0088.3.0005 - @Trần Lê Hương (soát xong)

28/12/15
0088.3.0005 - @Trần Lê Hương (soát xong)
 • PDF
  GoogleDocs

  cute_smiley15cute_smiley15cute_smiley15

  #0088.3.00005

  Đánh máy: satsukiphan
  70 – Chó già giữ xương.

  71 – Chó đen giữ mực.

  72 – Chó ngáp phải ruồi.

  73 – Chó có vảy lĩnh.

  74 – Chó ngồi bàn độc.

  75 – Chó chui gầm chạn.

  76 – Chó chết hết cắn.

  77 – Chó chết hết truyện.

  78 – Chó cùng rứt giậu.

  79 – Chó khô mèo lạc.

  80 – Chó chạy đường quai.

  81 – Chó chạy chuồng chồ.

  82 – Chó cắn áo rách.

  83 – Chó cậy gần nhà.

  84 – Chó đá vẫy đuôi.

  85 – Chó cái cắn con.

  86 – Chó treo, mèo đậy.

  87 – Chỏ hươu chỏ vượn.

  88 – Chọc gậy xuống nước.

  89 – Chọn người gửi của.

  90 – Chổi cùn, rế rách.

  91 – Chôn rau cắt rốn.

  92 – Chôn sấp liệm ngửa.

  93 – Chồng loan, vợ phượng.

  94 – Chồng ma, vợ qủi.

  95 – Chồng chung, vợ chạ.

  96 – Chồng hòa, vợ thuận.

  97 – Chồng khôn, vợ ngoan.

  98 – Chồng đường, vợ xá.

  99 – Chồng đông, vợ đoài.

  100 – Chồng đòi vợ ba.

  101 – Chống gối quá tai.

  102 – Chở củi về rừng.

  103 – Chơi giăng, quên đèn.

  104 – Chùa rách, Phật vàng.

  105 – Chúa Tầu nghe kèn.

  106 – Chuối sau, cau trước.

  107 – Chuông đeo cổ chó.

  108 – Chuột chù đeo đạc.

  109 – Chuột chù nếm(1) giấm.

  110 – Chuột sa chĩnh gạo.

  111 – Chuột đội vỏ trứng.

  112 – Chuột chạy cùng sào.

  113 – Chữ như gà bới.

  114 – Chữ như trấu chat.

  115 – Chưa nói đã cười.

  116 – Chưa ráo máu đầu.

  117 – Chữa rép ruộng dưa.

  118 – Chửi mèo mắng(2) chó.

  5 chữ

  119 – Cha chung không ai khóc.

  120 – Cháy nhà ra mặt chuột.

  121 – Chạy giời không khỏi nắng.

  122 – Chân như cơm nếp nát.

  123 – Chàng – ràng hoa viên gỗ.

  124 – Chát như đấm vào cổ.

  125 – Chân nam đá chân chiêu.

  126 – Chẹt tay mới há miệng.

  127 – Chết trẻ càng khỏe ma.

  128 – Chết hai tay cắp đít.

  129 – Chết người không chết tật.

  130 – Chết đuối vớ phải bọt.[​IMG][​IMG]

  131 – Chết trong hơn sống đục.

  132 – Chết no hơn sống thèm.

  133 – Chỉ đường cho hươu chạy.

  134 – Chị bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào bị đầu hè.

  135 – Chiêm khôn hơn mùa dại.

  136 – Cho thầy bói ăn rươi.

  137 – Cho voi uống thuốc gió.

  138 – Chó dữ mất láng diềng.

  139 – Chó chê mèo lắm lông.

  140 – Chọc cứt ra mà ngửi.

  141 – Chỗ cao cào chỗ thấp.

  142 – Chồng tới vợ phải lui.

  143 – Chơi chó, chó liếm mặt.

  144 – Chơi cò, cò mổ mắt.

  145 – Chuột cắn dây buộc mèo.

  146 – Chữ như cua bò sàng.

  147 – Chưa vặt lông đã thui.

  148 – Chừa, mùa mưa lại chẩy.

  149 – Chửa ăn đã lo đói.


  6 chữ

  150 – Cha cầm khoán, con bẻ măng.

  151 – Cha làm thầy, con bán bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào.

  152 – Cha sinh chẳng tầy mẹ dưỡng.

  153 – Chạy ông phù, phải ông mã.

  154 – Cháu bà nội, tội bà ngoại.

  155 – Cháu ngoại không đoái đến mồ.

  156 – Chắc như tên bắn đụn rạ.

  157 – Chẳng chê, mất lề con gái.

  158 – Chẳng thiêng, ai gọi là Thần.

  159 – Chẳng thơm cũng thể ngâu Tàu.

  160 – Chẳng xanh cũng tựa màu chàm.

  161 – Chẳng ưa thì rưa hóa ròi.

  162 – Chẳng ai nhận chĩnh mắm thối.

  163 – Chẳng lo trước, ắt lụy sau.

  164 – Chè Yên – Thái, gái Tiên – lữ.

  165 – Chè Quán – Tiên, tiền Thanh, Nghệ.

  166 – Chẻ vỏ vẫn thua vận đỏ.

  167 – Chém tre, chẳng dè đầu mặt.

  168 – Chém cây sống, giồng cây chết.

  169 – Chê chồng chẳng bõ chồng chê.

  170 – Chễm chệ như rể bà hóa.

  171 – Chết chẳng muốn, muốn ăn xôi.

  172 – Chết kèn trống, sống dầu đèn.

  173 – Chết trẻ, còn hơn lấy lẽ.

  174 – Chiêm hơn dược, mùa hơn đêm.

  175 – Chiêm róc vỏ, mùa xỏ tay.

  176 – Chim có cánh, cá có vẩy.

  177 – Chim có tổ, người có tông.

  178 – Chim nhớ cây, tớ quên thầy.

  179 – Chín người cũng như một chục.

  180 – Cho trọ mà nọ cho ăn.

  181 – Cho xôi không tầy đòi đĩa.

  182 – Cho không lấy, tìm không thấy.

  183 – Chó ghẻ có mỡ đằng đuôi.

  184 – Chó cắn thì chìa con ra.

  185 – Chó gầy hổ mặt người nuôi.

  186 – Chó tha đi, mèo tha lại.

  187 – Chó liền da, gà liền xương.

  188 – Chọc bát cơm, đơm bát cháo.

  189 – Chồng sang vì bởi vợ ngoan.

  190 – Chồng như đó, vợ như hom.

  191 – Chồng học trò, vợ con hát.

  192 – Chồng yêu xỏ chân lỗ mũi.

  193 – Chờ được vạ, má đã sưng.

  194 – Chợ có hàng rau, hàng vàng.

  195 – Chợ có lề, quê có thói.

  196 – Chơi dao có ngày đứt tay.

  197 – Chơi no bỏ gio vào đ…

  198 – Chú khi ni, mi khi khác.

  199 – Chụm chân nhảy qua hàng đội.

  200 – Chuột chù lại có xạ hương.

  201 – Chưa giả cơm đã giả áo.

  202 – Chưa nặn bụt, đã nặn bệ.

  203 – Chưa nóng nước, đã đỏ gọng.

  204 – Chưa đánh đã són nước đái.

  205 – Chưa qua cầu đã cất nhịp.

  206 – Chưa mua mã đã giã đám.

  207 – Chửa đặt trôn, đã đặt miệng.

  208 – Chửa giàu đã lo ăn trộm.

  209 – Chửi cha không bằng pha tiếng.


  7 chữ

  210 – Cha hổ mang đẻ con thìu(1) điu.

  211 – Cha thìu(1) điu đẻ con hổ mang.

  212 – Cha vàng, mẹ bạc, bác đồng đen.

  213 – Cha mẹ sinh con, giời sinh tính.

  214 – Cha bỏ con, đầy tớ bỏ thầy.

  215 – Chẳng được ăn, cũng lăn lấy vốn.

  216 – Chẳng cơm, chẳng cháo, mạnh gì thầy.

  217 – Chậm chèo tới trước, bước bơi sau.

  218 – Chấp – chới như thầy bói cúng Thánh.

  219 – Châu chấu thấy đỏ lửa thì vào.[​IMG][​IMG]

  220 – Chê rau muống sống, lại ôm dưa già.

  221 – Chê của nào, giời trao của ấy.

  222 – Chê của dì lấy gì làm bữa.

  223 – Chết một đống hơn sống một người.

  224 – Chị em dâu như bầu nước lã.

  225 – Chim đậu chằng bắt, bắt chim bay.

  226 – Chim phượng hoàng không màng tới muỗi.

  227 – Chó giữ nhà, gà gáy trống canh.

  228 – Chó nhà nào thì sủa nhà ấy.

  229 – Chó nhà quê đòi ăn mắm mực.

  230 – Chói – chói như mặt giời mới mọc.

  231 – Chợ chưa họp, kẻ cắp đã đến.

  232 – Chợ trần gian sớm họp, chiều tan.

  233 – Chúa vắng nhà, gà mọc đuôi tôm.

  234 – Chuông Trà, trống Trụ, mõ Phù – Lưu.

  235 – Chưa học bò, đã lo học chạy.

  236 – Chưa làm vòng, đã mong ăn thịt.

  237 – Chưa có vàng, đã lo túi đựng.

  238 – Chưa làm xã, đã học ăn bớt.

  239 – Chưa đi chợ, đã lo ăn quà.


  8 chữ

  240 – Cha hát, con khen, ai chen vô lọt.

  241 – Cháy nhà hàng phố, bằng chân như vại.

  242 – Chảy máu sáu quan, chảy mủ đủ chục.

  243 – Cháo tấm cũng lỏng, cháo lòng cũng trơ.

  244 – Cháu bà, cháu dì tù – tì lấy nhau.

  245 – Chẳng cái dại nào giống cái dại nào.

  246 – Chẳng ốm chẳng đau, làm giàu mấy chốc.

  247 – Chẳng ai nắm tay thâu ngày đến tối.

  248 – Chẳng được no lòng, cũng được mát ruột.

  249 – Chầy là một tháng, kíp đôi mươi ngày.

  250 – Chân không có rễ, đất không nể ai.

  251 – Chân tốt về hài, tai tốt về hoãn.

  252 – Chè ngon ngọt giọng, thuốc ngon quyến đờm.

  253 – Chê thằng một chai, lấy thằng hai nậm.

  254 – Chết đi, sống lại, chẳng dại thì ngây.

  255 – Chết trẻ khỏe ma, chết già ma mệt.

  256 – Chiêm thừa cấy nỏ, gié thừa bỏ đi.

  257 – Chiều người lấy của(1) chiều chồng lấy con.

  258 – Chim khôn tiếc lông, ngưởi khôn tiếc lời.

  259 – Chim giời, cá nước ai được thì ăn.

  260 – Chim ra khỏi lồng khôn trông trở lại.

  261 – Chín tháng ăn rươi, mười tháng ăn ruốc(2).

  262 – Chín đụn chẳng coi, một loi ăn dè.

  263 – Chín đụn, còn muốn đụn nữa là mười.

  264 – Chó cậy gần(3) nhà, gà cậy gần chuồng(4).

  265 – Chó dại có mùa, người dại quanh năm.

  266 – Chỗ ướt mẹ nằm, ráo sê con lại.

  267 – Chồng khôn, vợ ngoan; chồng quan, vợ bợm.

  268 – Chồng tới vợ lui, chồng hòa vợ thuận.

  269 – Chớ thấy sóng cả, mà ngã tay chèo.

  270 – Chớp đông nhay – nháy gà gáy thì mưa.

  271 – Chú đánh cha tôi, tôi tha gì chú.

  272 – Chung nhau thì giàu, chia nhau thì khó.

  273 – Chúng khẩu đồng từ ông sư cũng chết.

  274 – Chữ tốt xem tay, ngựa hay xem xoáy.

  275 – Chưa tập bắt chuột, đã tập ỉa bếp.

  276 – Chưa vỡ bọng cứt, đã đòi bay bổng(1)

  277 – Chưa đỗ ông Nghè, đã đe hàng tổng.

  278 – Chửa ráo máu đầu, đã miệng nói láo.

  279 – Chửa đui, chửa què, đã khoe rằng tốt.[​IMG][​IMG]

  280 – Chửa được ăn bánh, bóc lá đả từng.

  281 – Chữa được bệnh, không ai chữa được mệnh.

  282 – Chưởng qua đắc qua, chưởng đậu đắc đậu.


  9 chữ

  283 – Chẳng làm thời đói, làm thời chói xương hom.

  284 – Chẳng ăn chẳng chơi, nửa đời cũng ra ma.

  285 – Chẳng ai giàu ba họ, ai khó ba đời.

  286 – Chấp – cha chấp – chới, như quạ vào chuồng lợn.

  287 – Chồng ghét thì ra, mụ gia ghét thì vào.

  288 – Chớp mắt bắt quạ, giả thong manh xem [đề].

  289 – Chưa chọc được đui, đã đòi bói ra sự.


  10 chữ

  290 – Cha muốn cho con hay,

  Thầy muốn cho trò khó.

  291 – Chẳng có của thêm vào, lại có của bào ra.

  292 – Chẳng ngon cũng thể sốt,

  Chẳng tốt cũng thể mới.

  293 – Chết sông, chết suối, không ai chết đuối đọi đèn.

  294 – Chó ghét đứa gậm xương,

  Mèo thương người hay nhử.

  295 – Chó ba quanh mới nằm,

  Người ba lăm mới nói.

  296 – Chuông có(1) gõ mới(1) kêu,

  Đèn có(1) khêu mới(1) rạng.

  297 – Chứng chết không chừa, vẫn giữ cùi dừa bánh đa.


  11 chữ

  298 – Chè lê chẳng được, rồi ngui – ngủi như lợn ăn khoai.

  299 – Chim khôn ai nỡ bắn,[​IMG][​IMG]

  Người khôn ai nỡ nói nặng.

  300 – Chồng chết chưa héo cái cỏ, đã bỏ đi lấy chồng.

  301 – Chồng đánh, chồng đẫy, không bỏ hai mươi bẩy chợ Nông.

  302 – Chẳng đẻ, chẳng thương, chẳng mất tiền cưới, chẳng thương cái đ…

  303 – Chẳng lấy đủ cho di, cho o,

  Lấy đâu mà cho người ngoài.

  304 – Chê mẹ chồng trước đánh đau,

  Gặp mẹ chồng sau mau đánh.

  305 – Chết trước được mồ, được mả,

  Chết sau nằm ngả, nằm nghiêng.

  306 – Chiêm gon, tim đòn mà gánh,

  Mùa gon cõng con lên rừng.

  307 – Chính chuyên lấy chồng thợ giác,

  Đĩ rạc lấy chồng quận công.

  308 – Chồng chung chồng chạ, ai khéo hầu hạ thì được chồng riêng.

  309 – Chồng thấp vợ cao, như đôi đũa lệch biết bao giờ bằng.

  310 – Chú bạo chú khốn, tôi rát, tôi trốn, tôi hãi còn đây.

  311 – Chúa thằn lằn, cái cằn cặt, bà La – sát, con sư tử.

  312 – Chuồn – chuồn được mấy hột thịt,

  Chim chích được mấy một lông.

  313 – Chữ thầy giả thầy, bút giả hàng sẻn, giấy nay phất diều.

  31 - Chửa dược, thì hứng bằng rá;

  Đã dược, thì đá bằng chân.


  14 chữ

  315 – Cha đời cái áo rách này,

  Mất chúng, mất bạn vì mày áo ơi.

  316 – Chàng về Vạn – Hoạch chàng ơi,

  Con thơ bỏ đói ai nuôi cho chàng.

  317 – Chàng về, thiếp một trông mây,

  Con thơ bỏ đói chốn này ai nuôi.

  318 – Chàng ơi! Phải lính thì đi,

  Cửa nhà đơn chích đã thì có tôi.

  319 – Chàng ơi! Phụ thiếp làm chi!

  Thiếp như cơm nguội đỡ khi đói lòng.

  320 – Chàng đừng chê thiếp vụng về,

  Có tiền, thiếp cũng biết thuê mướn người.

  321 – Chàng về, thiếp cũng xin đưa,

  Xin trời đừng nắng, chớ mưa trơn đường.

  322 – Chanh chua, thì khế cũng chua,

  Bán chanh có mùa, khế bán quanh năm.

  323 – Cháu cậu mà lấy cháu cô,

  Thóc lúa đầy bồ giống má nhà ta.

  324 – Chẳng làm, người bảo rằng ươn,

  Làm, thì sương sống, sương sườn phơi ra.

  325 – Chẳng tư túi, chẳng giăng hoa,

  Cớ sao lại thiết việc nhà người dưng.

  326 – Chẳng đi thì dạ chẳng đành,

  Đi ra mang tiếng dỗ dành nhau đi.

  327 – Chẳng đi, thì nhớ, thì thương,

  Đi ra dãi nắng, dầu sương khó lòng.

  328 – Chẳng nên tình trước, nghĩa sau,

  Có con, ta gả cho nhau thiệt gì.

  329 – Chẳng thiêng, ai gọi là Thần,

  Lối ngang, đường tắt chẳng gần ai đi.

  330 – Chẳng ưa dưa khú, bầu già.

  Trước còn đằm thắm, sau ra nhạt – nhùng.

  331 – Chẳng xinh cũng thể đôi ta,

  Chẳng thơm, cũng thể là hoa ngâu Tàu.

  332 – Chẳng thơm cũng thể hoa nhài,

  Chẳng lịch cũng thể là người Trường An(1).

  333 – Chẳng được miếng thịt, miếng xôi,[​IMG][​IMG]

  Cũng được nhời nói, cho nguôi tấm lòng.

  334 – Chẳng chua cũng thể là chanh,

  Chẳng ngọt cũng thể cam sành chín cây.

  335 – Chẳng tham nhà ngói ba tòa,

  Tham vì một nỗi mẹ cha hiền lành.

  336 – Chẳng tham nhà ngói rung – rinh,

  Tham về một nỗi anh xinh miệng cười.

  337 – Chẳng tham vựa lúa anh đầy,

  Tham năm ba chữ cho tày thế gian.

  338 – Chẳng tham ruộng cả, ao liền,

  Tham vì cái bút, cái nghiên anh đồ.

  339 – Chẳng tham ruộng cả, ao sâu(2)

  Tham vì anh tú rậm râu mà hiền.

  340 – Chẳng qua cái số muộn màng,

  Buôn giầu gặp nắng, buôn đàng gặp mưa.

  341 – Chân mình những lấm(1) mê mê,

  Lại cầm bó đuốc mà dê chân người.

  342 – Chém cha cái nước sông Bờ,

  Nghĩ rằng báng nước, ai ngờ báng con.

  343 – Chê tôm lại phải ăn tôm,

  Chê rau muống héo lại ôm dưa(2) già.

  344 – Chê tôm ăn cá lù đù,

  Chê thằng ỏng bụng, lấy thằng gù lưng.

  345 – Chê chồng chẳng bõ chồng chê,

  Chê chồng thì ít, chồng chê thì nhiều.

  346 – Chê chồng, rồi lại chồng chê,

  Tôi ăn cho béo, tôi về nhà tôi.

  347 – Chi bằng cần trúc, áo tơi,

  Danh cương, lợi tỏa, mặc đời đua tranh.

  348 – Chi khoe chì nặng hơn đồng,

  Sao chì chẳng đúc nên còng, nên chuông.[​IMG][​IMG]

  349 – Chỉ đâu mà buộc ngang giời,

  Thuốc đâu mà chữa con người lẳng – lơ.

  350 – Chỉ đâu mà buộc ngang giời,

  Tay đâu mà đậy miệng người thế gian.

  351 – Chị thời quần lĩnh hoa tranh,

  Chúng em tôi khó quấn quanh lụa diều.

  352 – Chị giàu, chị đánh cá mè,

  Chúng em tôi khó buôn bè gỗ lim.

  353 – Chị giàu chị lấy ông Nghè,

  Chúng em tôi khó, giở về lấy vua.

  354 – Chị gì, chị bị cứt trâu,

  Chị ra đầu cầu, chị ỉa chị ăn.

  355 – Chị em nắm nem ba đồng,

  Muốn ăn, thì giả sáu đồng mà ăn.

  356 – Chị kia có quan tiền dài,

  Có bị gạo nặng coi ai ra gì.

  357 – Chiều chiều ra đứng bờ sông,

  Kẻ kéo cho chết, người không động mình.

  358 – Chim khôn đậu nóc nhà quan,

  Giai khôn tìm vợ, gái ngoan tìm chồng.

  359 – Chim khôn tránh lưới, tránh đò,

  Người khôn tránh chốn xô – đồ mới khôn.

  360 – Chim khôn, tiếng kêu rảnh – rang.

  Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe.

  361 – Chim khôn khôn cả từ lông,

  Khôn cả thận lồng, người gánh cũng khôn.

  362 – Chim khôn chưa bắt đã bay,

  Người khôn chưa nói dang tay đỡ nhời.

  363 – Chim chích mà ghẹo bồ nông,

  Đến khi nó mổ, lạy ông tôi chừa.

  364 – Chim sa, cá nhẩy, chớ chơi,

  Những người lông bụng chớ chơi bạn cùng.

  365 – Chim, gà, cá, lợn, cành cau,

  Mùa nào thức ấy, giữ mầu nhà quê.

  366 – Chính chuyên chết cũng ra ma,

  Lẳng – lơ chết cũng đem(1) ra ngoài đồng.

  367 – Chính chuyên(2) xuống đất ăn giun,

  Anh – hùng nhỡ vận lên nguồn đốt than.

  368 – Chó đâu có sủa(3) chỗ không,

  Chẳng thằng kẻ trộm(4), thời ông ăn mày.

  369 – Chổi cùn cắp nách khăng – khăng,

  Hễ ai hỏi đến thời văng nghìn vàng.

  370 – Chốn ước mơ lất lơ mà hỏng,

  Nơi tình cờ mà đóng nhân duyên.

  371 – Chồng thấp mà lấy vợ cao,

  Nồi tròn, vung méo úp sao cho vừa.

  372 – Chồng hen lại lấy vợ hen,

  Đêm nằm cò – cử như kèn thổi đôi.

  373 – Chồng còng lấy vợ cũng còng,

  Nằm phản thì chật, nằm nong thì vừa.

  374 – Chồng què lấy vợ khiễng chân,

  Nuôi được đứa ở đứt chân cũng què.

  375 – Chồng khôn thì nổi cơ đồ,

  Chồng dại, luống tổn công phu nhọc mình.

  376 – Chồng khôn vợ được đi hài,

  Vợ khôn, chồng được nhiều bài cậy trông.

  377 – Chồng sang, vợ được đi giầy,

  Vợ sang, chồng được ghé ngày cậy trông.

  378 – Chồng chài, vợ lưới, con câu,

  Sông Ngô, bể Sở biết đâu là nhà.

  379 – Chồng ăn chả, vợ ăn nem,

  Đứa ở có them, mua thịt mà ăn.[​IMG][​IMG]

  380 – Chồng đánh bạc, vợ đánh bài,

  Chồng hai ba vợ, vợ hai ba chồng.

  381 – Chồng giận, thì vợ làm lành,

  Miệng cười hớn hở rằng: Anh giận gì?

  382 – Chồng giận, thì vợ bớt nhời,

  Cơm sôi, nhỏ lửa một đời không khê.

  383 – Chồng giận, thì vợ bớt nhời,

  Chồng giận, vợ giận, thì giùi nó quăng.

  384 – Chồng dữ, thì em mới sầu,

  Mẹ chồng mà dữ, giết trâu ăn mừng.

  385 – Chồng dữ, thì em mới lo,

  Mẹ chồng mà dữ mổ bò ăn khao(1).

  386 – Chồng già, vợ trẻ là tiên,

  Vợ già, chồng trẻ là duyên nợ nần.

  387 – Chồng nhớn, vợ bé thì xinh,

  Chồng bé, vợ nhớn ra tình chị em.

  388 – Chồng chèo thì vợ cũng chèo,

  Hai đàng đã nghèo lại đụng lấy nhau.

  389 – Chồng người chẳng mượn được lâu,

  Mượn được hôm trước, hôm sau người đòi.

  390 – Chồng người đi ngược, về xuôi,

  Chồng tôi nằm bếp thò đuôi ra ngoài.

  391 – Chồng con là cái nợ nần,

  Thà rằng ở vậy nuôi thân béo mầm.

  392 – Chồng chết còn chửa hết tang,

  L… đà ngấm – ngáp như mang cá mè.

  393 – Chồng yêu cái tóc nên dài,

  Cái duyên nên đẹp, cái tài nên khôn.

  394 – Chồng ta áo rách, ta thương,

  Chồng người áo gấm xông hương, mặc người.

  395 – Chồng cô, vợ cậu, chồng dì,[​IMG][​IMG]

  Trong ba người ấy chết thì không tang.

  396 – Chồng cô với lại chồng dì,

  Tiếng kêu bằng dượng, tình thì lẵng – lênh.

  397 – [Chớ] thấy sóng cả mà lo,

  Sóng cả mặc sóng, chèo cho có chừng.

  398 – Chớ chê chùa Tích rằng xa,

  Mà đem xôi oản cúng nhờ gốc cây.

  399 – Chớ lo chớ lắng mà gầy,

  Bao nhiêu lo lắng để thầy nó lo.

  400 – Chớ nghe quân tử nói òn,

  Mà rồi có lúc ãm con một mình.

  401 – Chớ chê em xấu, em đen,

  Em như nước đục, đánh phèn lại trong.

  402 – Chớ thấy duyên muộn mà phiền,

  Tuy rằng duyên muộn, có tiên đợi chờ.

  403 – Chớ thấy hùm ngủ vuốt râu,

  Đến khi hùm dậy, đầu lâu chẳng còn.

  404 – Chớ vội ăn nóng mà hư,

  Để lâu càng nguội, càng nhừ, càng ngon.

  405 – Chơi hoa cho biết mùi hoa,

  Hoa lê thì trắng, hoa cà thì xanh.

  406 – Chơi hoa, cho biết mùi hoa,

  Cầm cân, cho biết cân già, cân non.

  407 – Chơi xuân, nọ nhớ đến hoa,

  Mời cậu về nhà, xuân lại thêm xuân.

  408 – Chơi giăng từ thuở giăng tròn(1),

  Chơi hoa từ thuở hoa còn trên cây.

  409 – Chơi thì chơi chốn cho thanh,

  Tuy rằng lộ tiết, nhưng danh để đời.

  410 – Chơi thì chơi chốn thập – thành,

  Nhời ăn tiếng nói nhẹ mình như tên.[​IMG][​IMG]

  411 – Chuồn – chuồn có cánh thì bay,

  Kẻo thằng ỏng bụng bắt mày đem chôn.

  412 – Chuồn – chuồn có cánh thì bay,

  Kẻo thằng be – bé thò tay bắt mày.

  413 – Chuồn – chuồn mắc phải dện vương,

  Đã chót(2) quấn – quit thì thương nhau cùng.

  414 – Chuông già đồng điếu, chuông kêu,

  Anh già nhời nói, em xiêu tấm lòng.

  415 – Chuột chù chê khỉ rằng hôi,

  Khỉ lại giả nhời: Cả họ mày thơm.

  416 – Chuột chê xó bếp chẳng ăn,

  Chó chê nhà dột ra lần bụi tre.

  417 – Chữ “Nhẫn” là chữ tương vàng,

  Ai mà nhẫn được thì càng sống lâu.

  418 – Chưa mua, thì nói rằng hèn,

  Đến khi mua được, vừa khen, vừa mừng.

  419 – Chưa được khấn bà một trâu,

  Được rồi thì có trâu đâu cho bà.

  420 – Chưa tối đã vội đi nằm,

  Em coi giấc ngủ đáng trăm quan tiền.

  421 – Chửa buôn thì vốn còn dài,

  Buôn thì vốn đã theo ai mất rồi.


  15 chữ

  422 – Chị chẳng muốn cho em vàng đùi,

  Em đi mua nghệ, em bôi cho vàng.

  423 – Chửa đánh được người, mặt đỏ như vang,

  Đánh được người, mặt vàng như nghệ.

  424 – Chửa đánh được người, mày xanh mắt tía,

  Đánh được người, hồn vía lên mây.


  [​IMG][​IMG]
  16 chữ

  425 – Cha lươn chẳng đào mà cho lươn ở,

  Mẹ lươn chẳng làm tổ cho lươn nằm.

  426 – Chồng đánh chẳng chừa, cùi dừa bánh cháng,

  Mẹ đành chẳng chán, bánh cháng cùi dừa.

  427 – Chè la, chè lít, bà cho quả quit,

  Bà đánh đau tay, chắp tay lạy bà.


  18 chữ

  428 – Chăn tằm hái dâu, cũng bồ nâu áo vá;

  Đứng đường đứng xá, cũng áo vá bồ nân.
 • Chia sẻ trang này