0088.3.0008 @Trần Lê Hương(soát xong)

28/12/15
0088.3.0008 @Trần Lê Hương(soát xong)
 • PDF
  GoogleDocs

  cute_smiley15cute_smiley15cute_smiley15

  #0088.3.0008

  Đánh máy: kimtientang


  77 – Gái chậm chồng, mẹ cha khắc khoải.

  78 – Gái có công thì chồng chẳng phụ.

  79 – Gần chẳng trao để xa mà với.

  8 chữ

  80 – Gái khôn, giai dỗ lâu ngày cũng siêu.

  81 – Gái dở một dành, gái lành một sọt.

  82 – Gái nhỡ thì gặp quan Tri hóa vợ.

  83 – Gạo để bồ dài, muối để bàn chân.

  84 – Gạo chợ, nước sông, củi đồng, giàu miếng.

  85 – Gặp cơn đại loạn mới hay trung thần.

  86 – Gặp thì buổi nào, theo kỷ cương ấy.

  87 – Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. (1)

  88 – Gỡ cho hết cháy, còn gì là niêu.

  89 – Gửi nhời thì nói, gửi gói thì mở.

  9 chữ

  90 – Gà chê thóc chẳng bới, người mới chê tiền.

  91 – Gái giết chồng, đàn ông ai giết vợ.

  92 – Gái ăn thụ thai, giai ăn làm lý trưởng.

  93 – Gái chồng rẫy phi chứng nọ, thì tật kia.

  94 – Ghen vợ, ghen chồng không nồng bằng ghen ăn.

  10 chữ

  95 – Gần tre che một phía, gần mía bẻ một cây.

  ---

  (1) sáng


  11 chữ

  96 – Gần sông quen tính cá,

  Gần núi không lạ tiếng chim.

  12 chữ

  97 – Gần nhà có giỗ không được ăn cỗ cũng được liếm lá.

  98 – Gà béo thì bán bên Ngô,

  Gà khô thì bán láng giềng.

  13 chữ

  99 – Gà Tò, lợn Tó (1) vó Vạn Đồn, l... Cổ Am, c... Hành Thiện.

  100 – Gái Sơn Đông ăn với chồng một bữa, nằm với chồng nửa đêm.

  14 chữ

  101 – Gà què ăn quẩn cối xay,

  Ăn đi ăn lại cối này một câu.

  102 – Gai trên rừng ai bứt mà nhọn,

  Trái trên cây ai vo mà tròn.

  103 – Gái chê chồng đến Bông giở lại,

  Giai chê vợ đến Ngái giở về.

  104 – Gái không chồng như thuyền không lái,

  Giai không vợ như ngựa không cương.

  105 – Gái có chồng như gông đeo cổ,

  Giai có vợ như rợ buộc chân. (1)

  106 – Gái chưa chồng trông mong đi chợ,

  Giai chưa vợ lơ lửng đứng đàng.

  107 – Gái thương chồng đang đông buổi chợ,

  Giai thương vợ nắng quái chiều hôm.

  108 – Gái mà chi! Giai mà chi!

  Sinh ra có ngãi có nghì là hơn.

  109 – Gái khôn tránh khỏi đò đưa,

  Giai khôn tránh khỏi vợ thừa người ta.

  110 – Gái đâu có gái lạ đời,

  Chỉ còn thiếu một ông giời không chim.

  111 – Gánh cực mà đổ lên non,

  Cong lưng mà chạy cực còn theo sau.

  112 – Gáo đồng (2) múc nước giếng tây,

  Khôn ngoan cho lắm tớ thầy người ta. (3)

  113 – Gạo chợ một tiền mười thưng,

  Mẹ con nhịn đói vì chưng không tiền.

  114 – Gẫm xem thế sự nực cười,

  Một con cá lội mấy người buông câu.

  115 – Gần thì rầy viếng, mai thăm,

  Xa xôi cách trở một năm vài lần.

  116 – Gần chúa phong cảnh mọi đường,

  Ở gần thợ ruộm vẻ vang mọi mầu.

  ---

  (1) lỗ tiền chôn (2) - vàng (3) - chẳng kẻo cơm thầy cơm cô.

  117 – Gần chùa gọi Bụt bằng anh,

  Thấy Bụt hiền lành, bế Bụt đi chơi. (1)

  118 – Gần thì chẳng hợp duyên cho,

  Xa xôi cách mấy lần đò cũng theo.

  119 – Gập ghềnh nước chảy qua đèo,

  Ngựa sô xuống bến, thuyền chèo lên non.

  120 – Ghe bầu giở lại về đông,

  Làm thân con gái thờ chồng, nuôi con.

  121 – Gỗ trắc đem lát ván cầu,

  Yến sào đem nấu với đầu tôm khô.

  122 – Gối chăn, gối chiếu chẳng êm,

  Gối lụa chẳng mềm bằng gối đầu tay.

  123 – Gươm vàng rớt xuống hồ Tây,

  Công cha cũng trọng, nghĩa thầy cũng sâu.

  15 chữ

  124 – Gái có chồng như rồng có vây,

  Gái không chồng như cối xay chết ngỏng.

  125 – Gần nhà giàu, đau răng ăn cốm,

  Gần nhà kẻ trộm, ốm lưng chịu đòn.

  16 chữ

  126 – Gà đen chân trắng, mẹ mắng cũng mua,

  Gà trắng chân chì, mua chi giống ấy.

  127 – Gái có con như bồ hòn có rễ,

  Gái không con như bè ngổ trôi sông.

  ---

  (1) – nghe nói Bụt lành, hạ xuống đất chơi.


  20 chữ

  128 – Gái phải hơi giai như thài lài phải cứt chó,

  Giai phải hơi vợ như cò bợ phải giải mưa.

  21 chữ

  129 – Gái một con trông mòn con mắt,

  Gái hai con vú quặt đằng sau,

  Gái ba con thì đâu ngồi đấy.

  GI

  4 chữ

  1 – Gia bần thân lão.

  2 – Già kề miệng lỗ.

  3 – Già hay trái chứng.

  4 – Già néo đứt dây.

  5 – Già kén kẹn (1) hom.

  6 – Già đòn, non nhẽ.

  7 – Già lừa nhỡ lứa.

  8 – Già giái, non hột.

  9 – Giá áo, túi cơm.

  10 – Giả tỉnh, giả say.

  11 – Giả điếc, giả đui.

  ---

  (1) – chẹn


  12 – Giả lịnh, giả thị.

  13 – Giả câm, giả điếc.

  14 – Giả chết bắt quạ.

  15 – Giai lành, gái tốt.

  16 – Giai tơ, gái mềm.

  17 – Giai tài, gái sắc.

  18 – Giáo đa thành oán.

  19 – Giây máu ăn phần.

  20 – Giấy người, nứa người.

  21 – Giận chồng vật con.

  22 – Giận cá chém thớt.

  23 – Giật gấu vá vai.

  25 – Giàu ăn, khó chịu.

  25 – Giàu trọng, khó khinh.

  26 – Giàu con, lắm của.

  27 – Giàu hởi, khó phiền.

  28 – Giàu điếc, sang đui.

  29 – Giàu làng khó góp.

  30 – Giấu đầu hở đuôi.

  31 – Giấu voi đụn rạ.

  32 – Giậu nát chó ỉa.

  33 – Giết người không dao.

  34 – Giòn cười, tươi khóc.

  35 – Giơ cao, đánh sẽ.

  36 – Giơ tay quá trán.

  37 – Giở may quay nồm.

  38 – Giời cao, đất dầy.

  39 – Giời cao, bể rộng.

  40 – Giời sầu, bể thảm.

  41 – Giời nam, bể bắc.

  42 – Giời sinh, giời dưỡng.

  43 – Giời đánh, Thánh vật.

  44 – Giùi đục, cẳng tay.

  45 – Giùi trong tay áo.

  46 – Giữ đồ cho chủ.

  5 chữ

  47 – Già còn chơi trống bỏi.

  48 – Già lừa đẻ con ngựa.

  49 – Già lừa đạp rưa thối.

  50 – Giá thú bất luận tài.

  51 – Giả lễ bà Chúa Mường.

  52 – Giai tơ vớ nạ dòng.

  53 – Giáo nứa đâm vườn hoang.

  54 – Giấy rách giữ lấy lề.

  55 – Giận người dưng thêm phiền.

  56 – Giàu người ta tiếng mình.

  57 – Giấu kim trong tay áo.

  58 – Giấu như mèo giấu cứt.

  59 – Giậu đổ, bìm bìm leo.

  60 – Giếng đâu thì ếch đó.

  61 – Gió thổi là chổi giời.

  62 – Giòi trong xương giòi ra.

  63 – Giời cho hơn lo làm.

  64 – Giơ nách cho người cù.

  65 – Giở mặt như bàn tay.

  66 – Giữ gìn không đáy chốt.

  67 – Giữ nhau như miếng mộc.

  6 chữ

  68 – Già sinh tật, đất sinh cỏ.

  69 – Già quen việc, trẻ quen ăn.

  70 – Già sức khỏe, trẻ bình yên.

  71 – Giai xóm trại, gái hàng cơm.(1)

  72 – Giai trứng cá, gái má đào. (2)

  73 – Giai thì loạn, gái thì bình.

  74 – Giai thì mạnh, gái thì mềm.

  75 – Giai tay trái, gái tay mặt.

  76 – Giai anh hùng, gái thuyền quyên.

  77 – Giai tứ chiếng, gái giang hồ.

  78 – Giai Tam Đái, gái Từ Liêm.

  79 – Giang sơn nào, anh hùng ấy.

  80 – Giặc phá không bằng nhà cháy.

  81 – Giặc chẳng bắt, bắt thầy tu.

  82 – Giằng chẳng dứt, dứt chẳng ra.

  83 – Giẩy con hàng xóm xuống ao.

  84 – Giận thì mắng, lặng thì thương.

  85 – Giận mất khôn, lo mất ngon.

  86 – Giận con rận, đốt cái áo.

  87 – Giật đầu cá vá đầu tôm.

  88 – Giàu là họ, khó người dưng.

  ---

  (1) – tràng thi, (2) – hồng


  89 – Giàu giờ ngọ, khó giờ mùi.

  90 – Giàu làm kép, hẹp làm đơn.

  91 – Giàu út ăn, khó út chịu.

  92 – Giàu bán chó, khó bán con.

  93 – Giàu ruộng đợ, nợ ruộng thuê.

  94 – Giàu ăn uống, khó đánh nhau.

  95 – Giàu tân, không bằng khó cựu.

  96 – Giàu vẻ vang, sang lịch sự.

  97 – Giàu lái buôn, khôn thằng dốt.

  98 – Giàu chiều hôm, khó sớm mai.

  99 – Giàu lo bạc, đói lo cơm.

  100 – Giàu một lọ, khó một bát.

  101 – Giàu về bạn, sang về vợ.

  102 – Gieo mạ, còn phải kén giống.

  103 – Gió chiều nào, che chiều ấy.

  104 – Gió nam đưa xuân sang hè.

  105 – Giỏ nhà ai, quai nhà nấy.

  106 – Giỏng mái tai, gài mái tóc.

  107 – Giỗ chửa làm, heo còn đó.

  108 – Giồng cây bí, thí cây tre.

  109 – Giồng cây, có ngày ăn quả.

  110 – Giở giốn cho thiên hạ dòm.

  111 – Giời đánh, còn tránh miếng ăn.

  112 – Giời còn rộng, đất còn dài.

  113 – Giời chẳng đóng cửa nhà ai.

  114 – Giời làm đất, đất làm giời.

  115 – Giời sinh voi, giời sinh cỏ.

  116 – Giùi đục chấm nước mắm cáy.

  117 – Giùi đánh đục, đục đánh chạm.

  118 – Giữ như ông thầy giữ ấn.

  7 chữ

  119 – Giã một trăm chầy, gạo mới trắng.

  120 – Giai có vợ tề gia nội trợ.

  121 – Giai có vợ như giỏ có hom.

  122 – Giai có vợ như dợ buộc chân.

  123 – Giai năm trăng gặp nàng bảy tróng.

  124 – Giặc đến nhà, đàn bà phải đánh.

  125 – Giàu có ba mươi tết mới hay.

  126 – Giàu làm chị, khó lụy làm em.

  127 – Giết một mèo mà cứu vạn chuột.

  128 – Gió heo may mía bay lên ngọn.

  129 – Giọt máu đào hơn ao nước lã.

  130 – Giở được mã, thì giã mất đám.

  8 chữ

  131 – Giã ba buồm không nuôi câu một lưỡi.

  132 – Giã gạo thì ốm, giã cốm thì khỏe.

  133 – Giăng quầng thì cạn, giăng tán thì mưa.

  134 – Giấy trắng mực đen làm quen thiên hạ.

  135 – Giàu thì dể người, khó thì nói láo.

  136 – Giàu hai con mắt, khó hai bàn tay.

  137 – Giàu vền nén (1) chẳng giàu về sén bờ.

  138 – Giàu lúc còn son, giàu lúc con nhớn.

  139 – Giết một con cò, cứu trăm con tép.

  140 – Gió bấc hiu hiu sếu kêu thì rét.

  141 – Giời không chịu đất, đất phải chịu giời.

  142 – Giời nắng tốt dưa, giời mưa tốt lúa.

  143 – Giời nắng chóng trưa, giời mưa chóng tối.

  144 – Giời đất hương hoa, người ta cơm rượu.

  145 – Giớn giác như thằng lác té xuống áo.

  146 – Giữ được đằng trôn, đằng l... quạ mổ.

  9 chữ

  147 – Già được bát canh, trẻ được manh áo mới.

  148 – Già chẳng trót đời, mặc áo tơi mà chết.

  149 – Giai chở đò ngang, gái bán hàng giầu miếng.

  150 – Giai thấy l... lạ như quạ thấy gà con.

  151 – Giặc bên Ngô, không bằng bà cô bên chồng.

  152 – Giàu thú quê, không bằng ngồi lê kẻ chợ.

  153 – Giàu nuôi lợn đực, khó cực nuôi lợn cái.

  154 – Gió heo may chẳng mưa rầm thì bão giật.

  ---

  (1) – ruộng


  10 chữ

  155 – Giai anh hùng vô duyên,

  Gái thuyền quyên phận bạc.

  156 – Giai khôn lắm nước đái,

  Gái khôn lắm nước mắt.

  157 – Giai lính tuần, lính thú,

  Gái cửa phủ, cửa đồn.

  158 – Giai Cầu Vồng, Yên Thế,

  Gái Nội Duệ cầu Lim.

  159 – Giăng đến rằm thì tròn,

  Sao đến tối thì mọc.

  160 – Giăng mờ tốt lúa nỏ,

  Giăng tỏ tốt lúa sâu.

  161 – Giận đứa ngu quên ngủ,

  Mê vận lú quên ăn.

  162 – Giàu chủ kho, no nhà bếp, chóng chết quản voi.

  163 – Giàu con út, khó con út, chút sạch cửa nhà. (1)

  164 – Giời nào có dung kẻ gian, có oan người ngay.

  11 chữ

  165 – Giàu ngày ăn ba bữa,

  Khó cũng đỏ lửa ba lần.

  12 chữ

  166 – Giai ơn vua cưỡi thuyền rồng,

  Gái ơn chồng bồng con thơ.

  ---

  (1) – cấn cơm, cấn sữa


  167 – Giai chưa vợ, bạc đầy cong,

  Gái chưa chồng, tiền đầy gác.

  168 – Giai khôn tránh khỏi đòn quan,

  Gái khôn tránh khỏi đòn chồng.

  169 – Giàu đời nay lắm kẻ ưa,

  Giàu đời xưa chẳng ai màng.

  170 – Gió đông là chồng lúa chiêm,

  Gió bắc là duyên lúa mùa.

  171 – Giồng cây chua, ăn quả chua,

  Giồng cây ngọt, ăn quả ngọt.

  172 – Giúp nhời không ai giúp của,

  Giúp đũa không ai giúp cơm.

  14 chữ

  173 – Già thì già tóc, già tai,

  Già răng, già lợi, đồ chơi không già.

  174 – Già thì mọi sự mọi hèn,

  Giang sơn phó mặc (1) đàn em sau này.

  175 – Giai khôn kén vợ chợ đông,

  Gái khôn kén chồng giữa chốn ba quân.

  176 – Giai tay không chẳng thèm (2) nhờ vơ,

  Gái ruộng đợ phải ăn mày chồng. (3)

  177 – Giai ba mươi tuổi đang xoan,

  Gái ba mươi tuổi đã toan về già.

  178 – Giai ba mươi tuổi mà già,

  Gái bốn mươi tám đang ra má hồng.

  ---

  (1) – giả (2) – ai (3) trăm mẫu ruộng đợ cũng tiếng nhà chồng.


  179 – Giai tứ chiếng, gái giang hồ,

  Gặp nhau ta nổi cơ đồ từ đây. (1)

  180 – Giai tứ chiếng hầu bao, dạ cá,

  Gái giang hồ yếm vá, cổ sây.

  181 – Giai bất nhân phá quân thìn tuất,

  Gái bạc tình tham sát nhàn cung.

  182 – Giai nuôi vợ đẻ gầy mòn,

  Gái nuôi chồng ốm béo cùn cối xay.

  183 – Giai tân (2) gái hóa thì chơi,

  Đừng nơi có vợ, chớ nơi có chồng.

  184 – Giai hơn vua được lúc đua thuyền,

  Gái hơn chồng được lúc bồng con.

  185 – Giai mồng một, gái hôm rằm,

  Nuôi thì nuôi vậy, còn căm dạ này.

  186 – Giai làm nên năm thê, bảy thiếp,

  Gái làm nên thủ tiết thờ chồng.

  187 – Giang sơn một gánh cất ngồi,

  Đầu con, đầu vợ, đầu nồi, đầu niêu.

  188 – Giang sơn phó mặc hàng mầm,

  Sấm chớp ỳ ầm phó mặc Thiên lôi.

  189 – Giăng khuyết rồi giăng lại tròn,

  Mụ già kén rể con còn hóa lâu.

  190 – Giăng chưa cho lúa vàng vàng,

  Cho anh đi cắt, cho nàng quẩy cơm.

  191 – Giăng thanh, nguyệt rạng mái đình,

  Chén son chưa cạn sao tình đã quên.

  ---

  (1) – cũng nên, (2) – không


  192 – Giăng rằm vừa tỏ, vừa cao,

  Cho nên ai cũng ước ao giăng rằm.

  193 – Giăng mờ còn tỏ hơn sao,

  Dẫu rằng núi lở còn cao hơn đồi.

  194 – Giận chồng mà chẳng bế con,

  Cha mày làm mất cái giòn mẹ đi.

  195 – Giận mà nói lại cho hay,

  Thay đồng hồ dễ khỏi tay thợ hàn.

  196 – Giàu không hà tiện, khó liền tay,

  Khó không hà tiện, khó ăn mày.

  197 – Giàu từ (1) trong trứng giàu ra,

  Khó từ ngã bảy ngã ba khó về. (2)

  198 – Giàu sơn lâm lắm kẻ tìm đến,

  Khó giữa chợ chẳng ma nào nhìn.

  199 – Giàu sang nhiều kẻ tới nhà,

  Khó khăn nên nỗi ruột già xa nhau.

  200 – Giàu nhân ngãi hãi giữ cho giàu,

  Khó tiền bạc mựa lo rằng khó.

  201 – Giàu về thể, nghèo về thể,

  Mèo uống nước bể chẳng bao giờ cạn.

  202 – Giàu đâu đến kẻ ngủ trưa,

  Sang (3) đâu đến kẻ say sưa rượu chè. (4)

  203 – Giàu thì cơm cháo bổ lao,

  Khó thì đánh điếu thuốc lào ngậm hơi.

  204 – Giàu ba mươi tuổi chớ mừng,

  Khó ba mươi tuổi em đừng vội lo.

  ---

  (1) – em (2) – đói em, đói thủa mẹ cha sinh thành.

  (3) – hay (4) – tối ngày.


  205 – Giàu thì dãi vải tháng ba,

  Khó khăn mua vải hồ la tháng mười.

  206 – Giàu thì cũng chẳng có thèm,

  Khó khăn ta liệu ta làm, ta ăn.

  207 – Giàu trong làng trái duyên khôn ép,

  Khó nước người phải kiếp cũng theo.

  208 – Giầu này coi nặng như chì,

  Ăn thì đã vậy, lấy gì giả ơn.

  209 – Giẻ cùi tốt mã dài đuôi,

  Hay ăn cứt chó, ai nuôi giẻ cùi.

  210 – Gió đưa ông đội vào kinh,

  Bà đội thương tình cắp nón chạy theo.

  211 – Gió đưa cây cải về giời,

  Rau răm ở lại chịu nhời đắng cay.

  212 – Gió đưa tờ giấy lên mây,

  Gió đưa cô tú vào đây ăn giầu.

  213 – Gió nồm là gió nồm nam,

  Trách chàng quân tử ăn tham không chào.

  214 – Gió nồm là gió nồm nôm,

  Trách chàng quân tử có mồm không ăn.

  215 – Gió bên Đông, động bên Tây,

  Tuy rằng nói đấy, nhưng đây biết rồi.

  216 – Giốc bồ thương kẻ ăn đong,

  Có chồng thương kẻ nằm không một mình.

  217 – Giời ơi! Sinh giặc làm chi,

  Cho chồng tôi phải ra đi chiến trường.

  218 – Giời kia Khôn cũng thừa Càn

  Nước kia Tấn cũng hợp Tần mới xong.

  219 – Giời mưa ướt lá đài bi,

  Con mẹ, mẹ xót, xót gì con dâu.

  220 – Giời nào có phụ ai đâu,

  Hay làm thì giàu, có chí thì nên.

  221 – Giời làm một trận phong ba,

  Chồng tôi như đứa bán gà chợ phiên.

  222 – Giời làm một trận lăng nhăng,

  Ông hóa ra thằng, thằng hóa ra ông.

  223 – Giời còn khi nắng, khi mưa,

  Ngày còn khi sớm, khi trưa, nữa người.

  224 – Giời mưa, thì mặc giời mưa,

  Tôi không có nón, giời chừa tôi ra.

  225 – Giời Phật thì ở trên mây,

  Nhiều tiền đong đầy, ít tiền đong vơi.

  226 – Giời sinh hùm chẳng có vây,

  Hùm mà có cánh, hùm bay lên giời.

  227 – Giời sinh ra kiếp hay chơi,

  Sao giời lại khép vào nơi không tiền.

  228 – Giời nắng rồi giời lại mưa,

  Chứng nào tật ấy có chừa được đâu.

  229 – Giời sao giời ở chẳng cân,

  Người ăn không hết, người lần chẳng ra.

  230 – Giời sao giởi ở chẳng công,

  Người ba bốn vợ, người không vợ nào.

  231 – Giời mưa nước chảy qua ngòi,

  Tôi chẳng lấy nó, nó đòi lấy tôi.

  232 – Giời mưa nước chảy qua đình,

  Tôi chẳng lấy nó, nó đình lấy tôi.

  233 – Giời mưa nước chảy qua hè,

  Tôi chẳng lấy nó, nó đè lấy tôi.

  234 – Giữa làng có cây đa xanh,

  Gió đánh một cành, tươi vẫn hoàn tươi.

  235 – Giường rộng thì ghé lưng vào,

  Nghìn năm ai có tơ hào với ai.

  236 – Giai chê vợ mất của tay không,

  Gái chê chồng một đồng giả thành bốn.

  237 – Giời quả báo ăn cháo gẫy răng,

  Ăn cơm gẫy đũa, xỉa răng gẫy chày.

  17 chữ

  238 – Già ăn trẻ lại, gái ăn dắt chồng,

  Nhỡ nhỡ nhùng nhùng, ăn được lứa đẻ thêm.

  20 chữ

  239 – Giầu giẩu giầu giâu kém mười trâu đầy một chục,

  Lợn đẻ nhung nhúc kém mười chục đầy một trăm.

  H

  3 chữ

  1 – Hiền như Bụt.

  2 – Hót như khướu.

  3 – Hỗn như gấu.

  4 – Hùm mất thịt.

  4 chữ

  5 – Há miệng, mắc quai.

  6 – Há miệng chờ ho.

  7 – Hai bàn tay trắng.

  8 – Hai sương, một nắng.

  9 – Hai năm rõ mười.

  10 – Hai chín trông nhau.

  11 – Hái mú lặn hồ.

  12 – Hại nhân, nhân hại.

  13 – Hay, xoay vào lòng.

  14 – Hàm chó, vó ngựa.

  15 – Hàng văn đánh ngược.

  16 – Hàng cót bằng nan.

  17 – Hao dầu, tốn bấc.

  18 – Hẳn hoi lỗ miệng.

  19 – Hằng hà sa số.

  20 – Hầu cô, hầu cậu.

  21 – Hậu bạc tùy tình.

  22 – Hễ chung thì chạ.

  23 – Hết nợ làm giàu.

  24 – Hết hương, còn khói.

  25 – Hết rên, quên thầy.

  26 – Hết khôn hóa rồ.

  27 – Hết thuốc, hết xôi.

  28 – Hết bột lên bổi.

  29 – Hết xôi, rồi việc.

  30 – Hỉ mũi chưa sạch.

  31 – Hiền giả quá ngu.

  32 – Họ đôi ba bề.

  33 – Hoa hòe, hoa sói.

  34 – Hoa đâu, bướm đấy.

  35 – Họa lai, thần ám.

  36 – Học tài, thi phận.

  37 – Học hay, cầy biết.

  38 – Hỏi sư mượn lược.

  39 – Hom tranh bẻ hai.

  40 – Họp chợ lấy người.

  41 – Hộ pháp ăn tép.

  42 – Hộ pháp cắn chắt.

  43 – Hôi như chuột chù. (1)

  44 – Hồng nhan đa truân.

  45 – Hồng nhan bạc phận.

  46 – Hơn chẳng bõ hao.

  47 – Hủi ăn thịt mỡ.

  48 – Hư thân mất nết.

  49 – Hương hỏa mả dài.

  50 – Hữu lao, vô công.

  51 – Hữu danh, vô hình.

  52 – Hữu thủy, vô chung.

  53 – Hữu cầu tất ứng.

  54 – Hữu chí cánh thành.

  5 chữ

  55 – Hà địa bất sinh tài.

  56 – Hai thưng vào một đấu.

  ---

  (1) – bọ xít hoặc tổ cú.
 • Chia sẻ trang này