0088.3.0018 -@Trần Lê Hương (soát xong)

10/1/16
0088.3.0018 -@Trần Lê Hương (soát xong)
 • PDF
  GoogleDocs

  :rose::rose::rose:

  #0088.3.00018

  Đánh máy: thuythaolien


  2 – Ước của trải chua.

  3 – Ướt như chuột lột.

  5 chữ

  4 – Ưu đạo, bất ưu bần.

  6 chữ

  5 – Ướt sề còn hơn về không

  10 chữ

  6 – Ướp dưa phải dằn đá,

  Vải má phải soạn trưa.

  14 chữ

  7 – Ước gì sông hẹp một gang,

  Bắc cầu giải yếm cho chàng sang chơi.

  V

  3 chữ

  1 – Vịt nghe sấm.

  2 – Vợ chồng Ngâu.

  3 – Vua kẻ gốm.

  4 – Vuốt đuôi nheo.


  4 chữ

  5 – Vạ gió tai bay.

  6 – Vách chất một lần.


  7 – Vạch lá, tìm sâu.

  8 – Vạch lông xem vết.

  9 – Vai u thịt bắp.

  10 – Vai gánh, tay cuốc.

  11 – Vãi già niệm Phật.

  12 – Vay chẩy vay cối.

  13 – Vay mật, vay gừng.

  14 – Vay chín, giả mười.

  15 – Vạn tử nhất sinh.

  16 – Vạn pháp, vạn linh.

  17 – Vào nhỏ ra to.

  18 – Vào luồn, ra cúi.

  19 – Văn dốt, vũ dát.

  20 – Vấn tổ, tầm tòng.

  21 – Vật đổi sao dời.

  22 – Vật bất ly thân (1).

  23 – Vẽ bò bắt bóng.

  24 – Vẽ cò thúng gạo.

  25 – Vẽ mày vẽ mắt.

  26 – Vẽ rồng nên giun.

  27 – Vén váy không nên.

  28 – Vị cây dây quấn (2).

  29 – Vịt già, gà to.

  30 – Voi điếc dạn súng.

  31 – Võng thắm, lọng xanh.

  32 – Vô hồi kỳ trận.

  33 – Vô nhân bạc nghĩa.

  34 – Vô vật bất linh

  1. – trắc (2) – leo

  35 – Vô sự sinh ra.

  36 – Vô học bất thuật.

  37 – Vơ đũa cả nắm.

  38 – Vợ chồng phường chèo.

  39 – Vợ chồng hàng sáo.

  40 – Vợ nắm, vợ mở.

  41 – Vợ dại, con thơ.

  42 – Vợ đẹp, con khôn.

  43 – Vợ nọ, con kia.

  44 – Vu oan, giá họa.

  45 – Vú thõng dưa gang.

  46 – Vung tay quá trán.

  47 – Vụng chèo, khéo chống.

  48 – Vụng dẽo, khéo chữa.

  50 – Vừa đẹp, vừa giòn.

  51 – Vườn cau, ao cá.


  5 chữ


  52 – Vãi ẻn na-mô hớt.

  53 – Vạn tội bất như bần.

  54 – Vạn sự khởi đầu nan.

  55 – Vắt cổ chày ra nước.

  56 – Vẽ đường cho hươu chạy.

  57 – Vẽ voi phải tìm voi.

  58 – Việc bé xé ra to.

  59 – Việc to đừng to tốn.

  60 – Voi già đóng ngõ hạng.

  61 – Vô tâm, thiên địa khoan.

  62 – Vô phúc thiểu âm đức.


  63 – Vô phúc đáo tụng đình.

  64 –Vô phước, bước cửa quan.

  65 – Vô tham họa bất xâm.

  66 – Vô đậu bất thành nhân.

  67 – Vô tửu bất thành lễ.

  68 – Vồ lắm lại vập đau.

  69 – Vờ như vòi voi đói.

  70 – Vợ dại đẻ con khôn.

  71 – Vụng tay hay con mắt.

  72 – Vụng múa chê đất lệch.

  73 – Vụng hát chê đình gianh.

  74 – Vuốt mặt không nể mũi.

  75 – Vững như kiềng ba chân.


  6 chữ


  76 – Vạch áo cho người xem lưng.

  77 – Vạch đùi cho thiên hạ xem . (1)

  78 –Vay nên ơn, giả nên nghĩa.

  79 – Vay nên nợ, đợ nên ơn.

  80 – Vay thì giả, chạm thì đền.

  81 – Vàng thật chẳng sợ chi lửa.

  82 – Vào cửa mạch, ra cửa tà.

  83 – Vào lõ hà, ra lỗ hổng.

  84 – Vào lỗ tai, ra lỗ miệng.

  85 – Vào quả cà, ra quả táo.

  86 – Văn có bài, vũ có trận.

  87 – Văn hay chẳng lọ dài dòng.

  88 – Vằng-vặc như giăng hôm rầm.

  89 – Vằng-vặc như sao giữa giời.


  1. – người véo.

  90 – Vắng ngắt như chùa Bà Đanh.

  91 – Vắng chúa đàn, tan con nghé.

  92 – Vằng chúa nhà, gà bới bếp.

  93 – Vắng sao hôm, có sao mai.

  94 – Vắt mũi không đủ đút miệng.

  95 – Vận nghèo lại mắc cái eo.

  96 – Vật lấy keo, chèo lấy mái.

  97 – Vì đầu heo, gánh gốc chuối.

  98 – Vịt rằn, gà cúp chớ nuôi.

  99 –Vò-võ như vọ nằm sương.

  100 – Vò đầu giả dại làm ngây.

  101 – Voi chẳng đẻ, để thì nhớn.

  102 – Voi biết voi, ngựa biết ngựa.

  103 – Vô cố kiến tha tôi vê.

  104 – Vô hoạn nạn, bất anh hùng.

  105 – Vô phúc thì đục vào trôn.

  106 – Vồng chiều sáng, ráng chiều hôm.

  107 – Vợ đàn bà, nhà hướng nam.

  108 – Vợ chồng phận đẹp duyên ưa.

  109 – Vợ chồng đầu gối tay ấp.

  110 – Vợ chồng như đũa có đôi.

  111 – Vợ xứ Đông, chồng xứ Bắc.

  112 – Vợ yên, nhưng tiền chưa có.

  113 – Vú bánh dầy, má bánh đúc.

  114 – Vui cờ quạt, hát vẫy vùng.

  115 – Vụng thì đan thúng giữa đường.

  116 – Vừa đánh trống (1) vừa ăn cướp

  117 – Vừa mắt ta ra mắt người.


  1. – lệnh.

  118 – Vắng chúa nhà gà mọc đuôi (1) tôm.

  119 – Vật trụi chẳng được, vật thầy tu.

  120 – Vén mấy mù mới thấy giời xanh.

  121 – Vét chợ, cầu chẳng được cái kim.

  122 – Vênh-váo như bố vợ phải đấm.

  123 – Việc nhà nước lo trước, nghĩ sau.

  124 – Vỏ quit dày gặp móng tay nhọn.

  125 – Voi tréo ngà, đàn bà một mắt (2).

  126 – Voi không nài như giai không vợ.

  127 – Vô tiểu nhân bất thành quân tử.

  128 – Vợ chồng như mặt giăng, mặt giời.

  129 – Vợ dại không hại bằng đũa vênh.

  130 – Vỡ bè cũng vớ lấy cây nứa.

  131 – Vua đi trước, làng nước theo sau.

  132 – Vua Bếp chê ông Công nhọ mồm.

  133 – Vượn lia cây có ngày vượn rũ.


  8 chữ


  134 – Vác tiền ra mả mà-cả cái chết.

  135 – Vào trong mắc đó, ra ngoài mắc đăng.

  136 – Văn dốt, vũ dát, tài cán cóc khô.

  137 – Vén tay áo sô đốt nhà táng giấy.

  138 – Vét nồi ba mươi cũng đầy niêu mốt.

  139 – Vì con lợn, đoạn chuối mới đến chợ.

  140 – Việc Ngô Ngô biết, việc Lào Lào hay.

  141 – Việc người thì sáng, việc mình thì quáng.

  142 – Vô nam dụng nữ, vô tử dụng tôn.


  1. – [] niêu – (2) – người ta khểnh răng.

  143 – Vô sư vô bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào, quỉ thần bất trách.

  144 – Vợ rạp mưa ròa, vổng cao gió táp.

  145 – Vợ ba con ở chưa hết lòng chồng.

  146 – Vợ cái con cột, vợ lẽ con thêm.

  147 – Vụ mùa cấy cao, vụ chiêm cấy sũng.

  148 – Vua quan cũng trọng, đức bà cũng yêu.

  149 – Vừa giàu, vừa sang nở-nang mày mặt.

  150 – Vừa trói, vừa đánh khen thay chịu đòn.

  151 – Vừa đắp chiếu lại thì gà gáy canh.


  9 chữ


  152 – Vàng bạc có giá, tôm cá theo buổi chợ.

  153 – Vào mồng ba, ra mồng bảy, rãy mồng tám.

  154 – Viecj nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng.

  155 – Vóc vấn cột cầu ngó lâu trông cũng đẹp.


  10 chữ


  156 – Vàng biết đâu mà móc, cóc biết đâu mà tim.

  157 – Vắng đàn ông quạnh nhà, vắng đàn bà quạnh bếp.

  158 – Vị tình, vị nghĩa, không ai vị đĩa xôi đầy.

  159 –Voi đủ, chó cũng đủ, chuột chù cũng nhẩy quanh.

  160 – Vô phúc đáo tụng đình, tụng đình rình vô phúc.

  161 – Vợ chồng cũng một tuổi, ngồi ruỗi ra mà ăn.

  162 – Vua chúa còn có khi nhầm, nữa là bà lão.


  163 – Vợ bắt thói (1) chồng, đứa ở giống tông chúa nhà.

  164 – Ví ví von von,

  Anh cho một cái cõng con mà về.

  165 – Vừa ăn, vừa chơi.

  Vừa thả thuyền thúng, vừa bơi thuyền rồng.


  14 chữ


  166 – Vai mang khăn gói qua sông,

  Mẹ kêu mặc mẹ, thương chồng phải theo.

  167 – Vay một thì giả cả mười,

  Phòng khi túng nhỡ có người cho vay.

  168 – Vàng sa xuống giếng khôn tìm,

  Người sa nhởi nói như chim sổ lồng.

  169 – Vàng mười chê đắt không mua,

  Mua lấy vàng bảy thiệt thua trăm đường.

  170 – Vàng thì thử lửa, thử than,

  Chuông kêu thử tiếng, người ngoan thử nhời.

  171 – Vàng tâm xuống nước cứ tươi,

  Anh hùng lâm nạn cứ cười, cứ vui.

  172 – Văn hay chẳng nỡ đọc dài,

  Vừa mở đầu bài đã biết văn hay.

  173 – Văn chương chữ nghĩa bề-bề,

  Thần []… àm ảnh (2) cũng mê-mẩn người.


  1. – giống tính (2) – [] [].

  174 – Văn thì cửu phẩm đã sang,

  Võ thì tứ (1) phẩm còn mang gươm hầu.

  175 – Vắng sao hôm, có sao mai,

  Vắng chàng, thiếp đã có giai ở nhà.

  176 – Vắng giăng thì đã có sao.

  Vắng hoa thiên lý có đào nhị tiên (2).

  177 – Vất-vả có lúc thanh nhàn,

  Không dung ai dễ cầm tàn che cho.

  178 – Vật nuôi còn chửa được no,

  Lấy đâu thừa-thõi mà cho đến nàng.

  179 – Vật ngon đâu đến thứ ta,

  Những trâu hạ-địa, cùng gà chế toi.

  180 – Về nhà ăn cơm với dưa,

  Thằng kinh nó hỏi thì thưa không gì.

  181 – Vì sông nên phải lụy thuyền,

  Chớ như đường liền ai phải lụy ai.

  182 – Vì chàng thiếp phải mò chua,

  Những như thân thiếp thì mua mấy (3) đồng.

  183 – Vì chàng thiếp phải mua mâm,

  Những như thân thiếp bốc ngầm cũng xong.

  184 – Vì chàng thiếp phải long-đong.

  Những như thân thiếp cũng xong một bề.

  185 – Vì ai mà có sống thâm,

  Vì ai có quả, có mâm bán hàng.


  1. – lục (2) – Chồng mày đi vắng có tao ở nhà (3) – ba.

  187 – Vì ai nên nỗi nỗi sầu này.

  Chùa tiên vắng vẻ tớ thầy theo nhau.

  188 – Vì tình ta phải tìm tình,

  Vì duyên ta biết quê mình ở đây.

  189 – Vì chuôm cho cá bén đăng,

  Vì tình nên pải đi giăng, về mờ.

  190 – Vì sang cho gạo xuống nia,

  Vì em, anh phải đi khuya về thầm.

  191 – Vì dây thiên lý ngang giời,

  Để cho tài tử gặp người giai nhân.

  192 – [] dù đấy có lòng yêu,

  Bảo ta gánh đá Đông-Triều cũng đi.

  193 – Vị gì một giải Sông Ngân,

  Làm cho Chức-nữ chẳng gần Ngưu-lang.

  194 – Việc làm tôi không bằng bác,

  Bánh đúc, kẹo lạc bác chẳng bằng tôi.

  195 – Vô duyên ghét kẻ có duyên,

  Không tiền ghét kẻ có tiền cầm tay.

  196 – Vô duyên lưng đã đi còm,

  Trục mũi đã sứt, cái mồm lại sung.

  197 – Vô duyên mua phải gương mờ,

  Bao giờ gương vỡ mà mua gương lành.

  198 – Vô duyên chửa nói đã cười,

  Có duyên gọi chín, mười nhời không thưa.

  199 – Vô duyên xấu số đã đen,

  Được hai anh rể thợ kèn cả hai.


  200 – Vợ chồng là nghĩa già đời,

  Ai ơi chớ nghĩ những nhời thiệt hơn.

  201 – Vợ chồng hàng sáo chúng ta,

  Bách niên giai lão được và chống canh.

  202 – Vợ đẹp càng tổ đau lưng,

  Chè ngon tức bụng (1) điếu thông (2) quyện đờm/

  203 – Vú về thăm bõ nhà quê,

  Quan viên giã đám, lính về lấy lương.

  204 – Vua chúa cấm đoán làm chi,

  Để đôi con dì chẳng lấy được nhau.

  205 – Vui từ trong cửa vui ra,

  Buồn từ ngã bảy, ngã ba buồn về.

  206 – Vụng múa chê đất lệch,

  Chân đi lệch-đệch lại chê đất thâp cao (3).

  207 – Vừa đi, vừa đợi, vừa chờ,

  Nhanh chân thì kịp, lờ-đờ thì thôi.

  208 – Vườn rộng chớ giồng tre ngà,

  Nhà rộng chớ chứa người ta ở cùng.


  15 chữ

  209 – Vai u, thịt bắp, mồ hôi dầu,

  Lông nách một nạm, chè tàu một hơi.


  16 chữ

  210 – Vắt chân chữ ngũ, đánh củ khoai lang,

  Bớ có bán hàng, rót thấy bát nươc.


  1. – một giọng (2) – thuốc ngon (3) – thịch thịch nói chân hay kêu.

  211 – Vợ đẻ, con lại lên mùa,

  Có một thằng ở tếch lên Kỳ-Lừa Đồng-Đăng.

  212 – Vừa đi vừa gặp em đây,

  Một là duyên kỳ ngộ, hay là giời soay đất vần.


  20 chữ

  213 – Vợ quá chiều ngoen-nghoẻn như chó con liếm mặt.

  Vợ phải rẫy tiu-nghỉu như mèo lành mất tai.


  X


  3 chữ

  1. – Xoắn củ tỏi
  4 chữ

  1. – Xả cận, cẫu viễn.

  2. – Xả thân, thủ nghĩa.

  3. – Xác-xơ tổ đỉa.

  4. – Xanh vỏ, đỏ lòng.

  5. – Xanh áo, đỏ mũ.

  6. – Xanh như cái giời.

  7. – Xẩm vào, cuội ra.

  8. – Xẩm vớ được gậy.

  9. – Xấu như ma mút (1).

  10. - Xấu số thiệt phận.

  1. – mẹ ma hoặc ma lem.

  1. – Xấu chàng hổ ai.

  2. – Xấu mặt, no lòng.

  3. – Xấu mặt, chặt nồi.

  4. – Xấu đổi, thiếu bù.

  5. – Xe chỉ buộc tay.

  6. – Xe dây buộc mình.

  7. – Xe tơ kết tóc

  8. - Xé vạt cá vai.

  9. – Xo vai, rụt cổ.

  10. – Xỏ chân lỗ mũi.

  11. – Xỏ chân vào tròng.

  12. - Xỏ xiên ba dọi.

  13. – Xỏ lá ba que.

  14. – Xót con xót của.

  15. – Xoi giả, vạ thật.

  16. – Xôi hỏng bỏng không.

  17. – Xu lợi, tị hại.

  18. – Xù-xì da cóc.

  19. – Xuất giá tòng phu.

  20. – Xuất tài, xuất lực.

  21. – Xuất quỉ nhập thần.

  22. – Xúc tép nuôi cò.

  23. – Xui nguyên, giục bị.

  24. – Xương đồng da sắt.

  25. – Xướng ca vô loài.
  5 chữ

  1. – Xấu gỗ, tốt nước sơn.

  2. – Xấu đều hơn tốt lỏi.

  1. – Xấu đánh trấu ra vàng.

  2. – Xấu có cấu mà ăn.

  3. – Xấu mã có duyên thầm.

  4. – Xấu chữ mà lành nghĩa.

  5. – Xấu mặt mà chặt dạ.

  6. – Xỏ sợi tóc không lọt.

  7. – Xú diện ố nga mi.

  8. – Xui trẻ ăn cứt gà.

  9. – Xứ xứ hữu anh hùng.

  6 chữ


  1. – Xa mỏi chân, gần mỏi miệng.

  2. – Xác như vờ, xơ như dộng.

  3. – Xay lúa thì đừng ăm em.

  4. – Xanh như lá, vàng như nghệ.

  5. – Xanh như lá, bạc như vôi.

  6. – Xanh nhà còn hơn già đồng.

  7. – Xấu máu đòi ăn của độc.

  8. – Xé mắm không được (1) mút tay.

  9. – Xem hội đi cho đến chùa.

  10. – Xi-xao ba bữa ngày mùa.

  11. – Xì-xì như chì đổ lỗ.

  12. – Xoen-xoét như mép thợ ngôi.

  13. – Xong chay, quăng thầy xuống ao.

  14. – Xót như muối, rầu như dưa.

  15. – Xót xa đứt da lòng ruột.

  16. – Xuất hồ nhĩ, phẩn hồ nhĩ.

  17. – Xúng-xính như lính về quê.

  18. – Xương bỏ ra, da bọc lại.

  1. – còn [].


  66 – Xe chỉ buộc chân voi, chân ngựa.

  67 – Xe không bánh như cánh không lông.

  68 – Xen trong bếp, biết nếtđàn bà.

  69 – Xi-xô như thằng ngô vỡ tầu.

  70 – Xớ-rớ như thầy bói cháy nhà.

  71 – Xờm-cõ như l... vỡđóngđai.

  72 – Xứ cứ hữu lộđáo Trang-an.

  73 – Xưa con ta, chừ ra vợ bậu.


  8 chữ

  74 – Xa chùa vắng trống, gần chùainh tai.

  75 – Xay thóc có dàng, việc làng có mõ.

  76 – Xanh râu là chúa, bạc đầu là tôi.

  77 – Xấu mặt xin tương, cả phường cùng húp.

  78 – Xấu hay làm tốt, dốt hay nói chữ.

  79 – Xấu mặt dễ sai, lành giai khó kiếm.

  80 – Xấu như mà cũng thể chà con gái.

  81 – Xuôi việc tiệc to, xuôi cò bòống.

  82 – Xứ Thanh cậy thế, xứ Nghệ cậy thần.

  83 – XứĐông Bạch-Sam, xứ Nam Hành Thiện.

  84 – Xứ Nam Thanh-Oai, xứĐoài Cổ-Đô.


  10 chữ


  85 – Xảy chân đỡ lại, xảy miệng đỡ chẳng được nào.

  86 – Xấy bao, thì xấu bì, xấu tao cũng xấu mi.

  87 – Xởi-lởi giời cởi cho, lo-xo giời co lại.

  88 – [] tới thụt lui, như thằng cui ăn bánh ít.

  89 – Xui nhau làm phúc, không ai giục nhau đi kiện.


  13 chữ


  90 – Xay thóc, tôi có máu thượng công,

  Cầy đồng, tôi có máu thấp

  91 – Xung-xăng như thằng mới đến,

  Trụn-trện như đứaở đầy mùa.


  14 chữ


  92 – Xa-xôi dịch lại cho gần,

  Làm thân con dện mấy lần vương tơ.

  93 – Xa-xôi em chớ ngại-ngùng,

  Xa người, xa tiếng, nhưng lòng không xa.

  94 - Xấu thì bác mẹ sinh ra,

  Xấuan phận xấu, xấu hòa đổi ai.

  95 - Xấu-xa cũng thể chồng ta,

  Dù cho tốtđẹp cũng ra chồng người.

  96 – Xem trên giăng bạch, giời hồng,

  Rạo miền sơn thủy bẻ bông thái bình.

  97 – Xem tướng ngó dạng anh hào,

  Xuy ra nếtở khác nào tiểunhi.

  98 – Xin người hiếu tử gắng khuyên,

  Kịp thời nuôi nấng cho tuyền đạo con.

  99 – Xin giời đứng nắng, chớ mưa,

  Dâm-dâm gió mát cho vừa lòng tôi.

  100 – Xin đừng ra dạ bắc, nam,

  Đứng chê lươn ngắn, chớ tham chạch dài.

  101 – Xót lòng mẹ hóa, con côi,

  Kiếmăn lầu hồi, l..... nhớn [] mo.

  102 – Xống thâm vắt ngọn cành hồng,

  Loạn trôn từ thuở vắng chồng đến nay.


  103 – Xuân về xuân bất [] lai,

  Thầy rằng thầy cahwn khoai bao giờ.

  104 - Xứ Nam nhất chợ BInh-Bồi,

  Xứ Bắc Trân-Khám xứ Đoài Hương-Canh.

  105 – Xưa kiaăn những của chồng,

  Kiếm được một đồngđủng-đỉnhăn riêng.

  106 – Xưa kia nói nói, thề thề,

  Bây giờ bẻ khóa trao thìa cho ai.

  107 – Xưa kiaăn đâu, ởđâu,

  Bây giờ có bí, chê bầu rằng hôi.

  108 – Xưa kia nó cũng là hoa,

  Bây giờ nó rách, nó ra bông tàn.

  109 – Xưa kia em cũng lượt là,

  Bây giờ nó rách, nó ra thân tàn.

  110 – Xưa kia ngọcở tay ta,

  Bởi ta chểnh-mảng, ngọc ra tay người.

  111 – Xưa kia ai cấm duyên bà,

  Bây giờ bà già, bà cấm duyên tôi.

  112 – Xưa kia có thế này đâu,

  Bởi vì sợ vợ, nên râu quặp vào.


  15 chữ


  113 – Xấu hổ nhưng mà tốt long,

  Đến khi no lòng tốt cả long, lẫn hổ.


  TẬP DƯỚIĐANG IN


  Câu Đối


  NGUYỄN-VĂN-NGỌC

  ÔN-NHU

  BIÊN-TẬP


  ... In lần thứ nhất...

  Người làm bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào giữ bản quyền.


  VĨNH-HƯNG-LONG THƯ-QUÁN

  49-51, Phố Hàng Đường, Hà-nội.


  1931
 • Chia sẻ trang này