1. Click vào đây để xem chi tiết
 2. Click vào đây để xem chi tiết

0088.3.0007 @Trần Lê Hương(soát xong)

4/1/16
0088.3.0007 @Trần Lê Hương(soát xong)
 • PDF
  GoogleDocs

  cute_smiley15cute_smiley15cute_smiley15

  #0088.3.00007

  Đánh máy: lovelysnake289  10 chữ

  356 – Đàng dài hay sức ngựa,

  Nước loại biết tôi ngay.

  357 – Đi cúi mặt xuống đất,

  Về cất mặt lên giời.

  358 – Đói trễ chớ vội lo,

  Giầu trẻ chớ vội mừng.

  359 – Đồng có láng giềng đồng,

  Nhà có láng giềng nhà.

  361 – Được một bữa cơm người,

  Mất mười bữa cơm nhà.

  11 chữ

  362 – Đãi cứt sáo lấy hạt đa,

  Đãi cứt gà lấy tấm.

  363 – Đọc không đi, ăn như đổ,

  Làm như gỗ trôi sông.

  12 chữ

  364 – Đã gian, lại ngoan,

  Đã đi làm đĩ, lại toan cáo làng.

  365 – Đã xấu lại đen,

  Đã kém nhan sắc, lại hèn chân đi.

  366 – Đánh bạc quen tay, ngủ ngày quen mắt,

  [ăn vặt quen mồm.

  367 – Đi buôn gặp năm hồng thủy,

  Làm đĩ gặp năm vắng khách ().

  368 – Đi ỉa không biết đường lại,

  Đi đái không biết đường về.

  369 – Đĩ rây, đĩ rạc, đĩ khoác áo tơi, đĩ ơi là đĩ.

  370 – Đĩ dại, đĩ dột, đĩ không có hột, là đĩ vô nhân.

  371 - Được mùa, buôn vải, buôn vóc,

  Mất mùa buôn thóc, buôn gạo.

  372 – Được mùa thì chê cơm hẩm,

  Mất mùa thì lẩm cơm thiu.

  373 – Được kiện, mười bốn quan năm,

  Thua kiện mười lăm quan chẵn.

  374 – Được miếng mô, nhằm miếng mô;

  Được miếng nớ, nhằm miếng nớ.


  13 chữ

  375 – Đẻ con khôn mát như nước,

  Đẻ con dại thì dát như hơ.

  14 chữ

  376 – Đã chết, mà nết không chừa,

  Đến mai đi chợ, chộ dừa lại ăn.

  377 – Đã sinh ra kiếp đàn ông,

  Đèo cao, núi thẳm, sông cùng quản chi.

  378 – Đã có một lượt thì thôi,

  Lượt này, lượt khác, người đời khinh chê.

  379 – Đã sinh ra kiếp hay chơi,

  Thì giời lại đọa vào nơi không tiền ()

  380 – Đã giàu, thì lại giàu thêm,

  Đã khó, lại khó cả đêm lẫn ngày.

  381 – Đã từng ăn bát cơm đầy.

  Đã từng nhịn đói bẩy ngày không ăn.

  382 – Đã lòng đùm bọc yêu vì,

  Thời anh đắp điếm trăm bề dại khôn.

  383 – Đã thành gia-thất thì thôi,

  Đèo bòng chi lắm, tội giời ai mang.

  384 – Đãi bôi kia hỡi đãi bôi.

  Có một dấu tấm đãi mười khúc sông.

  385 – Đàn ông rộng miệng thì tài,

  Đàn bà rộng miệng điếc tai láng diềng.

  386 – Đàn ông miệng rộng thì sang,

  Đàn bà rộng miệng tan hoang cửa nhà.

  387 – Đàn ông học sẩy, học sàng,

  Đến cơn vợ để phải làm mà ăn.

  388 – Đàn ông một trăm lá gan,

  Lá ở cùng vợ, lá toan cùng người.

  389 – Đàn ông không râu bất nghì,

  Đàn bà không vú, lấy gì nuôi con.

  390 – Đàn ông nông-nổi giếng khơi,

  Đàn bà sâu-sắc như cơi đựng giầu.

  391 – Đàn ông chớ kể Phan-Trần,

  Đàn bà chớ kể Thúy-Vân, Thúy-Kiều.

  392 – Đàn ông đóng khố đuôi lươn,

  Đàn bà mặc yếm hở lườn mới xinh.

  393 – Đàn ông quan tắt () thì chày,

  Đàn bà quan tắt nửa ngày, nên quan.

  394 – Đàn ông năm bảy đàn ông,

  Vợ dặn mua hồng, đi mua cậy con.

  395 – Đàn bà năm bẩy đàn bà,

  Chồng dặn mua gà, đi mua cuốc con.

  396 – Đàn bà yếu chân, mềm tay,

  Làm ăn chẳng được, lại hay nỏ mồm.

  397 – Đàn bà như hạt mưa sa,

  Hạt rơi xuống giếng, () hạt ra ngoài đồng ().

  398 – Đàn bà tốt tóc thì sang,

  Đàn ông tốt tóc thì mang nặng đầu.

  399 – Đàn bà lanh-lảnh tiếng đồng,

  Một là sát chồng, hai là hại con.

  400 – Đàn đâu mà gảy tai trâu,

  Đạn đâu bắn sẻ, gươm đâu chém ruồi.

  401 – Đánh cờ nước bí không toan,

  Dù anh khéo liệu, trăm bàn cũng thua.

  402 – Đánh giặc, mà đánh tay không,

  Thà về xó bếp giương cung bắn mèo.

  403 – Đào thắm thì đào lại phai,

  Bồ nâu giãi nắng, thì mài chẳng đi.

  404 – Đau bụng thì uống nước sông.

  Đau mắt lấy giựa xương rồng mà bôi.

  405 – Đau bụng, lấy bụng mà chườm,

  Nhược bằng không khởi, hắc hương với gừng.

  406 – Đăm-đăm tưởng dạng ngân hà,

  Bóng sao tinh đẩu đã ba năm tròn.

  407 – Đắng cay cũng thể ruột già,

  Ngọt ngào cho lắm cũng là người dưng.

  408 – Đắt hàng gặp ả, cùng anh,

  Ế hàng gặp những thong manh []

  409 – Đây ta như cây giữa rừng,

  Ai lay chẳng chuyển, ai rung chẳng []

  410 – Đấy vàng, đây cũng đồng đen,

  Đấy hoa sói trắng (), đây sen Tây Hồ.

  411 - Đấy song, đây cũng mây liền,

  Đấy có một tiền, đây cũng sáu mươi.

  412 – Đất tốt giồng cây rườm-rà,

  Những người thanh lịch nói ra quí quyền.

  413 – Đất xấu giồng cây ngẳng-nghiu,

  Những người thô tục nói điều phàm phu.

  414 – Đất Bụt lại ném chim giời,

  Chim thời bay mất, đất rơi xuống đầu.

  415 – Đầu cha lấy làm chân con,

  Mười bốn năm tròn, hết số thì thôi.

  416 – Đầu trọc lông-lốc bình vôi,

  Mẹ ngồi mẹ ỉa, mẹ bôi lên đầu.

  417 – Đầu trọc lông-lốc bình đào,

  Nhà ai có cổ, thì vào gậm xương.

  418 – Đẻ con khôn, mát l… rời-rợi,

  Đẻ con dại, thảm hại cái l…

  419 – Đẻ con chẳng dạy, chẳng răn,

  Thà rằng nuôi lợn cho ăn lấy lòng.

  420 – Đem chuông đi đấm nước người,

  Chẳng kêu, cũng đấm ba hồi cho kêu ()

  421 – Đem chuông đi đấm nước người,

  Chẳng kêu, tôi vác chuông tôi, tôi về.

  422 – Đèn giời, giời sáng bốn phương,

  Đèn tôi sáng tỏ đầu giường nhà tôi.

  423 – Đèn nhà ai, rạng nhà ấy,

  Khách đi qua đường biết đấy là đâu.

  424 – Đeo bầu mang tiếng thị phi,

  Bầu không có rượu, lấy gì làm say.

  425 – Đẹp như cái tép kho tương,

  Kho đi, kho lại, nó chương phềnh-phềnh.

  426 – Đêm qua có ngủ xin thề,

  Một giấc đến sáng, chớ hề vẫy tai.

  427 – Đêm qua có ngủ xin thề,

  Phần thì muỗi đốt, phần mê sự tình.

  428 – Đêm nằm tàu chuối có đôi,

  Hơn nằm chiếu miến lẻ loi một mình.

  429 – Đêm khuya thiếp mới hỏi chàng,

  Cau khô ăn với giàu vàng xứng không?

  430 – Đêm qua chung bóng, chung hơi,

  Bây giờ kẻ ngược, người xuôi mặc lòng.

  431 – Đêm qua mới gọi là đêm,

  Ruột xót như muối, dạ mềm như dưa.

  432 – Đêm nằm, nghĩ lại mà coi,

  Lấy chồng hay chữ như soi gương vàng.

  433 – Đêm nằm nghĩ lại mà coi,

  Lấy chồng đánh bạc như voi phá nhà.

  434 – Đêm qua chớp bể mưa nguồn,

  Hỏi người tri-thức () có buồn hay chăng?

  435 – Đêm qua đốt đỉnh hương trầm,

  Khói lên nghi-ngút, âm thầm lòng ai.

  436 – Đêm qua ngỏ cửa chờ ai?

  Đêm nay cửa đóng then cài khăng-khăng.

  437 – Đêm qua ngỏ cửa chờ chồng,

  Đêm nay ngỏ cửa gió đông lọt vào.

  438 – Đêm đêm vuốt bụng thở dài,

  Thở ngắn bằng chạch, thở dài bằng lươn.

  439 – Đêm tháng năm, chưa nằm đã sáng,

  Ngày tháng mười chưa cười đã tối.

  440 – Đến ta mới biết của ta,

  Nghìn trăm năm trước biết là của ai.

  441 – Đến đây nhạt miệng thèm chanh,

  Khi về đã có cam sành chín cây.

  442 – Đi cho biết đó biết đây,

  Ở nhà với mẹ, biết ngày nào khôn.

  443 – Đi đâu, cho thiếp đi cùng,

  Đói no thiếp chịu, lạnh-lùng thiếp cam.

  444 – Đi đâu có anh, có tôi,

  Người ta mới biết là đôi vợ chồng.

  445 – Đi với Phật mặc áo cà-xa,

  Đi với ma thì mặc áo giấy.

  446 – Đi đã bay bẩy chín chu,

  Giở về đến ngõ, chuột chù gậm chân ()

  447 – Đi ra gặp bạn giữa đường,

  Cũng bằng Tiến-sĩ trong trường mới ra.

  448 – Đi cho lang tạ làm chi,

  Ở nhà thì cũng như đi lấy chồng.

  449 – Đi đâu chẳng lấy học trò,

  Thấy người ta đỗ thập-thò mà nom.

  450 – Đi đâu mà bỏ mẹ già,

  Gối nghiêng ai sửa, chén trà ai nâng?

  451 – Đi đâu mà chẳng ăn re,

  Đến khi hết cửa, thì rè chẳng ra.

  452 – Đi đâu mà vội mà vàng,

  Mà bỏ túi bạc, mà mang túi chì.

  453 – Đi đâu mà chẳng nằm co,

  Để cho nó đút sừng bò vào sau.

  454 – Đi ra đàng soi gương đánh sáp,

  Khi về nhà liếm láp nồi niêu.

  455 – Đi ra, chơi nước, nghiêng giời,

  Về nhà không có một nơi cúi đầu.

  456 – Đi bộ thời khiếp Ải-Vân,

  Đi thuyền thì khiếp sóng Thần, hang Giơi.

  457 – Đi trước thời sước cỏ gà

  Về nhà đọc kinh ra đình chết chém.

  458 – Đi lâu mới biết đường dài,

  Ở lâu mới biết con người phải chăng.

  459 – Đi sau, ăn rau bà đẻ,

  Ăn giẻ chùi trôn, ăn l… chấm muối.

  460 – Đĩ dại làm hại thằng tù,

  Nó cho cái kẹo, nó cù cả đêm.

  461 – Đò đưa cô Tấn, cô Tần,

  Cô Tấn xuống huyện, cô Tần sang sông.

  462 – Đó đây trước lạ sau quen,

  Chẳng gần, qua lại đói phen cũng gần.

  463 – Đò sao đò có không đưa,

  Tại người đi sớm về trưa không chừng.

  464 – Đói thì nặng mặt say mày,

  No thời tức bụng giời hay chăng giời.

  465 – Đói thời ăn ráy, ăn khoai,

  Chớ thấy lúa rỗ tháng hai mà mừng.

  466 – Đói thì ăn khế, ăn sung,

  Trông thấy mẹ chồng, thì nuốt chẳng trôi.

  467 – Đói lòng ăn nắm lá sung,

  Chồng một thì lấy, chồng chung thì đừng.

  468 – Đói no một vợ, một chồng

  Một niêu cơm tấm, dầu lòng ăn chơi.

  469 – Đói thì thèm thịt, thèm xôi,

  Hễ no cơm tẻ, thì thôi mọi đường.

  470 – Đói thì ăn cơm lại no,

  Từ ngày có vợ chẳng dò đi đâu.

  471 – Đói thì đầu gối phải bò,

  No cơm ấm cật, chẳng dò đi đâu. ()

  472 – Đói lòng ăn nửa trái sim,

  Uống lưng bát nước đi tìm người thương.

  473 – Đòng-đòng đi dạo đòng-đòng,

  Trẻ vui đạo trẻ, gia dong đạo già.

  474 – Đố ai bắt chạch đàng đuôi,

  Bắt chim đầu cánh, bắt người trong giăng.

  475 – Đố ai nằm võng không đưa,

  Ru con không hát, anh chừa nguyệt-hoa.

  476 – Đố ai biết lúa mấy cây!

  Biết sông mấy khúc, biết mây mấy từng?

  477 – Đố ai quét sạch lá rừng,

  Để ta khuyên gió, gió đừng rung cây.

  478 – Đố ai biết đá mấy hòn,

  Tua rua mất chiếc, giăng tròn mấy đêm?

  479 – Đố ai tát bể Đông-khê

  Tát sông Bồ-Đề, nhổ mạ cấy chiêm?

  480 – Đố ai lượm đá quẳng giời,

  Đan gầu tát biển, ghẹo người trong giăng?

  481 – Đố ai lặn xuống vực sâu,

  Mà đo miệng cá uốn câu cho vừa?

  482 – Đôi ta là nghĩa tao khang,

  Xuống khe bắt ốc, lên đàng hái rau?

  483 – Đôi ta như ngãi Phan Trần,

  Khi xa ngàn dặm, khi gần nên đôi.

  484 – Đôi ta như đũa nòng-nòng,

  Đẹp duyên nhưng chẳng đẹp lòng mẹ cha.

  485 – Đôi ta như lúa phơi mầu,

  Đẹp duyên thì lấy, tham giàu làm chi.

  486 – Đôi ta như rắn thìu-diu,

  Nước chảy mặc nước, ta chèo lấy ta.

  487 – Đôi tay cầm đôi ống tơ,

  Dù năm ba mối, cũng chờ mối anh.

  488 – Đôi tay cầm đôi quả hồng,

  Quả chát phần chồng, quả ngọt phần giai.

  489 – Đôi tay cầm đôi dao cau,

  Chỉ giời vạch đất lấy nhau phen này.

  490 – Đồn rằng kẻ Trọng lắm cau,

  Kẻ Cát lắm lúa, kẻ Mau lắm tiền.

  491 – Đồng tiền đi trước đồng tiền khôn,

  Đồng tiền đi sau đồng tiền dại.

  492 – Đồng tiền không phấn không hồ,

  Đồng tiền khéo điểm, khéo tô mặt người.

  493 – Đốt than, nướng cá cho vàng,
  Lấy tiền mua rượu cho chàng uống chơi.

  494 – Đời cha cho đến đời con,

  Có muốn nặn tròn, thời phải nặn vuông.

  495 – Đời người sống mấy gang tay.

  Hơi đâu câm-cụi cả ngày cả đêm.

  496 – Đời người có một gang tay,

  Ai hay ngủ ngày chỉ được nửa gang.

  497 – Đời người tắm mắt, đeo hoa,

  Đời người ỉa chịn cũng qua một đời.

  498 – Đời xua kén những con dòng,

  Đời nay ấm cật, no lòng thì thôi.

  499 – Đời vua Vĩnh-tộ lên ngôi,

  Cơm nguội đầy nồi trẻ chẳng ăn cho.

  500. Đừng khôn ngoan chớ vụng về,

  Đừng cho ai lận, chớ hề lận ai.

  501 – Đừng có chết mất thì thôi,

  Kia như cái cóc bôi vôi lại về.

  502 – Đừng có chết mất thì thôi.

  Sống thì có lúc no xôi, chán chè.

  503 – Đừng chê tôi xấu, tôi già,

  Tôi đi bán thị mọi bà mọi hôn.

  564 – Được mùa chớ phụ môn khoai,

  Đến năm thân-dậu không ai bạn cùng.

  505 – Được mùa cơm những Tám-xoan,

  Đến khi cơ hàn gié cũng như chiêm.

  506 – Đường đi những lách cùng lau,

  Cha mẹ tham giàu ép uổng duyên con.

  507 – Đường xa đi gấp lại gần,

  Mẹ đi lấy vợ Thanh-Thần cho tôi.

  508 – Đường dài ngựa chạy biết tăm,

  Người thương có nghĩa trăm năm cũng về.

  15 chữ

  509 – Đấy song, đây cũng mày già,

  Đấy con Đô-Đốc, đây cũng cháu bà quận-công.

  510 – Đục đến chạm, thì chạm đến khăng,

  Đòn đánh lý-trưởng thời văng cả làng.

  511 – Được bạn, thì lại bỏ bè,

  Được con trâu trậm, lại chê me không cầy.

  16 chữ

  512 – Đã có con mắt thì xem đàng,

  Có phải cận thì mà ngó quàng ngó quơ.

  513 – Đàn ông vượt bể, có chúng, có bạn,

  Đàn bà vượt cạn chỉ có một mình.

  514 – Đĩ xơ đĩ xác, đĩ xạc đĩ xờ,

  Đĩ ở trên bờ, đĩ lặn xuống ao.

  515 – Động biển Đại-Bàng, vác nồi rang thóc,

  Động biển bên Sóc, đổ thóc ra phơi.

  516 – Đom-đóm bay ra, giồng cà, cho đỗ,

  Tua-rua bằng mặt, cất bát cơm chăm.

  19 chữ

  517 – Đàn bà không biết nuôi heo, đàn bà nhác,

  Đàn ông không biết cột nuộc lạt, đàn ông hư.

  518 – Đôi ta đã trót nhời thề,

  Con dao lá trúc đã kề tóc mai

  Dặn rằng: “Ai chớ quên ai”.


  E

  4 chữ

  1 – Em ngã, chị nưng.

  6 chữ

  2 – Ép quả thì nước chảy ra.

  8 chữ

  3 – Em thuận anh hòa, là nhà có phúc.

  4 – Ép dầu, ép mỡ, ai nỡ ép duyên.

  12 chữ

  5 – Em khôn cũng là em chị.

  Chị dại cũng là chị em.

  14 chữ

  6 – Em ngã thì chị phải nưng,

  Đến khi chị ngã, em bưng miệng cười.

  7 – Em về hỏi mẹ cùng cha,

  Có cho em lấy chồng xa hay đừng.

  8 – Em về hỏi mẹ cùng thầy,

  Có cho anh cưới tháng này thì cho.

  9 – Em là con gái kẻ Đằng,

  Bên Tề, bên Sở biết rằng theo ai?

  10 – Em thời trướng gấm quần là,

  Chị thời tan-tác như hoa giữa đường.

  11 – Em như cục cứt trôi sông,

  Anh như con chó đứng trông bên bờ.

  12 – Em đừng cậy sắc, khoe hay,

  Khéo thay nồi thủng về tay thợ hàn.

  13 – Em ơi! Anh bảo em này:

  Trứng chọi với đá có ngày vỡ tan.

  14 – Em ơi, anh bảo đây này:

  Sông sâu chớ lội, đò đầy chớ đi.

  15 – Em ngoan lấy phải chồng đần,

  Cho giỏi mười phần ai biết rằng ngoan.

  16 – Én bay thấp, mưa ngập bờ ao,

  Én bay cao, mưa rào lại tạnh.

  15 chữ

  17 – Em chính chuyên anh cũng được nhờ,

  Lẳng-lơ nào biết cõi bờ là đâu.

  16 chữ

  18 – Em trông thấy anh, em cũng muốn theo,

  Sợ mẹ anh nghèo, bán váy em đi.

  17 chữ

  19 – Em thấy anh, em cũng muốn chào,

  Sợ anh chồng cũ nó đứng bờ rào nó trông.

  20 – Em đừng bỏ tiếng bấc chì,

  Anh dở chân vui bạn cũng nhớ khi em nhẹ lòng.

  19 chữ

  20 – Em chở thấy anh bé mà sầu,

  Kia con ong nó bao nhiêu tuổi, nó châm bầu, bầu thui.

  20 chữ

  21 – Em nay khăn-khắn một lòng,

  Muốn cho phu xướng, phụ tòng cùng nhau,

  Lòng em như ý sở cầu,


  Ê

  4 chữ

  1 – Ếch mọc lông nách,

  2 - Ếch ngồi đáy giếng,

  5 chữ

  3 - Ếch nào chẳng là thịt,

  4 - Ếch thấy hóa thi vồ

  6 chữ

  5 - Ếch tháng ba, gà tháng bảy,

  7 chữ

  6 - Ếch ngồi trong hang cũng còn lo chết.

  8 chữ

  7 - Ếch ngồi đáy giếng coi giời bằng vung.()


  G

  3 chữ

  1 – Gan cóc tía.

  2 – Gàn bát bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào.

  3 – Gẩy đàn môi.

  4 – Gươm kề cổ.

  5 – Gương tầy liếp

  4 chữ

  6 – Gà sống nuôi con.

  7 – Gà mọc lông măng.

  8 – Gà mái gáy gở.

  9 – Gà sống còn giò.

  10 – Góc kéo, đầu kim.

  11 – Gái đĩ già mồm

  12 – Gái tơ ngứa nghề.

  13 – Gái mạnh về chồng.

  14 – Gan già, ma mọi.

  15 – Gan chai, phổi đá.

  16 – Gan sành, dạ sỏi.

  17 – Gan vàng, dạ sắt.

  18 – Gan liền tướng-quân.

  19 – Gan đục, lòng trong.

  20 – Gan cóc, mật công.

  21 – Gánh vã, buôn thuyền.

  22 – Gánh nặng, vác nhẹ.

  23 – Gánh vàng vào kho.

  24 – Gáo dài quá () chuôi.

  25 – Gạo muối ném theo.

  26 – Gạo châu, củi quế.

  27 – Gạo chợ, nước sông.

  28 – Gặp sao hay vậy.

  29 – Gặp chăng, hay chớ.

  30 – Gặp phải hang hùm.

  31 – Gẫy gối, tối mặt.

  32 – Gậy làng đập làng ().

  33 – Gần nhà, xa ngõ.

  34 – Gần lửa rát mặt.

  35 – Gần đất, xa giời.

  36 – Ghé đầu chịu báng.

  37 – Ghét người, yêu của.

  38 – Gỏi thèm, nem thừa.

  39 – Góp gỗ nên rừng.

  40 – Góp gió thành bão.

  41 – Góp của thập phương.

  42 – Gót chân, đỉnh đầu.

  43 - Gối rơm, nằm đất.

  44 – Gục đầu vai vế.

  45 – Gửi của làm tin.

  46 – Gửi trứng cho quạ.

  47 – Gươm cầm đằng chuôi.

  48 – Gươm gẩy gà xác.

  5 chữ

  49 – Gà ăn hơn công ăn.

  50 – Gà đẻ, gà cục tác.

  51 – Gà què bị chó đuổi.

  52 – Gái dở thèm của chua.

  53 – Gắp lửa bỏ bàn tay.

  54 – Gậy ông đập lưng ông.

  55 – Gậy vông phá nhà gạch.

  56 – Ghét đào đất đổ đi.

  6 chữ

  57 – Gà cỏ chở mỏ về rừng.

  58 – Gà nhà lại bới bếp nhà.

  59 – Gà cúng chuồng đá lẫn nhau.

  60 – Gà tức nhau về tiếng gáy.

  61 – Gái tham tài, giai tham sắc.

  62 – Gái hơn hai, giai hơn một.

  63 – Gái Xuân-Mai, giai Yên-Thái.

  64 – Gái hóa o việc Triều-đình.

  65 – Gái ngoan làm quan cho chồng.

  66 – Gạo da ngà, nhà gỗ lim.

  67 – Gạo dở bốc chẳng đầy thưng.

  68 – Gạo đâu có đổ bằng thưng.

  69 – Gần chợ, để nợ cho con.

  70 – Gật gù tay đũa, tay chén.

  71 – Gò má làm khá người ta.

  72 – Gối rơm theo phận gối rơm.

  73 – Gông làng, vừa mang vừa hát.

  74 – Gươm hai lưỡi, miệng trăm hình.

  7 chữ

  75 – Gà người gáy, gà nhà ta sáng.

  76 – Gai ở ngọn giòn hơn gai gốc.

Chia sẻ trang này