1. Click vào đây để xem chi tiết
 2. Click vào đây để xem chi tiết

0088.3.0006 - @Trần Lê Hương(soát xong)

2/1/16
0088.3.0006 - @Trần Lê Hương(soát xong)
 • PDF
  GoogleDocs

  cute_smiley15cute_smiley15cute_smiley15

  #0088.3.0006

  Đánh máy: Uyên Bùi  D

  3 chữ

  1 – Dai như chão.

  2 – Dầy như mo.

  3 – Dính như sơn (ˡ).

  4 – Dọi bà cốt.

  5 – Dốt cỏ chuôi.

  6 – Dữ như beo. (2)

  4 chữ

  7 – Da mồi tóc bạc.

  8 – Da trắng như ngà.

  9 – Dạ cá, long chim.

  10 – Dai như rẻ rách.

  11 – Dai như đỉa đói.

  12 – Dài lung tốn vải.

  13 – Dãi nắng, dầu suơng.

  14 – Dạy khỉ leo dây.

  15 – Danh ô nan thục.

  16 –Danh cuơng, lợi tỏa.

  17 – Dao chém đằng dọng.

  18 – Dao cùn Phó Để.

  19 – Dáo-dở bàn tay.

  20 – Dắt nhau xuống giếng.

  21 – Dây mơ, rễ mái.

  ________

  1 nhựa – 2 hùm

  22 – Dầy như ván xẻ.

  23 – Dầu mỡ chó liếm.

  24 – Dấu đầu hở đuôi.

  25 – Dấu hoa vun cây.

  26 – Dễ người dễ ta.

  27 – Dện chẳng ô thuốc.

  28 – Dĩ trường kích đoản.

  29 – Dĩ hòa vu quý.

  30 – Dĩ nông vi bản.

  31 – Diện thị bối phi.

  32 – Do tiểu chi đại.

  33 – Dọc ngang giời rộng.

  34 – Dòng-dòng theo nạ.

  35 – Dối trên, hại dưới.

  36 – Dốt đặc cán mai (1)

  37 – Dở khóc dở cười.

  38 – Dở ngọng (2) dở nghịu (3)

  39 – Dở ông dở thằng.

  40 – Dời gót dật dờ.

  41 – Du thủ du thực.

  42 – Dục tốc bất đạt.

  43 – Dục hà dục hĩ.

  44 –Dưỡng hổ di hoạn.

  45 – Dưỡng lão, khất ngôn.

  _________

  (1) câu này có khi thêm hai chữ gỗ tán ở duới

  (2) Ngô. (3) ngọng.

  5 chữ

  46 – Da nọ ấp da kia.

  47 – Dại, dễ bán mà ăn.

  48 – Dại bầy hơn khôn độc.

  49 – Danh lợi bất như nhàn.

  50 – Dao năng liếc thì sắt.

  51 – Dắt trâu chui qua ống.

  52 – Dây cà ra dây muống.

  53 – Dân chí ngu nhi thần.

  54 – Dân như cây gỗ tròn.

  55 – Dốt đặc như cán mai.

  56 – Dột từ nóc dột xuống.

  6 chữ

  57 – Da trắng như trứng gà bóc.

  58 – Dao sắc chẳng gọt được chuôi.

  59 – Dầy che mưa, sưa che gió.

  60 – Dâm vô tang, đạo vô tích.

  61 – Dấm-dẳn như chó cắn ma.

  62 – Dâu là con, rể là khách.

  63 – Dẫu vội, chẳng lội qua song.

  64 – Dẫu đắt, nhưng cắt nên miếng.

  65 – Dốc một lòng, tròng một đạo.

  66 – Dốt đặc hơn hay chữ lỏng.

  67 – Dốt như bò vực chưa thành.

  68 – Dở chân khỏi áng phong trần.

  69 – Dựa hơi hùm, vểnh râu cáo.

  70 – Dứt dây ai nỡ dứt chồi.

  7 chữ

  71 – Dâu vô nhà, mụ già ra ngõ.

  72 – Dụng tâm, mặc nhược vô tâm hảo.

  73 – Dửng-dưng như bánh chưng ngày tết.

  8 chữ

  74 – Dạ sâu hơn bể, bụng kín hơn buồng.

  75 – Dại làm một con, khôn làm một cái.

  76 – Dao thử giàu héo, kéo thử lụa sô.

  77 – Dâu dâu rể rể, cũng kể là con.

  78 – Dĩ ăn vi thủ, dĩ ngủ vi tiên.

  79 – Dọi theo ống thẳng, lận theo bầu tròn,

  80 – Đốt Đông-Ngàn bằng người ngoan thiên-hạ.

  81 – Dốt nát tìm thầy, bống bây tìm thợ.

  9 chữ

  82 – Dâu dữ mất họ, chó dữ mất láng diềng.

  10 chữ

  83 – Dao năng liếc thì sắc, người năng chào thì.

  [quen.

  84 – Dâu hiền hơn con gái, rể hiền hơn con giai

  13 chữ

  85 – Dì thâm sì lỗ đít, bắt con bọ-xít bỏ lỗ đít dì.

  14 chữ

  86 – Dạy đĩ vén sống,

  Dạy ông cống vào tràng,

  Dạy bà lang bốc thuốc.

  87 – Dạy con từ thuở còn thơ,

  Dạy vợ từ thuở bơ-vơ mới về.

  88 – Dạy con, con chẳng nghe nhời,

  Con nghe ông hểnh đi đời nhà con.

  89 – Dáng chú mày coi cũng xinh,

  Cơm ngày ba bữa còn rình cơm em.

  90 – Dẫu ngồi cửa sổ trạm rồng,

  Chiếu hoa, nệm gấm không chồng cũng hư.

  91 – Dẫu xây chín bực (ˡ)phù đồ,

  Chẳng bằng làm phúc cứu cho một người.

  92 – Dẫu mà nợ bắt, nợ đòi,

  Phong lưu ta cũng cứ nòi phong lưu.

  93 – Dễ-dàng là thói hồng nhan,

  Càng cay nghiệt lắm, càng oan trái nhiều.

  94 – Dì ruột thương cháu như con,

  Rủi mà không mạ, cháu còn chạy trông.

  95 – Dơ (2) đậu, dơ (2) chẳng có ngần,

  Ruốc (3) đâu, ruốc (3) chẳng để phần cho ai.

  96 – Dù anh buôn đâu bán đâu,

  Cũng không tránh khỏi tuần Châu, Vân Sảng (4).

  _______

  1. cửu cấp – (2) ngu. – (3) dại. – (4) làm sao cho khỏi tuần Châu thì làm.
  97 – Dù ai buôn đâu bán đâu,

  Mồng mười tháng tám trọi trâu thì về.

  98 – Dù ai buôn bán trăm nghề,

  Gặp ngày con nước cũng về tay không.

  99 – Dù ai cho bạc cho vàng,

  Chẳng bằng trông thấy mặt chàng hôm nay.

  100 – Dù chàng năm thiếp bảy thê,

  Cũng không tránh khỏi gái sề này đâu.

  101 – Dù rách mới ra than tàn,

  Xưa kia nó cũng hồng nhan hơn người.

  102 – Dù em lấy được chồng khôn.

  Như lọ vàng cốm anh trôn đầu giường.

  103 – Dù ai xấu-xí như ma,

  Tắm nước Đồng-Lẫm cũng ra con người.

  104 – Dù ai nói ngược nói xuôi,

  Ta đây vẫn giữ đạo giời khăng-khăng.

  105 – Dù em mặt ủ dầu dầu,

  Họ hàng thân thích rủ nhau mà nhìn.

  106 – Dù ai sang cả mặc ai,

  Thân này nước chẩy, hoa trôi sá gì.

  107 – Dưỡng nam bất giáo như dưỡng lư,

  Dưỡng nữ bất giáo như dưỡng trư.

  108 – Duyên sao cắc-cớ hỡi duyên,

  Cầm gương gương tối, cầm vàng vàng phai.

  16 chữ

  109 – Dưa La, cà Láng, nem (1) Báng, tương Bần,

  Nước nắm Vạn-Vân, cá rô Đầm Sét.

  110 –Day tay mắm miệng cũng phẩm oản quả chuối,

  Từ-bi cũng phẩm oản quả chuối.

  _________

  Đ

  4 chữ

  1 – Đa nhân hiếp quả.

  2 – Đa hư, thiểu thực.

  3 – Đa đa ích thiện.

  4 – Đa giả vi thị.

  5 – Đa thư loạn mục.

  6 – Đa ngôn, đa quá.

  7 – Đá thúng đụng nia.

  8 – Đá đưa đầu lưỡi.

  9 – Đá dằn ngọn cỏ.

  10 – Đái tội lập công.

  11 – Đám hội nhà chay.

  12 – Đan gầu tát biển.

  13 – Đan chả tầy giặm.

  14 – Đàn bà kiến tha.

  ________

  1. gỏi.
  15 – Đàn ngọt, hát hay.

  16 – Đàn gẩy tai trâu.

  17 – Đanh đá cá cầy.

  18 – Đánh trống, bỏ giùi.

  19 – Đánh chó, ngó chúa.

  20 – Đánh rắn giữa khúc.

  21 – Đánh rắn rập đầu.

  22 – Đánh đu với tinh.

  23 – Đánh đổ cầu ao.

  24 – Đánh cờ lấy nước.

  25 – Đánh mộc lấy miếng.

  26 – Đánh phấn, đeo hoa.

  27 – Đánh đông, dẹp bắc.

  28 – Đào giả vi gian.

  29 – Đào ngã, mận thay.

  30 – Đáo xứ sinh huy.

  31 – Đạo vợ, nghĩa chồng.

  32 – Đạp sỏi giầy sành.

  33 – Đau răng ăn cốm.

  34 – Đau chóng, đã chầy.

  35 – Đau thiết, thiệt van.

  36 – Đăng cao viễn chiếu.

  37 – Đắng như bồ-hòn.

  38 – Đắt lo, ế mừng.

  39 – Đâm lao, theo lao.

  40 – Đâm đầu vào bụi.

  41 – Đập niêu không vỡ.

  42 – Đất lành chim đậu.

  43 – Đất thơm cò đậu.

  44 – Đất khách quê người.

  45 – Đất vua, cơm giời.

  46 – Đất vua, chùa làng.

  47 – Đầu đi đuôi lọt.

  48 – Đầu Ngô, mình Sở.

  49 – Đầu voi, đuôi chuột.

  50 – Đầu tròn gót vuông.

  51 – Đầu đội, vai mang.

  52 – Đầu tắt, mặt tối.

  53 – Đầu ráo, áo ướt.

  54 – Đầu bò, đầu bướu.

  55 – Đầu bạc, răng long.

  56 – Đầu xanh, tuổi trẻ.

  57 – Đầu cua, tai ếch.

  58 – Đầu rồng, đuôi tôm.

  59 – Đầu trộm, đuôi cướp.

  60 – Đầu thử kỵ khí.

  61 – Đầu gối tay ấp.

  62 – Đầu gối quá tai.

  63 – Đầu sông, ngọn nguồn.

  64 – Đầu dần, cuối dậu.

  65 – Dầu chấy, váy rận.

  66 – Đầu mắm thất nghiệp.

  67 – Đầu gà, má lợn.

  68 – Đầu ai, chấy nấy.

  69 – Đầu chầy, đít thớt.

  70 – Đầu như trái ké.

  71 – Đè đầu, chặt đuôi.

  72 – Đem muối bỏ bể.

  73 – Đem con bỏ chợ.

  74 – Đèn xuôi, đóm ngược.

  75 – Đếm Phật đóng oẳn.

  76 – Đến chậm gậm xương.

  77 – Đi mưa, về nắng (1)

  78 – Đi buôn nước dãi.

  79 – Đi guốc trong bụng.

  80 – Đi đời nhà ma.

  81 – Đi ngang, về tắt.

  82 – Đi sớm, về trưa.

  83 – Đi nhớ về thương.

  84 – Đi xa về gần.

  85 – Đi đây về đó.

  86 – Điếc thì dạn sung.

  87 – Điều nặng tiếng nhẹ.

  88 – Điếc kêu tốn thuốc.

  89 – Đò nát đụng nhau.

  90 – Đỏ như hòn son.

  91 – Đói khóc, no cười.

  92 – Đòn xóc (2) hai đầu (3).

  93 – Đong đầy, bán vơi.

  94 – Đồ nào thức ấy.

  95 – Đố lại vào ngàm.

  96 – Đố nào, ngàm ấy.

  __________

  1. gió – 2 cán – 3 mũi.
  97 – Đổ rớt cho nheo.

  98 – Đối phúc cùng giời.

  99 – Đổi trắng, thay đen.

  100 – Đội váy nát mẹ.

  101 – Đông như miếng tiết.

  102 – Đông the, hè đụp.

  103 – Đồng trắng, nước trong.

  104 – Đồng ra, đồng vào.

  105 – Đồng tử vô tri.

  106 – Đồng tâm, hiệp lực.

  107 – Đơm đỏ ngọn tre,

  108 – Đơm vào miệng cá.

  109 – Đục nước béo cò.

  110 – Đụn vàng hang tiền.

  111 – Đút cổ vào tròng.

  112 – Đừng làm mụ chị.

  113 – Đứng mũi chịu sào.

  114 – Được voi đòi tiên.

  115 – Được cá quên nơm.

  116 – Được cau đau lúa.

  117 – Được người, được nết.

  118 – Đười ươi giữ ống.

  119 – Đường xa, vật nẻo,

  120 – Đường đi ở miệng.

  121 – Đường xa dậm thẳng.

  122 – Đứt, nối ; tối, nằm.

  123 – Đứt tay hay thuốc.

  5 chữ

  124 – Đá trôi, lăng không trôi.

  125 – Đã chót, thì phải chét.

  126 – Đã khó, chó cắn thêm.

  127 – Đãi nàng hầu về sáng.

  128 – Đại Thánh đánh giả giời.

  129 – Đan lỗi hóa miếng chám.

  130 – Đánh lệch giết bò nhà.

  131 –Đánh rắn không rập đầu.

  132 – Đánh cờ phải xuất tướng.

  133 – Đánh đòn không so gậy.

  134 – Đánh chó đá vãi cứt.

  135 – Đánh điếu thuốc cầm hơi.

  136 – Đắng như mật cá mè

  137 – Đắt cá hơn rẻ thịt.

  138 – Đắt che hơn rẻ nước.

  139 – Đâm đầu vào hang hổ.

  140 – Đấm chuông giữa mặt thầy.

  141 – Đất sỏi có trạch vàng.

  142 – Đất bụt ném chim giời.

  143 – Đất cũ dãi người mới.

  144 – Đầu đã hai thứ tóc,

  145 – Đầu gối tranh trưởng nam.

  146 – Đầu chẳng phải, phải tai.

  147 – Đầu như cối chầy máy.

  148 – Đen đầu kể là người,

  149 – Đẽo đòn gánh kề vai.

  150 –Đẹp chẳng mài mà uống.

  151 – Đẹp độn đàng mà đi.

  152 – Đẹp người, hơn đẹp nết.

  153 – Đẹp nết không đẹp người.

  154 – Đẹp như ông sao băng.

  155 – Để giành tra vào rỏ.

  156 – Đi không lướt ngọn cỏ.

  157 – Đĩa bát có khi xô.

  158 – Điếm như con mày-mạy.

  159 – Đỏ như mặt giời mọc.

  160 – Đói bụng ăn rau má.

  161 – Đói, đầu gối phải bò.

  162 – Đom-đóm sáng đằng đít.

  163 – Đóng tí ngọ mới xong.

  164 – Đóng cửa đi ăn mày.

  165 – Độc có lòng trong bụng.

  166 – Đông tay hơn hay làm.

  167 – Đông như cửa Lại Bộ.

  168 – Đồng tiền liền khúc ruột.

  169 – Đồng trên đè đồng dưới.

  170 – Đũa mốc chòi mâm son.

  171 – Đũa bếp khuấy nồi bung.

  172 – Đuổi con vào đám giỗ.

  173 – Đức trọng, quỉ thần kinh.

  174 – Đừng đẻ sau khôn trước.

  175 – Được thể dễ nói phét.

  6 chữ

  176 –Đa hư bất như thiểu thực.

  177 – Đá có khi chẩy mồ hôi.

  178 – Đài các giả, phong lưu mượn.

  179 – Đại nhân năng dụng tiểu nhơn.

  180 – Đại lãn nằm gốc cây xung.

  181 – Đàn ông như con dao pha.

  182 – Đạn ăn lên, tên ăn xuống.

  183 – Đánh như táo đổ mặt mâm.

  184 – Đánh trống qua cửa nhà sấm.

  185 – Đánh mõ không bằng gõ thớt.

  186 – Đánh nhau rồi mới nhận họ.

  187 – Đánh bẫy, lại chê đực, cái.

  188 – Đánh ruồi không đủ miệng cóc.

  189 – Đánh cửa trước, vào cửa sau.

  190 – Đánh chẳng được, tha làm phúc.

  191 – Đánh như két, thét như lôi.

  192 – Đào chả thấy, lấy chả được.

  193 – Đào ngạch gập phải nhà thờ.

  194 – Đắm đò nhân thể giặt mẹt. (1).

  195 – Đắt lúa tẻ, rẻ lúa nếp.

  196 – Đắt ra (2) quế, ế ra (3) củi.

  197 – Đâm bị thóc, chọc bị gạo.

  198 – Đất có tuần, dân có vận.

  199 – Đất cam thảo, dân lão thần.

  200 – Đất Thổ-Công, sông Hà-Bá.

  201 – Đất chăng dây, cây dựng sào

  _________

  1. – rửa trôn (2) – và (3) − là
  202 – Đất có lề, quên có thói.

  203 – Đậu nành là anh nước lã.

  204 – Đen thua lận, trắng mua mòn.

  205 – Đen đầu cũng kể làm người.

  206 – Đèn nhà ai, nhà ấy rạng.

  207 – Đẹp vàng son, ngon mật mỡ.

  208 – Đi cầu nào, biết cầu ấy.

  209 – Đi đến nơi, về đến chốn.

  210 – Đi đêm, có ngày gặp ma.

  211 – Đi lên năm, về lên mười.

  212 – Đi cưới không tầy lại mặt.

  213 – Đĩ chết có văn tế nôm.

  214 – Điếc tai cầy, sáng tai họ.

  215 – Đình đám người, mẹ con ta.

  216 – Đó đầu đen, đây máu đỏ.

  217 – Đói chẳng chết, rét chẳng gầy.

  218 – Đói thì rau, đau thì thuốc.

  219 – Đói ăn vụng, túng làm càn.

  220 – Đói cho sạch, rách cho thơm.

  221 – Đói năm, không ai đói bữa.

  222 – Đòn dưới đất cất lên lung.

  223 – Đón cửa trước, rước cửa sau.

  224 – Đồ tể đánh nhau nong thịt.

  225 – Đông có mây, tây có sao.

  226 – Đời người được mấy gang tay.

  227 – Đua hơi với giải thời thua.

  228 – Đủng-đỉnh như chĩnh trôi sông.

  229 – Đừng khinh khó, chớ cậy giàu.

  230 – Đừng chờm có ngày chấn móng.

  231 – Đừng thái quá, chớ bất cập.

  232 – Đứng núi này, trông núi nọ.

  233 – Đứng ngoài, mất áo dài (1) thâm.

  234 – Được bữa (2) nào, sào bữa (2) ấy.

  235 – Được thể cũng dễ nên khôn.

  236 – Được mùa, thầy chùa no bụng.

  237 – Được lòng rắn, mất lòng ngóe.

  238 – Được đàu voi, đòi đầu ngựa.

  239 – Được con em (3 ), thèm (4) con chị (5).

  240 – Được đằng chân, lân đằng đầu.

  241 – Được mùa lúa, úa mùa cau.

  242 – Được mùa cau, đau mùa lúa.

  243 – Được cãi cầm (6), thua cãi cố.

  244 – Được làm vua, thua làm giặc.

  245 – Đường chẳng đi, đường còn lại.

  246 – Đường mòn, nhân nghĩa không mòn.

  7 chữ

  247 – Đa nhân duyên, nhiều đường phiền não.

  248 – Đánh đĩ, không đủ tiền phấn sáp.

  249 – Đánh đĩ, lại gặp năm toi b . . .

  250 – Đánh cho chết, nết cũng chẳng chừa.

  251 – Đánh chó, không ngó đến chúa.

  252 – Đau thương thân, lành thời tiếc của.

  253 – Đất có gấu, thì gấu lại mọc.

  254 – Đất vua, chùa làng, phong cảnh Bụt.

  _______

  1 chùng – 2 miếng – 3 chị − 4 đòi – 5 em – 6 cùng.

  255 – Đầu ngoài sân, sau lần vào bếp.

  256 – Đẽo đòn gánh, đòn gánh đè vai.

  257 – Để hòn đất, nặn nên ông Bụt.

  258 – Đi buôn có bạn, bán một mình.

  259 – Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ.

  260 – Đi đầu ghe, đái té xuống bể.

  261 – Đi đến đâu, chết trâu đến đấy.

  262 – Đĩ có tông, ai giồng nên đĩ.

  263 – Đỉa bám chân ai, người ấy gỡ.

  264 – Đọc đàng cho mọi ăn trộm trâu.

  265 – Đói cho chết, ngày Tết (1) cũng no.

  266 – Đói chửa qua, xít-xa đã đến.

  267 – Độc dược khổ khẩu, lợi ư bệnh.

  268 – Đổi bát mồ hôi lấy bát cơm.

  269 – Đội vào chợ, gánh cũng vào chợ.

  270 – Đủn-đởn như đĩ được cái đanh.

  271 – Đủng-đỉnh như Đề Lĩnh vào kho.

  272 – Đưa có tình rình thẳng có ý.

  273 – Được lòng ta, xót ra lòng người.

  274 – Được tiếng khen, ho hen chẳng còn.

  275 – Đường quang chẳng đi, đi đường rậm (2).

  8 chữ

  276 – Đại mộc lưu giang bất đắc hồi cố.

  277 – Đại phú đo thiên, tiểu phú do cần.

  278 – Đàn ông như rỏ, đàn bà như hom.

  279 – Đàn ông như nước, đàn bá như rơ.

  280 – Đàn ông cắp chà, đàn bà làm tổ.

  281 – Đàn ông cụ-kệ, đàn bà kệ-lậu.

  282 – Đàn anh có mả, kẻ cả có dòng.

  283 – Đàng cưa vạy, trách lưỡi cưa không ngay.

  284 – Đánh chuông ra mặt, đánh giặc ra tay.

  285 – Đánh giặc họ Hàn, làm quan họ Đặng.

  286 – Đánh nhau chia gạo, mời nhau ăn cơm.

  287 – Đánh ghen gái dại, cắm nêu ruộng chùa.

  288 – Đào hồ thả sen, làm men ủ bột.

  289 – Đắc xích thủ xích, đắc thốn thủ thốn.

  290 – Đặt lửa lửa đỏ, đặt cỏ cỏ cháy.

  291 – Đất chẳng chịu giời, giời phải chịu đất.

  292 – Đất thiếu giồng rưa, đất thừa giồng cau.

  293 – Đầu đàn quan mối, đầu rốt quan hai.

  294 – Đầu năm sương muối, cuối năm gió nồm.

  295 – Đầu năm buôn muối, cuối năm buôn vôi.

  296 – Đầu bằng con ruồi, đuôi bằng cái đĩa.

  297 – Đầu bằng quả quít, đít bằng cái thúng.

  298 – Đầu chép, mép chôi, môi mè, lườn chắm.

  299 – Đen đầu thì bỏ, đỏ đầu thì nuôi.

  300 – Để một thời giàu, chia nhau thời khó.

  301 – Đêm bảy, ngày ba, vào ra không kể.

  302 – Đi nói dối cha, về nhà dối chú.

  303 – Đi buôn lỗ vốn, làm ruộng mất mùa.

  304 – Đi xem đến hội, đi chơi đến chùa.

  305 – Đi giác sắm bầu, đi câu sắm giỏ.

  306 – Đi chợ ăn quà, về nhà đánh con.

  307 – Đi cầy mỏi gối, đi cuốc đau tay.

  308 – Đi một quãng đàng, học một sang khôn.

  309 – Đi một buổi chợ, học một mớ khôn.

  310 – Đi vặn mình xà, mặt sa chữ « nãi ».

  311 – Đi đến nước Lào, phải ăn mắm ngóe(1).

  312 – Đièu lành thì nhớ, điền dở thì quên.

  313 – Điều lành mang lại, điều dại mang đi.

  314 – Đo sông đo bể, dễ đo lòng người.

  315 – Đỏ thì vàng son, ngon thì mật mỡ.

  316 – Đỏ như hoa vông, đông như miếng tiết.

  317 – Đòi nợ tháng ba, đốt nhà tháng tám.

  318 – Đói thời sang Bắc, chạy giặc xuống Nam.

  319 – Đói không ai tha, giàu ra có phận.

  320 – Đói thì ăn vất, mất thì nói quàng.

  321 – Đòn gánh giữa đàng, vác ngang lên cổ.

  322 – Đón người cửa trước, rước người cửa sau.

  323 – Đốm đầu thì nuôi, đốm đuôi thì thịt.

  324 – Đông Kỳ, tây Lạc, bắc Dũng, nam Chân.

  325 – Đông sao thời nắng, vắng sao thời mưa.

  326 – Đồng bấc thì qua, đồng quà thì nhớ.

  327 – Đồng nổi trôi gio, đồng bể no lòng.

  328 – Đời cha ăn mặn, đời con khát nước.

  329 – Đời cha vo tròn, đời con bóp bẹp.

  330 – Đời trước đắp nấm, đời sau ấm mồ.

  331 – Đời cua, cua máy; đời cáy, cáy đào.

  332 – Đứa ở ba mùa, thầy chùa ba năm.

  333 – Đừng chóng chớ lâu, đừng mau chớ chậm.

  ________

  1. nhái.
  334 – Đừng ăn cây táo, mà rào cây sung.

  335 – Đừng thấy ông Huyện to bụng mà sợ.

  336 – Được ăn, được nói, được gói mang về.

  337 – Được mối hàng, mẹ chẳng nhường cho con.

  338 – Được bạc thì sang, được vàng thì độc.

  339 – Được chim bẻ ná, được cá quên nơm.

  340 – Được vài đấu thóc, khấn giời làm mưa(1).

  341 – Đường đi hay tối, nói dối hay cùng.

  9 chữ

  342 – Đàn ông như nước rửa ai người ấy sạch.

  343 – Đàn ông như cái nơm bạ đâu úp đấy.

  344 – Đánh kẻ chạy đi, ai đánh kẻ chạy lại.

  345 – Đâm đi đâm lại, gái dại cũng làm nên.

  346 – Đầu chày máy nói, cuối chày máy không thật.

  347 – Đầu gối đi đâu, thì lắc-lè đi đó.

  348 – Đẹp thì chỉ có ông sao bang trên trời.

  349 – Đẹp như giối, chẳng có mối cũng không xong.

  350 – Đi buôn nói ngay bằng đi cầy nói dối.

  351 – Đói ra kẻ trợ, đừng nên rợ mà chết.

  352 – Đói ông ở nhà, không đói bà đi chợ.

  353 – Động biển Đại Bàng, bắc nồi rang cho sẵn.

  354 – Đứa ở xét công, vợ chồng xét nhân nghĩa,

  355 –Được như nhời nói làm nhà ngói mà ở.

  _________

  1. mất mùa.

Chia sẻ trang này