0088.3.0011 @be_coi (soát xong, GD)

8/1/16
0088.3.0011 @be_coi (soát xong, GD)
 • PDF
  GoogleDocs

  :rose::rose::rose:

  0088.3.00011

  Đánh máy: yeuhoatigone  328- Lẳng-lơ cũng chẳng có mòn,

  Chính chuyên cũng chẳng son son để dành.

  329- Lẳng-lơ chết cũng ra ma,

  Chính chuyên chết cũng khiêng (1) ra ngoài đồng.

  330- Lẳng-lơ đeo nhận không chừa,

  Nhẫn thì rơi mất, lẳng-lơ hãy còn.

  331- Lấy chồng cho đáng tấm chồng,

  Bõ công trang điểm má hồng, răng đen.

  332- Lấy chồng cờ bạc là tiên,

  Lấy chồng chè rượu là duyên nợ nần.

  333- Lấy chồng ăn những của chồng,

  Ăn hết con mắt, khoét lòng con ngươi.

  334- Lấy chồng thì phải theo chồng,

  Thôi đừng theo thói cha ông nhà mình.

  335- Lấy chồng chẳng biết mặt chồng,

  Đêm nằm tơ tưởng nghĩ ông láng giềng.

  336- Lấy chồng làm lẽ khỏi lo,

  Cơm nguội đầy rá, cá kho đầy nồi.

  337- Lấy ai thì cũng một chồng,

  Lấy anh hàng thịt ăn lòng sớm mai.

  338- Lấy ai mà chẳng một chồng,

  Lấy anh câu ếch nằm song xi-xoài.

  339- Lấy gì làm thú giải-phiền,

  Cái xe, cái lọ, ngọn đèn, cái tiêm.

  1. – chôn
  340- Lâm-râm khấn vái Phật giời,

  Xin cho cha mẹ sống đời nuôi con.

  341- Lập nghiêm ai dám tới gần,

  Bởi quan đủn-đởn cho dân nó nhờn.

  342- Lật-đật cũng đến bến giang,

  Anh nay thong-thả cũng sang đến đò.

  343- Lật đật thì đất cũng đè,

  Những người thong-thả rượu chè năm canh.

  344- Lênh đênh qua cửa Thần-phù,

  Khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm.

  345. Lênh-đênh bè ngổ, bè rừa,

  Quần nâu áo vá, đâu vừa thì chơi.

  346- Lo chi việc ấy mà lo,

  Kiến trong miệng chén có bò đi đâu.

  347- Lọ là thét mắng, cặp rèn,

  Một thời xiết cạnh bằng nghìn roi xong.

  348- Lòng vả cũng hơn lòng sung,

  Một trăm con lợn cũng chung một lòng.

  349- Lòng ta muốn lấy thợ kèn,

  Đám sang thì bánh, đám hèn thì xôi.

  350- Lòng ta muốn lấy thợ sơn,

  Một mình một cỗ lại hơn thợ kèn.

  351- Lòng ta đã quyết thì hành,

  Đã đẳn thì vác cả cành lẫn cây.

  352- Lòng em đã quyết thì đành,

  Đã cấy thì gặt với anh một mùa.

  353- Lòng đà thắm, dạ vàng phai,

  Hơi đâu theo đuổi đường dài uổng công.

  354- Lỗ miệngthì nói Na-mô,

  Trong lòng thì đựng ba bồ dao găm.

  355-Lộc còn ẩn bóng cây tùng,

  Thuyền quyên đợi khách anh hùng vãng lai.

  356- L… rằng l… chẳng sợ ai,

  Sợ thằng say rượu, đ… dai đau l…

  357- Lời nói chẳng mất tiền mua,

  Liệu nhời mà nói cho vừa lòng nhau.

  358- Lúa mùa thì cấy cho sâu,

  Lúa chiêm thì gẩy cành dâu mới vừa.

  359- Lúa chiêm nép ở đầu bờ,

  Hễ nghe tiếng sấm phất (1) cờ mau lên.

  360- Lúc nghèo thì chẳng ai nhìn,

  Đến khi đỗ Trạng chín nghìn anh em.

  361- Lúc thương nhau, cho đường thêm bánh,

  Buổi ghét nhau, tay đánh miệng la.

  362- Lưỡi vò độc quá đuôi ong,

  Xui người tan họp rứt lòng nghĩa nhân.

  363- Lưỡi không xương nhiều đường lắt-léo,

  L… không kẹp l… méo làm ba.

  364- Lươn ngắn lại chê trạch dài,

  Thờn bơn méo miệng chê trai lệch mồm.

  365- Lươn nằm trong lỗ trong ra,

  Thấy trạch đi qua hỏi : “Gì dài mấy ?”.

  1. – mở
  15 chữ

  366- Lấy anh, anh sắm sửa cho,

  Cái bị, cái bát, cái quạt mo đuổi ruồi.

  16 chữ

  367- Làm thân cò vạc mà chẳng biết lo,

  Bán đồng cho cò, phải đi ăn đêm.

  368- Làm đĩ chẳng đắt, mắng đếch không thiêng,

  Mắng con láng diềng : “Sao mày dữ vía”.

  369- Làm đĩ có tán, có tàn, có hương án thờ vua, có chuông chùa niệm Phật,

  370- Lận đận lao-đao phải sao chịu vậy,

  Tới số ăn mày bị gậy phải mang.

  371- L… tốt về lụa, lúa tốt về phân,

  Chân tốt về hài, tai tốt về hoãn.

  372- Lọng vàng che nải chuối xanh,

  Tiếc con chim loan phượng đậu ngành tre khô.

  373- Lúa tháng năm trồng giặng rằm tháng tám,

  Lúa tháng mười trông mùng tám tháng tư.

  374- Lạy ông nắng lên, cho trẻ nó chơi,

  Cho già bắt rận, cho tôi đi cày.

  17 chữ

  375- Lạy ông nắng lên cho ấm trẻ ông ơi,

  Già thì chấy rận chớ tôi được gì.

  21 chữ

  376- Lo gì mà lo, lo quanh lo quẩn, lo con bò trắng răng, mua ba đồng thuốc ruộm răng cho bò.

  M

  3 chữ

  1. May hơn khôn.

  2. Mắt bồ câu.

  3. Mắt diều hâu.

  4. Mồm cá ngão.

  5. Mũ thổ-công.
  4 chữ

  1. Ma mặc áo giấy.

  2. Ma chết mất miệng.

  3. Ma thiêng, nước độc.

  4. Ma chê, quỉ hờn.

  5. Ma to, giỗ nhớn.

  6. Mê chê, cưới trách.

  7. Má hồng phận bạc.

  8. Mạ già, ruộng ngấu.

  9. Mách lẽo đôi co.

  10. Mang nặng, đẻ đau.

  11. Mạnh bạo xó bếp.

  12. Mạnh máu đưa đi.

  13. Mạt cưa, mướp đắng.

  14. Máu chảy ruồi bâu.

  15. Máy chảy ruột mềm.

  16. Máu đâu, trâu đó.

  17. Măng mọc quá bờ.

  18. Mắng mèo, chửi chó.

  19. Mắt lòa, chân chậm.

  20. Mắt la mày lét.

  21. Mắt phượng mày ngài.

  22. Mắt trước, mắt sau.

  23. Mắt thắnh, tai hiền.

  24. Mắt giơi, mày chuột.

  25. Mặt cú, da lươn.

  26. Mặt cú, da giơi.

  27. Mặt bủng, da chì.

  28. Mặt xám, mày xanh.

  29. Mặt xanh, nanh vàng.

  30. Mặt vuông chữ điền.

  31. Mặt rỗ tổ gan (1).

  32. Mặt dày mày dặn.

  33. Mặt rắn như sành.

  34. Mặt sứa, gan lim.

  35. Mặt sắt đen sì.

  36. Mặt hoa, da phấn.

  37. Mặt lưng mày vực.

  38. Mặt ngang mày dọc.

  39. Mặt muội mày gio.

  40. Mặt rác mày dơ.

  41. Mặt chai mày đá.

  42. Mặt măng miệng sữa.

  43. Mặt như chuột kẹp.

  44. Mặt tươi như hoa.

  45. Mâm cao cổ dầy.

  46. Mâm son, bát bít (2)

  47. Mất lòng còn ruột.

  1. - ghen (2)- sứ.

  1. Mất một đền mười.

  2. Mất ruộng lấy bờ.

  3. Mật ngọt chết ruồi.

  4. Mật ít ruồi nhiều.

  5. Mầu mỡ riêu cua.

  6. Mẹ gà con vịt.

  7. Mẹ già, nhà nghèo.

  8. Mèo vật đống rơm.

  9. Mèo già hóa cáo.

  10. Mèo hay ỉa bếp.

  11. Mễ tận, dân tán.

  12. Mềm lưng uốn gối.

  13. Mềm nắn, rắn buông.

  14. Miệng khôn, trôn dại.

  15. Miệng khấn, tay vái.

  16. Miệng nói, chân đi.

  17. Miệng cắn, chân đá.

  18. Miệng ăn núi lở.

  19. Miệng nói, tai nghe.

  20. Miệng lằn, lưỡi mối.

  21. Miệng hùm, gan sứa.

  22. Miệng hùm, nọc rắn.

  23. Miệng như gàu giai.

  24. Miệng mật, lòng dao.

  25. Mình vàng, dách ngọc.

  26. Mình lính, tính quan.

  27. Mình già tuổi yếu.

  28. Gầy gầy xác ve.

  29. Mò kim rốn bể.

  30. Mò cua bắt ốc.

  31. Móc mắt moi mề.

  32. Mọc lông trong bụng.

  33. Mỏi gối chồn vai.

  34. Móng tay mỏ sẻ.

  35. Mỏng mày hay hạt.

  36. Mỏng như lá lúa.

  37. Môi thâm mắt trắng.

  38. Môi hở răng lạnh.

  39. Mồm còn hôi sữa.

  40. Mồm loa mép giải.

  41. Mồm loa mép chảo.

  42. Mồm năm miệng mười.

  43. Mồm như quạ cái.

  44. Môn đăng hộ đối.

  45. Mống đông, vồng tây.

  46. Một miệng hai lòng.

  47. Một gươm đôi lưỡi.

  48. Một đồng một cối.

  49. Một thuyền một bến.

  50. Một đầu một kép.

  51. Một kín mười hở.

  52. Một công hai việc.

  53. Một bồ lấy bốn.

  54. Một dạ một lòng.

  55. Một vốn bốn lãi.

  56. Một cỗ hai tròng.

  57. Một bà hai ông.

  58. Một mất mười giờ.

  59. Một chốn bốn (1) quê.

  60. Một vừa hai phải.

  61. Mỡ để miệng mèo.

  62. Mới chuộng, cũ vong.

  63. Mũ ni che tai.

  64. Mũ dài đai rộng.

  65. Mua vải bán áo.

  66. Mua trâu bán chả.

  67. Mua đoạn, bán rồi.

  68. Mua bấc thắt cổ,

  69. Mùa nào thức ấy.

  70. Mùa nào áo ấy.

  71. Múa tay trong bị.

  72. Múa gậy vườn hoang.

  73. Muốn sao muốn vậy.

  74. Mưa rầm, gió bấc.

  75. Mưa ngọ, gió mùi.

  76. Mực đen giấy trắng.

  77. Mười ăn chín nhịn.

  78. Mười mắt trông một,

  79. Mừng mặt bắt tay.

  80. Mưu thấy chướt thợ.

  1. – đôi

  5 chữ

  1. Ma cũ nạt ma mới.

  2. Mạ nhân như giáo nhân.

  3. Mai làm tốt mốt đui.

  4. Mai cốt, bất mai danh.

  5. Mán đòi ăn chè đường.

  6. Mạnh bạo anh hùng rơm.

  7. May tay hơn tày đũa.

  8. Máu gà tẩm xương gà.

  9. Máu ai thấm thịt nấy.

  10. Mắt trắng như lợn luộc.

  11. Mắt đỏ như cá chày.

  12. Mắt như mắt rắn ráo.

  13. Mắt to như ốc nhồi.

  14. Mắt giương như mắt ếch.

  15. Mắt như không đồng-tử.

  16. Mặt lẵn như sắt nguội.

  17. Mặt như mặt mo ngâm.

  18. Mặt như cán thuổng (1)

  19. Mặt nặng như đá đeo.

  20. Mất tiến tậu trâu chiêu.

  21. Mất cả chì lẫn chài.

  22. Mẹ hát, con khen hay.

  23. Mẹ lừa ưa con ngọng.

  24. Mèo nhỏ bắt chuột con.

  25. Miếngt hịt là miếng nhục.

  26. Miệng nói như sẹo gỗ.

  27. Môn sinh tiểu triều đình.

  28. Một nhà ba con ngọng.

  29. Một trạch không đầy đầm.

  30. Một mặt hơn mười gói.

  31. Một sông chảy hai dòng.

  32. Một câh chẳng nên non.

  33. Một quan đè chín tiền.

  34. Mua pháo mượn người đốt.

  (1)- tán


  1. Mua nhầm, bán không nhầm.

  2. Múa rìu qua mặt thợ.

  3. Muốn ông sao trên giời.

  4. Muốn thế, cho được thế.

  5. Mưa râm lâu cũng lụt.

  6. Mừa, thời mưa cho khắp.

  7. Mưa tháng tư hư đất.

  8. Mưa tháng ba hoa đất.

  9. Mưa tháng sáu máu rồng.

  10. Mượn đầu voi nấu cháo.

  11. Mưa thâm, họa diệc thâm.

  6 chữ


  1. Ma bắt, coi mặt người ta.

  2. Má bánh đúc, mặt mâm xôi.

  3. Má bánh đúc, dạ đường phèn.

  4. May váy phòng khi cả dạ.

  5. Mày bằng tao, ao bằng giếng.

  6. Màn treo, lưới rách cũng treo.

  7. Mang chết, chó cũng lè lưỡi.

  8. Mảng lo khó bó không chặt.

  9. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền.

  10. Mạnh dùng sức, yếu dùng chước.

  11. Mau miệng ăn, thưa miệng nói.

  12. Máu bò cũng như tiết dê.

  13. Mắc cái vạ, như vạ vịt.

  14. Mặc ai lưới, mặc ai te.

  15. Mắt trông, tay trỏ đủ mười.

  16. Mắt ba vành, đầu tám tọng.

  17. Mắt ốc nhồi, môi chuối mẳn.

  18. Mặt rỗ như tổ ong càng (1).

  19. Mặt tái như gà cắt tiết (2).

  20. Mặt bèn-bẹt như bánh dầy.

  21. Mặt làm thinh, tình đã ưng.

  22. Mặt như bị phải một đạp.

  23. Mặt tầy lịnh, cổ tày cong.

  24. Mấy khi rồng đến nhà tôm.

  25. Mấy đời sứa vượt qua đăng.

  26. Mất vải lại phải đi đo.

  27. Mất của rồi lại dại người.

  28. Mất của ta ra của người.

  29. Mất tiền thật, phét l… mo.

  30. Mất bò, mới lo làm chuồng.

  31. Mất trộm rồi, mới rào giậu.

  32. Mất củ đậu, hạt lòng chanh.

  33. Mẹ già như chuối chín cây.

  34. Mèo cào không sẻ vách vôi.

  35. Mèo mù vớ được cá rán.

  36. Méo miệng đòi ăn xôi vò.

  37. Mềm thì đào, bở thì đục.

  38. Mềm như lạt, mát như nước.

  39. Mền kèn binh họ nhà diều (?)

  40. Mía có đốt sâu, đốt lành.

  41. Miếng ngon đánh ngã bát đầy.

  42. Miếng ăn quá khẩu thành tàn.

  43. Miếng giầu là đầu câu chuyện.

  (1)- bầu (2)- sống thiến


  1. Miếng giầu là đầu thuốc câm.

  2. Miếng giầu nên dâu nhà người.

  3. Miệng thơn thớt, dạ ớt ngâm.

  4. Miệng ông cai, vai đầy tớ.

  5. Mình ở lỗ, cổ đeo hoa.

  6. Mít chạm cành, chanh chạm rễ.

  7. Mong như mong mẹ về chợ.

  8. Mối Bảo-Hà, Ma Thác-Cái.

  9. Mồ, mẹ Mẻ, nói chẳng sứt.

  10. Một tiền gà, ba tiền thóc.

  11. Một mặt người, mười mặt của.

  12. Một đời kiện, chín đời thù.

  13. Một đời cha, ba đời con.

  14. Một công, một của bằng nhau.

  15. Một của, một con ai từ.

  16. Một cái râu, một xâu bánh.

  17. Một đồng, cũng đỡ một đồng.

  18. Một ngôi sao, một ao nước.

  19. Một đồng chẳng thông đi chợ.

  20. Một nộc lạt, một bát cơm.

  21. Một là vợ, hai là nợ.

  22. Một già, một trẻ bằng nhau.

  23. Một đêm nằm, một năm ở.

  24. Mới có ván đã bán thuyền.

  25. Mù giời mới bắt được két.

  26. Mua thì thêm, chê thì chặt.

  27. Mùa nứt nanh, chiêm xanh đầu.

  28. Mũi dại thì lái chịu đòn.

  29. Muối đổ lòng ai nấy xót.

  30. Muốn ăn hét phải đào giun.

  31. Muốn ăn cá phả thả câu.

  32. Muốn ăn lúa, thì tìm giống.

  33. Muốn cho chắc nhắc cho người.

  34. Muốn trắngt hì gắng lấy cơm.

  35. Mưa như trút, sáng như gương.

  36. Mực mài tròn, son mài dài.

  37. Mười người cũng như một chục.

  38. Mướp non nấu với gà đồng.

  39. Mưu con đĩ, trí học trò.

  40. Mưu cao chẳng bằng chí dày.

  7 chữ


  1. Ma quàn, cưới chịu, lính năm canh (1)

  2. Ma Mường lấy cả người lẫn của

  3. May gặp duyên, chẳng may gặp nợ.

  4. May hóa long. Không may xong máu.

  5. May hơn khôn, nhớn l… hơn đẹp.

  6. Manh bát ngô hơn bồ bát đàn.

  7. Mảnh chồng quan bằng đàn chồng dân.

  8. Măng không uốn, uốn tre sao được.

  9. Mắt trắng, môi thâm, da thiết bì.

  10. Mặt ngay như chúa Tàu nghe kèn.

  11. Mặt tái mét, nói phét tinh thần,

  12. Mập-mờ như mụ lão sờ kim.

  13. Mập bọhung, đói chị ve-ve.

  14. Mắt lòng trước hơn được lòng sau.

  1. – canh năm

  1. Mẹ con một lần da đến ruột.

  2. Mèo già lại thua gan chuột nhắt.

  3. Mía tháng bảy nước chảy về ngọn.

  4. Miệng nhà giàu nói đâu ra đấy.

  5. Miệng bà đồng như lồng chim khướu.

  6. Miệng tồ-lô làm khó chân tay.

  7. Miệng thế gian chẳng ít thì nhiều.

  8. Miệng lúng-búng như ngậm hạt thị.

  9. Miệng hỏa lò ăn hết cơ nghiệp.

  10. Miệng độc ca, tay gẫy đàn lỗi.

  11. Miệng [], lạy giời đừng ăn.

  12. Mình làm ra, chẳng ma nào làm.

  13. Mít tròn, dưa méo, thị vẹo tròn.

  14. Mồ chẳng chối, nói dối cho mồ.

  15. Một con sâu bỏ rầu nồi canh.

  16. Một cái dấm lại một cái đạp.

  17. Một đời ta, man vàn đời nó.

  18. Một mẹ già bằng ba con ở (1).

  19. Một chồng rẫy là bảy chồng chờ.

  20. Một chữ ông Thánh bằng gánh vàng.

  21. Một gon chọn không được một người.

  22. Một câu (2) nhịn là chín câu (3) lành.

  23. Một sào nhà là ba sào đồng.

  24. Một tay nâng được mấy [] []

  25. Một nạm gió bằng một bó chéo.

  26. Một lạy sống bằng đống lạy chết.

  27. Một cái giá bằng ba cái đánh.

  28. Một mặt người bằng mười mặt của.

  29. Một điều mừng trăm điều lo lắng.

  1. – then cửa (2) - và (3) – sự

  1. Một đầm được mấy con cá nhớn.

  2. Một nạm lác bằng một vác cheo.

  3. Một con sa bằng ba con đẻ.

  4. Một đầu cầu mấy con chó chết.

  5. Một lần nhóm bếp một lần khó.

  6. Một người siêng bằng ba người nhác.

  7. Một miệng kín, chín mười miệng mở.

  8. Mũ rách như Thổ-công vườn hoang.

  9. Mưa lúc nào, mát mặt lúc ấy.

  10. Mười voi không được bát nước sáo.

  11. Mướn người ở thì mướn năm một.
  8 chữ

  1. Ma nhà chưa tỏ, ma ngõ đã thông.

  2. Mạ mùa sương cao, mạ chiêm ao thấp.

  3. Mài mực ru con, mài son đánh giặc.

  4. Mài gươm dạy vợ, giết chó khuyên chồng.

  5. Máu gái đẻ có khỏe cũng kiêng.

  6. Máu chảy đến đâu, ruồi bâu đến đấy

  7. Mặc ông có chó (1), mặc bà có trâu (2).

  8. Mặc anh, mặc chị, mặc cả đôi bên.

  9. Mây xanh thì nắng, mây trắng thì mưa.

  10. Mất tiền mua mâm thì đâm cho thủng.

  11. Mất tiền mua thúng thì đựng cho mòn.

  12. Mật ngọt chết ruồi, mặn mắm chết ròi.

  13. Mẹ giàu con có, mẹ khó con không.

  14. Mẹ hát con khen, ai chen vô lọt.

  15. Mèo uống nước bể chẳng bao giờ cạn.

  16. Mía sâu từng (3) đốt, nhà dột từng (4) nơi.

  (1)- gà (2)- thóc (3)- và (4)- cú


  1. Miếng ngon nhớ lâu, mhời đau nhớ đời.

  2. Miệng tu hú, ăn lở rú lở ri.

  3. Miệng hùm chớ sợ, vẩy rồngc hớ ghê.

  4. Miệng phàm tay cộc, đánh mười chưởi năm.

  5. Mồm loa, miệng chảo mách lẻo đôi co,

  6. Môn không ngứa, mà khoai ngứa nổi gì.

  7. Mồng ba ăn rốn, mồng bốn ngồi trơ.

  8. Mống cao gió táp, mống áp mưa ráo.

  9. Mống dài giời lụt, mốngc ụt giời mưa.

  10. Một giọt máu đào hơn ao nước lã.

  11. Một năm một tuổi như đuổi xuân đi.

  12. Một lần đạp cứt một lần chặt chân.

  13. Một con so lo bằng mười con dạ,

  14. Một bị vừng chửa nhấm được một hột.

  15. Một trăm người bán, một vạn người mua.

  16. Một điều nói dối, xám hối bảy ngày.

  17. Một người một điều dỡ lều mà đi.

  18. Một nghề thì kín, chín nghề thì hở.

  19. Một lần sợ tốn bốn lần chẳng xong.

  20. Một lần không chín, chín lần chẳng nên.

  21. Một chữ nên thầy, một ngày nên nghĩa.

  22. Một ngày nên nghĩa, chuyến đò nên quen.

  23. Một ngựa hai yên, một chĩnh hai gào.

  24. Một câu nói ngay làm chaycả tháng.

  25. Một con quạ ra năm mười cái quạ.

  26. Một con ngựa đau, cả tầu chê cỏ.

  27. Một đời làm lại bại hoại ba (1) đời.

  (1)- muôn.


  1. Một đồng một giỏ chẳng bỏ nghề câu.

  2. Một chân bước ra, ba chân bước vào.

  3. Một kho vàng hông bằng một nang chữ.

  4. Một người làm quan cả họ được nhờ.

  5. Một cái nóc chở được nghìn cái rui.

  6. Một thì mừng một, hai thì mừng hai.

  7. Một mái chèo xuôi, mười mái chéo ngược.

  8. Một năm làm nhà, ba năm hết gạo.

  9. Mỡ gà thì gió, mỡ chó thì mưa.

  10. Mới lên khỏi bể lại vào trong hang.

  11. Mớm cơm, móm cháo, mặc áo xỏ tay.

  12. Mũ ni che tai sự ai chả biết.

  13. Mua heo chọn nái, mua nái chọn dòng.

  14. Mua trâu xem vó, lấy vợ xem nòi.

  15. Mua cau xem càng, mua cá xem mang.

  16. Mua áo thì rẻ, mua giẻ thì đắt.

  17. Mùa hè cá sông, mùa đông cá ao.

  18. Mùa hè nuôi con, mùa đông ấp trứng.

  19. Muốn giàu nuôi tằm, muốn nằm đi kiện.

  20. Muốn nói ngoa, làm mẹ cha mà nói.

  21. Muốn nói không, làm mẹ chồng mà nói.

  22. Muốn nói ngoan, làm ông quan mà nói.

  23. Muốn làm ông, cái lông chẳng muốn mất.

  24. Muốn lãi buôn bè, muốn què tật vặt.

  25. Muốn làm giàu phải có đầu, có kép.

  26. Mưa không qua ngọ, gió không qua mùi.

  27. Mừng củi trên rừng, mừng cá dưới sông.

  28. Mưa rầm giăng náu, mưa sáu giăng treo.

  29. Mười ngón tay có ngón dài, ngón ngắn.

  30. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.

  9 chữ


  1. Máu mủ chẳng thương, thương thiên hạ hàng xứ.

  2. Mặc áo đến vai, chẳng ai mặc qua đầu.

  3. Mẹ cú con tiên, mẹ hiền con xục-xạc.

  4. Mèo già hóa cao, táo già hóa thần chủ. (1)

  5. Miếng giầu nhận ngõ là miếng giầu bỏ đi.

  6. Miệng thì mời xin, bụng thì lạy đừng ăn.

  7. Một năm chăn tằm bằng ba năm làm ruộng.

  8. Một bát nước sa bằng ba bát cháo lòng.

  9. Một miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp.

  10. Một miếng khi đói bằng một gói khi no.

  11. Một người biết lo bằng kho người hay làm.

  12. Một cong hai gáo chẳng khua láo cụng long.

  13. Một trăm cửa bể cũng nể cửa Tuần []

  14. Mù dắt mù, cả hai lăn cù xuống ao.

  15. Mùa hè đang nắng, cỏ gà trắng thì mưa.

  16. Muốn ăn lúa ré, xem giăng rằm tháng giêng.

  17. Muốn đào mương cho ngay thì phải triêng trước.
  10 chữ


  1. Ma ăn mày Bụt, Bụt chẳng thèm ăn mày ma.

  2. Mặt bằng cái gàu giai, miệng bằmg hai gàu sòng.

  3. Mặt đỏ như lửa, thấy đàn bà chửa cũng tránh.

  4. Mất tiền mua mã, mượn rõ thầy cả đọc kinh.

  5. Mẹ đánh một trăm, không bằng cha [] một miếng.

  1. – kháo già hóa vàng tăm.

  1. Mẹ ngoảnh đi con dại, mẹ ngoảnh lại con khôn.

  2. Mẹ dạy thì con khéo, bố dạy thì còn khôn.

  3. Mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì giàu.

  4. Mông-minh lơ láo, như thằng đốt pháo giật mình.

  5. Một ngày thả chài, bảy mươi hai ngày phơi lưới.

  6. Một quan tiền công, không bằng một đồng tiền thưởng.

  7. Một bàn tay thì dầy, hai bàn tay thì vơi.

  8. Muốn chắc ở nhà gạch, muốn bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào quét chổi cùn.

  9. Muốn mát nằm ngựa gỗ, muốn đỏ nhuộm phẩm hồng.

  11 chữ


  1. Ma không thương người ốm,
  Kẻ trộm không thương nhà nghèo.

  1. Mèo lành chẳng ở mả,
  Ả lành chẳng ở hàng cơm.

  1. Mèo khoe mèo dài đuôi,
  Chuột rằng mhỏ mình dễ chạy.

  1. Mình làm mìnhc hịu,
  Chẳng ông Tổ, ông Tinh nào làm,

  1. Mọt ăn được cứt sắt,
  Chó ăn được cứt thuyền chài.

  1. Một trăm ông chú,
  Chẳng bằng một cái hĩm bà cô.
 • Chia sẻ trang này