng nghèo.

  507 - Cầy đồng đương buổi ban trưa,

  Mồ hôi thánh-thót như mưa ruộng cầy.

  508 - Cầm như bác mẹ chẳng sinh,

  Thì em ra ở Van-Ninh cho rồi.

  509 - Cậu chết, mợ ra người dưng,

  Chú tôi có chết, thím đừng lấy ai.

  510 - Cầm vàng mà lội qua sông,

  Vàng trôi không tiếc, tiếc công cầm vàng.

  511 - Cầm bằng chẳng ngủ đêm nay,

  Rồi mai ta sẽ lấy ngày làm đêm.

  512 - Cấm người giả lịnh, giả thị,

  Chẳng ai cấm người mang bị nói khoác.

  513 - Cậu đi, ba tháng cậu về,

  Rừng thiêng nước độc chớ hề ở lâu.

  514 - Có con phải khổ về (1) con,

  Có chồng phải gánh giang sơn (2) nhà chồng. [ (1) gây dựng cho - (2) nước non ]

  515 - Có con phải khổ vì con,

  Có chồng phải ngậm bồ-hòn đắng cay.

  516 - Có chồng chẳng được đi đâu,

  Có con chẳng được đứng lâu một giờ.

  517 - Có của thì có mẹ nàng,

  Có bạc, có vàng thì có kẻ ưa.

  518 - Có vàng, vàng nó hay phô,

  Có con con nói trăm chồ mẹ nghe.

  519 - Có giàu chẳng để môi thâm,

  Có chồng chẳng để ôm nhầm (1) cối xay. [ (1) nằm gần ]

  520 - Có tiền thì hậu mới hay,

  Có giồng cây đức mới dầy nền nhân.

  521 - Có giàu, mà chẳng có cau,

  Làm sao cho đỏ môi nhau thì làm.

  522 - Có giàu mà chẳng có vôi,

  Có chăn, có chiếu chẳng ai nằm cùng.

  523 - Có cây, mới có dây leo,

  Có cột, có kèo mới có đòn tay.

  524 - Có cha, có mẹ thì thơm,

  Không cha không mẹ như đờn không(1) dây. [ (2) đứt ]

  525 - Có khó mới có miếng ăn,

  Không nhưng ai dễ đem phần đến cho.

  526 - Có khó thì mới có sang,

  Bỗng dưng ai võng Bà Hoàng đến cho.

  527 - Có mới thì nới cũ ra,

  Mới để trong nhà, cũ để ngoài sân.

  528 - Có ai ta cũng thế này,

  Không ai ta cũng như ngày có ai.

  529 - Có ai thêm bận về ai,

  Không ai giường rộng chiếu dài dễ xoay.

  530 - Có răng thì để răng nhai,

  Không răng, lợi gậm chẳng ai miếng nào.

  531 - Có ai nước cũng đứng bờ,

  Không ai nước cũng đứng cơ mực này.

  532 - Có đ... thì cô có chồng,

  Có chim sáo sậu, có lồng sơn son.

  533 - Có ăn thiếp ở cùng chàng,

  Không ăn thiếp tếch, cơ hàn thiếp lui.

  534 - Có võng mà chẳng có đòn,

  Có chồng mà chẳng có con mà bồng.

  535 - Có chồng mà chẳng có con,

  Khác gì hoa nở trên non một mình.

  536 - Có chồng càng dễ chơi ngang,

  Đẻ ra con thiếp, con chàng, con ai...

  537 - Có chồng thì mặc có chồng,

  Còn đi chơi trộm kiếm đồng mua rau.

  538 - Có đỏ mà chẳng có thơm,

  Như hoa dâm bụt nên cơm cháo gì.

  539 - Có ăn vất vả đã cam,

  Không ăn ta nghỉ, ta làm làm chi.

  540 - Có giăng tình phụ lòng đèn,

  Ba mươi mồng một đi tìm lấy giăng.

  541 - Có tiền chán vạn người hầu,

  Có bấc, có dầu, chán vạn người khêu.

  542 - Có lòng thì giã hơn lòng,

  Xa-xôi lắm lắm đèo bòng được sao.

  543 - Có ông mới gọi là bà,

  Không ông thì gọi là da cái đ...

  544 - Có phúc thì mới có lông,

  Người nào vô phúc sạch không lầu-lầu.

  545 - Cóc kêu dưới rãnh tre ngâm,

  Cóc kêu mặc cóc, tre dầm mặc tre.

  546 - Cóc kêu chết lại có minh-tinh,

  Thất nghiệp nằm đình có trống cầm canh.

  547 - Con cô, con cậu thời xa,

  Con chú, con bác thật là anh em.

  548 - Con hư bởi tại cha dong,

  Vợ hư bởi tại thằng chồng cả nghe.

  549 - Con cậu, cậu nuôi thầy cho,

  Cháu cậu, cậu bắt chăn bò, chăn trâu.

  550 - Con tài, lo láo, lo kiêu,

  Con ngu, thì lại lo sao kịp người.

  551 - Con ông mà lấy con bà,

  Giời cho thuận hòa, bà lại lấy ông.

  552 - Con mẹ có thương mẹ đâu,

  Để cho chàng rể nàng dâu thương cùng.

  553 - Con mẹ có thương mẹ thay,

  Chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau.

  554 - Con gái là con người ta,

  Con dâu mới thật mẹ cha mua về.

  555 - Con gái mới về nhà chồng,

  Thổi cơm nồi đồng nửa sống, nửa khê.

  556 - Con mèo sán vỡ nồi rang,

  Con chó chạy lại nó mang lấy đòn.

  557 - Con mèo con mẻo con meo,

  Muốn ăn thịt chuột thì leo xà nhà.

  558 - Con vua thời lại làm vua,

  Con nhà kẻ khó bắt cua tối ngày.

  559 - Con vua thì lại làm vua,

  Con nhà thầy chùa (1) lại quét lá đa. [ (1) - sãi ]

  560 - Con quan thì lại làm quan,

  Con nhà kẻ khó đốt than tối ngày.

  561 - Con ai là chẳng con cha,

  Cháu ai là chẳng cháu bà cháu ông.

  562 - Con người có cố có ông,

  Như cây có cội, như sông có nguồn.

  563 - Con tòi cửu phẩm chẳng màng,

  Bao giờ đi chợ liếc ngan thằng mù.

  564 - Con ơi học lấy nghề cha,

  Một đêm ăn trộm bằng ba năm làm.

  565 - Con ơi! chớ khóc mẹ rầu,

  Bữa mai, bữa mốt, ghé bày tới nơi.

  566 - Con gà tốt mã về lông,

  Răng đen về thuốc, rượu nồng về men.

  567 - Con gái có hai bến nước,

  Bến đục thì chịu, bến trong thì nhờ.

  568 - Con gái chơi với con giai,

  Rồi sau cái vú bằng hai sọ dừa.

  569 - Con mèo, con chó có lông,

  Bụi tre có mắt, nồi đồng có quai.

  570 - Con chim này ở trên cây,

  Tao đứng dưới gốc mày bay đàng nào.

  571 - Con sóc mày trèo cây nho,

  Anh kia không vợ hay mò đi đêm.

  572 - Con ai đem bỏ chùa này,

  Nam-vô đức Phật, con thầy thầy nuôi.

  573 - Con ông Đô-đốc, Quận-công,

  Lấy chồng cũng phải gọi chồng bằng anh.

  574 - Con sâu bỏ ràu nồi canh,

  Một người làm đĩ xấu danh đàn bà.

  575 - Con cóc nằm nép bờ ao,

  Lăm-le lại muốn đớp sao trên giời.

  576 - Còn giời, còn nước, còn non,

  Còn giăng, còn gió, hãy còn đó đây.

  577 - Còn giời, còn nước, còn non,

  Còn cô bán rượu, anh còn say sưa.

  578 - Còn cha, nhiều kẻ yêu vì,

  Một mai cha thác, ai thì yêu con.

  579 - Còn duyên như tượng tô vàng,

  Hết duyên như tổ ong tàn ngày mưa.

  580 - Còn duyên buôn cậy, bán hồng,

  Hết duyên buôn mít cho chồng mặt sơ.

  581 - Còn duyên kẻ đón người đưa,

  Hết duyên đi sớm, về trưa mặc lòng.

  582 - Còn duyên kẻ đón người đưa,

  Hết duyên vắng ngắt như chùa bà Đanh.

  583 - Còn duyên đóng cửa kén chồng, (1) [ (1) Đỏng đảnh chê chồng ]

  Hết duyên ngồi gốc canh hồng nhặt hoa.

  584 - Còn duyên kén cá, chọn canh,

  Hết duyên củ ráy, rưa hành cũng trôi.

  585 - Còn duyên kén cá, chọn canh,

  Hết duyên rốc đực, cua kềnh cũng vơ.

  586 - Còn duyên kén cá, chọn canh,

  Hết duyên dẫu nắm chày hành cũng xoay.

  587 - Còn duyên kén những giai tơ,

  Hết duyên ông lão cũng vơ làm chồng.

  588 - Còn duyên anh cưới ba heo,

  Hết duyên anh đánh ba hèo đuổi đi.

  589 - Còn giời, còn nước, còn mây,

  Còn ao rau muống, còn đầy chum tương.

  590 - Còn đời ngươi đấy ngươi ơi,

  Nào ngươi đã bảy tám mươi ngươi già.

  591 - Còn tiền chè chén cũng hay,

  Hết tiền đi ngủ, lại hay giật mình.

  592 - Còng-còng dại lắm ai ôi,

  Uổng công xe cát, sóng rồi lại tan.

  593 - Cô kia đen thủi đen thui,

  Phấn đánh vô hồi đen vẫn toàn đen.

  594 - Cô kia má tựa hòn than,

  Nằm đâu ngủ đấy lại toan chê chồng.

  595 - Cố công sống mấy nghìn năm,

  Thử xem thửa ruộng mấy trăm người cày.

  596 - Công trình ân ái biết bao,

  Gặp nhau lại thẹn, toan chào lại thôi.

  597 - Công cha như núi Thái-sơn,

  Công (1) mẹ như nước trong (2) nguồn chảy ra. [ (1) sữa hay nghĩa - (2) suối ]

  598 - Công đâu, công uổng, công thừa,

  Công đâu múc nước tưới dừa tân quan.

  599 - Cờ đến tay ai người ấy phất,

  Đất đến tay ai người nấy nên.

  600 - Cờ bạc canh đỏ, canh đen,

  Nào ai có dại đem tiền vứt đi.

  601 - Cờ bạc anh đánh có chừng,

  Hết khăn, đến áo, dây lưng cùng quần.

  602 - Cờ bạc là bác thằng bần,

  Ruộng nương bán hết, chôn chân vào cùm.

  603 - Cờ bạc là bác thằng bần,

  Áo bần bán hết, ngồi trân tô-hô.

  605 - Cơm ăn mỗi bữa một lưng,

  Hơi đâu mà giận người dưng thêm phiền.

  606 - Cơm ăn chẳng sớm thì trưa,

  Nón đội trên đầu chẳng trưa thì nắng.

  607 - Cơm sôi cả lửa thì khê,

  Việc làm hay hỏng là lề thế gian.

  608 - Cơm ăn một bát sao no,

  Kẻ về người ở sao cho đành lòng.

  609 - Cơm ăn chẳng hết thì treo (1) [ (1) đổ vào cong - (2) mong ]

  Việc làm chẳng hết thì kêu (2) láng diềng.

  610 - Cơm ăn chẳng hết thì treo,

  Việc làm chẳng hết thì meo mặt vào.

  611 - Cơm ăn còn có từng lưng,

  Cháy ăn vô chừng chẳng biết đói no.

  612 - Cơm cha, áo mẹ ai ơi,

  Chẳng ăn cũng thiết, chẳng chơi cũng hoài.

  613 - Cơm cha, áo mẹ ăn chơi,

  Cất lấy cơm-người đổ bát mồ-hôi.

  614 - Cơn đằng đông vừa trông vừa chạy,

  Cơn đẳng nam vừa làm vừa chơi.

  615 - Cơn bên Vang tìm đàng mà chạy,

  Cơn bên Gộc đổ thóc ra phơi.

  616 - Cú lại chẹ vọ rằng hôi,

  Giẻ cùi chê khách dài đuôi vật-vờ.

  617 - Của giời giời lại lấy đi,

  Giương hai mắt ếch làm chi được giời.

  618 - Của Bụt mất một đền mười,

  Bụt hảy còn cười Bụt chửa lấy cho (3). [ (3) của đức Chúa lời mất một đền muôn ]

  619 - Của mình thì giữ bo-bo,

  Của người thì chả cho bò nó ăn.

  620 - Của đời muốn sự của chung,

  Hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi.

  621 - Của đời ông mệ để cho,

  Mần không, ăn có của kho cũng rồi.

  622 - Của rẻ thật là của ôi,

  Lấy phải dâu dại khốn tôi trăm đường.

  623 - Củi mục bà để trong rương,

  Hễ ai hỏi đến trầm hương của bà.

  624 - Cùng giọt máu bác sinh ra,

  Khác giọt máu mẹ ai hòa thương ai.

  625 - Cũng vì một chút con thơ,

  Cho nên giải chiếu dập dơ trăm đường.

  626 - Cũng thì con mẹ con cha,

  Cành cao vun xới, cành la bỏ liều.

  627 - Cũng là con mẹ con cha,

  Con rhì chín rưỡi con ba mươi đồng.

  628 - Cũng đòi ăn đếch với gừng,

  Vừa cay vừa đắng, vừa sưng cả mồm.

  629 - Cũng đòi ăn đếch với chanh,

  Vừa chua vừa chát, vừa tanh cả mồm.

  630 - Cuộc đời để mặc đời lo,

  Vinh hoa thế sự phó cho mặc đời.

  631 - Cực lòng nên phải biến dời,

  Biến dời lại gặp phải nơi cực lòng.


  15 chữ

  632 - Có bát sứ, tình phụ bát đàn,

  Nưng niu bát sứ vỡ tan có ngày.

  633 - Con có cha như nhà có nóc,

  Con không cha như nòng-nọc đứt đuôi.

  634 - Con dao vàng dọc lá giàu vàng,

  Mắt anh anh liếc, mắt nàng nàng đưa.


  16 chữ

  635 - Cá rô tháng tám, chẳng dám bảo ai,

  Cá rô tháng hai, bảo ai thì bảo.

  636 - Cái lá sen rủ, cái củ sen chìm,

  Bao nhiêu quý vật lại tìm quý nhân.

  637 - Cái trống sơn đỏ, cái mõ sơn son,

  Ông sư, bà vãi (1) có con rõ ràng. [ (1) cùa Quốc ]

  638 - Cao thành nở ngọn thì phường nhớ lâu,

  Chót-vót cành câu thì lâu thấy phường.

  639 - Có vả mà phụ lòng sung,

  Có chùa bên Bắc, bỏ miếu bên Đông tồi tàn.

  640 - Con gái mười bảy chớ ngủ với cha,

  Con giai mười ba đừng nằm với mẹ.

  641 - Con gái giống cha giàu ba mươi đụn,

  Con giai giống mẹ khó lụn tận xương.

  642 - Còn cha, gót (2) đỏ như son,

  Đến khi cha chết gót (2) mẹ, gót (2) con đen sì. [ (2) đách ]


  18 chữ

  643 - Của làm ra để trên gác,

  Của cờ bạc để ngoài sân,

  Của phù vân để ngoài ngõ.

  19 chữ

  644 - Cũng thì làm lẽ,

  Người ăn bát mẻ, nằm chiếu manh,

  Người ăn bát Đại-Thanh, nằm chiếu miến.


  CH


  3 chữ

  1 - Chó cắn quanh.

  4 chữ

  2 - Chà già, mẹ héo.

  3 - Cha sinh, mẹ dưỡng.

  4 - Cha hươu, mẹ vượn.

  5 - Cha lừa, mẹ ngựa.

  6 - Cha già, nhà dột.

  7 - Cha đưa, mẹ đón.

  8 - Cha chài, chú chóp.

  9 - Cha truyền, con nối.

  10 - Cha già, con mọn (1) [ (1) cọc ]

  11 - Cha nào, con nấy.

  12 - Chạch bỏ giỏ cua.

  13 - Chải gió, gội mưa.

  14 - Cháy thành vạ lây.

  15 - Cháy nhà cùng sưởi.

  16 - Chạy buồm xem gió.

  17 - Chàng-màng thịt mỡ.

  18 - Chào mào đỏ đít.

  19 - Cháo đổ mặt mâm.

  20 - Chắc như cua gạch.

  21 - Chắc quá hóa lép.

  22 - Chẳng mạnh thì bạo.

  23 - Chẳng rượu, chẳng say.

  24 - Chặt to bưng rừ.

  25 - Chấy rụng chùm sung.

  26 - Chân bẩn, tay lấm.

  27 - Chân cứng đá mềm.

  28 - Chân giày, chân dép.

  29 - Chân le, chân vịt.

  30 - Chân đi chữ bát.

  31 - Chân đi vòng kiềng.

  32 - Chân như ống đồng.

  33 - Chân lấm vẩy càn.

  34 - Chân giời, góc bể.

  35 - Chân răng, kẽ tóc.

  36 - Chân tâm tức Phật.

  37 - Chật thây ra ngoài.

  38 - Chật chiều siêu bóng.

  39 - Châu-chấu đá voi.

  40 - Che mặt thế gian.

  41 - Chẻ tra, nghe dóng.

  42 - Chén chú, chén anh.

  43 - Chèo suối mát mái.

  44 - Chèo bèo đánh quá.

  45 - Chê ỷ chê ôi.

  46 - Chê lê chẳng được.

  47 - Chê tôm ăn cá.

  48 - Chết đuối đọi đèn.

  49 - Chết ngài hại của.

  50 - Chết cha thẳng khoắng.

  51 - Chỉ tay năm ngón.

  52 - Chỉ nẻo đưa đường.

  53 - Chị bị lộc vừng.

  54 - Chị bị cứt trâu.

  55 - Chị ngã em nâng.

  56 - Chiêng làng, rùi rợ.

  57 - Chiều người lấy của.

  58 - Chiều người lấy việc.

  59 - Chiếu miến chăn đào.

  60 - Chim khô mùa héo.

  61 - Chim giời cá nước.

  62 - Chim mắc lưới hồng.

  63 - Chim chích vào rừng.

  64 - Chim sa, cá nhẩy.

  65 - Chín người mười làng.

  66 - Chín đụn mười trâu.

  67 - Chín non dú ép.

  68 - Chín nhịn mười ăn.

  69 - Chịu chầy chịu cối.
 • Chia sẻ trang này