122. Phần 122 - vqsvietnam (type done)

28/7/15
122. Phần 122 - vqsvietnam (type done)
 • … Xuổng. n. Đồ xắn đất giống cái lưỡi cuốc, mà tra cán đứng.

  Cuốc--. Cuốc, xuổng hai thứ, cũng là tiếng đôi.


  … Xương. c.n. Cái sườn, cái cốt ở trong mình người ta cùng trong mình hủ vật.

  --hóc. id.

  --sườn. Xương cong cong vát hai bên ức.

  --sống. Xương có nhiều khúc nối, nằm dài giữa lưng.

  --ống. Xương ống chơn.

  --sụn. Xương có gân có bầy nhầy, chính tại đầu @@@@.

  --hom. Xương làm sườn, xương sườn.

  --mông. Hai cái xương lớn dưới mỏng tròn.

  --cá. Xương hom con cá, nó là một cái xương lớn có những xương nhỏ đam ra hai bên.

  Rẽ--. Rẽ quạt.

  Một—một thịt. Bởi một cha một mẹ mà ra.

  Còn da bọc--. Ốm quá.

  Giòi trong—giòi ra. Bà con hại nhau; bà con làm xấu cho nhau.

  Ngay--. Làm biếng.

  Nhót--. id.

  Giơ--. Ốm quá.

  Rục--. Làm biếng; mục xương.

  Giũ--. id. Hết thịt còn xương không; mục xương.

  Đau xanh--. Đau bịnh nặng quá.

  Văn--. Tên sao, tên vi thần.

  … … … … Vỏ bãi—ngôn. Vua Vỏ nghe lời lành thì kinh phục.


  … Xương. c. Loại cỏ thơm, vị thuốc trị chứng nhứt đầu, vẻ nó có nhiều ngăn nhiều mắt, thứ lớn gọi là @@, thứ nhỏ thơm hơn gọi là thạch xương bó.

  Cây—rồng. Thứ cây mình xương có gai nhiều mà không có lá.

  Đậu--. Loài @@, rán nó ra thì nó kêu rắc rắc.


  … Xướng. c. Cất tiếng, hô lên; bây đâu; @@@

  Ca—hoặc – ca. Ca hát.

  Hát--. id.

  --tên. Họ tên tai.

  --danh. Họ tên ai.

  --suất. Quản suất, làm @@

  Nhát—bà họa. Một người xướng trăm người theo.


  … Xưởng. c. Trại, nhà trống.

  --trại. id.

  --tàu. Trại để tàu.


  … Xúp. n. Một mình ít dùng

  Chạy--. Chạy chậm chậm.

  Bụi lúp--. Chỗ có nhiều bụi nhỏ thấp.

  Một gánh--. Vừa được một gánh.  … Xụt. n.

  --xịt. Thông hơi qua lại; thông đồng/


  … Xút. n. Chút.

  -----
  CHUNG
  HẾT
  :rose: