0113.20 - Hoàn thành!!!

17/12/16
0113.20 - Hoàn thành!!!
 • PDF
  GoogleDocs
  :rose:

  Cho nên tôi không có một bằng chứng nào về các vua chúa Nguyễn hoặc ít nhất đến Gia Long đã dùng từ ấy trong lúc giao tế mà nói đến từ Nam. Gia Long có dùng chữ Việt Nam nhưng trước đó một số tài liệu hiếm hoi mà tôi có được về vấn đề này tỏ ra rằng những chúa Nguyễn đầu tiên tự phong mình là Đại Việt Vương “chúa của nước Việt lớn” và trái lại, chúng ta thường thấy trong sử về triều đại Nguyễn có những câu như: Nguyễn Hoàng xuống phương Nam nghĩa là vào Thuận Hóa, vương quốc mới; “các dân Bắc kỳ tràn xuống chống phía nam, tấn công vào Nam” nghĩa là vào Thuận Hóa, vương quốc mới; “Các dân Bắc kỳ tràn xuống phía Nam, tấn công vào Nam” nghĩa là vương quốc Nam kỳ, Nam, Bắc hết chiến tranh”. Sau cuộc chiến vào năm 1672 kết thúc trận đánh của quân Bắc vào Nam kỳ từ Nam lại dùng để chỉ đất đai của chúa Nguyễn.

  Các thói quen dùng từ ấy cùa quần chúng để chỉ Bắc kỳ và Nam kỳ, Chữ sau này là từ Hán - Việt để chỉ vùng phía nam mà đến thời Pháp cũng dùng nhưng ngày trước là phạm vi cả vương quốc Huế. Bắc kỳ là vùng đất phía Bắc, Nam kỳ còn gọi bằng hai từ quốc ngữ là “Đằng trong” là (hướng, đường, vùng trong nước) và Bắc kỳ là vùngphía ngoài, ngoài Bắc: “Đằng ngoài”. Hai cách nói đó được các sứ giả dùng từ cuối thể kỷ XVI trong các đợt Nam kỳ và Bắc kỳ phân chia địa hạt giữa đất đai xứ Huế và Bắc kỳ.

  Cuối cùng chúng ta cũng có những bằng chứng để thấy nhà Nguyễn, ít nhất vào thế kỷ XIX cũng gọi tên đất nước bằng từ nam (phía nam). Những sử bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào về các thời đại đều gọi vương quốc là Đại Nam (Nam lớn): “Đại Nam thực lục” (sử của nước Nam lớn), “Đại Nam liệt truyện” (Thuật các truyện của nước Nam lớn)... Đối với các vua chúa Nguyễn vào thế kỷ XIX, nam là nước Nam là triều đại Nam. Người làm rõ chữ này nhất là vua Tự Đức đã cho viết sử toàn bộ các triều đại vua An-nam lại không dùng chữ Đại Nam mà Việt:“Khâm định Việt sử Thông giám cương mục” (Bài và giải thích phản ánh toàn bộ lịch sử Việt do dụ của vua ban). Chính chữ Việt, Đại


  MIỄU VOI RÉ ^[Ghi chép ở cuộc họp ngày 24 tháng 6 nă 1914 (Trong B.A.V.H trang 76).]

  NGUYỄN ĐÌNH HÒE

  Ý kiến của Quận công Nguyễn Đức Xuyên, ở làng Dương Nỗ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên có chức vụ là khâm sai, chỉ huy đoàn nài, đô đốc cơ quan quản tượng, phụ trách Thương bạc (ngoại giao).

  “Ngày mồng một tháng 8 niên hiệu đầu Gia Long (28 tháng 8 năm 1802) tôi có dâng lên Hoàng Thượng một tờ trình về việc lễ tế 3 năm một lần ở tại chùa Long Châu cúng các thần linh để phù hộ cho đoàn voi của Nhà nước với quả phẩm tưởng nhớ đến các vong linh của các sĩ quan và quân lính của đội nài, hy sinh tại trận tiền hay đau ốm; cúng tế có kèm theo cả diễn tuồng. Vua có ban cho ngân quỹ 300 lạng để trang trả các vật cúng và té sanh. Ngân bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào ấy đã chấm dứt vào lúc chết của con voi đực của Đô đốc Bích”.

  (Chú thích do Thượng thư Bộ Công dịch và gửi)

  TƯỢNG PHẬT Ở HÀ TRUNG^[Ghi chép ở cuộc họp ngày 24 tháng 6 năm 1914 (Trong B.A.V.H: Chùa Quốc Ân,người sáng lập).]

  NGUYỄN ĐÌNH HÒE

  Nhờ sự quan tâm của ông Trần Đình Thăng, tri huyện Phú Vang, tôi được các chức sắc của làng Hà Trung cung cấp những thông tin vềcái tượng Phật Quan Âm của làng này có trong chùa.

  Chiếc tượng này bằng đá trắng, hình ngồi. Cao độ l,33m. Trẽn đầu đội mũ Quan Âm, người khoác áo nhựt bình, áo của tu sĩ Phật giáo, chiều đo của vai là 0,53m; hai tay chắp ở trước ngực; chân xếp bàn, chu vi của phần dưới độ 2,38m.

  Tượng đựợc đặt trên chiếc bệ cao l,05m, có 4 tầng cấp ở trên có đặt hoa sen chu vi độ 2,70m, các tầng cấp khác độ 2,85m, 2,93m và 3,42m chu vi. Bệ có hình lục giác mà 5 mặt có hình giao long, các con rồng có vòng hoa và còn mặt thứ sáu thì không có gì. Về việc dựng tượng và làm tượng này các nhà chức sắc không biết chắc chắn ngày người ta đưa về làng; điều mà họ có thế xác nhận là tổ tiên đã để lại từ 300, 400 năm và điều đặc biệt cần lưu ý là khi màu trắng của tượng sáng ngồi lên là năm ấy có điều may cho làng được mùa và khi màu sẫm xuống đó là điềm xấu.  MỤC LỤC

  Trang

  LỜI GIỚI THIỆU 7

  - Dàn bài sưu tầm dành cho “Những người bạn cố đô Huế” 33

  - Bìa của tập san chúng ta 47

  - Những đỉnh triều đại ở Đại Nội Huế: Bản miêu tả... 49

  - Những đỉnh triều đại ở Đại Nội Huế: Kỹ thuật đúc 63

  - Những đỉnh triều đại ở Đại Nội: Ghi chú lịch sử 67

  - Các loại sành sứ châu Âu trang trí dưới triều Minh Mạng 76

  - Cácnhà lao ở Huế: Khám Đường 80

  - Di tích lịch sử vòng Bao Vinh: Trường bia Thanh Phước 88

  - Tài liệu lịch sử về đàn Nam Giao 92

  - Huế eổ dưới mắt đức Chaigneau: Đàn NamGiao 99

  - Vài nét về rừng thông Nam Giao: Đàn tế Nam Giao ỉ 01

  - Rừng thông Nam Giao: Tư liệu lịch sử Ị 03

  - Miêu Voi Ré - Tài liệu của bộ Lễ bằng chữ Hán 105

  - Liệt kê các chùa và nơi thờ tự ở Huế 108

  - Các súng thần công của Kinh thành Huế 114

  - Các nhà lao cố đô Huế: Trấn phủ 123

  - Các đấng thờ bên trái, phải ở Thế Miếu 133

  Ghi chép về hài cốt TâySơn trong ngục thất

  của Khám dường 158

  - Chùa Quốc Ân: Người sáng lập 160

  - Chuyện Thánh mẫu Y A na 177

  - Thánh mẫu Liễu Hạnh 181

  - Liệt kê các chùa và các nơi thờ tự ở Huế 198

  - Đền Chiêu Ứng 202

  - Một thủ đô phù du: Tân sở 224

  - Di tích lịch sử vùng dưới Bao Vinh: Đồn và pháo đài 235

  - Dí tích lịch sử vùng dưới Bao Vinh: Nghĩa địa Pháp ở

  Thuận An 250

  - Những kho gạo của vua ở Huế 253

  - Chuyện Thánh mẫu Thai dương phu nhân 256

  - Đồ đồng mỹ nghệ thời Minh Mạng 263

  - Các đấng thờ bên trái, phải ở Thế Miếu 302

  - Đại Cung Môn và các điện nối tiếp. Tư liệu lịch sử 320

  - Điểm lại chữ “quý nam” 344

  - Liệt kê các chùa và các nơi thờ tự ở Huế 349

  - Lịch biến cố An-nam 352

  - Ghi chép, thỏa luận, hướng dẫn

  * Quý Nam, lại bàn về Quý Nam 356

  * Miếu Voi Ré 362

  * Tượng Phật ở Hà Trung 363

  Chịu trách nhiệm xuất bảnLÊ DẦN

  Biên tập : LÊ VÂN -

  Vẽ bìa, trình bày : Họa sĩ PHAN CHI

  Sửa bản in : TỐUYÊN

  Số lượng in 500 bản, khổ 14.5 X 20,5 cm, tại xí nghiệp in Phan văn Mảng Long An. Giấy đăng ký KHXB số 39/157/CXB của Cục Xuất bản. Quyết định xuất bản số 1313/XBTH của Nhà xuất bản Thuận Hóa cấp ngày 13/9/97.

  In xong và nộp lưu chiểu tháng 10 năm 1997

  m Sử truyền dạo XV 510.

  1 '* 1 sữlniycu dạo XV, 514,

  imii Siííruvên dao XV 512 íGiĩi 'loi íẽn çhiTH .ĩésiỊ*

  1 ‘1 Chết kéo dài là một hiín án khủng khiếp nhất trong tất cá mọi [lình phạt mà người IH áp dụng ngày nay cùng như ngày XƯH. Luật thi hành íìn bang cách lóc thịt ra lừng mi ống cho đốn khỉ chỉ còn xương và sau đó nếu đàn ông thì họ hoạn dái, neu dàn hà ỈU) hịt âm hộ hằng miếng vải. họ mổ bụng lôi ruột ra chu den khi tắt thứ và sau dó linio khớp xương tay chán Tồi dập nát \inffig. (Philatre: "Luật hình Annam". I trang 61).

  fip, 5o. — No 53. Bronze forme véhicule. Dessin de l’oiseau *.CUT) %. .Modèle provenant de l'époque des Bán.

  Pensées de Minh-Mựnír : « Il ÎflBt que les époux vivent en bonne

  4 intelligence. yimitez uas la conduite de l'oiseau * ciru a qoi. quand ITALIC1HITALIC2 il fait beau temps, conserve auprès de lui sou épouse et k citasse du

  Année K y* Hợi (lu règne de Mmh-.Mitnp.

  HỈNH 50: số : ' - Đồng hình xe vẽ hình chim cưu- Mầu thời Hán. Tư tưởng Minh Mạng: "Vợ chồng phải biết sống thuận thảo. Đừng ỉheo tối chim cưu chỉ giữ con mái khi trời nắng vâ đuổi nó đi khi trời mưa”.

  111 Túc "Kính trọng, e ngại, đưa vào; những cửa đưa người vào hầu vua một cách kính cẩn, e ngại"

  m Hai từ "ánh, hoa” và ở đoạn saụ là "ba" đều có nghĩa là ánh sáng, bông hoa ngòi ngợL

  m "Đại Nam ỉ hực lạc chính biên đệ nhất kỷ" cuốn xxrv từ lab và về sau tôi chỉ ghi tat Thực lục chính nhai.

  U1 Dịa lý "Đại Nam nhất thống chí" cuốn I tờ 5b6a. Người ta ghi chọ Tử cấm Thằnh 506 sầo, 12 thước chứ không phải Ui 507 sào 5 thước 4 tấc về chiều dài nhưng nếu 506 sào 12 thưởc ỉhì bằng 507 sào 2 thưởc. Sự sai biệt không nhiêu. Chiều cáo lũy thành 9 thước, 5 tấc không phải ỉà 9 thước 2 tẩc. về chiều dài của Hoàng Thành là 614 sào 1 thước chớ không phải là 614; chiêu cao của lũy thành 1 sào 5 tấc chứ không phải là I sào 5 thước - có thể là ghi nhầm vì sao chép trong cuốn này hay cuốn kia.

  fí) Tôi nói đến một sự tu sửa toàn diện, bôi vì, chẳng hạn như cuón Hội điển cuốn ccv, tờ 24b, nói tối những việc sửa sang, thêm thắt vào vòng thành của Hoàng Thành niên hiệu 11 Minh Mạng (1830) và Sáu nàv cũng cùn tu sửa nữa.
 • Đang tải...
 • Chia sẻ trang này