0076.007 - @Lười Đọc Sách (done) - Lười Đọc Sách soát lỗi (done)

20/12/15
0076.007 - @Lười Đọc Sách (done) - Lười Đọc Sách soát lỗi (done)
 • - Ân trạch không bao giờ mất đi đâu cả.
  Jean le Bon

  - Đã làm ơn cho người, người đã được ơn mình, sao còn cuồng dại mà cầu cái gì nữa : muốn tỏ là mình đã làm ơn, hay muốn đòi cho người phải biết ơn ?
  Marc Aurèle

  - Đối với một người tốt, một ân trạch là một thứ cho mượn ; đối với kẻ xấu, đó là một điều từ thiện.
  Bắc Phi

  - Lấy sự làm ơn làm thích chí, thế là được trả rồi đó.
  Massillon

  - Tất cả những người đời xưa đều là những bậc ân nhân của ta, hoặc đã lưu danh cùng không.
  Edmond About  B

  BÁC ÁI (nhân ái)

  - Thương người như thể thương thân.
  Tục-ngữ

  - Điều mình muốn nên, phải làm nên cho người, điều mình muốn đạt phải làm cho người đạt. (Kỷ sở dục lập nhi lập nhân, kỷ sở dục đạt nhi đạt nhân).
  Khổng-tử

  - Lòng nhân ái mới là một đức tốt, làm ơn chỉ là một việc hay.
  Descuret

  - Làm ơn thì lấy của cho người ; nhân ái trải bụng thương người.
  L. Veuillot

  - Nhân ái tức là hy sinh.
  V. Cousin

  - Kẻ có nhân mười phần chẳng khó.
  Tục-ngữ

  - Cho là một cái thú lâu bền hơn nhận, bởi trong số hai người ấy, người cho nhớ lâu hơn người nhận.
  Chamfort

  - Bố thí không chưa đủ, mà phải có lòng nhân ái nữa ; những công cuộc từ thiện giảm bớt được nhiều điều thống khổ hơn là tiền bạc.
  J. J. Rousseau

  - Dây nhân ái buộc chặt đời đời.
  Massillon

  - Nhơn huệ không cốt giúp cho nhiều mà chính là giúp cho phải lúc.
  La Bruyère

  - Thấy người thống khổ khóc than mà bạn có thể làm cho họ ráo nước mắt được, thì đừng để cho mặt trời có đủ thì giờ làm ráo nước mắt họ đi.
  Ấn

  - Một miếng khi đói bằng một gói khi no.
  Tục-ngữ

  - Thấy người đáng thương thì ta chảy nước mắt, mà đến khi đem của cho người thì lại tiếc, ấy là có lòng từ mà không có lòng nhân.
  (Nhân vật chí)

  - Cái ta quen gọi là nhân huệ thường thường chẳng qua vì lòng khoe khoang mà giúp cho đó thôi.
  La Bruyère

  - Nhịn mà cho người, thế mới đáng quí trọng.
  La Rochefoucauld

  - Làm phúc không nghèo ai bao giờ.
  Pháp

  - Thấy ai đói khó thì thương,
  Thấy ai khổ sở tìm phương đỡ đần.
  Ca-dao

  - Người trồng cây hạnh mà chơi,
  Ta trồng cây phúc để đời về sau.
  Ca-dao

  - Dầu xây chín đợt phù đồ,
  Không bằng làm phúc cứu cho một người.
  Ca-dao

  - Đường mòn, nhơn nghĩa chẳng mòn.
  Tục-ngữ


  BÀ CON

  - Bà con vị tổ vị tiên, không phải vì tiền vì gạo.
  Tục-ngữ

  - Con chú con bác có khác gì nhau.
  Tục-ngữ

  - Cô cũng như cha, dì cũng như mẹ.
  Tục-ngữ

  - Yêu nhau chị em gái, rái nhau chị em dâu, đánh nhau vỡ đầu là anh em rể.
  Tục-ngữ

  - Con cô con cậu thời xa,
  Con chú con bác thật là anh em.
  Ca-dao

  - Dì ruột thương cháu như con
  Rủi mà không mẹ, cháu còn cậy trông.
  Ca-dao

  - Dâu là con, rể là khách.
  Tục-ngữ

  - Cậu chết mợ ra người dưng,
  Chú tôi có chết, thím đừng lấy ai.
  Ca-dao

  - Con cậu cậu nuôi thầy cho
  Cháu cậu, cậu bắt chăn bò chăn trâu.
  Ca-dao

  - Chị em dâu như bầu nước lã.
  Tục-ngữ

  - Chồng cô với lại chồng dì,
  Tiếng kêu bằng dượng, tình thì lãng lênh.
  Ca-dao


  BẠN BÈ (Bằng hữu)

  BẠN BÈ LÀ GÌ ?

  - Bạn bè là nghĩa tương tri
  Sao cho sau trước một bề mới nên.
  Ca-dao

  - Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn.
  Tục-ngữ

  - Muốn cho có đó có đây
  Sơn lâm chưa dễ một cây nên rừng.
  Ca-dao

  - Tình bằng hữu là một linh hồn trong hai thân thể.
  Pythagore

  - Tôi không thể sống nếu tôi thiếu tình thương của các bạn tôi.
  Joh Keat

  - Chuyện đời không hợp ý cười thêm ngượng.
  Đời vắng tri âm sống cũng thừa.
  Trần Tuấn Khải
  (Trích Lãng-nhân ; Trước đèn)


  - Tình bạn là cái gì kiên cố lắm, nó bền vững cho đến trọn đời ta, nếu ta không kêu gọi đến nó khi ta túng tiền.
  Mark Twain

  - Ai có một người bạn hữu là có một kho tàng lớn.
  Rigaud

  - Ngoài sự khôn ngoan, điều quý nhứt mà thượng đế có thể phú cho người ta là tình bằng hữu.
  La Rochefoucauld

  - Kẻ sĩ mà không có bạn hiền thì chẳng biết đặng đường đi nước bước mình đi thất lạc thế nào.
  Thái-công

  - Hạnh phúc lớn nhứt ở trên đời là tình bạn, và hạnh phúc lớn nhứt trong tình bạn là có một người để gởi gắm tâm tình.
  A. Manzoni

  - Phải biết mở cửa lòng mình trước mới hy vọng mở đặng lòng kẻ khác.
  Pasquier Quesnel

  - Muốn được một người bạn, chỉ có phương pháp chính mình phải là một người bạn.
  Emerson

  - Người hà tiện có phước nhứt trên đời là người có thể giữ đặng tình bằng hữu của tất cả những bè bạn mà họ đã gặp trên đường đời.
  R. Sherwood

  - Có nghìn người bạn là ít, có một kẻ thù là nhiều.
  Thổ-nhĩ-kỳ

  - Có nhiều bằng hữu là điều tốt, mà cần dùng đến họ là điều xấu.
  Vô-danh

  - Tôi ưa bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào cũ, rượu lâu năm, duyên thắm, nhưng bạn cố trí là quí hơn cả.
  Austin Dobson

  - Trong đời mấy bực cố tri
  Mấy trang đồng đạo, mấy nghì đồng tâm.
  Nguyễn-đình-Chiểu (Lục-vân-Tiên)

  - Rượu ngon không có bạn hiền.
  Không mua không phải không tiền không mua.
  Nguyễn-Khuyến (Khóc Dương-Khuê)

  - Không có gì thích thú cho bằng sự gặp lại một người bạn cố tri, có thể ngoại trừ cái thích thú tạo được một bạn hữu mới.
  R. Kipling

  - Tình cố-hữu như rượu bồ đào, càng cũ càng đằm.
  Cicéron

  - Tình bằng hữu ví như tước vị xưa, càng lâu càng quý.
  Goethe

  - Tình bằng hữu là một tờ mật ước của hai người có cảm tình, có đạo đức, đã giao kết cùng nhau.
  Vauvenargues

  - Một người bạn hữu là một người anh em ruột mà ta đã chọn lấy.
  J. Droz

  - Tình bằng hữu là một giải đồng tâm, khăng khít đến nỗi không tài nào nhìn thấy chỗ tiếp nối được.
  Dacier

  - Ở đời nầy chỉ có tình bằng hữu mới là cái hoa hường không gai.
  Mlle de Scudéry

  - Tình bằng hữu là cái dây liên lạc bền bỉ ở đời.
  Amyot

  - Tình bằng hữu giống như cây xanh tươi mãi có vừa hoa vừa quả một lần.
  B. de Saint-Pierre

  - Ai không còn là bằng hữu nữa, là đã không phải là bằng hữu.
  Hiéron


  CHỌN BẠN

  - Ăn chọn nơi, chơi chọn bạn.
  Tục-ngữ

  - Phải nên chọn bạn mà chơi
  Gần ai thì cũng giống ngay như người.
  Pháp

  - Thói thường gần mực thì đen
  Anh em bạn hữu phải nên chọn người.
  Những người lêu-lổng chơi bời
  Cùng là lười biếng ta thời tránh xa.
  Ca-dao

  - Tôi không nhận làm bạn với hai người : một người không bao giờ nói cho tôi biết về anh ta và một người không bao giờ nói về tôi.
  Chamfort

  - Không được kết bạn với kẻ hơn mình, không được kết bạn với kẻ ngang hàng với mình, thà rằng quyết chí ở một mình tốt hơn kết bạn với người ngu muội.
  (Kinh pháp cú)

  - Thà đi một mình còn hơn đi với kẻ vô lại.
  Dupin

  - Ai chơi với người tốt thì hóa ra tốt hơn.
  Guyau

  - Vì quyền lợi mà làm bạn với nhau, thì khi quyền lợi hết ắt xa nhau.

  - Khi có rượu có cơm thì bạn bè một ngàn người cũng có ; đến khi gặp nạn thì một người cũng không.
  (Minh Tâm)

  - Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.
  Tục-ngữ
  (tức “cận đăng tắc minh” hoặc “cận mặc dã hắc, cận đan dã xích” nghĩa là “gần đèn thì sáng” hoặc “gần mực thì đen, gần son thì đỏ”)

  - Chọn bạn chớ tìm hạng người cao hơn mình quá thấp thua mình quá.
  Pythagore

  - Có nhiều bằng hữu là chẳng có người bằng hữu nào cả.
  Aristote

  - Bằng hữu với tất cả mọi người là chẳng có bằng hữu với ai hết.
  Pháp

  - Một Thượng-đế cũng đủ ; chỉ một người bạn hữu thôi thì không.
  Tiệp-khắc

  - Nên có nhiều bạn hữu và bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào vở, mà phải bạn và bet365 việt nam_tỷ số trực tuyến bet365_bet365 như thế nào tốt.
  Tây-ban-nha

  - Cần gì phải có nhiều bạn hữu ? Một cũng đủ nếu người bạn ấy biết thương ta.
  Florian

  - Khối tình lăn lóc cố câm,
  Cõi trần được một tri âm cũng nhiều
  Bùi Kỷ
  (Trích Lãng-nhân : Trước đèn, 1939)


  - Muốn có một bạn hữu hoàn toàn là chẳng có ai là bạn hữu cả.
  Thổ-nhĩ-kỳ

  - Nước trong quá không có cá, người xét nét quá không có bạn.
  Đông phương

  - Yêu say mê là một điều dễ gặp hơn là một tình bằng hữu tròn đầy.
  La Bruyère

  - Tri kỷ tìm nhau mắt đã mờ.
  Tchya
  (Lãng-nhân – s đ d)


  THAY ĐỔI

  - Giàu không đổi bạn, sang không đổi vợ.
  Tục-ngữ

  - Thức lâu mới biết đêm dài,
  Ở lâu mới biết con người phải chăng.
  Ca-dao

  - Khi vui thì vỗ tay vào,
  Đến khi hoạn nạn thì nào thấy ai.
  Ca-dao

  - Còn bạc còn tiền còn đệ tử
  Hết cơm hết gạo hết ông tôi.
  Nguyễn-bỉnh-Khiêm

  - Khi sung sướng thì bạn có nhiều bạn bè ; đến khi gặp trời dông tố thì bạn ở một mình.
  Ovide

  - Bạn bè giống như những chiếc xe tắc-xi, gặp lúc trời mưa tìm đỏ con mắt cũng không thấy một chiếc.
  Tướng Revers

  - Bạn bè giả dối ví như chim mùa : tạnh ráo thì đến, mưa gió thì đi.
  Ch. Nodier

  - Một người chết, một người sống, một bên sang, một bên hèn thì mới rõ được tình bạn.
  Thuyết Uyển

  - Cha đời cái áo rách nầy,
  Mất chúng mất bạn vì mầy áo ơi !
  Ca-dao

  - Bạn nghèo chơi với nhau không nên quên.
  (Bần tiện chi giao bất khả vong).
  Trung-hoa

  - Dầu mà sang cả ngựa cao
  Cũng xin bước xuống mà chào bạn xưa.
  Ca-dao


  XÂY DỰNG

  - Chỉ mấy người biết phải mới giao thiệp với nhau lâu dài.
  Bà Du Deffant

  - Cố gắng lớn lao nhứt trong tình bằng hữu không phải là nói những tật xấu của mình cho bạn nghe mà là cho họ biết những tật xấu của chính họ.
  La Rochefoucauld

  - Như bạn tôi một mắt, thì tôi ngó bạn một bên.
  Joubert

  - Người bạn thành thực là người bạn chỉ đạo cho mình mà không sợ mích lòng mình.
  La Rochefoucauld – Doudeauville

  - Một người bạn chỉ trích minh bạch những lỗi lầm của mình, ví như một bảo vật vô giá.
  Saint Evremond

  - Bạn dầu chỉ trích la rầy,
  Còn hơn kẻ nịnh tô bày ngợi khen.
  Pháp

  - Nếu không sẵn lòng dung thứ những lỗi vặt cho nhau, thì không thể bầu bạn với nhau lâu dài được.
  La Bruyère

  - Sanh lòng nghi nan, tuyệt tình bằng hữu.
  Sénèque

  - Nghi ngờ bạn hữu còn xấu hổ hơn là bị bạn gạt gẫm.
  La Rochefoucauld

  - Tình bằng hữu được củng cố bằng sự viếng thăm, nhưng viếng thăm phải có chừng mực.
  Anh

  - Nước làm hư sữa ; quá nhiều sự quấy rầy làm mất bạn.
  Pháp

  - Nếu bạn hỏi lại số tiền đã cho mượn, thường thì bạn sẽ nhận ra rằng sự háo tâm của bạn đã biến người bạn hữu thành một kẻ thù.
  Plaute

  - Lúc cho mượn là bằng hữu, lúc lấy lại là kẻ thù.
  Antoine Loisel

  :rose::rose::rose:
 • Chia sẻ trang này